0471-2328549, 2327276, 2333790

തളിര് വായനാമത്സരം 2016 -17
 
തിരുവനന്തപുരം
 
1. ആര്യ നിര്‍മല്‍ ജെ, ക്ലാസ്: 8 എ, ലിറ്റില്‍ ഫ്‌ളവര്‍ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, ഇടവ, തിരുവനന്തപുരം - 695311 
2. പാര്‍വതി രമേശ്, ക്ലാസ്: 9 ബി, ലിറ്റില്‍ ഫ്‌ളവര്‍ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, ഇടവ, തിരുവനന്തപുരം - 695311 
3. ഗൗരി എസ്, ക്ലാസ്: 8 ബി, ലിറ്റില്‍ ഫ്‌ളവര്‍ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, ഇടവ, തിരുവനന്തപുരം - 695311 
4. സ്‌നേഹി എ എ, ക്ലാസ്: 8 ബി, ലിറ്റില്‍ ഫ്‌ളവര്‍ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, ഇടവ, തിരുവനന്തപുരം - 695311 
5. തസ്ബിഹ, ക്ലാസ്: 8 ബി, ലിറ്റില്‍ ഫ്‌ളവര്‍ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, ഇടവ, തിരുവനന്തപുരം - 695311 
6 ദേവീകൃഷ്ണ എം, ക്ലാസ്: 8 എ, ലിറ്റില്‍ ഫ്‌ളവര്‍ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, ഇടവ, തിരുവനന്തപുരം - 695311
7 അല്‍ഫിയ ആസിഫ്, ക്ലാസ്: 7, ജി എം യു പി എസ്, ഇടവ, തിരുവനന്തപുരം - 695311  
8 ശിവാനി ശിവകുമാര്‍, ക്ലാസ്: 4, ഗവ. എല്‍ പി എസ്, വെണ്‍കുളം, ഇടവ പി ഒ, തിരുവനന്തപുരം.
9 സാന്ദ്ര എസ് നായര്‍, ക്ലാസ്: 4, ഗവ. എല്‍ പി സ്‌കൂള്‍, കാപ്പില്‍, കാപ്പില്‍ പി ഒ, ഇടവ, വര്‍ക്കല  തിരുവനന്തപുരം.
10 രേവതി പ്രകാശ്, ക്ലാസ്: 9 ബി, ഗവ. എച്ച് എസ് എസ്, കാപ്പില്‍, തിരുവനന്തപുരം.
11 നീരജ് കെ ബി, ക്ലാസ്: 9 എ, ഗവ. എച്ച് എസ് എസ്, കാപ്പില്‍, തിരുവനന്തപുരം.
12 പ്രയാര്‍ഥ് ആര്‍ എസ് , ക്ലാസ്: 4, ജി ഡബ്ല്യു എല്‍ പി എസ്, പൊയ്ക, കരുനിലക്കോട്, ഇടവ പി ഒ, വര്‍ക്കല, തിരുവനന്തപുരം.
13 ഉത്തര ബി എ, ക്ലാസ്: 4, ജി ഡബ്ല്യു എല്‍ പി എസ്, പൊയ്ക, കരുനിലക്കോട്, ഇടവ പി ഒ, വര്‍ക്കല, തിരുവനന്തപുരം.
14 ഹരിപ്രിയ ഡി എസ്, ക്ലാസ്: 4, എല്‍ വി യു പി സ്‌കൂള്‍, വെണ്‍കുളം, ഇടവ, തിരുവനന്തപുരം- 695311
15 അഞ്ജലി എസ്, ക്ലാസ്: 4, എല്‍ വി യു പി സ്‌കൂള്‍, വെണ്‍കുളം, ഇടവ, തിരുവനന്തപുരം- 695311
16 വിസ്മയ സതീഷ്, ക്ലാസ്: 5, എല്‍ വി യു പി സ്‌കൂള്‍, വെണ്‍കുളം, ഇടവ, തിരുവനന്തപുരം-695311
17 സങ്കീര്‍ത്ത് ജെ ഐ, ക്ലാസ്: 6, എല്‍ വി യു പി സ്‌കൂള്‍, വെണ്‍കുളം, ഇടവ, തിരുവനന്തപുരം- 695311
18 രഞ്ജിത ആര്‍, ക്ലാസ്: 7, എല്‍ വി യു പി സ്‌കൂള്‍, വെണ്‍കുളം, ഇടവ, തിരുവനന്തപുരം- 695311
19 സുറുമി എസ്, ക്ലാസ്: 7, ഗവ. ജി എം എച്ച് എസ്, നടയറ, വര്‍ക്കല, തിരുവനന്തപുരം-695146
20 സുല്‍ത്താന എന്‍, ക്ലാസ്: 6, ഗവ. ജി എം എച്ച് എസ്, നടയറ, വര്‍ക്കല, തിരുവനന്തപുരം-695146
21 അക്ഷര അശോക്കുമാര്‍, ക്ലാസ്: 7, ഗവ. യു പി എസ് അയിരൂര്‍, അയിരൂര്‍ പി ഒ, വര്‍ക്കല, തിരുവനന്തപുരം-695310
22 സുഖില്‍ എസ്, ക്ലാസ്: 3, ഗവ. യു പി എസ് അയിരൂര്‍, അയിരൂര്‍ പി ഒ, വര്‍ക്കല, തിരുവനന്തപുരം-695310
23 അവന്തിക എസ്, ക്ലാസ്: 3, ഗവ. സെന്‍ട്രല്‍ എല്‍ പി എസ് ഇലകമണ്‍, കിഴക്കേപ്പുറം,  തിരുവനന്തപുരം.
24 ദീപ്തി എ, ക്ലാസ്: 8 എ, ഗവ. എച്ച് എസ് എസ,് പാളയംകുന്ന്, വര്‍ക്കല, തിരുവനന്തപുരം.
25 ഫെബിന എ, ക്ലാസ്: 7 ഇ, ഗവ. എച്ച് എസ് എസ്, പാളയംകുന്ന്, വര്‍ക്കല, തിരുവനന്തപുരം.
26 മുഹ്‌സിന: 7 ഡി, ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് പാളയംകുന്ന്, വര്‍ക്കല, തിരുവനന്തപുരം.
27 കൃഷ്ണ എന്‍ എസ്, ക്ലാസ്: 6 ഇ, ഗവ. എച്ച് എസ് എസ്, പാളയംകുന്ന്, വര്‍ക്കല, തിരുവനന്തപുരം.
(ജില്ലയുടെ തുടര്‍ച്ച അവസാനഭാഗത്ത് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.)
 
കൊല്ലം
 
28 അലീന കെ ബാബു, ക്ലാസ്: 7 ബി, ഗവ. യു പി എസ്, നെടുമണ്‍കാവ്, നെടുമണ്‍കാവ് പി ഒ, കൊല്ലം- 691509
29 അമല്‍ ജി ഉമ്മന്‍, ക്ലാസ്: 7 എ, ഗവ. യു പി എസ്, നെടുമണ്‍കാവ്, നെടുമണ്‍കാവ് പി ഒ, കൊല്ലം- 691509
30 അഭിജിത്ത്. എസ്, ക്ലാസ്: 7 എ, ഗവ. യു പി എസ്, നെടുമണ്‍കാവ്, നെടുമണ്‍കാവ് പി ഒ, കൊല്ലം- 691509
31 ബിനോയ് ബി, ക്ലാസ്: 9 എ, കോട്ടപ്പുറം ഹൈസ്‌കൂള്‍, പരവൂര്‍ പി ഒ, കൊല്ലം- 691301
32 ചിത്രലേഖ പി എസ്, ക്ലാസ്: 7 എ, ഗവ. ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, വാക്കനാട്, വാക്കനാട് പി ഒ, കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം- 691505
33 ഇന്ദുലക്ഷ്മി എസ്, ക്ലാസ്: 8 എ, ഗവ. ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, വാക്കനാട്, വാക്കനാട് പി ഒ, കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം- 691505
34 സാഞ്‌ജോ സാം, ക്ലാസ്: 3, ജി എല്‍ പി എസ്, കരീപ്ര, കൊല്ലം- 
35 നേഹ ബിനു, സെയ്ന്റ് ജോര്‍ജ്‌സ് വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, ചൊവ്വള്ളൂര്‍, എടയ്ക്കാടം പി ഒ, കൊല്ലം- 691505
36 വിഷ്ണുമായ എ എസ്, സെയ്ന്റ് ജോര്‍ജ്‌സ് വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, ചൊവ്വള്ളൂര്‍, എടയ്ക്കാടം പി ഒ, കൊല്ലം- 691505
37 ആര്‍ ശ്രീരാഗ്, ക്ലാസ്: 5 സി, ശ്രീനാരായണഗുരു സീനിയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, ഏഴുകോണ്‍, കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം- 691505
38 ഐശ്വര്യപിള്ള, ക്ലാസ്: 7 സി, ശ്രീനാരായണഗുരു സീനിയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, ഏഴുകോണ്‍, കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം- 691505
39 അഖില രവികുമാര്‍, ക്ലാസ്: 7 ബി, ശ്രീനാരായണഗുരു സീനിയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, ഏഴുകോണ്‍, കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം- 691505
40 ദേവൂ സുരേഷ്, ക്ലാസ്: 7 എ, ശ്രീനാരായണഗുരു സീനിയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, ഏഴുകോണ്‍, കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം- 691505
41 അദ്വൈത എസ് ബാബു, ക്ലാസ്: 6 എ, ശ്രീനാരായണഗുരു സീനിയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, ഏഴുകോണ്‍, കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം- 691505
42 സ്‌നേഹ അനി, ക്ലാസ്: 8 ബി, ശ്രീനാരായണഗുരു സീനിയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, ഏഴുകോണ്‍, കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം- 691505
43 ശിവദേവ് എസ് എസ്, ക്ലാസ്: 4, എം റ്റി എല്‍ പി എസ്, കോലന്നൂര്‍, അമ്പലത്തുംകാല പി ഒ, കൊല്ലം
44 ദിവ്യലക്ഷ്മി ഡി എസ്, ക്ലാസ്: 8, മാര്‍ത്തോമ ഹൈസ്‌കൂള്‍ ഫോര്‍ ഗേള്‍സ്, പുലമണ്‍ പി ഒ, കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം- 691531
45 അഞ്ജിത ബി, ക്ലാസ്: 9, മാര്‍ത്തോമ ഹൈസ്‌കൂള്‍ ഫോര്‍ ഗേള്‍സ്, പുലമണ്‍ പി ഒ, കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം- 691531
46 ഭാഗ്യലക്ഷ്മി എം എസ്, ക്ലാസ്: 8, മാര്‍ത്തോമ ഹൈസ്‌കൂള്‍ ഫോര്‍ ഗേള്‍സ്, പുലമണ്‍ പി ഒ, കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം- 691531
47 അനുശ്രീ എസ്, ക്ലാസ്: 7, മാര്‍ത്തോമ ഹൈസ്‌കൂള്‍ ഫോര്‍ ഗേള്‍സ്, പുലമണ്‍ പി ഒ, കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം- 691531
48 ശിലാ ബൈജു, ക്ലാസ്: 5, മാര്‍ത്തോമ ഹൈസ്‌കൂള്‍ ഫോര്‍ ഗേള്‍സ്, പുലമണ്‍ പി ഒ, കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം- 691531
49 ശ്രീകണ്ഠന്‍ എസ് ആര്‍, ക്ലാസ്: 9 ഡി, സെയ്ന്റ് മേരീസ് ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, കിഴക്കേക്കര, കിഴക്കേത്തെരുവ് പി ഒ, കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം- 691531
50 ഹന്ന കോശി, ക്ലാസ്: 9 എ, സെയ്ന്റ് മേരീസ് ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, കിഴക്കേക്കര, കിഴക്കേത്തെരുവ് പി ഒ, കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം- 691531
51 പവിത്ര പി പിള്ള, ക്ലാസ്: 8 ഡി, സെയ്ന്റ് മേരീസ് ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, കിഴക്കേക്കര, കിഴക്കേത്തെരുവ് പി ഒ, കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം- 691531
52 അല്‍ അമീന്‍ എന്‍, ക്ലാസ്: 8 ഡി, സെയ്ന്റ് മേരീസ് ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, കിഴക്കേക്കര, കിഴക്കേത്തെരുവ് പി ഒ, കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം- 691531
53 മിന്റാ വര്‍ഗീസ്, ക്ലാസ്: 8 ഡി, സെയ്ന്റ് മേരീസ് ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, കിഴക്കേക്കര, കിഴക്കേത്തെരുവ് പി ഒ, കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം- 691531
54 സ്‌നേഹ ചന്ദ്രന്‍, ക്ലാസ്: 9 ബി, ഗവ. മോഡല്‍, ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, വെട്ടിക്കവല പി ഒ, കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം-
55 നിബി എം ബിജു, ക്ലാസ്: 9 ബി, ഗവ. മോഡല്‍, ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, വെട്ടിക്കവല പി ഒ, കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം
56 ഹരിപ്രിയ എസ്, ക്ലാസ്: 8, കരിക്കം ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ പബ്ലിക് സ്‌കൂള്‍, കരിക്കം പി ഒ,കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം - 691531
57 ആന്‍മേരി അലക്‌സ്, ക്ലാസ്: 8, കരിക്കം ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ പബ്ലിക് സ്‌കൂള്‍, കരിക്കം പി ഒ,കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം - 691531
58 അഭിജിത്ത് വി ഐ, ക്ലാസ്: 10, കെ എന്‍ എസ് എം എസ് എന്‍ സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, കടക്കോട്, കൊല്ലം
59 അമ്മു ജി, ക്ലാസ്: 10, കെ എന്‍ എസ് എം എസ് എന്‍ സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, കടക്കോട്, കൊല്ലം
60 നവീന്‍ റാം സി ജി, ക്ലാസ്: 10, കെ എന്‍ എസ് എം എസ് എന്‍ സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, കടക്കോട്, കൊല്ലം
61 അഥീന റേയ്ച്ചല്‍ ജോണ്‍, ക്ലാസ്: 9, കെ എന്‍ എസ് എം എസ് എന്‍ സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, കടക്കോട്, കൊല്ലം
62 ആര്‍ദ്ര സന്തോഷ്, ക്ലാസ്: 9, കെ എന്‍ എസ് എം എസ് എന്‍ സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, കടക്കോട്, കൊല്ലം
63 അനഘ എസ് ആര്‍, ക്ലാസ്: 8 എ, കെ എന്‍ എസ് എം എസ് എന്‍ സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, കടക്കോട്, കൊല്ലം
64 ഭരത് പ്രശാന്ത്, ക്ലാസ്: 8 എ, കെ എന്‍ എസ് എം എസ് എന്‍ സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, കടക്കോട്, കൊല്ലം
65 ബിസ്മി ബിജു, ക്ലാസ്: 8 ബി, കെ എന്‍ എസ് എം എസ് എന്‍ സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, കടക്കോട്, കൊല്ലം
66 അംഷ ഡി ബോസ്, ക്ലാസ്: 8 ബി, കെ എന്‍ എസ് എം എസ് എന്‍ സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, കടക്കോട്, കൊല്ലം
67 നിധി സന്തോഷ്, ക്ലാസ്: 8 ബി, കെ എന്‍ എസ് എം എസ് എന്‍ സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, കടക്കോട്, കൊല്ലം
68 പാര്‍വതി എം, ക്ലാസ്: 7 എ, കെ എന്‍ എസ് എം എസ് എന്‍ സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, കടക്കോട്, കൊല്ലം
69 ഗൗരി നന്ദന, ക്ലാസ്: 7 എ, കെ എന്‍ എസ് എം എസ് എന്‍ സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, കടക്കോട്, കൊല്ലം
70 ദേവിക എസ്, ക്ലാസ്: 7 ബി, കെ എന്‍ എസ് എം എസ് എന്‍ സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, കടക്കോട്, കൊല്ലം
71 ശ്രീലക്ഷ്മി  ആര്‍ എസ്, ക്ലാസ്: 6 ബി, കെ എന്‍ എസ് എം എസ് എന്‍ സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, കടക്കോട്, കൊല്ലം
72 ശ്രീബാല ജെയ്ന്‍, ക്ലാസ്: 6 ബി, കെ എന്‍ എസ് എം എസ് എന്‍ സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, കടക്കോട്, കൊല്ലം
73 യദുകൃഷ്ണന്‍, ക്ലാസ്: 6 ബി, കെ എന്‍ എസ് എം എസ് എന്‍ സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, കടക്കോട്, കൊല്ലം
74 അമിഷ എസ് ബിനു, ക്ലാസ്: 5 എ, കെ എന്‍ എസ് എം എസ് എന്‍ സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, കടക്കോട്, കൊല്ലം
75 ശ്രീ വരുണ്‍ ജെ എസ്, ക്ലാസ്: 5 എ, കെ എന്‍ എസ് എം എസ് എന്‍ സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, കടക്കോട്, കൊല്ലം
76 ശ്രീനന്ദന ജെ എസ്, ക്ലാസ്: 4 ബി, കെ എന്‍ എസ് എം എസ് എന്‍ സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, കടക്കോട്, കൊല്ലം
77 ഗൗരി എ ആര്‍, ക്ലാസ്: 3 എ, കെ എന്‍ എസ് എം എസ് എന്‍ സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, കടക്കോട്, കൊല്ലം
78 അനുശ്രീ എസ് വിജയ്, ക്ലാസ്: 3, എസ് സി എല്‍ പി എസ് വാളകം, വാളകം പി ഒ, കൊട്ടാരക്കര,  കൊല്ലം- 691532
79 ശിവ എസ്, ക്ലാസ്: 4, എം എം എല്‍ പി സ്‌കൂള്‍, അണ്ടൂര്‍, വെളിയം, കൊല്ലം
80 ആര്‍ച്ച ബി എസ്, ക്ലാസ്: 4, എം എം എല്‍ പി സ്‌കൂള്‍, അണ്ടൂര്‍, വെളിയം, കൊല്ലം
81 അനുഷ ആര്‍, ക്ലാസ്: 4, ഗവ. എല്‍ പി എസ്, ഉമ്മന്നൂര്‍ പി ഒ, വെളിയം (സബ്ജില്ല), കൊല്ലം
82 അര്‍ജുന്‍ ഡി, ക്ലാസ്: 4, ഗവ. എല്‍ പി എസ്, ഉമ്മന്നൂര്‍ പി ഒ, വെളിയം (സബ്ജില്ല), കൊല്ലം
83 അഭിജിത്ത് ജി എസ്, ക്ലാസ്: 4, ഗവ. എല്‍ പി എസ്, ഉമ്മന്നൂര്‍ പി ഒ, വെളിയം (സബ്ജില്ല), കൊല്ലം
84 അനഘ ആര്‍, ക്ലാസ്:  5 ബി, എസ് എ ബി യു പി എസ്, ചെപ്പറ, കൊല്ലം
85 മെറീന എം, ക്ലാസ്:  6 എ, എസ് എ ബി യു പി എസ്, ചെപ്പറ, കൊല്ലം 691520
86 ആഗ്‌നസ് കെ വില്‍ഫ്രഡ്, ക്ലാസ്:  4, ജി ഡബ്ല്യു എല്‍ പി എസ്, വിലങ്ങറ, കൊല്ലം
87 ആര്‍ഷ റ്റി അജിത്, ക്ലാസ്:  4, ജി ഡബ്ല്യു എല്‍ പി എസ്, വിലങ്ങറ, കൊല്ലം
88 ലക്ഷ്മി ശ്രീരാജ്, ക്ലാസ്:  6 സി, കെ ആര്‍ ജി പി എം വി എച്ച് എസ് & എച്ച് എസ് എസ്, ഓടനാവട്ടം, ഓടനാവട്ടം, കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം 691512
89 അഖില്‍ പ്രകാശ്,  ഗവ. എല്‍ പി എസ്, പാലകോട്, വെളിയം പി ഒ, കൊല്ലം 691540 
90 ആര്യ എസ്, ക്ലാസ്:  4, ഗവ. ലോവര്‍ പ്രൈമറി സ്‌കൂള്‍, മീയന്നൂര്‍, മീയന്നൂര്‍ പി ഒ, കൊല്ലം
91 അനന്ദകൃഷ്ണന്‍ ഡി ആര്‍, ക്ലാസ്:  4, ഗവ. ലോവര്‍ പ്രൈമറി സ്‌കൂള്‍, മീയന്നൂര്‍, മീയന്നൂര്‍ പി ഒ, കൊല്ലം
92 ഗൗരി നന്ദന ബി എസ്, ക്ലാസ്:  7 ഡി, ഗവ. ഹൈസ്‌കൂള്‍, പൂയപ്പള്ളി, പൂയപ്പള്ളി പി ഒ, കൊല്ലം
93 ആദിത്യ പി, ക്ലാസ്:  7 ഡി, ഗവ. ഹൈസ്‌കൂള്‍, പൂയപ്പള്ളി, പൂയപ്പള്ളി പി ഒ, കൊല്ലം
94 ആരോമല്‍ എം, ക്ലാസ്:  7 എ, ഗവ. ഹൈസ്‌കൂള്‍, പൂയപ്പള്ളി, പൂയപ്പള്ളി പി ഒ, കൊല്ലം
95 അദ്വൈത് ബി, ക്ലാസ്:  6 ബി, ഗവ. ഹൈസ്‌കൂള്‍, പൂയപ്പള്ളി, പൂയപ്പള്ളി പി ഒ, കൊല്ലം
96 ഷിഫ എസ്, ക്ലാസ്:  7 സി, ഗവ. ഹൈസ്‌കൂള്‍, പൂയപ്പള്ളി, പൂയപ്പള്ളി പി ഒ, കൊല്ലം
97 അനശ്വര എ, ക്ലാസ്:  7 സി, ഗവ. ഹൈസ്‌കൂള്‍, പൂയപ്പള്ളി, പൂയപ്പള്ളി പി ഒ, കൊല്ലം
98 ശ്രീലക്ഷ്മി പി എസ്, ക്ലാസ്:  6 ഡി, ഗവ. ഹൈസ്‌കൂള്‍, പൂയപ്പള്ളി, പൂയപ്പള്ളി പി ഒ, കൊല്ലം
99 നന്ദന എസ് എസ്, ക്ലാസ്:  7 ഡി, ഗവ. ഹൈസ്‌കൂള്‍, പൂയപ്പള്ളി, പൂയപ്പള്ളി പി ഒ, കൊല്ലം
100 അക്ഷര എസ് എസ്, ക്ലാസ്:  7 എ, ഗവ. ഹൈസ്‌കൂള്‍, പൂയപ്പള്ളി, പൂയപ്പള്ളി പി ഒ, കൊല്ലം
101 ശ്രീഷ്മ ജി എസ്, ക്ലാസ്:  7 സി, ഗവ. ഹൈസ്‌കൂള്‍, പൂയപ്പള്ളി, പൂയപ്പള്ളി പി ഒ, കൊല്ലം
102 അപര്‍ണ പി എസ്, ക്ലാസ്:  6 ഡി, ഗവ. ഹൈസ്‌കൂള്‍, പൂയപ്പള്ളി, പൂയപ്പള്ളി പി ഒ, കൊല്ലം
103 അര്‍ച്ചന ആര്‍, ക്ലാസ്:  6 ബി, ഗവ. ഹൈസ്‌കൂള്‍, പൂയപ്പള്ളി, പൂയപ്പള്ളി പി ഒ, കൊല്ലം
104 മേഘ രാജ്, ക്ലാസ്:  7 എ, ഗവ. ഹൈസ്‌കൂള്‍, പൂയപ്പള്ളി, പൂയപ്പള്ളി പി ഒ, കൊല്ലം
105 കാര്‍ത്തിക ആര്‍, ക്ലാസ്:  6 ഡി, ഗവ. ഹൈസ്‌കൂള്‍, പൂയപ്പള്ളി, പൂയപ്പള്ളി പി ഒ, കൊല്ലം
106 നന്ദന എസ്, ക്ലാസ്:  8 ഇ, ഗവ. ഹൈസ്‌കൂള്‍, പൂയപ്പള്ളി, പൂയപ്പള്ളി പി ഒ, കൊല്ലം
107 ഗായത്രി എസ്, ക്ലാസ്:  8 ഇ, ഗവ. ഹൈസ്‌കൂള്‍, പൂയപ്പള്ളി, പൂയപ്പള്ളി പി ഒ, കൊല്ലം
108 മാളവിക ജെ, ക്ലാസ്:  4, ഗവ. എല്‍ പി എസ് കൊട്ടറ, മീയന്നൂര്‍ പി ഒ, കൊല്ലം
109 ആര്‍ച്ച രാജ്, ക്ലാസ്:  4, ഗവ. എല്‍ പി എസ് കൊട്ടറ, മീയന്നൂര്‍ പി ഒ, കൊല്ലം
110 ഭാഗ്യ വി എസ്, ക്ലാസ്:  3, ഗവ. എല്‍ പി എസ് കൊട്ടറ, മീയന്നൂര്‍ പി ഒ, കൊല്ലം
111 നവ്യ ബി എസ്, ക്ലാസ്:  9 ഇ, റ്റി ഇ എം വി എച്ച് എസ് എസ്, മൈലോട്, കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം
112 ജ്യോതിസ് അന്ന ജോണ്‍, ക്ലാസ്:  6 ബി, റ്റി ഇ എം വി എച്ച് എസ് എസ്, മൈലോട്, കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം
113 സുമയ്യ സിദ്ദിഖ്, ക്ലാസ്:  5 സി, റ്റി ഇ എം വി എച്ച് എസ് എസ്, മൈലോട്, കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം
114 ആദിത്യന്‍ ജെ എസ്, ക്ലാസ്:  5 ബി, റ്റി ഇ എം വി എച്ച് എസ് എസ്, മൈലോട്, കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം
115 ജുവാനറ്റ് റജി പ്രകാശ്, ക്ലാസ്:  5 ബി, റ്റി ഇ എം വി എച്ച് എസ് എസ്, മൈലോട്, കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം
116 സന്ധ്യ എല്‍, ക്ലാസ്:  5 എ, റ്റി ഇ എം വി എച്ച് എസ് എസ്, മൈലോട്, കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം
117 ആര്‍ഷ എം അനില്‍, ക്ലാസ്:  5 സി, റ്റി ഇ എം വി എച്ച് എസ് എസ്, മൈലോട്, കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം
118 അന്‍സാമേരി ജെ എസ്, ക്ലാസ്: 4, ജി ഡബ്ല്യു എല്‍ പി എസ് ഓട്ടുമല, കാറ്റാടി പി ഒ, ഓയൂര്‍, കൊല്ലം 691537
119 സ്‌നേഹാലാല്‍, ക്ലാസ്: 4, ജി ഡബ്ല്യു എല്‍ പി എസ് ഓട്ടുമല, കാറ്റാടി പി ഒ, ഓയൂര്‍, കൊല്ലം 691537
120 ആഷ്‌ലി എസ് രാജ്, ക്ലാസ്: 4, ജി ഡബ്ല്യു എല്‍ പി എസ് ഓട്ടുമല, കാറ്റാടി പി ഒ, ഓയൂര്‍, കൊല്ലം 691537
121 അഭിഷേക് പി എസ്, ക്ലാസ്: 4, എന്‍ ജെ പി എം എല്‍ പി സ്‌കൂള്‍, കോഴിക്കോട്, കൊട്ടാരക്കര,  കൊല്ലം.
122 ഹരിഗോവിന്ദകര്‍മ, ക്ലാസ്: 4, എന്‍ ജെ പി എം എല്‍ പി സ്‌കൂള്‍, കോഴിക്കോട്, കൊട്ടാരക്കര,  കൊല്ലം.
123 നിധിന്‍ ചന്ദ്രന്‍, ക്ലാസ്: 4, എന്‍ ജെ പി എം എല്‍ പി സ്‌കൂള്‍, കോഴിക്കോട്, കൊട്ടാരക്കര,  കൊല്ലം.
124 അഭിരാമി ബി എസ്, ക്ലാസ്: 3, എന്‍ ജെ പി എം എല്‍ പി സ്‌കൂള്‍, കോഴിക്കോട്, കൊട്ടാരക്കര,  കൊല്ലം.
125 ദയ ആര്‍, ക്ലാസ്: 3, എന്‍ ജെ പി എം എല്‍ പി സ്‌കൂള്‍, കോഴിക്കോട്, കൊട്ടാരക്കര,  കൊല്ലം.
126 ഗായത്രി ആര്‍, ക്ലാസ്: 3, എന്‍ ജെ പി എം എല്‍ പി സ്‌കൂള്‍, കോഴിക്കോട്, കൊട്ടാരക്കര,  കൊല്ലം.
127 ശിഖ വി സത്യന്‍, ക്ലാസ്: 3, എന്‍ ജെ പി എം എല്‍ പി സ്‌കൂള്‍, കോഴിക്കോട്, കൊട്ടാരക്കര,  കൊല്ലം.
128 സാന്ദ്ര ആര്‍, മാലയില്‍ എല്‍ പി സ്‌കൂള്‍, കാഞ്ഞിരംപാറ, മൈലോട് പി ഒ, കൊട്ടാരക്കര,  കൊല്ലം.
129 ഗാര്‍ഗിനന്ദ ബി എസ്, മാലയില്‍ എല്‍ പി സ്‌കൂള്‍, കാഞ്ഞിരംപാറ, മൈലോട് പി ഒ, കൊല്ലം.
130 വിസ്മയ ബി എസ്, മാലയില്‍ എല്‍ പി സ്‌കൂള്‍, കാഞ്ഞിരംപാറ, മൈലോട് പി ഒ, കൊല്ലം.
131 തിങ്കള്‍ എസ് ജഗദീശ്, മാലയില്‍  എല്‍ പി സ്‌കൂള്‍, കാഞ്ഞിരംപാറ, മൈലോട് പി ഒ, കൊല്ലം.
132 അശ്വിനി എ, മാലയില്‍  എല്‍ പി സ്‌കൂള്‍, കാഞ്ഞിരംപാറ, മൈലോട് പി ഒ, കൊല്ലം.
133 പ്രണവ് എസ്, മാലയില്‍  എല്‍ പി സ്‌കൂള്‍, കാഞ്ഞിരംപാറ, മൈലോട് പി ഒ, കൊല്ലം.
134 സ്വാതി എസ്, മാലയില്‍  എല്‍ പി സ്‌കൂള്‍, കാഞ്ഞിരംപാറ, മൈലോട് പി ഒ, കൊല്ലം.
135 ഗോപിക സി എസ്, മാലയില്‍  എല്‍ പി സ്‌കൂള്‍, കാഞ്ഞിരംപാറ, മൈലോട് പി ഒ, കൊല്ലം.
136 മീനാക്ഷി കൃഷ്ണ എം, മാലയില്‍  എല്‍ പി സ്‌കൂള്‍, കാഞ്ഞിരംപാറ, മൈലോട് പി ഒ, കൊല്ലം.
137 ഏയ്ഞ്ചല്‍ മേരിജോണ്‍, മാലയില്‍  എല്‍ പി സ്‌കൂള്‍, കാഞ്ഞിരംപാറ, മൈലോട് പി ഒ, കൊല്ലം.
138 ശബരി ശങ്കര്‍, മാലയില്‍  എല്‍ പി സ്‌കൂള്‍, കാഞ്ഞിരംപാറ, മൈലോട് പി ഒ, കൊല്ലം.
139 ആരോമല്‍ എ, മാലയില്‍  എല്‍ പി സ്‌കൂള്‍, കാഞ്ഞിരംപാറ, മൈലോട് പി ഒ, കൊല്ലം.
140 ശ്രേയസ് അന്ന ജോണ്‍, മാലയില്‍  എല്‍ പി സ്‌കൂള്‍, കാഞ്ഞിരംപാറ, മൈലോട് പി ഒ, കൊല്ലം.
141 ഷേബാ ഷാജി, മാലയില്‍  എല്‍ പി സ്‌കൂള്‍, കാഞ്ഞിരംപാറ, മൈലോട് പി ഒ, കൊല്ലം.
142 വിദ്യ എസ്, മാലയില്‍  എല്‍ പി സ്‌കൂള്‍, കാഞ്ഞിരംപാറ, മൈലോട് പി ഒ, കൊല്ലം.
143 ലക്ഷ്മി എസ്, മാലയില്‍  എല്‍ പി സ്‌കൂള്‍, കാഞ്ഞിരംപാറ, മൈലോട് പി ഒ, കൊല്ലം.
144 ആവണി എസ് നായര്‍, മാലയില്‍  എല്‍ പി സ്‌കൂള്‍, കാഞ്ഞിരംപാറ, മൈലോട് പി ഒ, കൊല്ലം.
145 അമൃത സുരേഷ്, മാലയില്‍  എല്‍ പി സ്‌കൂള്‍, കാഞ്ഞിരംപാറ, മൈലോട് പി ഒ, കൊല്ലം.
146 തൃപ്തിലാല്‍, മാലയില്‍  എല്‍ പി സ്‌കൂള്‍, കാഞ്ഞിരംപാറ, മൈലോട് പി ഒ, കൊല്ലം.
147 മേഘ എസ്, മാലയില്‍  എല്‍ പി സ്‌കൂള്‍, കാഞ്ഞിരംപാറ, മൈലോട് പി ഒ, കൊല്ലം.
148 ശിഖ എസ്, മാലയില്‍  എല്‍ പി സ്‌കൂള്‍, കാഞ്ഞിരംപാറ, മൈലോട് പി ഒ, കൊല്ലം.
149 അമല്‍ ശങ്കര്‍, ശങ്കരമംഗലം ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, കൊട്ടറ, മീയന്നൂര്‍ പി ഒ, കൊല്ലം -691537
150 മേഘ എസ്, ശങ്കരമംഗലം ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, കൊട്ടറ, മീയന്നൂര്‍ പി ഒ, കൊല്ലം -691537
151 ഗൗതമി ജി സജിത്ത്, ശങ്കരമംഗലം ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, കൊട്ടറ, മീയന്നൂര്‍ പി ഒ, കൊല്ലം -691537
152 പാര്‍വതി ജി, ശങ്കരമംഗലം ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, കൊട്ടറ, മീയന്നൂര്‍ പി ഒ, കൊല്ലം -691537
153 ആസിയ എ ആര്‍, ശങ്കരമംഗലം ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, കൊട്ടറ, മീയന്നൂര്‍ പി ഒ, കൊല്ലം -691537
154 ആര്‍ച്ച എ എസ്, ക്ലാസ്: 5 എ, എസ് എന്‍ വി യു പി സ്‌കൂള്‍, മരുതമണ്‍പള്ളി, പൂയപ്പള്ളി,  കൊല്ലം.
155 നിത്യ ബിനു, ക്ലാസ്: 5 എ, എസ് എന്‍ വി യു പി സ്‌കൂള്‍, മരുതമണ്‍പള്ളി, പൂയപ്പള്ളി,  കൊല്ലം.
156 അശ്വതി എ, ക്ലാസ്: 6 എ, എസ് എന്‍ വി യു പി സ്‌കൂള്‍, മരുതമണ്‍പള്ളി, പൂയപ്പള്ളി,  കൊല്ലം.
157 ആര്യ ബൈജു, ക്ലാസ്: 6 എ, എസ് എന്‍ വി യു പി സ്‌കൂള്‍, മരുതമണ്‍പള്ളി, പൂയപ്പള്ളി,  കൊല്ലം.
158 അഞ്ജന പി ആര്‍, ക്ലാസ്: 6 ബി, എസ് എന്‍ വി യു പി സ്‌കൂള്‍, മരുതമണ്‍പള്ളി, പൂയപ്പള്ളി,  കൊല്ലം.
159 അഖില്‍ എസ്, ക്ലാസ്: 6 ബി, എസ് എന്‍ വി യു പി സ്‌കൂള്‍, മരുതമണ്‍പള്ളി, പൂയപ്പള്ളി,  കൊല്ലം.
160 ജീനു പി സജി, ക്ലാസ്: 7 എ, എസ് എന്‍ വി യു പി സ്‌കൂള്‍, മരുതമണ്‍പള്ളി, പൂയപ്പള്ളി,  കൊല്ലം.
161 നൂറ കെ, ക്ലാസ്: 7 എ, എസ് എന്‍ വി യു പി സ്‌കൂള്‍, മരുതമണ്‍പള്ളി, പൂയപ്പള്ളി,  കൊല്ലം.
162 ആവണി ലക്ഷ്മി എം സി, ക്ലാസ്: 7 എ, എസ് എന്‍ വി യു പി സ്‌കൂള്‍, മരുതമണ്‍പള്ളി, പൂയപ്പള്ളി,  കൊല്ലം.
163 അനീറ്റ എബ്രഹാം, ക്ലാസ്: 7 ബി, എസ് എന്‍ വി യു പി സ്‌കൂള്‍, മരുതമണ്‍പള്ളി, പൂയപ്പള്ളി,  കൊല്ലം.
164 ബിജിത ബാബു, ക്ലാസ്: 7 ബി, എസ് എന്‍ വി യു പി സ്‌കൂള്‍, മരുതമണ്‍പള്ളി, പൂയപ്പള്ളി,  കൊല്ലം.
165 ലക്ഷ്മി ഡി ആര്‍, എസ് കെ വി എല്‍ പി എസ്, കാഞ്ഞിരത്തിങ്കള്‍, മീയന്നൂര്‍ പി ഒ, പൂയപ്പള്ളി,  കൊല്ലം.
166 സംഗീത ആര്‍ എസ്, എസ് കെ വി എല്‍ പി എസ്, കാഞ്ഞിരത്തിങ്കള്‍, മീയന്നൂര്‍ പി ഒ, പൂയപ്പള്ളി,  കൊല്ലം.
167 സല്‍ന എസ് ആര്‍, എസ് കെ വി എല്‍ പി എസ്, കാഞ്ഞിരത്തിങ്കള്‍, മീയന്നൂര്‍ പി ഒ, പൂയപ്പള്ളി,  കൊല്ലം.
168 ഷംന ആര്‍, എസ് കെ വി എല്‍ പി എസ്, കാഞ്ഞിരത്തിങ്കള്‍, മീയന്നൂര്‍ പി ഒ, പൂയപ്പള്ളി,  കൊല്ലം.
169 ദേവികാരാജ്, എസ് കെ വി എല്‍ പി എസ്, കാഞ്ഞിരത്തിങ്കള്‍, മീയന്നൂര്‍ പി ഒ, പൂയപ്പള്ളി,  കൊല്ലം.
170 അയ്യപ്പന്‍ എ ആര്‍, എസ് കെ വി എല്‍ പി എസ്, കാഞ്ഞിരത്തിങ്കള്‍, മീയന്നൂര്‍ പി ഒ, പൂയപ്പള്ളി,  കൊല്ലം.
171 ഗോപിക എസ് നായര്‍, ക്ലാസ്: 7, എസ് കെ വി  സാന്‍സ്‌ക്രിറ്റ് യു പി സ്‌കൂള്‍, കയില, മൈലോട് പി ഒ, കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം.
172 നയന അനിയന്‍, ക്ലാസ്: 7, എസ് കെ വി  സാന്‍സ്‌ക്രിറ്റ് യു പി സ്‌കൂള്‍, കയില, മൈലോട് പി ഒ, കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം.
173 അംജിത്ത് എസ്, ക്ലാസ്: 5, ഗവ എല്‍ പി എസ,് നെട്ടയം, കൊല്ലം.
174 വിജയലക്ഷ്മി വി, ക്ലാസ്: 5, ഗവ എല്‍ പി എസ,് നെട്ടയം, കൊല്ലം.
175 കൃഷ്ണ പി നായര്‍, ക്ലാസ്: 3, ഗവ എല്‍ പി എസ,് നെട്ടയം, കൊല്ലം.
176 ക്രിസ്റ്റീന മേരി തോമസ്, ക്ലാസ്: 6, ചെറുപുഷ്പ സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, ആയൂര്‍, കൊല്ലം. 691533
177 ഗോപാല്‍ എം, ക്ലാസ്: 4, ചെറുപുഷ്പ സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, ആയൂര്‍, കൊല്ലം. 691533
178 വേണി കൃഷ്ണ പി, സെയ്ന്റ് ജോര്‍ജ് യു പി എസ്,  നീരായികോട്, ആയൂര്‍, കൊല്ലം. 691533
179 ഗായത്രി, സെയ്ന്റ് ജോര്‍ജ് യു പി എസ്,  നീരായികോട്, ആയൂര്‍, കൊല്ലം. 691533
180 ആരതി, സെയ്ന്റ് ജോര്‍ജ് യു പി എസ്,  നീരായികോട്, ആയൂര്‍, കൊല്ലം. 691533
181 വാണി എസ് രാജ്, സീതി സാഹിബ് മെമ്മോറിയല്‍ യു പി സ്‌കൂള്‍, കാരാളികോണം, അര്‍ക്കന്നൂര്‍ പി ഒ, ആയൂര്‍, കൊല്ലം. 691533
182 ഫാത്തിമ ഹുസ്‌ന, സീതി സാഹിബ് മെമ്മോറിയല്‍ യു പി സ്‌കൂള്‍, കാരാളികോണം, അര്‍ക്കന്നൂര്‍ പി ഒ, ആയൂര്‍, കൊല്ലം. 691533
183 സാലിഹ എ എസ്, ക്ലാസ്: 7 സി, കെ പി എം ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, ചെറിയവെളിനല്ലൂര്‍ പി ഒ, കൊല്ലം.
184 അന്‍വിത റ്റി, ക്ലാസ്: 7 സി, കെ പി എം ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, ചെറിയവെളിനല്ലൂര്‍ പി ഒ, കൊല്ലം.
185 തേജള്‍ റ്റി ജോണ്‍, ക്ലാസ്: 6 ഡി, കെ പി എം ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, ചെറിയവെളിനല്ലൂര്‍ പി ഒ, കൊല്ലം.
186 ഇന്ദുശ്രീ എസ്, ക്ലാസ്: 8 ജി, കെ പി എം ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, ചെറിയവെളിനല്ലൂര്‍ പി ഒ, കൊല്ലം.
187 രേവതി എസ് ഉണ്ണിത്താന്‍, ക്ലാസ്: 8 ഡി, കെ പി എം ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, ചെറിയവെളിനല്ലൂര്‍ പി ഒ, കൊല്ലം.
188 അഭിജിത്ത് ആര്‍, ക്ലാസ്: 7, ഗവ. യു പി എസ്, കരിങ്ങന്നൂര്‍, കൊല്ലം.
189 ദേവിനന്ദന, ക്ലാസ്: 7, ഗവ. യു പി എസ്, കരിങ്ങന്നൂര്‍, കൊല്ലം.
190 കുമാരി മഹ എ, ക്ലാസ്: 2, ഗവ. എല്‍ പി എസ്, വെളിനല്ലൂര്‍, ഓയൂര്‍, കൊല്ലം.
191 പൂജാപ്രസാദ്, ക്ലാസ്: 5,  എ പി പി എം എച്ച് എസ് എസ്, ആവണീശ്വരം, കുന്നിക്കോട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691508
192 കൃഷ്‌ണേന്ദു, ക്ലാസ്: 5, എ പി പി എം എച്ച് എസ് എസ്, ആവണീശ്വരം, കുന്നിക്കോട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691508
193 കല്യാണി എസ് നായര്‍, ക്ലാസ്: 5,  എ പി പി എം എച്ച് എസ് എസ്, ആവണീശ്വരം, കുന്നിക്കോട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691508
194 ആദിത്യ രതീഷ്, ക്ലാസ്: 6,  എ പി പി എം എച്ച് എസ് എസ്, ആവണീശ്വരം, കുന്നിക്കോട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691508
195 ഷെഹിന എസ്, ക്ലാസ്: 6,  എ പി പി എം എച്ച് എസ് എസ്, ആവണീശ്വരം, കുന്നിക്കോട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691508
196 ആദില നൗഷാദ്, ക്ലാസ്: 6,  എ പി പി എം എച്ച് എസ് എസ്, ആവണീശ്വരം, കുന്നിക്കോട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691508
197 അല്‍ഫിന എസ്, ക്ലാസ്: 6,  എ പി പി എം എച്ച് എസ് എസ്, ആവണീശ്വരം, കുന്നിക്കോട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691508
198 അപര്‍ണ എസ്, ക്ലാസ്: 7,  എ പി പി എം എച്ച് എസ് എസ്, ആവണീശ്വരം, കുന്നിക്കോട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691508
199 ആദിത്യ എസ്, ക്ലാസ്: 7,  എ പി പി എം എച്ച് എസ് എസ്, ആവണീശ്വരം, കുന്നിക്കോട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691508
200 ഫര്‍സാന നവാസ്, ക്ലാസ്: 7,  എ പി പി എം എച്ച് എസ് എസ്, ആവണീശ്വരം, കുന്നിക്കോട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691508
201 പാര്‍വതി സുരേഷ്, ക്ലാസ്: 7,  എ പി പി എം എച്ച് എസ് എസ്, അവനീശ്വരം, കുന്നിക്കോട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691508
202 ഫാത്തിമ മുബഷിറ, ക്ലാസ്: 8,  എ പി പി എം എച്ച് എസ് എസ്, ആവണീശ്വരം, കുന്നിക്കോട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691508
203 ജ്യോതിഷ് കുമാര്‍, ക്ലാസ്: 8,  എ പി പി എം എച്ച് എസ് എസ്, ആവണീശ്വരം, കുന്നിക്കോട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691508
204 ശരണ്യശ്രീ എ എസ്, ക്ലാസ്: 9,  എ പി പി എം എച്ച് എസ് എസ്, ആവണീശ്വരം, കുന്നിക്കോട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691508
205 മാളു ജെ, ക്ലാസ്: 9,  എ പി പി എം എച്ച് എസ് എസ്, ആവണീശ്വരം, കുന്നിക്കോട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691508
206 ലക്ഷ്മി സുരേഷ്, ക്ലാസ്: 9,  എ പി പി എം എച്ച് എസ് എസ്, ആവണീശ്വരം, കുന്നിക്കോട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691508
207 അര്‍ഷിന എന്‍, ക്ലാസ്: 9,  എ പി പി എം എച്ച് എസ് എസ്, ആവണീശ്വരം, കുന്നിക്കോട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691508
208 ഫാത്തിമ എന്‍ എസ്, ക്ലാസ്: 9,  എ പി പി എം എച്ച് എസ് എസ്, ആവണീശ്വരം, കുന്നിക്കോട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691508
209 റിസാന എന്‍, ക്ലാസ്: 9,  എ പി പി എം എച്ച് എസ് എസ്, ആവണീശ്വരം, കുന്നിക്കോട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691508
210 കാവ്യ ആര്‍ എസ്, ക്ലാസ്: 8,  എ പി പി എം എച്ച് എസ് എസ്, ആവണീശ്വരം, കുന്നിക്കോട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691508
211 അഞ്ജു തങ്കച്ചന്‍,  ഗവ. യു പി സ്‌കൂള്‍, എളമ്പാല്‍, കൊല്ലം. 
212 അഞ്ജന എസ് ബി,  ഗവ. യു പി സ്‌കൂള്‍, എളമ്പാല്‍, കൊല്ലം. 
213 മോള്‍ഫിമോനച്ചന്‍,  ഗവ. യു പി സ്‌കൂള്‍, എളമ്പാല്‍, കൊല്ലം. 
214 ഹരികൃഷ്ണന്‍ എസ്,  ഗവ. യു പി സ്‌കൂള്‍, എളമ്പാല്‍, കൊല്ലം. 
215 അക്യൂലിന്‍ വില്യം, ക്ലാസ്: 9, മേരിഗിരി വിദ്യാമന്ദിര്‍ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ഐ സി എസ് ഇ സ്‌കൂള്‍, കുതിരച്ചിറ, പുനലൂര്‍ പി ഒ, കൊല്ലം. 691305
216 അഞ്ജലി സെബാസ്റ്റ്യന്‍, ക്ലാസ്: 9, മേരിഗിരി വിദ്യാമന്ദിര്‍ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ഐ സി എസ് ഇ സ്‌കൂള്‍, കുതിരച്ചിറ, പുനലൂര്‍ പി ഒ, കൊല്ലം. 691305
217 ശില്‍പാബിജു, ക്ലാസ്: 9, മേരിഗിരി വിദ്യാമന്ദിര്‍ ഐ സി എസ് ഇ സ്‌കൂള്‍, കുതിരച്ചിറ, പുനലൂര്‍ പി ഒ, കൊല്ലം. 691305
218 അനന്തന്‍ അജിത്, ക്ലാസ്: 3, ശബരിഗിരി സീനിയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, തൊളിക്കോട് പി ഒ, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
219 ആദിത്യ ഹൃദയ് ജെ, ക്ലാസ്: 3, ശബരിഗിരി സീനിയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, തൊളിക്കോട് പി ഒ, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
220 ആതിഷ് ദേവ് ജെ എസ്, ക്ലാസ്: 4, ശബരിഗിരി സീനിയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, തൊളിക്കോട് പി ഒ, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
221 ആര്യന്‍ ബി ആര്‍, ക്ലാസ്: 5, ശബരിഗിരി സീനിയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, തൊളിക്കോട് പി ഒ, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
222 ദീപിക എസ് അനില്‍, ക്ലാസ്: 6, ശബരിഗിരി സീനിയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, തൊളിക്കോട് പി ഒ, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
223 ദേവനന്ദ എസ്, ക്ലാസ്: 7, ശബരിഗിരി സീനിയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, തൊളിക്കോട് പി ഒ, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
224 കാവ്യാരാജ് പി, ക്ലാസ്: 8, ശബരിഗിരി സീനിയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, തൊളിക്കോട് പി ഒ, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
225 ശ്രേയ വിനോദ്, ക്ലാസ്: 4, ഓക്‌സ്‌ഫോര്‍ഡ് സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, കരവാളൂര്‍ പി ഒ, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691333
226 അഹ്‌ന ഷാജഹാന്‍,  ക്ലാസ്: 4, ഓക്‌സ്‌ഫോര്‍ഡ് സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, കരവാളൂര്‍ പി ഒ, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691333
227 സാന്ദ്ര വി എ,  ക്ലാസ്: 4, ഓക്‌സ്‌ഫോര്‍ഡ് സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, കരവാളൂര്‍ പി ഒ, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691333
228 അക്‌സാമേരി ജോയി,  ക്ലാസ്: 4, ഓക്‌സ്‌ഫോര്‍ഡ് സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, കരവാളൂര്‍ പി ഒ, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691333
229 ലിയാമേരി റോയി,  ക്ലാസ്: 4, ഓക്‌സ്‌ഫോര്‍ഡ് സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, കരവാളൂര്‍ പി ഒ, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691333
230 അതുല്യ രാജ്,  ക്ലാസ്: 4, ഓക്‌സ്‌ഫോര്‍ഡ് സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, കരവാളൂര്‍ പി ഒ, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691333
231 ശബരി രാജ്,  ക്ലാസ്: 4, ഓക്‌സ്‌ഫോര്‍ഡ് സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, കരവാളൂര്‍ പി ഒ, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691333
232 ബിയോണ്‍ ബിനു,  ക്ലാസ്: 4, ഓക്‌സ്‌ഫോര്‍ഡ് സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, കരവാളൂര്‍ പി ഒ, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691333
233 കാശ്മീര എസ് എസ്,  ക്ലാസ്: 4, ഓക്‌സ്‌ഫോര്‍ഡ് സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, കരവാളൂര്‍ പി ഒ, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691333
234 അമൃത ആര്‍,  ക്ലാസ്: 4, ഓക്‌സ്‌ഫോര്‍ഡ് സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, കരവാളൂര്‍ പി ഒ, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691333
235 നേഹ ഫിലിപ്പ്,  ക്ലാസ്: 4, ഓക്‌സ്‌ഫോര്‍ഡ് സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, കരവാളൂര്‍ പി ഒ, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691333
236 ഫാത്തിമ നസീര്‍,  ക്ലാസ്: 4, ഓക്‌സ്‌ഫോര്‍ഡ് സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, കരവാളൂര്‍ പി ഒ, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691333
237 ശിഖ ജെ സജിത്ത്,  ക്ലാസ്: 4, ഓക്‌സ്‌ഫോര്‍ഡ് സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, കരവാളൂര്‍ പി ഒ, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691333
238 ദയ എസ്,  ക്ലാസ്: 4, ഓക്‌സ്‌ഫോര്‍ഡ് സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, കരവാളൂര്‍ പി ഒ, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691333
239 ലക്ഷ്മി രാജേഷ്,  ക്ലാസ്: 4, ഓക്‌സ്‌ഫോര്‍ഡ് സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, കരവാളൂര്‍ പി ഒ, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691333
240 അനുഷ്‌ക ഉന്മേഷ്,  ക്ലാസ്: 4, ഓക്‌സ്‌ഫോര്‍ഡ് സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, കരവാളൂര്‍ പി ഒ, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691333
241 അന്‍വിയ പി ജേക്കബ്,  ക്ലാസ്: 4, ഓക്‌സ്‌ഫോര്‍ഡ് സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, കരവാളൂര്‍ പി ഒ, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691333
242 അനുശ്രീ ആര്‍,  ക്ലാസ്: 4, ഓക്‌സ്‌ഫോര്‍ഡ് സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, കരവാളൂര്‍ പി ഒ, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691333
243 ചന്ദന സന്തോഷ്,  ക്ലാസ്: 5, ഓക്‌സ്‌ഫോര്‍ഡ് സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, കരവാളൂര്‍ പി ഒ, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691333
244 ഇന്ദുലേഖ,  ക്ലാസ്: 5, ഓക്‌സ്‌ഫോര്‍ഡ് സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, കരവാളൂര്‍ പി ഒ, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691333
245 അസിന്‍ രാജ്,  ക്ലാസ്: 5, ഓക്‌സ്‌ഫോര്‍ഡ് സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, കരവാളൂര്‍ പി ഒ, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691333
246 അക്ഷര ജെ പിള്ളൈ,  ക്ലാസ്: 6, ഓക്‌സ്‌ഫോര്‍ഡ് സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, കരവാളൂര്‍ പി ഒ, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691333
247 ആന്‍സ് ജേക്കബ്,  ക്ലാസ്: 6, ഓക്‌സ്‌ഫോര്‍ഡ് സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, കരവാളൂര്‍ പി ഒ, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691333
248 ജ്യുവല്‍ ആന്‍ ബിനില്‍,  ക്ലാസ്: 6, ഓക്‌സ്‌ഫോര്‍ഡ് സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, കരവാളൂര്‍ പി ഒ, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691333
249 അര്‍ച്ചന എസ്,  ക്ലാസ്: 6, ഓക്‌സ്‌ഫോര്‍ഡ് സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, കരവാളൂര്‍ പി ഒ, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691333
250 നിരഞ്ജന എസ് പിള്ളൈ,  ക്ലാസ്: 6, ഓക്‌സ്‌ഫോര്‍ഡ് സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, കരവാളൂര്‍ പി ഒ, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691333
251 സ്‌നേഹ എസ്,  ക്ലാസ്: 7, ഓക്‌സ്‌ഫോര്‍ഡ് സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, കരവാളൂര്‍ പി ഒ, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691333
252 അമൃതാ അശോകന്‍,  ക്ലാസ്: 7, ഓക്‌സ്‌ഫോര്‍ഡ് സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, കരവാളൂര്‍ പി ഒ, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691333
253 അശ്വതി ബിനു,  ക്ലാസ്: 7, ഓക്‌സ്‌ഫോര്‍ഡ് സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, കരവാളൂര്‍ പി ഒ, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691333
254 ഐശ്വര്യ  എസ്,  ക്ലാസ്: 7, ഓക്‌സ്‌ഫോര്‍ഡ് സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, കരവാളൂര്‍ പി ഒ, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691333
255 വിഷ്ണുപ്രിയ പി എസ്,  ക്ലാസ്: 7, ഓക്‌സ്‌ഫോര്‍ഡ് സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, കരവാളൂര്‍ പി ഒ, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691333
256 സനീ ഷാബി,  ക്ലാസ്: 7, ഓക്‌സ്‌ഫോര്‍ഡ് സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, കരവാളൂര്‍ പി ഒ, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691333
257 മെര്‍ലിന്‍ എ തോമസ്,  ക്ലാസ്: 7, ഓക്‌സ്‌ഫോര്‍ഡ് സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, കരവാളൂര്‍ പി ഒ, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691333
258 അക്ഷര എ എസ്,  ക്ലാസ്: 7, ഓക്‌സ്‌ഫോര്‍ഡ് സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, കരവാളൂര്‍ പി ഒ, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691333
259 ജാന്‍സി ബിജു,  ക്ലാസ്: 7, ഓക്‌സ്‌ഫോര്‍ഡ് സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, കരവാളൂര്‍ പി ഒ, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691333
260 ഗൗരിനന്ദ എ,  ക്ലാസ്: 7, ഓക്‌സ്‌ഫോര്‍ഡ് സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, കരവാളൂര്‍ പി ഒ, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691333
261 ഗംഗ എ,  ക്ലാസ്: 8, ഓക്‌സ്‌ഫോര്‍ഡ് സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, കരവാളൂര്‍ പി ഒ, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691333
262 മാളവിക എസ്,  ക്ലാസ്: 8, ഓക്‌സ്‌ഫോര്‍ഡ് സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, കരവാളൂര്‍ പി ഒ, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691333
263 പാര്‍വതി ബി എസ് പിള്ളൈ,  ക്ലാസ്: 8, ഓക്‌സ്‌ഫോര്‍ഡ് സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, കരവാളൂര്‍ പി ഒ, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691333
264 ലക്ഷ്മിക പി എ,  ക്ലാസ്: 8, ഓക്‌സ്‌ഫോര്‍ഡ് സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, കരവാളൂര്‍ പി ഒ, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691333
265 ലക്ഷ്മി ഷിബുകുമാര്‍,  ക്ലാസ്: 8, ഓക്‌സ്‌ഫോര്‍ഡ് സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, കരവാളൂര്‍ പി ഒ, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691333
266 നൗഫി എസ്,  ക്ലാസ്: 8, ഓക്‌സ്‌ഫോര്‍ഡ് സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, കരവാളൂര്‍ പി ഒ, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691333
267 ലക്ഷ്മി ആര്‍,  ക്ലാസ്: 8, ഓക്‌സ്‌ഫോര്‍ഡ് സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, കരവാളൂര്‍ പി ഒ, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691333
268 നയന ഷാജു,  ക്ലാസ്: 8, ഓക്‌സ്‌ഫോര്‍ഡ് സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, കരവാളൂര്‍ പി ഒ, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691333
269 രഹ്‌ന എച്ച് എ,  ക്ലാസ്: 8, ഓക്‌സ്‌ഫോര്‍ഡ് സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, കരവാളൂര്‍ പി ഒ, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691333
270 ആര്യ എസ് ബിജു,  ക്ലാസ്: 9, ഓക്‌സ്‌ഫോര്‍ഡ് സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, കരവാളൂര്‍ പി ഒ, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691333
271 ഷിജു വര്‍ഗീസ്,  ക്ലാസ്: 9, ഓക്‌സ്‌ഫോര്‍ഡ് സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, കരവാളൂര്‍ പി ഒ, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691333
272 നിഹാദ് ഹുസൈന്‍,  ക്ലാസ്: 9, ഓക്‌സ്‌ഫോര്‍ഡ് സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, കരവാളൂര്‍ പി ഒ, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691333
273 അഭിനന്ദ് സി,  ക്ലാസ്: 9, ഓക്‌സ്‌ഫോര്‍ഡ് സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, കരവാളൂര്‍ പി ഒ, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691333
274 ഐശ്വര്യ സുരേന്ദ്രന്‍,  ക്ലാസ്: 9, ഓക്‌സ്‌ഫോര്‍ഡ് സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, കരവാളൂര്‍ പി ഒ, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691333
275 സ്‌നേഹ എ,  ക്ലാസ്: 9, ഓക്‌സ്‌ഫോര്‍ഡ് സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, കരവാളൂര്‍ പി ഒ, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691333
276 മേഘ ജനീവ്,  ക്ലാസ്: 9, ഓക്‌സ്‌ഫോര്‍ഡ് സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, കരവാളൂര്‍ പി ഒ, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691333
277 ആര്‍ദ്ര മധു,  ക്ലാസ്: 9, ഓക്‌സ്‌ഫോര്‍ഡ് സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, കരുവല്ലൂര്‍ പി ഒ, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691333
278 മുഹമ്മദ് അസ്‌ലം,  ക്ലാസ്: 9, ഓക്‌സ്‌ഫോര്‍ഡ് സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, കരവാളൂര്‍ പി ഒ, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691333
279 ആസിയ എസ്,  ക്ലാസ്: 4, ഓക്‌സ്‌ഫോര്‍ഡ് സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, കരവാളൂര്‍ പി ഒ, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691333
280 ശ്രീ വൈഷ്ണവ് ആര്‍,  ക്ലാസ്: 4, ഗവ. എല്‍ പി എസ്, കരവാളൂര്‍ പി ഒ,  കൊല്ലം.
281 അഞ്ജന ജി എം,  ക്ലാസ്: 3, ഗവ. എല്‍ പി എസ്, കരവാളൂര്‍ പി ഒ,  കൊല്ലം.
282 അരുണിമ എം എം, ക്ലാസ്: 4, ഗവ. എല്‍ പി എസ്, വെഞ്ചേമ്പ്, കൊല്ലം.
283 ഹഫ്‌സല്‍ ഹക്കിം, ക്ലാസ്: 4, ഗവ. എല്‍ പി എസ്, വെഞ്ചേമ്പ്, കൊല്ലം.
284 എ ബി കാശിനാഥ്, ക്ലാസ്: 8 എ, ഗവ. ഹൈസ്‌കൂള്‍, അഞ്ചല്‍ ഈസ്റ്റ്, അഞ്ചല്‍ പി ഒ, കൊല്ലം. 691306
285 കൃഷ്ണ സുരേഷ്, ക്ലാസ്: 7 എ, ഗവ. ഹൈസ്‌കൂള്‍, അഞ്ചല്‍ ഈസ്റ്റ്, അഞ്ചല്‍ പി ഒ, കൊല്ലം. 691306
286 കൈലാസ് പി കര്‍മ, ക്ലാസ്: 3 എ, ഗവ. യു പി എസ്, കുളത്തൂപ്പുഴ, കൊല്ലം.
287 സരയൂ ബി, ക്ലാസ്: 3 എ, ഗവ. യു പി എസ്, കുളത്തൂപ്പുഴ, കൊല്ലം.
288 ഹന ഫാത്തിമ, ക്ലാസ്: 3 എ, ഗവ. യു പി എസ്, കുളത്തൂപ്പുഴ, കൊല്ലം.
289 അഞ്ജന എ, ക്ലാസ്: 3 എ, ഗവ. യു പി എസ്, കുളത്തൂപ്പുഴ, കൊല്ലം.
290 നസീഹ എന്‍, ക്ലാസ്: 3 എ, ഗവ. യു പി എസ്, കുളത്തൂപ്പുഴ, കൊല്ലം.
291 ശ്രീശാന്ത് എസ്, ക്ലാസ്: 3 ബി, ഗവ. യു പി എസ്, കുളത്തൂപ്പുഴ, കൊല്ലം.
292 ആതിര എസ് ആര്‍, ക്ലാസ്: 3 ബി, ഗവ. യു പി എസ്, കുളത്തൂപ്പുഴ, കൊല്ലം.
293 തുഷാര റ്റി, ക്ലാസ്: 3 ബി, ഗവ. യു പി എസ്, കുളത്തൂപ്പുഴ, കൊല്ലം.
294 ഗോപിക ഗോപന്‍, ക്ലാസ്: 4 എ, ഗവ. യു പി എസ്, കുളത്തൂപ്പുഴ, കൊല്ലം.
295 ശബരീനാഥ് എസ്, ക്ലാസ്: 4 എ, ഗവ. യു പി എസ്, കുളത്തൂപ്പുഴ, കൊല്ലം.
296 ഗൗരി റ്റി, ക്ലാസ്: 4 എ, ഗവ. യു പി എസ്, കുളത്തൂപ്പുഴ, കൊല്ലം.
297 അമൃത എ, ക്ലാസ്: 4 എ, ഗവ. യു പി എസ്, കുളത്തൂപ്പുഴ, കൊല്ലം.
298 ശിവേന്ദു വി ജെ, ക്ലാസ്: 4 എ, ഗവ. യു പി എസ്, കുളത്തൂപ്പുഴ, കൊല്ലം.
299 നയന രാജന്‍, ക്ലാസ്: 4 എ, ഗവ. യു പി എസ്, കുളത്തൂപ്പുഴ, കൊല്ലം.
300 ദേവിക എ എല്‍, ക്ലാസ്: 4 ബി, ഗവ. യു പി എസ്, കുളത്തൂപ്പുഴ, കൊല്ലം.
301 പാര്‍വതി എം എസ്, ക്ലാസ്: 4 ബി, ഗവ. യു പി എസ്, കുളത്തൂപ്പുഴ, കൊല്ലം.
302 അനഘ ശിവകുമാര്‍, ക്ലാസ്: 4 ബി, ഗവ. യു പി എസ്, കുളത്തൂപ്പുഴ, കൊല്ലം.
303 ഷബാന എ എസ്, ക്ലാസ്: 5 എ, ഗവ. യു പി എസ്, കുളത്തൂപ്പുഴ, കൊല്ലം.
304 ധരണി പി, ക്ലാസ്: 5 എ, ഗവ. യു പി എസ്, കുളത്തൂപ്പുഴ, കൊല്ലം.
305 അന്‍സിയ എ, ക്ലാസ്: 5 എ, ഗവ. യു പി എസ്, കുളത്തൂപ്പുഴ, കൊല്ലം.
306 ദീപ എസ്, ക്ലാസ്: 5 എ, ഗവ. യു പി എസ്, കുളത്തൂപ്പുഴ, കൊല്ലം.
307 സുല്‍ത്താന എന്‍, ക്ലാസ്: 5 എ, ഗവ. യു പി എസ്, കുളത്തൂപ്പുഴ, കൊല്ലം.
308 നിധി എന്‍ എല്‍, ക്ലാസ്: 5 എ, ഗവ. യു പി എസ്, കുളത്തൂപ്പുഴ, കൊല്ലം.
309 ഫാത്തിമ സുമയ്യ, ക്ലാസ്: 5 ബി, ഗവ. യു പി എസ്, കുളത്തൂപ്പുഴ, കൊല്ലം.
310 ആതിര ബി ആര്‍, ക്ലാസ്: 5 ബി, ഗവ. യു പി എസ്, കുളത്തൂപ്പുഴ, കൊല്ലം.
311 സ്വാതി സന്തോഷ്, ക്ലാസ്: 5 സി, ഗവ. യു പി എസ്, കുളത്തൂപ്പുഴ, കൊല്ലം.
312 ഷാഹിന എന്‍, ക്ലാസ്: 5 സി, ഗവ. യു പി എസ്, കുളത്തൂപ്പുഴ, കൊല്ലം.
313 ആര്‍ഷ ലക്ഷ്മി, ക്ലാസ്: 5 സി, ഗവ. യു പി എസ്, കുളത്തൂപ്പുഴ, കൊല്ലം.
314 അനന്ദു എ എസ്, ക്ലാസ്: 5 സി, ഗവ. യു പി എസ്, കുളത്തൂപ്പുഴ, കൊല്ലം.
315 വീരലക്ഷ്മി, ക്ലാസ്: 5 സി, ഗവ. യു പി എസ്, കുളത്തൂപ്പുഴ, കൊല്ലം.
316 അഞ്ജന എസ്, ക്ലാസ്: 5 സി, ഗവ. യു പി എസ്, കുളത്തൂപ്പുഴ, കൊല്ലം.
317 രേഷ്മ എസ്, ക്ലാസ്: 5 സി, ഗവ. യു പി എസ്, കുളത്തൂപ്പുഴ, കൊല്ലം.
318 അല്‍ത്താഫ് എ എസ്, ക്ലാസ്: 6 എ, ഗവ. യു പി എസ്, കുളത്തൂപ്പുഴ, കൊല്ലം.
319 മുഹമ്മദ് സാഹില്‍, ക്ലാസ്: 6 എ, ഗവ. യു പി എസ്, കുളത്തൂപ്പുഴ, കൊല്ലം.
320 ശ്രീജിത്ത് എസ്, ക്ലാസ്: 6 എ, ഗവ. യു പി എസ്, കുളത്തൂപ്പുഴ, കൊല്ലം.
321 ഗോപിക മുരളി, ക്ലാസ്: 6 എ, ഗവ. യു പി എസ്, കുളത്തൂപ്പുഴ, കൊല്ലം.
322 അലീന അയൂബ്, ക്ലാസ്: 6 എ, ഗവ. യു പി എസ്, കുളത്തൂപ്പുഴ, കൊല്ലം.
323 അലീഷ ജെനു, ക്ലാസ്: 6 എ, ഗവ. യു പി എസ്, കുളത്തൂപ്പുഴ, കൊല്ലം.
324 അനഘ അജിത്ത്, ക്ലാസ്: 6 എ, ഗവ. യു പി എസ്, കുളത്തൂപ്പുഴ, കൊല്ലം.
325 അംന എസ്, ക്ലാസ്: 6 എ, ഗവ. യു പി എസ്, കുളത്തൂപ്പുഴ, കൊല്ലം.
326 അരവിന്ദ് ആര്‍, ക്ലാസ്: 6 ബി, ഗവ. യു പി എസ്, കുളത്തൂപ്പുഴ, കൊല്ലം.
327 പ്രവീണ കെ, ക്ലാസ്: 6 ബി, ഗവ. യു പി എസ്, കുളത്തൂപ്പുഴ, കൊല്ലം.
328 വൈഷ്ണവി ബി, ക്ലാസ്: 6 ബി, ഗവ. യു പി എസ്, കുളത്തൂപ്പുഴ, കൊല്ലം.
329 അദ്വൈത് ബി ആര്‍, ക്ലാസ്: 6 സി, ഗവ. യു പി എസ്, കുളത്തൂപ്പുഴ, കൊല്ലം.
330 സോന എസ്, ക്ലാസ്: 6 സി, ഗവ. യു പി എസ്, കുളത്തൂപ്പുഴ, കൊല്ലം.
331 നയന എം സുനില്‍, ക്ലാസ്: 6 സി, ഗവ. യു പി എസ്, കുളത്തൂപ്പുഴ, കൊല്ലം.
332 ഗോപിക കൃഷ്ണന്‍, ക്ലാസ്: 7 എ, ഗവ. യു പി എസ്, കുളത്തൂപ്പുഴ, കൊല്ലം.
333 ആദിത്യ എ നായര്‍, ക്ലാസ്: 7 എ, ഗവ. യു പി എസ്, കുളത്തൂപ്പുഴ, കൊല്ലം.
334 ജയകൃഷ്ണന്‍ ജെ, ക്ലാസ്: 7 എ, ഗവ. യു പി എസ്, കുളത്തൂപ്പുഴ, കൊല്ലം.
335 അഭിജിത്ത് ബി ആര്‍, ക്ലാസ്: 7 എ, ഗവ. യു പി എസ്, കുളത്തൂപ്പുഴ, കൊല്ലം.
336 അന്‍സിയ, ക്ലാസ്: 7 എ, ഗവ. യു പി എസ്, കുളത്തൂപ്പുഴ, കൊല്ലം.
337 അനു കൃഷ്ണന്‍, ക്ലാസ്: 7 എ, ഗവ. യു പി എസ്, കുളത്തൂപ്പുഴ, കൊല്ലം.
338 ശുഭലക്ഷ്മി എസ് ശേഖര്‍ , ക്ലാസ്: 7 എ, ഗവ. യു പി എസ്, കുളത്തൂപ്പുഴ, കൊല്ലം.
339 അനശ്വര സോമന്‍, ക്ലാസ്: 7 ബി, ഗവ. യു പി എസ്, കുളത്തൂപ്പുഴ, കൊല്ലം.
340 അനുപമ എ, ക്ലാസ്: 7 ബി, ഗവ. യു പി എസ്, കുളത്തൂപ്പുഴ, കൊല്ലം.
341 എബിന്‍ റോയ്, ക്ലാസ്: 7 ബി, ഗവ. യു പി എസ്, കുളത്തൂപ്പുഴ, കൊല്ലം.
342 ബീമ ബീവി, ക്ലാസ്: 7 സി, ഗവ. യു പി എസ്, കുളത്തൂപ്പുഴ, കൊല്ലം.
343 സുറുമി എസ്, ക്ലാസ്: 7 സി, ഗവ. യു പി എസ്, കുളത്തൂപ്പുഴ, കൊല്ലം.
344 സൗമ്യ എസ്, ക്ലാസ്: 7 സി, ഗവ. യു പി എസ്, കുളത്തൂപ്പുഴ, കൊല്ലം.
345 രഹ്‌ന ഫാത്തിമ, ക്ലാസ്: 5 ബി, ഗവ. യു പി എസ്, കുളത്തൂപ്പുഴ, കൊല്ലം.
346 അനുപമ, സെയ്ന്റ് ജോണ്‍സ് സ്‌കൂള്‍ അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം. 691306
347 നമ നവമി  പി ആര്‍, സെയ്ന്റ് ജോണ്‍സ് സ്‌കൂള്‍ അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം. 691306
348 അഹാനാ മുംതാസ്, സെയ്ന്റ് ജോണ്‍സ് സ്‌കൂള്‍ അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം. 691306
349 ലന ഫാത്തിമ, സെയ്ന്റ് ജോണ്‍സ് സ്‌കൂള്‍ അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം. 691306
350 ഗൗരി എസ് നന്ദ, സെയ്ന്റ് ജോണ്‍സ് സ്‌കൂള്‍ അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം. 691306
351 ആദിത്യ കെ എം, സെയ്ന്റ് ജോണ്‍സ് സ്‌കൂള്‍ അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം. 691306
352 മുഹമ്മദ് ഷിഫാന്‍, സെയ്ന്റ് ജോണ്‍സ് സ്‌കൂള്‍ അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം. 691306
353 ആന്‍ മരിയ ബിജു, സെയ്ന്റ് ജോണ്‍സ് സ്‌കൂള്‍ അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം. 691306
354 അച്ചു ബി ജി, സെയ്ന്റ് ജോണ്‍സ് സ്‌കൂള്‍ അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം. 691306
355 അലീന്‍ എസ്, സെയ്ന്റ് ജോണ്‍സ് സ്‌കൂള്‍ അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം. 691306
356 ദിയ മറിയം അലക്‌സ്, സെയ്ന്റ് ജോണ്‍സ് സ്‌കൂള്‍ അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം. 691306
357 അലീഷാറെനി, സെയ്ന്റ് ജോണ്‍സ് സ്‌കൂള്‍ അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം. 691306
358 സോനാ ഫാത്തിമ, സെയ്ന്റ് ജോണ്‍സ് സ്‌കൂള്‍ അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം. 691306
359 ആയിഷ നിസാര്‍, സെയ്ന്റ് ജോണ്‍സ് സ്‌കൂള്‍ അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം. 691306
360 കീര്‍ത്തികൃഷ്ണ എം എസ്, സെയ്ന്റ് ജോണ്‍സ് സ്‌കൂള്‍ അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം. 691306
361 തീര്‍ഥ, സെയ്ന്റ് ജോണ്‍സ് സ്‌കൂള്‍ അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം. 691306
362 ബിസ്മിന ബിനു, സെയ്ന്റ് ജോണ്‍സ് സ്‌കൂള്‍ അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം. 691306
363 അനീറ്റാമാത്യു, സെയ്ന്റ് ജോണ്‍സ് സ്‌കൂള്‍ അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം. 691306
364 അയ്‌ന എസ് കുമാര്‍, സെയ്ന്റ് ജോണ്‍സ് സ്‌കൂള്‍ അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം. 691306
365 അതുല്‍ പ്രവീണ്‍, സെയ്ന്റ് ജോണ്‍സ് സ്‌കൂള്‍ അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം. 691306
366 ഹന്നാ രാജേഷ്, സെയ്ന്റ് ജോണ്‍സ് സ്‌കൂള്‍ അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം. 691306
367 ജീവാജോസ്, സെയ്ന്റ് ജോണ്‍സ് സ്‌കൂള്‍ അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം. 691306
368 എലിസബത്ത് പി സാം, സെയ്ന്റ് ജോണ്‍സ് സ്‌കൂള്‍ അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം. 691306
369 ഹരിതാ രാജ്, സെയ്ന്റ് ജോണ്‍സ് സ്‌കൂള്‍ അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം. 691306
370 ജോണ്‍ജോര്‍ജ്, സെയ്ന്റ് ജോണ്‍സ് സ്‌കൂള്‍ അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം. 691306
371 ജെറി പി വിനോദ്, സെയ്ന്റ് ജോണ്‍സ് സ്‌കൂള്‍ അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം. 691306
372 ഗൗരി നന്ദ ശേഖര്‍, സെയ്ന്റ് ജോണ്‍സ് സ്‌കൂള്‍ അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം. 691306
373 നിയാ നാസ്സര്‍, സെയ്ന്റ് ജോണ്‍സ് സ്‌കൂള്‍ അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം. 691306
374 ഗൗതമി ജി എം, സെയ്ന്റ് ജോണ്‍സ് സ്‌കൂള്‍ അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം. 691306
375 സോനാ സജി, സെയ്ന്റ് ജോണ്‍സ് സ്‌കൂള്‍ അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം. 691306
376 ശിവനന്ദ, സെയ്ന്റ് ജോണ്‍സ് സ്‌കൂള്‍ അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം. 691306
377 സ്വാതി എസ് കുമാര്‍, സെയ്ന്റ് ജോണ്‍സ് സ്‌കൂള്‍ അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം. 691306
378 ഹന്നാ ജോണ്‍സണ്‍, സെയ്ന്റ് ജോണ്‍സ് സ്‌കൂള്‍ അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം. 691306
379 ആന്റോയി, സെയ്ന്റ് ജോണ്‍സ് സ്‌കൂള്‍ അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം. 691306
380 ധനുഷ് വി ഡി, സെയ്ന്റ് ജോണ്‍സ് സ്‌കൂള്‍ അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം. 691306
381 നന്ദശ്രീ ഡി പി, സെയ്ന്റ് ജോണ്‍സ് സ്‌കൂള്‍ അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം. 691306
382 ദേവിഗായത്രി ബി, സെയ്ന്റ് ജോണ്‍സ് സ്‌കൂള്‍ അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം. 691306
383 ഗൗരി ശങ്കര്‍ എം വി, സെയ്ന്റ് ജോണ്‍സ് സ്‌കൂള്‍ അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം. 691306
384 അനാമിക വി ബി, സെയ്ന്റ് ജോണ്‍സ് സ്‌കൂള്‍ അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം. 691306
385 നെയ്ഹ ജെ ആര്‍, സെയ്ന്റ് ജോണ്‍സ് സ്‌കൂള്‍ അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം. 691306
386 ദേവി ആര്‍ കൃഷ്ണ, സെയ്ന്റ് ജോണ്‍സ് സ്‌കൂള്‍ അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം. 691306
387 മാധവ് എസ്, സെയ്ന്റ് ജോണ്‍സ് സ്‌കൂള്‍ അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം. 691306
388 ഗൗരികൃഷ്ണ, സെയ്ന്റ് ജോണ്‍സ് സ്‌കൂള്‍ അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം. 691306
389 ജ്യോത്സ്‌നബേബി, സെയ്ന്റ് ജോണ്‍സ് സ്‌കൂള്‍ അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം. 691306
390 പവിത്ര കിരണന്‍, സെയ്ന്റ് ജോണ്‍സ് സ്‌കൂള്‍ അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം. 691306
391 ട്രിസ മത്തായി, സെയ്ന്റ് ജോണ്‍സ് സ്‌കൂള്‍ അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം. 691306
392 അനുഗ്രഹബെന്നി, സെയ്ന്റ് ജോണ്‍സ് സ്‌കൂള്‍ അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം. 691306
393 അലീനാ അജി, സെയ്ന്റ് ജോണ്‍സ് സ്‌കൂള്‍ അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം. 691306
394 എലിസബത്ത് പി സാം, സെയ്ന്റ് ജോണ്‍സ് സ്‌കൂള്‍ അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം. 691306
395 ശ്വേതാ എസ്, സെയ്ന്റ് ജോണ്‍സ് സ്‌കൂള്‍ അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം. 691306
396 നിയതി ബി എസ്, സെയ്ന്റ് ജോണ്‍സ് സ്‌കൂള്‍ അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം. 691306
397 രേഷ്മ എസ് നായര്‍, സെയ്ന്റ് ജോണ്‍സ് സ്‌കൂള്‍ അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം. 691306
398 ഗോപിക പ്രേം, സെയ്ന്റ് ജോണ്‍സ് സ്‌കൂള്‍ അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം. 691306
399 മാധവി കൃഷ്ണ, സെയ്ന്റ് ജോണ്‍സ് സ്‌കൂള്‍ അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം. 691306
400 ഷാരോണ്‍, സെയ്ന്റ് ജോണ്‍സ് സ്‌കൂള്‍ അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം. 691306
401 ജ്യൂവല്‍മരിയ, സെയ്ന്റ് ജോണ്‍സ് സ്‌കൂള്‍ അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം. 691306
402 അനന്യ എസ്, സെയ്ന്റ് ജോണ്‍സ് സ്‌കൂള്‍ അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം. 691306
403 മെലിസ അന്നാ മാത്യു, സെയ്ന്റ് ജോണ്‍സ് സ്‌കൂള്‍ അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം. 691306
404 ഏയ്ഞ്ചല്‍ സാം, സെയ്ന്റ് ജോണ്‍സ് സ്‌കൂള്‍ അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം. 691306
405 കൃഷ്ണവേണി ആര്‍, സെയ്ന്റ് ജോണ്‍സ് സ്‌കൂള്‍ അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം. 691306
406 അനന്യ എസ്, സെയ്ന്റ് ജോണ്‍സ് സ്‌കൂള്‍ അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം. 691306  
407 ജോസ് ബി, സെയ്ന്റ് ജോണ്‍സ് സ്‌കൂള്‍ അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം. 691306
408 അബിയ, സെയ്ന്റ് ജോണ്‍സ് സ്‌കൂള്‍ അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം. 691306
409 അലീനാ കെ റെനി, സെയ്ന്റ് ജോണ്‍സ് സ്‌കൂള്‍ അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം. 691306
410 ആര്യാസുനില്‍, സെയ്ന്റ് ജോണ്‍സ് സ്‌കൂള്‍ അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം. 691306
411 ഗംഗാ എസ് ഉദയന്‍, സെയ്ന്റ് ജോണ്‍സ് സ്‌കൂള്‍ അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം. 691306
412 നേഹാ അനില്‍, സെയ്ന്റ് ജോണ്‍സ് സ്‌കൂള്‍ അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം. 691306
413 റുമാനാ തന്‍സീം, സെയ്ന്റ് ജോണ്‍സ് സ്‌കൂള്‍ അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം. 691306
414 അന്‍സിയ റഹീം, സെയ്ന്റ് ജോണ്‍സ് സ്‌കൂള്‍ അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം. 691306
415 കൃഷ്ണപ്രിയ വി ബി, സെയ്ന്റ് ജോണ്‍സ് സ്‌കൂള്‍ അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം. 691306
416 ശ്രീലക്ഷ്മി വി എസ്, സെയ്ന്റ് ജോണ്‍സ് സ്‌കൂള്‍ അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം. 691306
417 കല്യാണി ജെ കെ, സെയ്ന്റ് ജോണ്‍സ് സ്‌കൂള്‍ അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം. 691306
418 ആവണി ഡി, സെയ്ന്റ് ജോണ്‍സ് സ്‌കൂള്‍ അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം. 691306
419 ലിഡിയാ ഗീവര്‍ഗീസ്, സെയ്ന്റ് ജോണ്‍സ് സ്‌കൂള്‍ അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം. 691306
420 ഗോപിക വി ആര്‍, സെയ്ന്റ് ജോണ്‍സ് സ്‌കൂള്‍ അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം. 691306
421 സാനിയാ ഷാജി, സെയ്ന്റ് ജോണ്‍സ് സ്‌കൂള്‍ അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം. 691306
422 റോണ്‍ കോശി, സെയ്ന്റ് ജോണ്‍സ് സ്‌കൂള്‍ അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം. 691306
423 ഭാഗ്യമറിയം ജയിംസ്, സെയ്ന്റ് ജോണ്‍സ് സ്‌കൂള്‍ അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം. 691306
424 ആര്‍ച്ച അജിത്ത്, സെയ്ന്റ് ജോണ്‍സ് സ്‌കൂള്‍ അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം. 691306
425 അര്‍ജുന്‍ അജി, സെയ്ന്റ് ജോണ്‍സ് സ്‌കൂള്‍ അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം. 691306
426 പാര്‍വതി മുരളി, സെയ്ന്റ് ജോണ്‍സ് സ്‌കൂള്‍ അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം. 691306
427 സെറീനാ ആന്‍ അജി, സെയ്ന്റ് ജോണ്‍സ് സ്‌കൂള്‍ അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം. 691306
428 ദില്‍ജ എ വി, സെയ്ന്റ് ജോണ്‍സ് സ്‌കൂള്‍ അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം. 691306
429 അമല്‍ നൗറിന്‍ സജിത്ത്, സെയ്ന്റ് ജോണ്‍സ് സ്‌കൂള്‍ അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം. 691306
430 ദിയ എം ലാല്‍, സെയ്ന്റ് ജോണ്‍സ് സ്‌കൂള്‍ അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം. 691306
431 നന്ദന ലക്ഷ്മി, സെയ്ന്റ് ജോണ്‍സ് സ്‌കൂള്‍ അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം. 691306
432 അനുശ്രീ ആര്‍ പിള്ള, സെയ്ന്റ് ജോണ്‍സ് സ്‌കൂള്‍ അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം. 691306
433 ഹൈഫ ഷാജഹാന്‍, സെയ്ന്റ് ജോണ്‍സ് സ്‌കൂള്‍ അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം. 691306
434 അലീനാ എ ജോസ്, സെയ്ന്റ് ജോണ്‍സ് സ്‌കൂള്‍ അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം. 691306
435 ബിന്‍സി ബ്രൈറ്റ്, സെയ്ന്റ് ജോണ്‍സ് സ്‌കൂള്‍ അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം. 691306
436 ഹെലന്‍ ഷോബി, സെയ്ന്റ് ജോണ്‍സ് സ്‌കൂള്‍ അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം. 691306
437 അനിശ്രീ, സെയ്ന്റ് ജോണ്‍സ് സ്‌കൂള്‍ അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം. 691306
438 മെര്‍ലിന്‍ സജി, സെയ്ന്റ് ജോണ്‍സ് സ്‌കൂള്‍ അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം. 691306
439 ഷെറിന്‍ വിജി, സെയ്ന്റ് ജോണ്‍സ് സ്‌കൂള്‍ അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം. 691306
440 അക്ഷര ആര്‍, ക്ലാസ്: 4, ഗവ. എല്‍ പി എസ്, അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം.
441 അദ്വൈത എസ് രാജ്, ക്ലാസ്: 4, ഗവ. എല്‍ പി എസ്, അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം.
442 അഞ്ജിത പ്രസാദ്, ക്ലാസ്: 4, ഗവ. എല്‍ പി എസ് പെരിങ്ങല്ലൂര്‍, ആയൂര്‍ പി ഒ, കൊല്ലം. 691533
443 നന്ദന എം, എല്‍ എം എസ് എല്‍ പി എസ്, മണ്ണൂര്‍, മണ്ണൂര്‍ പി ഒ, അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം. 691311
444 ഗൗരി വി, എല്‍ എം എസ് എല്‍ പി എസ്, മണ്ണൂര്‍, മണ്ണൂര്‍ പി ഒ, അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം. 691311
445 നൂര്‍ജഹാന്‍ എസ്, ക്ലാസ്: 5, കാട്ടാമ്പള്ളി യു പി എസ്, തുടയന്നൂര്‍ പി ഒ, കൊല്ലം.
446 അര്‍ജുന്‍ ചന്ദ്ര ആര്‍, ക്ലാസ്: 5, കാട്ടാമ്പള്ളി യു പി എസ്, തുടയന്നൂര്‍ പി ഒ, കൊല്ലം.
447 റാഷീദ എസ്, ക്ലാസ്: 5, കാട്ടാമ്പള്ളി യു പി എസ്, തുടയന്നൂര്‍ പി ഒ, കൊല്ലം.
448 പ്രവീണ പി എസ്, ക്ലാസ്: 5, കാട്ടാമ്പള്ളി യു പി എസ്, തുടയന്നൂര്‍ പി ഒ, കൊല്ലം.
449 ഫൗസിയ ആര്‍, ക്ലാസ്: 5, കാട്ടാമ്പള്ളി യു പി എസ്, തുടയന്നൂര്‍ പി ഒ, കൊല്ലം.
450 അനുജിത്ത് യു ജി, ക്ലാസ്: 5, കാട്ടാമ്പള്ളി യു പി എസ്, തുടയന്നൂര്‍ പി ഒ, കൊല്ലം.
451 അനഘ ബി, ക്ലാസ്: 5, കാട്ടാമ്പള്ളി യു പി എസ്, തുടയന്നൂര്‍ പി ഒ, കൊല്ലം.
452 അനഘ എ എസ്, ക്ലാസ്: 6, കാട്ടാമ്പള്ളി യു പി എസ്, തുടയന്നൂര്‍ പി ഒ, കൊല്ലം.
453 വൈഷ്ണവി ജി ജെ, ക്ലാസ്: 6, കാട്ടാമ്പള്ളി യു പി എസ്, തുടയന്നൂര്‍ പി ഒ, കൊല്ലം.
454 ആസിയ എന്‍, ക്ലാസ്: 6, കാട്ടാമ്പള്ളി യു പി എസ്, തുടയന്നൂര്‍ പി ഒ, കൊല്ലം.
455 സൈന എസ് ഷിറാസ്, ക്ലാസ്: 6, കാട്ടാമ്പള്ളി യു പി എസ്, തുടയന്നൂര്‍ പി ഒ, കൊല്ലം.
456 ആമിന എസ്, ക്ലാസ്: 6, കാട്ടാമ്പള്ളി യു പി എസ്, തുടയന്നൂര്‍ പി ഒ, കൊല്ലം.
457 ഗംഗ എസ് എ, ക്ലാസ്: 7, കാട്ടാമ്പള്ളി യു പി എസ്, തുടയന്നൂര്‍ പി ഒ, കൊല്ലം.
458 ഷാനിമോള്‍ എന്‍, ക്ലാസ്: 7, കാട്ടാമ്പള്ളി യു പി എസ്, തുടയന്നൂര്‍ പി ഒ, കൊല്ലം.
459 മിന്നാ ജാസ്മിന്‍ ജി എസ്, ക്ലാസ്: 7, കാട്ടാമ്പള്ളി യു പി എസ്, തുടയന്നൂര്‍ പി ഒ, കൊല്ലം.
460 സുമയ്യ എന്‍, ക്ലാസ്: 4, ജി ഡബ്ല്യൂ എല്‍ പി എസ്, പെരിങ്ങാട്, കൊല്ലം.
461 ആസിയ എ, ക്ലാസ്: 3, ജി ഡബ്ല്യൂ എല്‍ പി എസ്, പെരിങ്ങാട്, കൊല്ലം.
462 ഗോകുല്‍ ആര്‍, ക്ലാസ്: 4, മുക്കട എല്‍ പി എസ്, ചാണപ്പാറ പി ഒ, കടയ്ക്കല്‍, കൊല്ലം.
463 ജാസ്‌ന ബി എസ്, ക്ലാസ്: 4, മുക്കട എല്‍ പി എസ്, ചാണപ്പാറ പി ഒ, കടയ്ക്കല്‍, കൊല്ലം.
464 നിരഞ്ജന കൃഷ്ണ, ക്ലാസ്: 4, മുക്കട എല്‍ പി എസ്, ചാണപ്പാറ പി ഒ, കടയ്ക്കല്‍, കൊല്ലം.
465 കൃഷ്ണപ്രിയ ഡി ആര്‍, ക്ലാസ്: 4, മുക്കട എല്‍ പി എസ്, ചാണപ്പാറ പി ഒ, കടയ്ക്കല്‍, കൊല്ലം.
466 പ്രാര്‍ഥന എല്‍, ക്ലാസ്: 4, മുക്കട എല്‍ പി എസ്, ചാണപ്പാറ പി ഒ, കടയ്ക്കല്‍, കൊല്ലം.
467 അനഘ പ്രദീപ്, ക്ലാസ്: 4, മുക്കട എല്‍ പി എസ്, ചാണപ്പാറ പി ഒ, കടയ്ക്കല്‍, കൊല്ലം.
468 ഫാത്തിമ ജുമാന, ക്ലാസ്: 4, മുക്കട എല്‍ പി എസ്, ചാണപ്പാറ പി ഒ, കടയ്ക്കല്‍, കൊല്ലം.
469 അരുണിമരാജ് ആര്‍, ക്ലാസ്: 3, മുക്കട എല്‍ പി എസ്, ചാണപ്പാറ പി ഒ, കടയ്ക്കല്‍, കൊല്ലം.
470 കാര്‍ത്തിക് കെ, ക്ലാസ്: 3, മുക്കട എല്‍ പി എസ്, ചാണപ്പാറ പി ഒ, കടയ്ക്കല്‍, കൊല്ലം.
471 മാനസ യു, ക്ലാസ്: 3, മുക്കട എല്‍ പി എസ്, ചാണപ്പാറ പി ഒ, കടയ്ക്കല്‍, കൊല്ലം.
472 സിതാര പി വി, ക്ലാസ്: 3, ഗവ. യു പി എസ് ചരിപ്പറമ്പ്, ചരിപ്പറമ്പ് പി ഒ, കടയ്ക്കല്‍, കൊല്ലം. 691536
473 അപര്‍ണ ജെ എസ്, ക്ലാസ്: 4, ഗവ. യു പി എസ് ചരിപ്പറമ്പ്, ചരിപ്പറമ്പ് പി ഒ, കടയ്ക്കല്‍, കൊല്ലം. 691536
474 ദില്‍ഷാന ഷാജഹാന്‍, ക്ലാസ്: 4, ഗവ. യു പി എസ് ചരിപ്പറമ്പ്, ചരിപ്പറമ്പ് പി ഒ, കടയ്ക്കല്‍, കൊല്ലം. 691536
475 അമല്‍ സുരേഷ്, ക്ലാസ്: 6, ഗവ. യു പി എസ് ചരിപ്പറമ്പ്, ചരിപ്പറമ്പ് പി ഒ, കടയ്ക്കല്‍, കൊല്ലം. 691536
476 മിഥുല എം വി, ക്ലാസ്: 6, ഗവ. യു പി എസ് ചരിപ്പറമ്പ്, ചരിപ്പറമ്പ് പി ഒ, കടയ്ക്കല്‍, കൊല്ലം. 691536
477 ഷൈബ വൈ, ക്ലാസ്: 7, ഗവ. യു പി എസ് ചരിപ്പറമ്പ്, ചരിപ്പറമ്പ് പി ഒ, കടയ്ക്കല്‍, കൊല്ലം. 691536
478 സുജിത്ത് എസ്, ക്ലാസ്: 7, ഗവ. യു പി എസ് ചരിപ്പറമ്പ്, ചരിപ്പറമ്പ് പി ഒ, കടയ്ക്കല്‍, കൊല്ലം. 691536
479 രമ്യാരാജ്, ക്ലാസ്: 7, ഗവ. യു പി എസ് ചരിപ്പറമ്പ്, ചരിപ്പറമ്പ് പി ഒ, കടയ്ക്കല്‍, കൊല്ലം. 691536
480 ശ്രേയ എസ് കുമാര്‍, ക്ലാസ്: 3 എ, എന്‍ വി യു പി സ്‌കൂള്‍ വയല, വയല പി ഒ, അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം. 
481 ഗൗതം, ക്ലാസ്: 3 എ, എന്‍ വി യു പി സ്‌കൂള്‍ വയല, വയല പി ഒ, അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം. 
482 സരയു ആര്‍ എസ്, ക്ലാസ്: 3 എ, എന്‍ വി യു പി സ്‌കൂള്‍ വയല, വയല പി ഒ, അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം. 
483 അനുലക്ഷ്മി ബി ആര്‍, ക്ലാസ്: 3 ബി, എന്‍ വി യു പി സ്‌കൂള്‍ വയല, വയല പി ഒ, അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം.
484 അക്തര്‍ ഉല്‍ മുല്‍ക്ക്, ക്ലാസ്: 3 ബി, എന്‍ വി യു പി സ്‌കൂള്‍ വയല, വയല പി ഒ, അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം.
485 അദ്വൈത് എസ് ക്ലാസ്: 3 ബി, എന്‍ വി യു പി സ്‌കൂള്‍ വയല, വയല പി ഒ, അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം
486 ശിവനന്ദ, ക്ലാസ്: 3 സി, എന്‍ വി യു പി സ്‌കൂള്‍ വയല, വയല പി ഒ, അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം
487 അയന കുറുപ്പ് ഡി ബി, ക്ലാസ്: 3 സി, എന്‍ വി യു പി സ്‌കൂള്‍ വയല, വയല പി ഒ, അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം
488 അഞ്ജന  എസ് പിള്ള, ക്ലാസ്: 3 സി, എന്‍ വി യു പി സ്‌കൂള്‍ വയല, വയല പി ഒ, അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം
489 ആമിന എ, ക്ലാസ്: 3 ഡി, എന്‍ വി യു പി സ്‌കൂള്‍ വയല, വയല പി ഒ, അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം
490 അബു ബസാം, ക്ലാസ്: 4 എ, എന്‍ വി യു പി സ്‌കൂള്‍ വയല, വയല പി ഒ, അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം
491 ഗായത്രി ജി, ക്ലാസ്: 4 എ, എന്‍ വി യു പി സ്‌കൂള്‍ വയല, വയല പി ഒ, അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം
492 ആദിത്യ പി എസ്, ക്ലാസ്: 4 ബി, എന്‍ വി യു പി സ്‌കൂള്‍ വയല, വയല പി ഒ, അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം
493 ആദിത്യ ആര്‍ എസ്, ക്ലാസ്: 4 ബി, എന്‍ വി യു പി സ്‌കൂള്‍ വയല, വയല പി ഒ, അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം
494 മാധവ് എ വി, ക്ലാസ്: 4 ബി, എന്‍ വി യു പി സ്‌കൂള്‍ വയല, വയല പി ഒ, അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം
495 അലീഷ എസ്, ക്ലാസ്: 4 ബി, എന്‍ വി യു പി സ്‌കൂള്‍ വയല, വയല പി ഒ, അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം
496 കാര്‍ത്തിക് ആര്‍, ക്ലാസ്: 4 സി, എന്‍ വി യു പി സ്‌കൂള്‍ വയല, വയല പി ഒ, അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം
497 അഭിനന്ദന ആര്‍ നായര്‍, ക്ലാസ്: 4 സി, എന്‍ വി യു പി സ്‌കൂള്‍ വയല, വയല പി ഒ, അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം
498 ഗൗതംകൃഷ്ണ യു എസ്, ക്ലാസ്: 4 സി, എന്‍ വി യു പി സ്‌കൂള്‍ വയല, വയല പി ഒ, അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം
499 ആദിത്യ എം, ക്ലാസ്: 4 സി, എന്‍ വി യു പി സ്‌കൂള്‍ വയല, വയല പി ഒ, അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം
500 സ്‌നേഹ ജെ, ക്ലാസ്: 4 ഡി, എന്‍ വി യു പി സ്‌കൂള്‍ വയല, വയല പി ഒ, അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം
501 നിഖിത ബി പി, ക്ലാസ്: 4 ഡി, എന്‍ വി യു പി സ്‌കൂള്‍ വയല, വയല പി ഒ, അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം
502 ഷാജിന എസ്, ക്ലാസ്: 4 ഡി, എന്‍ വി യു പി സ്‌കൂള്‍ വയല, വയല പി ഒ, അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം
503 അഞ്ജന രാജ് ആര്‍, ക്ലാസ്: 4 ബി, എന്‍ വി യു പി സ്‌കൂള്‍ വയല, വയല പി ഒ, അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം
504 നിഖില്‍ എസ്, ക്ലാസ്: 4 ബി, എന്‍ വി യു പി സ്‌കൂള്‍ വയല, വയല പി ഒ, അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം
505 ആദിത്യന്‍ എസ്, ക്ലാസ്: 5 എ, എന്‍ വി യു പി സ്‌കൂള്‍ വയല, വയല പി ഒ, അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം
506 ഹണി ജെ, ക്ലാസ്: 5 എ, എന്‍ വി യു പി സ്‌കൂള്‍ വയല, വയല പി ഒ, അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം
507 സന്ദീപ് എസ്, ക്ലാസ്: 5 എ, എന്‍ വി യു പി സ്‌കൂള്‍ വയല, വയല പി ഒ, അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം
508 പവിത്രാദേവി എ എസ്, ക്ലാസ്: 5 ബി, എന്‍ വി യു പി സ്‌കൂള്‍ വയല, വയല പി ഒ, അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം
509 കാവ്യാഞ്ജലി എസ്, ക്ലാസ്: 5 ബി, എന്‍ വി യു പി സ്‌കൂള്‍ വയല, വയല പി ഒ, അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം
510 സുവീണ, ക്ലാസ്: 5 ബി, എന്‍ വി യു പി സ്‌കൂള്‍ വയല, വയല പി ഒ, അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം
511 വൈഷ്ണവി എസ്, ക്ലാസ്: 5 സി, എന്‍ വി യു പി സ്‌കൂള്‍ വയല, വയല പി ഒ, അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം
512 കാര്‍ത്തിക പി ആര്‍, ക്ലാസ്: 5 സി, എന്‍ വി യു പി സ്‌കൂള്‍ വയല, വയല പി ഒ, അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം
513 കൃഷ്ണ ബി, ക്ലാസ്: 5 സി, എന്‍ വി യു പി സ്‌കൂള്‍ വയല, വയല പി ഒ, അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം
514 ഭദ്ര എ എസ്, ക്ലാസ്: 5 ഡി, എന്‍ വി യു പി സ്‌കൂള്‍ വയല, വയല പി ഒ, അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം
515 നിവേദ്യ എം എസ്, ക്ലാസ്: 5 ഡി, എന്‍ വി യു പി സ്‌കൂള്‍ വയല, വയല പി ഒ, അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം
516 ആലിയ നജീം, ക്ലാസ്: 5 ഡി, എന്‍ വി യു പി സ്‌കൂള്‍ വയല, വയല പി ഒ, അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം
517 നന്ദന എ ആര്‍, ക്ലാസ്: 5 ഇ, എന്‍ വി യു പി സ്‌കൂള്‍ വയല, വയല പി ഒ, അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം
518 ശ്രീലക്ഷ്മി വി ജി, ക്ലാസ്: 5 ഇ, എന്‍ വി യു പി സ്‌കൂള്‍ വയല, വയല പി ഒ, അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം
519 ഭാഗ്യ എസ്, ക്ലാസ്: 5 ഇ, എന്‍ വി യു പി സ്‌കൂള്‍ വയല, വയല പി ഒ, അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം
520 മുഹ്‌സീന ബി ആര്‍, ക്ലാസ്: 6 എ, എന്‍ വി യു പി സ്‌കൂള്‍ വയല, വയല പി ഒ, അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം
521 ഗീതു യു, ക്ലാസ്: 6 എ, എന്‍ വി യു പി സ്‌കൂള്‍ വയല, വയല പി ഒ, അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം
522 വൃന്ദരാജ്, ക്ലാസ്: 6 എ, എന്‍ വി യു പി സ്‌കൂള്‍ വയല, വയല പി ഒ, അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം
523 സൂര്യപുത്രി ഡി ബി, ക്ലാസ്: 6 ബി, എന്‍ വി യു പി സ്‌കൂള്‍ വയല, വയല പി ഒ, അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം
524 അയന എസ് ആര്‍, ക്ലാസ്: 6 ബി, എന്‍ വി യു പി സ്‌കൂള്‍ വയല, വയല പി ഒ, അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം
525 ഗൗരി കൃഷ്ണ യു എസ്, ക്ലാസ്: 6 ബി, എന്‍ വി യു പി സ്‌കൂള്‍ വയല, വയല പി ഒ, അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം
526 ആര്‍ച്ച എസ് എസ്, ക്ലാസ്: 6 സി, എന്‍ വി യു പി സ്‌കൂള്‍ വയല, വയല പി ഒ, അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം
527 പൂജിത അനില്‍, ക്ലാസ്: 6 സി, എന്‍ വി യു പി സ്‌കൂള്‍ വയല, വയല പി ഒ, അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം
528 നിമ മുരുകന്‍, ക്ലാസ്: 6 സി, എന്‍ വി യു പി സ്‌കൂള്‍ വയല, വയല പി ഒ, അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം
529 കീര്‍ത്തികൃഷ്ണന്‍ ബി, ക്ലാസ്: 6 ഡി, എന്‍ വി യു പി സ്‌കൂള്‍ വയല, വയല പി ഒ, അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം
530 ചാരുത ചന്ദ്രന്‍, ക്ലാസ്: 6 ഡി, എന്‍ വി യു പി സ്‌കൂള്‍ വയല, വയല പി ഒ, അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം
531 ദേവിക എസ് പിള്ള, ക്ലാസ്: 6 ഡി, എന്‍ വി യു പി സ്‌കൂള്‍ വയല, വയല പി ഒ, അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം
532 നന്ദന വി എസ്, ക്ലാസ്: 6 ഇ, എന്‍ വി യു പി സ്‌കൂള്‍ വയല, വയല പി ഒ, അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം
533 ആര്‍ച്ച ബി പിള്ള, ക്ലാസ്: 6 ഇ, എന്‍ വി യു പി സ്‌കൂള്‍ വയല, വയല പി ഒ, അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം
534 നിഹാരികനാഥ് എ ആര്‍, ക്ലാസ്: 6 ഇ, എന്‍ വി യു പി സ്‌കൂള്‍ വയല, വയല പി ഒ, അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം
535 അഞ്ജുപ്രസാദ്, ക്ലാസ്: 7 എ, എന്‍ വി യു പി സ്‌കൂള്‍ വയല, വയല പി ഒ, അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം
536 അഭിനന്ദ് ജെ എസ്, ക്ലാസ്: 7 എ, എന്‍ വി യു പി സ്‌കൂള്‍ വയല, വയല പി ഒ, അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം
537 ഗംഗാസുരേഷ്, ക്ലാസ്: 7 എ, എന്‍ വി യു പി സ്‌കൂള്‍ വയല, വയല പി ഒ, അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം
538 നന്ദനാരാജു, ക്ലാസ്: 7 എ, എന്‍ വി യു പി സ്‌കൂള്‍ വയല, വയല പി ഒ, അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം
539 അനഞ്ജന എസ്, ക്ലാസ്: 7 ബി, എന്‍ വി യു പി സ്‌കൂള്‍ വയല, വയല പി ഒ, അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം
540 അല്‍ഫിയാമോള്‍ എസ്, ക്ലാസ്: 7 ബി, എന്‍ വി യു പി സ്‌കൂള്‍ വയല, വയല പി ഒ, അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം
541 അക്ഷയ അനില്‍, ക്ലാസ്: 7 ബി, എന്‍ വി യു പി സ്‌കൂള്‍ വയല, വയല പി ഒ, അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം
542 ഗൗരി എസ് ബി, ക്ലാസ്: 7 ബി, എന്‍ വി യു പി സ്‌കൂള്‍ വയല, വയല പി ഒ, അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം
543 നന്ദന എ, ക്ലാസ്: 7 സി, എന്‍ വി യു പി സ്‌കൂള്‍ വയല, വയല പി ഒ, അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം
544 ആരോമല്‍ ജെ ആര്‍, ക്ലാസ്: 7 സി, എന്‍ വി യു പി സ്‌കൂള്‍ വയല, വയല പി ഒ, അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം
545 ആദിത്യ രഞ്ജന്‍, ക്ലാസ്: 7 സി, എന്‍ വി യു പി സ്‌കൂള്‍ വയല, വയല പി ഒ, അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം
546 അഭിനവ് എം, ക്ലാസ്: 7 സി, എന്‍ വി യു പി സ്‌കൂള്‍ വയല, വയല പി ഒ, അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം
547 മാളവിക എസ്, ക്ലാസ്: 7 ഡി, എന്‍ വി യു പി സ്‌കൂള്‍ വയല, വയല പി ഒ, അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം
548 വിഷ്ണുരാജീവ്, ക്ലാസ്: 7 ഡി, എന്‍ വി യു പി സ്‌കൂള്‍ വയല, വയല പി ഒ, അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം
549 ഫിറോസ് എസ്, ക്ലാസ്: 7 ഡി, എന്‍ വി യു പി സ്‌കൂള്‍ വയല, വയല പി ഒ, അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം
550 അഭിജിത്ത് മോഹന്‍ ക്ലാസ്: 7 ഡി, എന്‍ വി യു പി സ്‌കൂള്‍ വയല, വയല പി ഒ, അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം
551 ഹാഫിസ് ഷംനാദ്, ക്ലാസ്: 7 ഡി, എന്‍ വി യു പി സ്‌കൂള്‍ വയല, വയല പി ഒ, അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം
552 നന്ദന രാജേന്ദ്രന്‍, കോട്ടുക്കല്‍ യു പി എസ്,കോട്ടുക്കല്‍, കൊല്ലം - 691306
553 നന്ദിത എ, കോട്ടുക്കല്‍ യു പി എസ്,കോട്ടുക്കല്‍, കൊല്ലം - 691306
554 അഞ്ജു വിനോദ്, കോട്ടുക്കല്‍ യു പി എസ്,കോട്ടുക്കല്‍, കൊല്ലം - 691306
555 അനു എസ് പി, കോട്ടുക്കല്‍ യു പി എസ്,കോട്ടുക്കല്‍, കൊല്ലം - 691306
556 നൂര്‍ ഫാത്തിമ, കോട്ടുക്കല്‍ യു പി എസ്,കോട്ടുക്കല്‍, കൊല്ലം - 691306
557 ശ്രീദേവ് എസ്, കോട്ടുക്കല്‍ യു പി എസ്,കോട്ടുക്കല്‍, കൊല്ലം - 691306
558 സൈന ഫാത്തിമ, കോട്ടുക്കല്‍ യു പി എസ്,കോട്ടുക്കല്‍, കൊല്ലം - 691306
559 അഞ്ജന അനില്‍, കോട്ടുക്കല്‍ യു പി എസ്,കോട്ടുക്കല്‍, കൊല്ലം - 691306
560 ഭവ്യ പ്രസന്നന്‍, കോട്ടുക്കല്‍ യു പി എസ്,കോട്ടുക്കല്‍, കൊല്ലം - 691306
561 സുല്‍ത്താന എന്‍, കോട്ടുക്കല്‍ യു പി എസ്,കോട്ടുക്കല്‍, കൊല്ലം - 691306
562 ബിനുഷ, കോട്ടുക്കല്‍ യു പി എസ്,കോട്ടുക്കല്‍, കൊല്ലം - 691306
563 ആര്‍ദ്ര എസ് നാഥ്, കോട്ടുക്കല്‍ യു പി എസ്,കോട്ടുക്കല്‍, കൊല്ലം - 691306
564 കീര്‍ത്തി എം, കോട്ടുക്കല്‍ യു പി എസ്,കോട്ടുക്കല്‍, കൊല്ലം - 691306
565 അനഘ ശശികുമാര്‍, കോട്ടുക്കല്‍ യു പി എസ്,കോട്ടുക്കല്‍, കൊല്ലം - 691306
566 അനഘ സുരേഷ്, ക്ലാസ്: 4, ജി എല്‍ പി എസ്, കോട്ടുക്കല്‍, കോട്ടുക്കല്‍, കൊല്ലം - 691306
567 സൂര്യഗായത്രി എസ്, ക്ലാസ്: 4, ജി എല്‍ പി എസ്, കോട്ടുക്കല്‍, കോട്ടുക്കല്‍, കൊല്ലം - 691306
568 അമൃത വിനോദ്, ക്ലാസ്: 4, ജി എല്‍ പി എസ്, കോട്ടുക്കല്‍, കോട്ടുക്കല്‍, കൊല്ലം - 691306
569 വൃന്ദ എസ് വിനോദ്, ക്ലാസ്: 3, ജി എല്‍ പി എസ്, കോട്ടുക്കല്‍, കോട്ടുക്കല്‍, കൊല്ലം - 691306
570 തസ്‌ലീമ റ്റി, ക്ലാസ്: 3, വയ്യാനം എല്‍ പി എസ്, വയ്യാനം പി ഒ, കൊല്ലം - 691533
571 മുഹമ്മദ് അസ്‌ലം എസ്, ക്ലാസ്: 4, വയ്യാനം എല്‍ പി എസ്, വയ്യാനം പി ഒ, കൊല്ലം - 691533
572 ആശിഷ് എ, ക്ലാസ്: 3, വയ്യാനം എല്‍ പി എസ്, വയ്യാനം പി ഒ, കൊല്ലം - 691533
573 അല്‍- അമീന്‍ എസ്, ക്ലാസ്: 4, വയ്യാനം എല്‍ പി എസ്,വയ്യാനം പി ഒ, കൊല്ലം - 691533
574 മുഹമ്മദ് തൗഫീഖ്, ക്ലാസ്: 4, എം എസ് സി എല്‍ പി സ്‌കൂള്‍, മലപ്പേരൂര്‍, കൊല്ലം
575 മുഹമ്മദ് കെ, ക്ലാസ്: 4, എം എസ് സി എല്‍ പി സ്‌കൂള്‍, മലപ്പേരൂര്‍, കൊല്ലം
576 കാശിനാഥ് എസ് എസ്, ക്ലാസ്: 4, എം എസ് സി എല്‍ പി സ്‌കൂള്‍, മലപ്പേരൂര്‍, കൊല്ലം
577 ഫൈറൂസ് എസ് എസ്, ക്ലാസ്: 4, എം എസ് സി എല്‍ പി സ്‌കൂള്‍, മലപ്പേരൂര്‍, കൊല്ലം
578 രഞ്ജിനി രാജ്, ക്ലാസ്: 3, എം എസ് സി എല്‍ പി സ്‌കൂള്‍, മലപ്പേരൂര്‍, കൊല്ലം
579 ആസിയ എ,  ഗവ. എല്‍ പി & പ്രീപ്രൈമറി സ്‌കൂള്‍, കീഴുതോണി, ഇളമ്പഴന്നൂര്‍ പി ഒ, കൊല്ലം 691534
580 അമീന പി എന്‍, ഗവ. എല്‍ പി & പ്രീപ്രൈമറി സ്‌കൂള്‍, കീഴുതോണി, ഇളമ്പഴന്നൂര്‍ പി ഒ, കൊല്ലം 691534
581 അപര്‍ണ എ, ഗവ. എല്‍ പി & പ്രീപ്രൈമറി സ്‌കൂള്‍, കീഴുതോണി, ഇളമ്പഴന്നൂര്‍ പി ഒ, കൊല്ലം 691534
582 നിതീഷ് വി എസ്, ക്ലാസ്: 5 എ, എം എസ് യു പി എസ്  മഞ്ഞപ്പാറ, മഞ്ഞപ്പാറ പി ഒ, ആയൂര്‍, കൊല്ലം 
583 അരവിന്ദ് രാജു, ക്ലാസ്: 5 എ, എം എസ് യു പി എസ്  മഞ്ഞപ്പാറ, മഞ്ഞപ്പാറ പി ഒ, ആയൂര്‍, കൊല്ലം
584 ദേവദത്ത് പി ആര്‍, ക്ലാസ്: 5 ബി, എം എസ് യു പി എസ്  മഞ്ഞപ്പാറ, മഞ്ഞപ്പാറ പി ഒ, ആയൂര്‍, കൊല്ലം
585 ഇര്‍ഫാന നസ്മി എ, ക്ലാസ്: 5 ബി, എം എസ് യു പി എസ്  മഞ്ഞപ്പാറ, മഞ്ഞപ്പാറ പി ഒ, ആയൂര്‍, കൊല്ലം
586 മുഹമ്മദ് നൈഹാന്‍, ക്ലാസ്: 6 എ, എം എസ് യു പി എസ്  മഞ്ഞപ്പാറ, മഞ്ഞപ്പാറ പി ഒ, ആയൂര്‍, കൊല്ലം
587 ഹസീന എസ്, ക്ലാസ്: 6 എ, എം എസ് യു പി എസ്  മഞ്ഞപ്പാറ, മഞ്ഞപ്പാറ പി ഒ, ആയൂര്‍, കൊല്ലം
588 പാര്‍വതി വി എസ്, ക്ലാസ്: 6 ബി, എം എസ് യു പി എസ്  മഞ്ഞപ്പാറ, മഞ്ഞപ്പാറ പി ഒ, ആയൂര്‍, കൊല്ലം
589 ജസ്‌ന ഫാത്തിമ എന്‍, ക്ലാസ്: 6 ബി, എം എസ് യു പി എസ്  മഞ്ഞപ്പാറ, മഞ്ഞപ്പാറ പി ഒ, ആയൂര്‍, കൊല്ലം
590 ആമിന എസ്, ക്ലാസ്: 6 ബി, എം എസ് യു പി എസ്  മഞ്ഞപ്പാറ, മഞ്ഞപ്പാറ പി ഒ, ആയൂര്‍, കൊല്ലം
591 റിസാന മുംതാസ്, ക്ലാസ്: 7 എ, എം എസ് യു പി എസ്  മഞ്ഞപ്പാറ, മഞ്ഞപ്പാറ പി ഒ, ആയൂര്‍, കൊല്ലം
592 ആമിന ബീവി ബി, ക്ലാസ്: 7 എ, എം എസ് യു പി എസ്  മഞ്ഞപ്പാറ, മഞ്ഞപ്പാറ പി ഒ, ആയൂര്‍, കൊല്ലം
593 ആമിന എസ്, ക്ലാസ്: 7 ബി, എം എസ് യു പി എസ്  മഞ്ഞപ്പാറ, മഞ്ഞപ്പാറ പി ഒ, ആയൂര്‍, കൊല്ലം
594 ആഷ്‌ലി ഗീവര്‍ഗീസ്, ക്ലാസ്: 7 ബി, എം എസ് യു പി എസ്  മഞ്ഞപ്പാറ, മഞ്ഞപ്പാറ പി ഒ, ആയൂര്‍, കൊല്ലം
595 ആസിയാമോള്‍ എ, ക്ലാസ്: 7 ബി, എം എസ് യു പി എസ്  മഞ്ഞപ്പാറ, മഞ്ഞപ്പാറ പി ഒ, ആയൂര്‍, കൊല്ലം
596 അക്‌സ സജി, സെയ്ന്റ് തോമസ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്‌കൂള്‍, ഇളമാട് പി ഒ, ആയൂര്‍, കൊല്ലം 691533
597 പാര്‍വതി കൃഷ്ണന്‍, ക്ലാസ്: 6 എ, ഗവ. യു പി സ്‌കൂള്‍, ഇളമാട്,  ആയൂര്‍, കൊല്ലം 691533
598 ആഫിയ എച്ച്, ക്ലാസ്: 5, കെ കെ വി യു പി സ്‌കൂള്‍, മുട്ടക്കാവ്, നെടുമ്പന പി ഒ, കൊല്ലം
599 അജ്മി എ, ക്ലാസ്: 7 ബി, എം ജി  യു പി സ്‌കൂള്‍,  കണ്ണനല്ലൂര്‍, കൊല്ലം
600 ഷിബ്‌ന എസ്, ക്ലാസ്: 7 എ, എം ജി  യു പി സ്‌കൂള്‍,  കണ്ണനല്ലൂര്‍, കൊല്ലം
601 അസ്‌ന ആര്‍, ക്ലാസ്: 7 ബി, എം ജി  യു പി സ്‌കൂള്‍,  കണ്ണനല്ലൂര്‍, കൊല്ലം
602 സുജിത് എസ്, ക്ലാസ്: 9 ബി, എം ജി റ്റി ഹൈസ്‌കൂള്‍, മുഖത്തല പി ഒ, കൊല്ലം 691577
603 നന്ദുഗണേഷ്, ക്ലാസ്: 9 ബി, എം ജി റ്റി ഹൈസ്‌കൂള്‍, മുഖത്തല പി ഒ, കൊല്ലം 691577
604 അഖിലാധരന്‍, ക്ലാസ്: 9 എ, എം ജി റ്റി ഹൈസ്‌കൂള്‍, മുഖത്തല പി ഒ, കൊല്ലം 691577
605 ലക്ഷ്മി എസ്, ക്ലാസ്: 8 സി, എം ജി റ്റി ഹൈസ്‌കൂള്‍, മുഖത്തല പി ഒ, കൊല്ലം 691577
606 അഹമ്മദ് ഖാന്‍ എസ്, ക്ലാസ്: 4 എ,  എസ് എം ഡി പബ്ലിക് സ്‌കൂള്‍, പേരൂര്‍, റ്റി കെ എം സി പി ഒ, കൊല്ലം 691005
607 ആദിത്യന്‍ എസ്, ക്ലാസ്: 5 എ,  എസ് എം ഡി പബ്ലിക് സ്‌കൂള്‍, പേരൂര്‍, റ്റി കെ എം സി പി ഒ, കൊല്ലം 691005
608 ആസിയ എസ്, ക്ലാസ്: 6 എ,  എസ് എം ഡി പബ്ലിക് സ്‌കൂള്‍, പേരൂര്‍, റ്റി കെ എം സി പി ഒ, കൊല്ലം 691005
609 ആദര്‍ശ് വി എസ്, ക്ലാസ്: 7 ബി,  എസ് എം ഡി പബ്ലിക് സ്‌കൂള്‍, പേരൂര്‍, റ്റി കെ എം സി പി ഒ, കൊല്ലം 691005
610 ഫാത്തിമ എസ് റ്റി, ക്ലാസ്: 8,  എസ് എം ഡി പബ്ലിക് സ്‌കൂള്‍, പേരൂര്‍, റ്റി കെ എം സി പി ഒ, കൊല്ലം 691005
611 മണിബാല എസ്, ക്ലാസ്: 4,  വടക്കേവിള പഞ്ചായത്ത് എല്‍ പി സ്‌കൂള്‍, വടക്കേവിള, കൊല്ലം 691010
612 സായൂജ് സി, ക്ലാസ്: 7,  ഗവ. യു പി എസ് കൊല്ലം, തേവള്ളി പി ഒ, കൊല്ലം 691009
613 സേതുലക്ഷ്മി എസ്, ക്ലാസ്: 4,  ഗവ. യു പി എസ് കൊല്ലം, തേവള്ളി പി ഒ, കൊല്ലം 691009
614 അഭിജിത്ത് എ, ക്ലാസ്: 9 ഇ, സെയ്ന്റ് അലോഷ്യസ് ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, ഫാത്തിമ റോഡ്  കൊല്ലം 691013
615 അബ്ദുല്‍ഖാദര്‍, ക്ലാസ്: 9 എഫ്, സെയ്ന്റ് അലോഷ്യസ് ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, ഫാത്തിമ റോഡ്  കൊല്ലം 691013
616 ഹരികൃഷ്ണന്‍, ക്ലാസ്: 9 ജി, സെയ്ന്റ് അലോഷ്യസ് ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, ഫാത്തിമ റോഡ്  കൊല്ലം 691013
617 സജി ജോണ്‍സണ്‍, ക്ലാസ്: 8 ബി, സെയ്ന്റ് അലോഷ്യസ് ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, ഫാത്തിമ റോഡ്, കൊല്ലം 691013
618 സെയ്തലി ജെ, ക്ലാസ്: 8 സി, സെയ്ന്റ് അലോഷ്യസ് ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, ഫാത്തിമ റോഡ്, കൊല്ലം 691013
619 ഗോഡ്‌സണ്‍, ക്ലാസ്: 8 സി, സെയ്ന്റ് അലോഷ്യസ് ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, ഫാത്തിമ റോഡ്, കൊല്ലം 691013
620 വൈഗ എസ്, ക്ലാസ്: 3, ലേക്‌ഫോര്‍ഡ് സ്‌കൂള്‍, കാവനാട്, കൊല്ലം 691003
621 ജി എസ് ഗാഥ, ക്ലാസ്: 3, ലേക്‌ഫോര്‍ഡ് സ്‌കൂള്‍, കാവനാട്, കൊല്ലം 691003
622 അല്‍- അമീന്‍, ക്ലാസ്: 3, ലേക്‌ഫോര്‍ഡ് സ്‌കൂള്‍, കാവനാട്, കൊല്ലം 691003
623 രോഹന്‍ ജോ തോമസ്, ക്ലാസ്: 4, ലേക്‌ഫോര്‍ഡ് സ്‌കൂള്‍, കാവനാട്, കൊല്ലം 691003
624 ശ്രീചരണ്‍, ക്ലാസ്: 4, ലേക്‌ഫോര്‍ഡ് സ്‌കൂള്‍, കാവനാട്, കൊല്ലം 691003
625 നിധി ആര്‍ വിനോദ്, ക്ലാസ്: 4, ലേക്‌ഫോര്‍ഡ് സ്‌കൂള്‍, കാവനാട്, കൊല്ലം 691003
626 കേശവ് ഹരി, ക്ലാസ്: 4, ലേക്‌ഫോര്‍ഡ് സ്‌കൂള്‍, കാവനാട്, കൊല്ലം 691003
627 മീനാക്ഷി പി ബി, ക്ലാസ്: 4, ലേക്‌ഫോര്‍ഡ് സ്‌കൂള്‍, കാവനാട്, കൊല്ലം 691003
628 ഫാത്തിമ കലാം, ക്ലാസ്: 4, ലേക്‌ഫോര്‍ഡ് സ്‌കൂള്‍, കാവനാട്, കൊല്ലം 691003
629 അപര്‍ണ പി എസ്, ക്ലാസ്: 5, ലേക്‌ഫോര്‍ഡ് സ്‌കൂള്‍, കാവനാട്, കൊല്ലം 691003
630 നന്ദന ആര്‍, ക്ലാസ്: 5, ലേക്‌ഫോര്‍ഡ് സ്‌കൂള്‍, കാവനാട്, കൊല്ലം 691003
631 കൃഷ്ണപ്രിയ എസ്, ക്ലാസ്: 5, ലേക്‌ഫോര്‍ഡ് സ്‌കൂള്‍, കാവനാട്, കൊല്ലം 691003
632 ശിവാനി ആര്‍, ക്ലാസ്: 5, ലേക്‌ഫോര്‍ഡ് സ്‌കൂള്‍, കാവനാട്, കൊല്ലം 691003
633 മൈഥിലി സുരേഷ്, ക്ലാസ്: 5, ലേക്‌ഫോര്‍ഡ് സ്‌കൂള്‍, കാവനാട്, കൊല്ലം 691003
634 അനഘ അരുണ്‍, ക്ലാസ്: 6, ലേക്‌ഫോര്‍ഡ് സ്‌കൂള്‍, കാവനാട്, കൊല്ലം 691003
635 ഐശ്വര്യ റേ, ക്ലാസ്: 6, ലേക്‌ഫോര്‍ഡ് സ്‌കൂള്‍, കാവനാട്, കൊല്ലം 691003
636 അരുണിമ വി കെ, ക്ലാസ്: 6, ലേക്‌ഫോര്‍ഡ് സ്‌കൂള്‍, കാവനാട്, കൊല്ലം 691003
637 കൃഷ്ണ രാജീവ്, ക്ലാസ്: 6, ലേക്‌ഫോര്‍ഡ് സ്‌കൂള്‍, കാവനാട്, കൊല്ലം 691003
638 ഗൗരിപ്രിയ, ക്ലാസ്: 6, ലേക്‌ഫോര്‍ഡ് സ്‌കൂള്‍, കാവനാട്, കൊല്ലം 691003
639 അസേല മേരി ടെസ, ക്ലാസ്: 6, ലേക്‌ഫോര്‍ഡ് സ്‌കൂള്‍, കാവനാട്, കൊല്ലം 691003
640 കൃഷ്ണ ചൈതന്യ, ക്ലാസ്: 6, ലേക്‌ഫോര്‍ഡ് സ്‌കൂള്‍, കാവനാട്, കൊല്ലം 691003
641 ചന്ദന എസ് ബി, ക്ലാസ്: 6, ലേക്‌ഫോര്‍ഡ് സ്‌കൂള്‍, കാവനാട്, കൊല്ലം 691003
642 അഞ്ജന പി ആര്‍, ക്ലാസ്: 7, ലേക്‌ഫോര്‍ഡ് സ്‌കൂള്‍, കാവനാട്, കൊല്ലം 691003
643 അനന്യ സന്തോഷ്, ക്ലാസ്: 7, ലേക്‌ഫോര്‍ഡ് സ്‌കൂള്‍, കാവനാട്, കൊല്ലം 691003
644 ആഷിഷ് വില്‍സണ്‍, ക്ലാസ്: 7, ലേക്‌ഫോര്‍ഡ് സ്‌കൂള്‍, കാവനാട്, കൊല്ലം 691003
645 അലീമ എന്‍, ക്ലാസ്: 7, ലേക്‌ഫോര്‍ഡ് സ്‌കൂള്‍, കാവനാട്, കൊല്ലം 691003
646 നവമി ഒ, ക്ലാസ്: 7, ലേക്‌ഫോര്‍ഡ് സ്‌കൂള്‍, കാവനാട്, കൊല്ലം 691003
647 നസ്രിന്‍ ആര്‍, ക്ലാസ്: 7, ലേക്‌ഫോര്‍ഡ് സ്‌കൂള്‍, കാവനാട്, കൊല്ലം 691003
648 ഹരിനന്ദ, ക്ലാസ്: 7, ലേക്‌ഫോര്‍ഡ് സ്‌കൂള്‍, കാവനാട്, കൊല്ലം 691003
649 അനുഗ്രഹ എ, ക്ലാസ്: 7, ലേക്‌ഫോര്‍ഡ് സ്‌കൂള്‍, കാവനാട്, കൊല്ലം 691003
650 കാവ്യശങ്കര്‍, ക്ലാസ്: 7, ലേക്‌ഫോര്‍ഡ് സ്‌കൂള്‍, കാവനാട്, കൊല്ലം 691003
651 ഗ്രീഷ്മ ഗിരീഷ്, ക്ലാസ്: 8, ലേക്‌ഫോര്‍ഡ് സ്‌കൂള്‍, കാവനാട്, കൊല്ലം 691003
652 അനന്തസാഗര്‍, ക്ലാസ്: 8, ലേക്‌ഫോര്‍ഡ് സ്‌കൂള്‍, കാവനാട്, കൊല്ലം 691003
653 അളക ബി പിള്ള, ക്ലാസ്: 8, ലേക്‌ഫോര്‍ഡ് സ്‌കൂള്‍, കാവനാട്, കൊല്ലം 691003
654 പ്രജീഷ് പ്രതാപ്, ക്ലാസ്: 8, ലേക്‌ഫോര്‍ഡ് സ്‌കൂള്‍, കാവനാട്, കൊല്ലം 691003
655 ഗായത്രി എസ്, ക്ലാസ്: 8, ലാക്‌ഫോര്‍ഡ് സ്‌കൂള്‍, കാവനാട്, കൊല്ലം 691003
656 ദേവിനന്ദ, ക്ലാസ്: 8, ലേക്‌ഫോര്‍ഡ് സ്‌കൂള്‍, കാവനാട്, കൊല്ലം 691003
657 അക്ഷര എസ് പിള്ള, ക്ലാസ്: 8, ലേക്‌ഫോര്‍ഡ് സ്‌കൂള്‍, കാവനാട്, കൊല്ലം 691003
658 അസ്മി ജി, ക്ലാസ്: 8, ലേക്‌ഫോര്‍ഡ് സ്‌കൂള്‍, കാവനാട്, കൊല്ലം 691003
659 ഫാത്തിമ മുക്തര്‍, ക്ലാസ്: 8, ലേക്‌ഫോര്‍ഡ് സ്‌കൂള്‍, കാവനാട്, കൊല്ലം 691003
660 എമി എല്‍സ ജോണ്‍, ക്ലാസ്: 8, ലേക്‌ഫോര്‍ഡ് സ്‌കൂള്‍, കാവനാട്, കൊല്ലം 691003
661 അമൃതകൃഷ്ണ, ക്ലാസ്: 8, ലേക്‌ഫോര്‍ഡ് സ്‌കൂള്‍, കാവനാട്, കൊല്ലം 691003
662 ആദിത്യ അഭിലാഷ്, ക്ലാസ്: 9, ലേക്‌ഫോര്‍ഡ് സ്‌കൂള്‍, കാവനാട്, കൊല്ലം 691003
663 അനുശ്രീ അനില്‍, ക്ലാസ്: 9, ലേക്‌ഫോര്‍ഡ് സ്‌കൂള്‍, കാവനാട്, കൊല്ലം 691003
664 റിയ എസ് ഫാത്തിമ, ക്ലാസ്: 9, ലേക്‌ഫോര്‍ഡ് സ്‌കൂള്‍, കാവനാട്, കൊല്ലം 691003
665 ഹൃദ്യ ശ്രീകുമാര്‍, ക്ലാസ്: 9, ലേക്‌ഫോര്‍ഡ് സ്‌കൂള്‍, കാവനാട്, കൊല്ലം 691003
666 നിവേദിത എസ് മോഹന്‍, ക്ലാസ്: 9, ലേക്‌ഫോര്‍ഡ് സ്‌കൂള്‍, കാവനാട്, കൊല്ലം 691003
667 കൃഷ്ണ ആര്‍, ക്ലാസ്: 9, ലേക്‌ഫോര്‍ഡ് സ്‌കൂള്‍, കാവനാട്, കൊല്ലം 691003
668 നയന്‍താര, ക്ലാസ്: 9, ലേക്‌ഫോര്‍ഡ് സ്‌കൂള്‍, കാവനാട്, കൊല്ലം 691003
669 ഗ്രീഷ്മ ജി എസ്, ക്ലാസ്: 8, ലേക്‌ഫോര്‍ഡ് സ്‌കൂള്‍, കാവനാട്, കൊല്ലം 691003
670 ദേവിക വി, ക്ലാസ്: 6, ഗവ. യു പി സ്‌കൂള്‍, കാവനാട്, കൊല്ലം 691003
671 തുഷാര റ്റി ആര്‍, ക്ലാസ്: 6, ഗവ. യു പി സ്‌കൂള്‍, കാവനാട്, കൊല്ലം 691003
672 അനാമിക പി, ക്ലാസ്: 4 എ, സെയ്ന്റ് ലിയോണ്‍സ് എല്‍ പി എസ് ശക്തികുളങ്ങര, കൊല്ലം 691581
673 ശ്രീലക്ഷ്മി എസ്, ക്ലാസ്: 3 എ, സെയ്ന്റ് ലിയോണ്‍സ് എല്‍ പി എസ് ശക്തികുളങ്ങര, കൊല്ലം 691581
674 അമര്‍നാഥ് എ, സെയ്ന്റ് ജോസഫ്‌സ് ഹൈസ്‌കൂള്‍, ശക്തികുളങ്ങര, കൊല്ലം 691581
675 അമൃത ആര്‍, സെയ്ന്റ് ജോസഫ്‌സ് ഹൈസ്‌കൂള്‍, ശക്തികുളങ്ങര, കൊല്ലം 691581
676 രേവചന്ദ്ര സി ബി, ക്ലാസ്: 3 ബി, സെയ്ന്റ് സെബാസ്റ്റ്യന്‍സ് എല്‍ പി എസ്, നീണ്ടകര, കൊല്ലം 691582
677 ലിയാ സൂസന്‍ ഷിബു, ക്ലാസ്: 8, ഗവ. ഹൈസ്‌കൂള്‍, വെസ്റ്റ് കല്ലട, വെസ്റ്റ് കല്ലട പി ഒ, കൊല്ലം 691500
678 ഗാഥാ കെ വി, ക്ലാസ്: 8, ഗവ. ഹൈസ്‌കൂള്‍, വെസ്റ്റ് കല്ലട, വെസ്റ്റ് കല്ലട പി ഒ, കൊല്ലം 691500
679 അഖില എ, ക്ലാസ്: 7 ബി, ഗവ. യു പി സ്‌കൂള്‍ കുരീപ്പുഴ, കുരീപ്പുഴ പി ഒ, പെരിനാട്, കൊല്ലം 691601
680 രഞ്ജിത ദേവദാസ് , ക്ലാസ്: 5 ബി, ഗവ. യു പി സ്‌കൂള്‍ കുരീപ്പുഴ, കുരീപ്പുഴ പി ഒ, പെരിനാട്, കൊല്ലം 691601
681 ഗാഥ ബി, ഗവ. എല്‍ പി എസ്, പെരുമണ്‍, പെരിനാട്, കൊല്ലം.
682 അനന്ദുകുമാര്‍ എ ആര്‍, ഗവ. എല്‍ പി എസ്, പെരുമണ്‍, പെരിനാട്, കൊല്ലം.
683 അമൃത എന്‍, ഗവ. എല്‍ പി എസ്, പെരുമണ്‍, പെരിനാട്, കൊല്ലം.
684 മിഥുന്‍ എം എസ്, ക്ലാസ്: 10 എ, ഗവ. ഹൈസ്‌കൂള്‍, പനയില്‍, പെരിനാട് പി ഒ, കൊല്ലം.
685 ദേവ നാരായ സ്വാമി, ക്ലാസ്: 9 ബി, ഗവ. ഹൈസ്‌കൂള്‍, പനയില്‍, പെരിനാട് പി ഒ, കൊല്ലം.
686 ജോസഫ് ജെ, ക്ലാസ്: 9 ബി, ഗവ. ഹൈസ്‌കൂള്‍, പനയില്‍, പെരിനാട് പി ഒ, കൊല്ലം.
687 ലക്ഷ്മി എ എല്‍, ക്ലാസ്: 9 എ, ഗവ. ഹൈസ്‌കൂള്‍, പനയില്‍, പെരിനാട് പി ഒ, കൊല്ലം.
688 ഷബീന എസ്, ക്ലാസ്: 8 എ, ഗവ. ഹൈസ്‌കൂള്‍, പനയില്‍, പെരിനാട് പി ഒ, കൊല്ലം.
689 ഗോവിന്ദ് എസ്, ക്ലാസ്: 8 ബി, ഗവ. ഹൈസ്‌കൂള്‍, പനയില്‍, പെരിനാട് പി ഒ, കൊല്ലം.
690 ഭാഗ്യലക്ഷ്മി എസ്, ഗവ. ഹൈസ്‌കൂള്‍, പനയില്‍, പെരിനാട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691601
691 ഹരിതാകൃഷ്ണന്‍, ഗവ. ഹൈസ്‌കൂള്‍, പനയില്‍, പെരിനാട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691601
692 നന്ദന എസ്, ഗവ. ഹൈസ്‌കൂള്‍, പനയില്‍, പെരിനാട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691601
693 പ്രവല്ലിക എ, ഗവ. ഹൈസ്‌കൂള്‍, പനയില്‍, പെരിനാട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691601
694 അഖില്‍ഘോഷ് എ, ഗവ. ഹൈസ്‌കൂള്‍, പനയില്‍, പെരിനാട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691601
695 ഭരത് ബി, ഗവ. ഹൈസ്‌കൂള്‍, പനയില്‍, പെരിനാട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691601
696 സൂര്യലക്ഷ്മി വി എസ്, ഗവ. ഹൈസ്‌കൂള്‍, പനയില്‍, പെരിനാട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691601
697 അമൃത എ, ഗവ. ഹൈസ്‌കൂള്‍, പനയില്‍, പെരിനാട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691601
698 നന്ദനമുരളി, ഗവ. ഹൈസ്‌കൂള്‍, പനയില്‍, പെരിനാട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691601
699 അമ്മു എസ്, ഗവ. ഹൈസ്‌കൂള്‍, പനയില്‍, പെരിനാട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691601
700 മരിയ കെന്നഡി, ഗവ. ഹൈസ്‌കൂള്‍, പനയില്‍, പെരിനാട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691601
701 മിഥുന അനില്‍, ഗവ. ഹൈസ്‌കൂള്‍, പനയില്‍, പെരിനാട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691601
702 ജിഷ എസ്, ഗവ. ഹൈസ്‌കൂള്‍, പനയില്‍, പെരിനാട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691601
703 അഖിലരാജ്, ഗവ. ഹൈസ്‌കൂള്‍, പനയില്‍, പെരിനാട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691601
704 സ്വാതിഷ് എസ്, ഗവ. ഹൈസ്‌കൂള്‍, പനയില്‍, പെരിനാട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691601
705 സൂരജ് എസ്, ഗവ. ഹൈസ്‌കൂള്‍, പനയില്‍, പെരിനാട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691601
706 ദേവിക എസ്, ഗവ. ഹൈസ്‌കൂള്‍, പനയില്‍, പെരിനാട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691601
707 ശ്രേയാഗോപന്‍, ഗവ. ഹൈസ്‌കൂള്‍, പനയില്‍, പെരിനാട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691601
708 തസ്‌ലീമ എച്ച്, ഗവ. ഹൈസ്‌കൂള്‍, പനയില്‍, പെരിനാട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691601
709 ദയാവിജയ്, ഗവ. ഹൈസ്‌കൂള്‍, പനയില്‍, പെരിനാട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691601
710 അതിര എസ്, ഗവ. ഹൈസ്‌കൂള്‍, പനയില്‍, പെരിനാട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691601 
711 ഫരിത റെജി, ഗവ. ഹൈസ്‌കൂള്‍, പനയില്‍, പെരിനാട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691601
712 അഭിമ എ, ഗവ. ഹൈസ്‌കൂള്‍, പനയില്‍, പെരിനാട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691601
713 അക്ഷിത എ ആര്‍, ഗവ. ഹൈസ്‌കൂള്‍, പനയില്‍, പെരിനാട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691601
714 പ്രിന്‍സി പി സുനില്‍, ഗവ. ഹൈസ്‌കൂള്‍, പനയില്‍, പെരിനാട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691601
715 ലക്ഷ്മി ജെ, ഗവ. ഹൈസ്‌കൂള്‍, പനയില്‍, പെരിനാട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691601
716 ദീപക് എസ് കുമാര്‍, വെള്ളിമണ്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, വെള്ളിമണ്‍ പി ഒ, കുണ്ടറ, കൊല്ലം. 691511
717 ജൂലിയറ്റ് ജെ, വെള്ളിമണ്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, വെള്ളിമണ്‍ പി ഒ, കുണ്ടറ, കൊല്ലം. 691511
718 ഐശ്വര്യ എ എസ്, ക്ലാസ്: 7, മൗണ്ട് കാര്‍മല്‍ സ്‌കൂള്‍,നന്തിരിക്കല്‍ വെള്ളിമണ്‍ പി ഒ, കുണ്ടറ, കൊല്ലം. 691511
719 അഭിഷേക് എ എസ്, ക്ലാസ്: 5, മൗണ്ട് കാര്‍മല്‍ സ്‌കൂള്‍,നന്തിരിക്കല്‍, വെള്ളിമണ്‍ പി ഒ, കുണ്ടറ, കൊല്ലം. 691511
720 ആര്‍ദ്ര കെ, ക്ലാസ്: 8 എഫ്, ശിവറാം എന്‍ എസ് എസ് എച്ച് എസ് എസ്, കരിക്കോട്, റ്റി കെ എം സി പി ഒ, കൊല്ലം. 691005
721 അഞ്ജന ബിജു, ക്ലാസ്: 6 സി, ശിവറാം എന്‍ എസ് എസ് എച്ച് എസ് എസ്, കരിക്കോട്, റ്റി കെ എം സി പി ഒ, കൊല്ലം. 691005
722 അജയ് എസ് ഷാജു, ക്ലാസ്: 6, സെന്റ്  ആന്റണീസ് യു പി എസ്, കണ്ടച്ചിറ, കൊല്ലം.
723 സ്വാതി മാനസ, ക്ലാസ്: 7, പ്രേഷിതമാതാ ഐ സി എസ് ഇ സ്‌കൂള്‍, മങ്ങാട് പി ഒ, കൊല്ലം.691015
724 അര്‍ജ്ജുന്‍ സുരേഷ്, ക്ലാസ്: 4 എ, മാര്‍ ഗ്രിഗോറിയസ് മെമ്മോറിയല്‍ റസിഡന്‍ഷ്യല്‍ പബ്ലിക് സ്‌കൂള്‍, പള്ളിക്കല്‍ പി ഒ, കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം. 691506
725 നിരഞ്ജന വി എസ്, ക്ലാസ്: 6 ഡി, മാര്‍ ഗ്രിഗോറിയസ് മെമ്മോറിയല്‍ റസിഡന്‍ഷ്യല്‍ പബ്ലിക് സ്‌കൂള്‍, പള്ളിക്കല്‍ പി ഒ, കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം. 691506
726 മാളവിക ലക്ഷ്മി, ക്ലാസ്: 8 സി, മാര്‍ ഗ്രിഗോറിയസ് മെമ്മോറിയല്‍ റസിഡന്‍ഷ്യല്‍ പബ്ലിക് സ്‌കൂള്‍, പള്ളിക്കല്‍ പി ഒ, കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം. 691506
727 അനുഗ്രഹ മറിയം ബാബു, ക്ലാസ്: 9 ഡി, മാര്‍ ഗ്രിഗോറിയസ് മെമ്മോറിയല്‍ റസിഡന്‍ഷ്യല്‍ പബ്ലിക് സ്‌കൂള്‍, പള്ളിക്കല്‍ പി ഒ, കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം. 691506
728 ലക്ഷ്മി വി പിള്ള, ക്ലാസ്: 7, സെയ്ന്റ് തെരേസാസ് യു പി സ്‌കൂള്‍, കലയപുരം പി ഒ, കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം. 
729 ബിജില ജോസ്, ക്ലാസ്: 8, സെയ്ന്റ് തെരേസാസ് യു പി സ്‌കൂള്‍, കലയപുരം പി ഒ, കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം. 
730 ആര്യപ്രഭ, ക്ലാസ്: 6 എ, ദേവിവിലാസം എന്‍ എസ് എസ് ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പൂവറ്റൂര്‍, മാവടി പി ഒ, കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം. 691507
731 ആരതി അനില്‍, ക്ലാസ്: 6 എ, ദേവിവിലാസം എന്‍ എസ് എസ് ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പൂവറ്റൂര്‍, മാവടി പി ഒ, കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം. 691507
732 നിരഞ്ജന, ക്ലാസ്: 6 എ, ദേവിവിലാസം എന്‍ എസ് എസ് ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പൂവറ്റൂര്‍, മാവടി പി ഒ, കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം. 691507
733 സ്വാതി, ക്ലാസ്: 6 എ, ദേവിവിലാസം എന്‍ എസ് എസ് ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പൂവറ്റൂര്‍, മാവടി പി ഒ, കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം. 691507
734 അഞ്ജന എസ്, ക്ലാസ്: 6 എ, ദേവിവിലാസം എന്‍ എസ് എസ് ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പൂവറ്റൂര്‍, മാവടി പി ഒ, കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം. 691507
735 മീനു ജെയിംസ്, ക്ലാസ്: 6 ബി, ദേവിവിലാസം എന്‍ എസ് എസ് ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പൂവറ്റൂര്‍, മാവടി പി ഒ, കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം. 691507
736 ശ്രീലക്ഷ്മി ജെ, ക്ലാസ്: 7 എ, ദേവിവിലാസം എന്‍ എസ് എസ് ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പൂവറ്റൂര്‍, മാവടി പി ഒ, കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം. 691507
737 വീണ എസ്, ക്ലാസ്: 7 എ, ദേവിവിലാസം എന്‍ എസ് എസ് ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പൂവറ്റൂര്‍, മാവടി പി ഒ, കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം. 691507
738 പ്രവീണ എസ്, ക്ലാസ്: 7 എ, ദേവിവിലാസം എന്‍ എസ് എസ് ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പൂവറ്റൂര്‍, മാവടി പി ഒ, കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം. 691507
739 അതുല്യ രാജ്, ക്ലാസ്: 7 എ, ദേവിവിലാസം എന്‍ എസ് എസ് ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പൂവറ്റൂര്‍, മാവടി പി ഒ, കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം. 691507
740 നന്ദന ഡി, ക്ലാസ്: 7 ബി, ദേവിവിലാസം എന്‍ എസ് എസ് ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പൂവറ്റൂര്‍, മാവടി പി ഒ, കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം. 691507
741 അശ്വതി എം പിള്ള, ക്ലാസ്: 7 ബി, ദേവിവിലാസം എന്‍ എസ് എസ് ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പൂവറ്റൂര്‍, മാവടി പി ഒ, കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം. 691507
742 ഗ്രീഷ്മ എം ജി, ക്ലാസ്: 7 ബി, ദേവിവിലാസം എന്‍ എസ് എസ് ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പൂവറ്റൂര്‍, മാവടി പി ഒ, കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം. 691507
743 അക്‌സാമേരി സജി, ക്ലാസ്: 7 ബി, ദേവിവിലാസം എന്‍ എസ് എസ് ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പൂവറ്റൂര്‍, മാവടി പി ഒ, കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം. 691507
744 സൂര്യ വി എസ്, ക്ലാസ്: 7 ബി, ദേവിവിലാസം എന്‍ എസ് എസ് ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പൂവറ്റൂര്‍, മാവടി പി ഒ, കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം. 691507
745 ചന്ദനകാര്‍ത്തി എസ് ആര്‍, ക്ലാസ്: 8 എ, ദേവിവിലാസം എന്‍ എസ് എസ് ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പൂവറ്റൂര്‍, മാവടി പി ഒ, കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം. 691507
746 അജിന ബി എ, ക്ലാസ്: 8 എ, ദേവിവിലാസം എന്‍ എസ് എസ് ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പൂവറ്റൂര്‍, മാവടി പി ഒ, കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം. 691507
747 ആരതി എ, ക്ലാസ്: 8 ബി, ദേവിവിലാസം എന്‍ എസ് എസ് ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പൂവറ്റൂര്‍, മാവടി പി ഒ, കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം. 691507
748 ശരണ്യ ജി, ക്ലാസ്: 8 ബി, ദേവിവിലാസം എന്‍ എസ് എസ് ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പൂവറ്റൂര്‍, മാവടി പി ഒ, കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം. 691507
749 അശ്വിനി എ, ക്ലാസ്: 8 ബി, ദേവിവിലാസം എന്‍ എസ് എസ് ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പൂവറ്റൂര്‍, മാവടി പി ഒ, കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം. 691507
750 നന്ദന വി, ക്ലാസ്: 8 സി, ദേവിവിലാസം എന്‍ എസ് എസ് ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പൂവറ്റൂര്‍, മാവടി പി ഒ, കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം. 691507
751 കെ എ ശബരീനാഥ്, ക്ലാസ്: 8 സി, ദേവിവിലാസം എന്‍ എസ് എസ് ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പൂവറ്റൂര്‍, മാവടി പി ഒ, കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം. 691507
752 കെ എ സൂര്യനാഥ്, ക്ലാസ്: 8 സി, ദേവിവിലാസം എന്‍ എസ് എസ് ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പൂവറ്റൂര്‍, മാവടി പി ഒ, കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം. 691507
753 ശ്രീക്കുട്ടി ജെ, ക്ലാസ്: 9 എ, ദേവിവിലാസം എന്‍ എസ് എസ് ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പൂവറ്റൂര്‍, മാവടി പി ഒ, കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം. 691507
754 അഞ്ജു അനില്‍, ക്ലാസ്: 9 എ, ദേവിവിലാസം എന്‍ എസ് എസ് ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പൂവറ്റൂര്‍, മാവടി പി ഒ, കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം. 691507
755 രേഖരാജു, ക്ലാസ്: 9 ബി, ദേവിവിലാസം എന്‍ എസ് എസ് ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പൂവറ്റൂര്‍, മാവടി പി ഒ, കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം. 691507
756 രശ്മി ആര്‍, ക്ലാസ്: 9 ബി, ദേവിവിലാസം എന്‍ എസ് എസ് ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പൂവറ്റൂര്‍, മാവടി പി ഒ, കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം. 691507
757 രാഖിരാജ്, ക്ലാസ്: 9 സി, ദേവിവിലാസം എന്‍ എസ് എസ് ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പൂവറ്റൂര്‍, മാവടി പി ഒ, കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം. 691507
758 ജോമോള്‍ എല്‍, ക്ലാസ്: 9 സി, ദേവിവിലാസം എന്‍ എസ് എസ് ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പൂവറ്റൂര്‍, മാവടി പി ഒ, കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം. 691507
759 ആന്‍സി എം, ക്ലാസ്: 9 സി, ദേവിവിലാസം എന്‍ എസ് എസ് ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പൂവറ്റൂര്‍, മാവടി പി ഒ, കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം. 691507
760 ആരതി എ എസ്, ജി എല്‍ പി എസ്, പൂവറ്റൂര്‍, കൊല്ലം.
761 അര്‍ച്ചന രാജേഷ്, ജി എല്‍ പി എസ്, പൂവറ്റൂര്‍, കൊല്ലം.
762 തുഷാര റ്റി എസ്, ക്ലാസ്: 4, ഗവ. എല്‍ പി സ്‌കൂള്‍, പൂവറ്റൂര്‍, പൂവറ്റൂര്‍ പടിഞ്ഞാറ്, മാവടി പി ഒ, കൊല്ലം.
763 ശ്രീനന്ദ എസ്, ക്ലാസ്: 4, ഗവ. എല്‍ പി സ്‌കൂള്‍, പൂവറ്റൂര്‍, പൂവറ്റൂര്‍ പടിഞ്ഞാറ്, മാവടി പി ഒ, കൊല്ലം.
764 ആശ എസ്, ക്ലാസ്: 4, ജി ഡബ്ല്യൂ എല്‍ പി എസ്, വെണ്ടാര്‍, വെണ്ടാര്‍  പി ഒ, കൊല്ലം.
765 അഖില എസ്, ക്ലാസ്: 4, ജി ഡബ്ല്യൂ എല്‍ പി എസ്, വെണ്ടാര്‍, വെണ്ടാര്‍  പി ഒ, കൊല്ലം.
766 ആര്യാസജീവ്, ക്ലാസ്: 4, ഗവ. എല്‍ പി എസ്, കുളക്കട, കൊല്ലം.
767 ശ്രീലക്ഷ്മി ആര്‍, ക്ലാസ്: 4, ഗവ. എല്‍ പി എസ്, കുളക്കട, കൊല്ലം.
768 ബബിത ബാബു, ഗവ. എച്ച് എസ് എസ്, കുളക്കട, കൊല്ലം.
769 മാനസഗംഗ എം കെ, ഗവ. എച്ച് എസ് എസ്, കുളക്കട, കൊല്ലം.
770 ശിവഹരി, ഗവ. എച്ച് എസ് എസ്, കുളക്കട, കൊല്ലം.
771 ടിനു യോഹന്നാന്‍, ഗവ. എച്ച് എസ് എസ്, കുളക്കട, കൊല്ലം.
772 കീര്‍ത്തന ഡി, ഗവ. എച്ച് എസ് എസ്, കുളക്കട, കൊല്ലം.
773 ആരതി അനില്‍, ഗവ. എച്ച് എസ് എസ്, കുളക്കട, കൊല്ലം.
774 ഐശ്വര്യ ലക്ഷ്മി, ഗവ. എച്ച് എസ് എസ്, കുളക്കട, കൊല്ലം.
775 ഗൗരിനന്ദന എസ്, ഗവ. എച്ച് എസ് എസ്, കുളക്കട, കൊല്ലം.
776 നേഹ മോനച്ചന്‍, ഗവ. എച്ച് എസ് എസ്, കുളക്കട, കൊല്ലം.
777 അനില ആര്‍, ഗവ. എച്ച് എസ് എസ്, കുളക്കട, കൊല്ലം.
778 ആരതി ലക്ഷ്മി എ, ഗവ. എച്ച് എസ് എസ്, കുളക്കട, കൊല്ലം.
779 പ്രവീണ്‍ കൃഷ്ണന്‍ യു ബി, ഗവ. എച്ച് എസ് എസ്, കുളക്കട, കൊല്ലം.
780 അഭിജിത്ത് ബി, ഗവ. എച്ച് എസ് എസ്, കുളക്കട, കൊല്ലം.
781 ആരതിലക്ഷ്മി എം എസ്, ഗവ. എച്ച് എസ് എസ്, കുളക്കട, കൊല്ലം.
782 ആര്‍ദ്ര ബി ആര്‍, ഗവ. എച്ച് എസ് എസ്, കുളക്കട, കൊല്ലം.
783 രഹന നസീര്‍, ഗവ. എച്ച് എസ് എസ്, കുളക്കട, കൊല്ലം.
784 ലക്ഷ്മി എസ് അനില്‍, ഗവ. എച്ച് എസ് എസ്, കുളക്കട, കൊല്ലം.
785 റിതുരാജ് യു കെ, ഗവ. എച്ച് എസ് എസ്, കുളക്കട, കൊല്ലം.
786 ജയസൂര്യ, ഗവ. എച്ച് എസ് എസ്, കുളക്കട, കൊല്ലം.
787 ഭാഗ്യലക്ഷ്മി എസ്, ഗവ. എച്ച് എസ് എസ്, കുളക്കട, കൊല്ലം.
788 രമ്യമോള്‍ ആര്‍, ഗവ. എച്ച് എസ് എസ്, കുളക്കട, കൊല്ലം.
789 ജയലക്ഷ്മി ആര്‍, ഗവ. എച്ച് എസ് എസ്, കുളക്കട, കൊല്ലം.
790 അനുമോള്‍ ബി, ഗവ. എച്ച് എസ് എസ്, കുളക്കട, കൊല്ലം.
791 അക്ഷയ എസ്, ഗവ. എച്ച് എസ് എസ്, കുളക്കട, കൊല്ലം.
792 സന്ധ്യ എസ്, ഗവ. എച്ച് എസ് എസ്, കുളക്കട, കൊല്ലം.
793 ബിജിതലക്ഷ്മി, ഗവ. എച്ച് എസ് എസ്, കുളക്കട, കൊല്ലം.
794 ഗോവിന്ദ് എ, ഗവ. എച്ച് എസ് എസ്, കുളക്കട, കൊല്ലം.
795 സിബിരാജ് എ, ഗവ. എച്ച് എസ് എസ്, കുളക്കട, കൊല്ലം.
796 സുബിന്‍ എസ്, ഗവ. എച്ച് എസ് എസ്, കുളക്കട, കൊല്ലം.
797 ആതിര ആര്‍, ഗവ. എച്ച് എസ് എസ്, കുളക്കട, കൊല്ലം.
798 ഗോപിക കൃഷ്ണന്‍, ഗവ. എച്ച് എസ് എസ്, കുളക്കട, കൊല്ലം.
799 വീണ ടി എല്‍, ഗവ. എച്ച് എസ് എസ്, കുളക്കട, കൊല്ലം.
800 ദേവിക ഡി, ഗവ. എച്ച് എസ് എസ്, കുളക്കട, കൊല്ലം.
801 അരുന്ധതി എ എസ്, ഗവ. എച്ച് എസ് എസ്, കുളക്കട, കൊല്ലം.
802 ഇഷ ദേവരാജ്, ഗവ. എച്ച് എസ് എസ്, കുളക്കട, കൊല്ലം.
803 ഗോപിക ആര്‍, ഗവ. എച്ച് എസ് എസ്, കുളക്കട, കൊല്ലം.
804 അഖില്‍കൃഷ്ണന്‍ ആര്‍, ഗവ. എച്ച് എസ് എസ്, കുളക്കട, കൊല്ലം.
805 ആതിര ടി എസ്, ഗവ. എച്ച് എസ് എസ്, കുളക്കട, കൊല്ലം.
806 ലക്ഷ്മി എല്‍, ഗവ. എച്ച് എസ് എസ്, കുളക്കട, കൊല്ലം.
807 ശ്രുതി സുരേഷ്, ഗവ. എച്ച് എസ് എസ്, കുളക്കട, കൊല്ലം.
808 നന്ദന എസ് വി, ഗവ. എച്ച് എസ് എസ്, കുളക്കട, കൊല്ലം.
809 കൃപ അലിയ സാം, ഗവ. എച്ച് എസ് എസ്, കുളക്കട, കൊല്ലം.
810 നവ്യ ജി പ്രദീപ്, ഗവ. എച്ച് എസ് എസ്, കുളക്കട, കൊല്ലം.
811 ദേവര്‍ണ ബി രാജ്, ഗവ. എച്ച് എസ് എസ്, കുളക്കട, കൊല്ലം.
812 ബ്ലെസി കെ തോമസ്, ഗവ. എച്ച് എസ് എസ്, കുളക്കട, കൊല്ലം.
813 ദീപിക ബി, ഗവ. എച്ച് എസ് എസ്, കുളക്കട, കൊല്ലം.
814 ആര്‍ദ്ര എ ജി, ഗവ. എച്ച് എസ് എസ്, കുളക്കട, കൊല്ലം.
815 നന്ദന എം നായര്‍, ഗവ. എച്ച് എസ് എസ്, കുളക്കട, കൊല്ലം.
816 അഖിനേഷ് മോഹന്‍, ഗവ. എച്ച് എസ് എസ്, കുളക്കട, കൊല്ലം.
817 നിള ബി, ഗവ. എച്ച് എസ് എസ്, കുളക്കട, കൊല്ലം.
818 നാദിറ ബി, ഗവ. എച്ച് എസ് എസ്, കുളക്കട, കൊല്ലം.
819 ദേവിക രാജേന്ദ്രന്‍, ഗവ. എച്ച് എസ് എസ്, കുളക്കട, കൊല്ലം.
820 വൈഷ്ണവി ബി, ഗവ. എച്ച് എസ് എസ്, കുളക്കട, കൊല്ലം.
821 സൂര്യജയന്‍, ഗവ. എച്ച് എസ് എസ്, കുളക്കട, കൊല്ലം.
822 അപര്‍ണ കൃഷ്ണന്‍, ഗവ. എച്ച് എസ് എസ്, കുളക്കട, കൊല്ലം.
823 സാനിയ എസ്, ഗവ. എച്ച് എസ് എസ്, കുളക്കട, കൊല്ലം.
824 മുഹമ്മദ് ബാദുഷ ഖാന്‍, ഗവ. എച്ച് എസ് എസ്, കുളക്കട, കൊല്ലം.
825 ഏയ്ഞ്ചല്‍ ജോണ്‍സണ്‍, ഗവ. എച്ച് എസ് എസ്, കുളക്കട, കൊല്ലം.
826 ഐശ്വര്യ വി അജി, ഗവ. എച്ച് എസ് എസ്, കുളക്കട, കൊല്ലം.
827 ദേവിക എം നായര്‍, ഗവ. എച്ച് എസ് എസ്, കുളക്കട, കൊല്ലം.
828 നന്ദന എ, ഗവ. എച്ച് എസ് എസ്, കുളക്കട, കൊല്ലം.
829 മീനാക്ഷി കൃഷ്ണ, ഗവ. എച്ച് എസ് എസ്, കുളക്കട, കൊല്ലം.
830 അഗ്രിമ കൃഷ്ണ, ഗവ. എച്ച് എസ് എസ്, കുളക്കട, കൊല്ലം.
831 അഭിഷേക് ആര്‍, ഗവ. എച്ച് എസ് എസ്, കുളക്കട, കൊല്ലം.
832 ഹേമ എസ്, ഗവ. എച്ച് എസ് എസ്, കുളക്കട, കൊല്ലം.
833 അഖില്‍ കൃഷ്ണന്‍, ഗവ. എച്ച് എസ് എസ്, കുളക്കട, കൊല്ലം.
834 അനുശ്രീ എം, ക്ലാസ്: 3, ഗവ. എല്‍ പി എസ്, പൂവറ്റൂര്‍ ഈസ്റ്റ്, കലയപുരം, കൊല്ലം.
835 ജോസിന്‍ സാം, ക്ലാസ്: 4, ഗവ. എല്‍ പി എസ്, പൂവറ്റൂര്‍ ഈസ്റ്റ്, കലയപുരം, കൊല്ലം.
836 മാളവിക അജയ്, ക്ലാസ്: 4, ഗവ. ഡി വി എല്‍ പി എസ്, കുളക്കട, താഴത്തുകുളക്കട പി ഒ, കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം. 691521
837 അഭിരാം എസ് നായര്‍, ക്ലാസ്: 4, ഗവ. ഡി വി എല്‍ പി എസ്, കുളക്കട, താഴത്തുകുളക്കട പി ഒ, കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം. 691521
838 ഗൗരീനന്ദ എസ്, ക്ലാസ്: 4, ഗവ. ഡി വി എല്‍ പി എസ്, കുളക്കട, താഴത്തുകുളക്കട പി ഒ, കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം. 691521
839 അലീന എ എല്‍, ക്ലാസ്: 4, ജി ഡബ്ല്യൂ എല്‍ പി എസ്, കുളക്കട ഈസ്റ്റ്, കൊല്ലം. 691521
840 അനന്തുനടരാജന്‍, ക്ലാസ്: 5, ജി ഡബ്ല്യൂ എല്‍ പി എസ്, കുളക്കട ഈസ്റ്റ്, കൊല്ലം. 691521
841 ആദിത്യ ജെ എസ്, ക്ലാസ്: 4, ജി ഡബ്ല്യൂ എല്‍ പി എസ്, കുളക്കട ഈസ്റ്റ്, കൊല്ലം. 691521
842 രൂപേഷ് കൃഷ്ണന്‍ സി, ജി ഡബ്ല്യൂ എല്‍ പി എസ്, കുളക്കട, കുളക്കട പി ഒ, കൊല്ലം. 691521
843 അബിന്‍ ബി, ജി ഡബ്ല്യൂ എല്‍ പി എസ്, കുളക്കട, കുളക്കട പി ഒ, കൊല്ലം. 691521
844 അനന്യ എ, ക്ലാസ്: 4, എല്‍ എം എസ്  എല്‍ പി എസ്, കലയപുരം, കൊല്ലം. 
845 വിഷ്ണു എസ്, ക്ലാസ്: 4, ബഥേല്‍ എം റ്റി എല്‍ പി എസ്, കുളക്കട, കൊല്ലം. 691521
846 ദേവനന്ദ എല്‍, ക്ലാസ്: 2, ബഥേല്‍ എം റ്റി എല്‍ പി എസ്, കുളക്കട, കൊല്ലം. 691521 
847 അനുശ്രീ ആര്‍, ക്ലാസ്: 7, ശ്രീ വിദ്യാധിരാജാ മെമ്മോറിയല്‍ മോഡല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍& വി എച്ച് എസ് എസ്, വെണ്ടാര്‍ പി ഒ, കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം. 691507
848 അശ്വതി ആര്‍, ക്ലാസ്: 7, ശ്രീ വിദ്യാധിരാജാ മെമ്മോറിയല്‍ മോഡല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍& വി എച്ച് എസ് എസ്, വെണ്ടാര്‍ പി ഒ, കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം. 691507
849 ഇമാ എസ് കൃഷ്ണ, ക്ലാസ്: 8, ശ്രീ വിദ്യാധിരാജാ മെമ്മോറിയല്‍ മോഡല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍& വി എച്ച് എസ് എസ്, വെണ്ടാര്‍ പി ഒ, കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം. 691507
850 അനുശ്രീ ആര്‍ എസ്, ക്ലാസ്: 9, ശ്രീ വിദ്യാധിരാജാ മെമ്മോറിയല്‍ മോഡല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍& വി എച്ച് എസ് എസ്, വെണ്ടാര്‍ പി ഒ, കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം. 691507
851 ശ്രീലക്ഷ്മി ബി എസ്, ക്ലാസ്: 9, ശ്രീ വിദ്യാധിരാജാ മെമ്മോറിയല്‍ മോഡല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍& വി എച്ച് എസ് എസ്, വെണ്ടാര്‍ പി ഒ, കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം. 691507
852 ഗൗരി ജി എസ്, ക്ലാസ്: 9, ശ്രീ വിദ്യാധിരാജാ മെമ്മോറിയല്‍ മോഡല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍& വി എച്ച് എസ് എസ്, വെണ്ടാര്‍ പി ഒ, കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം. 691507
853 ഭദ്ര റ്റി പിള്ള, ക്ലാസ്: 9, ശ്രീ വിദ്യാധിരാജാ മെമ്മോറിയല്‍ മോഡല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍& വി എച്ച് എസ് എസ്, വെണ്ടാര്‍ പി ഒ, കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം. 691507
854 രുദ്ര റ്റി ആര്‍, ക്ലാസ്: 9, ശ്രീ വിദ്യാധിരാജാ മെമ്മോറിയല്‍ മോഡല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍& വി എച്ച് എസ് എസ്, വെണ്ടാര്‍ പി ഒ, കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം. 691507
855 ആദിത്യ ബി എസ്, ക്ലാസ്: 9, ശ്രീ വിദ്യാധിരാജാ മെമ്മോറിയല്‍ മോഡല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍& വി എച്ച് എസ് എസ്, വെണ്ടാര്‍ പി ഒ, കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം. 691507
856 നീലിമ, ക്ലാസ്: 9, ശ്രീ വിദ്യാധിരാജാ മെമ്മോറിയല്‍ മോഡല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍& വി എച്ച് എസ് എസ്, വെണ്ടാര്‍ പി ഒ, കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം. 691507
857 അഖില അനില്‍, ക്ലാസ്: 3, വെണ്ടാര്‍ എല്‍ പി എസ്, കുളക്കട, കൊല്ലം. 691507
858 അനുപമ എം കെ, ക്ലാസ്: 3, വെണ്ടാര്‍ എല്‍ പി എസ്, കുളക്കട, കൊല്ലം. 691507
859 ദേവനന്ദ ആര്‍ എസ്, ക്ലാസ്: 7, എസ് വി എന്‍ എസ് എസ് യു പി സ്‌കൂള്‍, ആറ്റുവശ്ശേരി, മാവടി പി ഒ, കൊല്ലം. 691507
860 ഗൗരീനന്ദന എസ്, ക്ലാസ്: 7, എസ് വി എന്‍ എസ് എസ് യു പി സ്‌കൂള്‍, ആറ്റുവശ്ശേരി, മാവടി പി ഒ, കൊല്ലം. 691507
861 ലക്ഷ്മി ജി, ക്ലാസ്: 7, എസ് വി എന്‍ എസ് എസ് യു പി സ്‌കൂള്‍, ആറ്റുവശ്ശേരി, മാവടി പി ഒ, കൊല്ലം. 691507
862 അഞ്ജന എസ്, ക്ലാസ്: 6, എസ് വി എന്‍ എസ് എസ് യു പി സ്‌കൂള്‍, ആറ്റുവശ്ശേരി, മാവടി പി ഒ, കൊല്ലം. 691507
863 ശിവജിത്ത് പി എസ്, ക്ലാസ്: 6, എസ് വി എന്‍ എസ് എസ് യു പി സ്‌കൂള്‍, ആറ്റുവശ്ശേരി, മാവടി പി ഒ, കൊല്ലം. 691507
864 ദേവദത്തന്‍ എ, ക്ലാസ്: 6, എസ് വി എന്‍ എസ് എസ് യു പി സ്‌കൂള്‍, ആറ്റുവശ്ശേരി, മാവടി പി ഒ, കൊല്ലം. 691507
865 ദക്ഷിണ എ, ക്ലാസ്: 5, എസ് വി എന്‍ എസ് എസ് യു പി സ്‌കൂള്‍, ആറ്റുവശ്ശേരി, മാവടി പി ഒ, കൊല്ലം. 691507
866 അമലേന്ദു എ, ക്ലാസ്: 5, എസ് വി എന്‍ എസ് എസ് യു പി സ്‌കൂള്‍, ആറ്റുവശ്ശേരി, മാവടി പി ഒ, കൊല്ലം. 691507
867 ശ്രീനന്ദ് എസ്, ക്ലാസ്: 4, എസ് വി എന്‍ എസ് എസ് യു പി സ്‌കൂള്‍, ആറ്റുവശ്ശേരി, മാവടി പി ഒ, കൊല്ലം. 691507
868 ആദിത്യകുമാര്‍ എസ്, ക്ലാസ്: 4, എസ് വി എന്‍ എസ് എസ് യു പി സ്‌കൂള്‍, ആറ്റുവശ്ശേരി, മാവടി പി ഒ, കൊല്ലം. 691507
869 ഗംഗ യു, ക്ലാസ്: 4, എസ് വി എന്‍ എസ് എസ് യു പി സ്‌കൂള്‍, ആറ്റുവശ്ശേരി, മാവടി പി ഒ, കൊല്ലം. 691507
870 ശ്രീനന്ദ് എസ് ആര്‍, ക്ലാസ്: 3, എസ് വി എന്‍ എസ് എസ് യു പി സ്‌കൂള്‍, ആറ്റുവശ്ശേരി, മാവടി പി ഒ, കൊല്ലം. 691507
871 അമേയാകൃഷ്ണന്‍, ക്ലാസ്: 3, എസ് വി എന്‍ എസ് എസ് യു പി സ്‌കൂള്‍, ആറ്റുവശ്ശേരി, മാവടി പി ഒ, കൊല്ലം. 691507
872 സൂര്യനാരായണന്‍, ക്ലാസ്: 3, എസ് വി എന്‍ എസ് എസ് യു പി സ്‌കൂള്‍, ആറ്റുവശ്ശേരി, മാവടി പി ഒ, കൊല്ലം. 691507
873 നയന എസ് നായര്‍, ഡി വി യു പി സ്‌കൂള്‍, വെണ്ടാര്‍, കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം.
874 നന്ദന എസ് നായര്‍, ഡി വി യു പി സ്‌കൂള്‍, വെണ്ടാര്‍, കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം.
875 അഭിജിത്ത് എസ്, ഡി വി യു പി സ്‌കൂള്‍, വെണ്ടാര്‍, കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം.
876 അഫ്‌സല്‍ ഷാ എ എസ്, ഡി വി യു പി സ്‌കൂള്‍, വെണ്ടാര്‍, കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം.
877 മുഹമ്മദ് ആസിഫ്, ഡി വി യു പി സ്‌കൂള്‍, വെണ്ടാര്‍, കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം.
878 മഹിമ എം ആര്‍, ഡി വി യു പി സ്‌കൂള്‍, വെണ്ടാര്‍, കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം.
879 ആഷ്‌ന എസ്, ഡി വി യു പി സ്‌കൂള്‍, വെണ്ടാര്‍, കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം.
880 അപര്‍ണ ആര്‍, എല്‍ എഫ് യു പി സ്‌കൂള്‍, പുത്തൂര്‍, കൊല്ലം.
881 ആന്‍ മരിയ ജെ, എല്‍ എഫ് യു പി സ്‌കൂള്‍, പുത്തൂര്‍, കൊല്ലം.
882 അര്‍ച്ചന അനില്‍, എല്‍ എഫ് യു പി സ്‌കൂള്‍, പുത്തൂര്‍, കൊല്ലം.
883 ആദിത് എ, എല്‍ എഫ് യു പി സ്‌കൂള്‍, പുത്തൂര്‍, കൊല്ലം.
884 സ്‌നേഹ എസ്, എല്‍ എഫ് യു പി സ്‌കൂള്‍, പുത്തൂര്‍, കൊല്ലം.
885 വിനായക് എസ്, എല്‍ എഫ് യു പി സ്‌കൂള്‍, പുത്തൂര്‍, കൊല്ലം.
886 പൂജാ പിള്ളൈ, എല്‍ എഫ് യു പി സ്‌കൂള്‍, പുത്തൂര്‍, കൊല്ലം.
887 സഞ്ജന സുശാന്ത്, എല്‍ എഫ് യു പി സ്‌കൂള്‍, പുത്തൂര്‍, കൊല്ലം.
888 വരദ എസ് നാഥ്, എല്‍ എഫ് യു പി സ്‌കൂള്‍, പുത്തൂര്‍, കൊല്ലം.
889 ശലഭ വില്‍സണ്‍, എല്‍ എഫ് യു പി സ്‌കൂള്‍, പുത്തൂര്‍, കൊല്ലം.
890 ലക്ഷ്മി കൃഷ്ണന്‍, എല്‍ എഫ് യു പി സ്‌കൂള്‍, പുത്തൂര്‍, കൊല്ലം.
891 ഐശ്വര്യ ബി, എല്‍ എഫ് യു പി സ്‌കൂള്‍, പുത്തൂര്‍, കൊല്ലം.
892 അജോ കെ ഐസക്, എല്‍ എഫ് യു പി സ്‌കൂള്‍, പുത്തൂര്‍, കൊല്ലം.
893 രോഹിത് കെ പൊന്നച്ചന്‍, എല്‍ എഫ് യു പി സ്‌കൂള്‍, പുത്തൂര്‍, കൊല്ലം.
894 അക്‌സാ ഷാജി, എല്‍ എഫ് യു പി സ്‌കൂള്‍, പുത്തൂര്‍, കൊല്ലം.
895 അനുഗ്രഹ ജോണ്‍സണ്‍, എല്‍ എഫ് യു പി സ്‌കൂള്‍, പുത്തൂര്‍, കൊല്ലം.
896 അഭിഷേക് അനില്‍, ക്ലാസ്: 5, സിദ്ധാര്‍ഥ സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, പുത്തൂര്‍ പി ഒ, കൊല്ലം. 691507
897 വൈഗാ സജു, ക്ലാസ്: 5, സിദ്ധാര്‍ഥ സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, പുത്തൂര്‍ പി ഒ, കൊല്ലം. 691507
898 ശ്രീലക്ഷ്മി, ക്ലാസ്: 6, സിദ്ധാര്‍ഥ സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, പുത്തൂര്‍ പി ഒ, കൊല്ലം. 691507
899 നീലിമ എസ്, ക്ലാസ്: 6, സിദ്ധാര്‍ഥ സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, പുത്തൂര്‍ പി ഒ, കൊല്ലം. 691507
900 നന്ദന ഡി, ക്ലാസ്: 7, സിദ്ധാര്‍ഥ സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, പുത്തൂര്‍ പി ഒ, കൊല്ലം. 691507
901 ഡി കശ്യാപ്, ക്ലാസ്: 7, സിദ്ധാര്‍ഥ സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, പുത്തൂര്‍ പി ഒ, കൊല്ലം. 691507
902 അഞ്ജലി എസ്, ക്ലാസ്: 8, സിദ്ധാര്‍ഥ സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, പുത്തൂര്‍ പി ഒ, കൊല്ലം. 691507
903 പയോര എം, ക്ലാസ്: 10, സിദ്ധാര്‍ഥ സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, പുത്തൂര്‍ പി ഒ, കൊല്ലം. 691507
904 എസ് ഗൗരീകൃഷ്ണ, ക്ലാസ്: 10, സിദ്ധാര്‍ഥ സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, പുത്തൂര്‍ പി ഒ, കൊല്ലം. 691507
905 തീര്‍ഥാ കൃഷ്ണന്‍, ക്ലാസ്: 7, ഗവ. യു പി സ്‌കൂള്‍, പഴങ്ങാലം വെസ്റ്റ്, നല്ലിലം പി ഒ, കൊല്ലം. 
906 നന്ദന എന്‍ എസ്, ക്ലാസ്: 7, ഗവ. യു പി സ്‌കൂള്‍, പഴങ്ങാലം വെസ്റ്റ്, നല്ലിലം പി ഒ, കൊല്ലം. 
907 ആവണി കെ ബിജു, ക്ലാസ്: 5, എം ജി യു പി സ്‌കൂള്‍, പെരുമ്പുഴ, കുണ്ടറ, കൊല്ലം. 691504
908 അഹല്യ സുരേന്ദ്രന്‍, ക്ലാസ്: 6, എം ജി യു പി സ്‌കൂള്‍, പെരുമ്പുഴ, കുണ്ടറ, കൊല്ലം. 691504
909 ദര്‍ശന ബാബു, യു പി ജി സ്‌കൂള്‍, പുനുക്കൊന്നൂര്‍, ആലുംമൂട് പി ഒ, മുഖത്തല, കൊല്ലം. 
910 ഐശ്വര്യ എ എസ്, യു പി ജി സ്‌കൂള്‍, പുനുക്കൊന്നൂര്‍, ആലുംമൂട് പി ഒ, മുഖത്തല, കൊല്ലം. 
911 ആമിന എസ്, യു പി ജി സ്‌കൂള്‍, പുനുക്കൊന്നൂര്‍, ആലുംമൂട് പി ഒ, മുഖത്തല, കൊല്ലം. 
912 നന്ദനാ രഞ്ജിത്, യു പി ജി സ്‌കൂള്‍, പുനുക്കൊന്നൂര്‍, ആലുംമൂട് പി ഒ, മുഖത്തല, കൊല്ലം. 
913 ആര്യ എസ്, യു പി ജി സ്‌കൂള്‍, പുനുക്കൊന്നൂര്‍, ആലുംമൂട് പി ഒ, മുഖത്തല, കൊല്ലം. 
914 മുഹമ്മദ് ജാസിം ജെ, ക്ലാസ്: 6, സെയ്ന്റ് ആന്‍സ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്‌കൂള്‍, കണ്ണനല്ലൂര്‍ പിഒ, കൊല്ലം. 691576
915 മുഹസിന എ എച്ച്, ക്ലാസ്: 6, സെയ്ന്റ് ആന്‍സ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്‌കൂള്‍, കണ്ണനല്ലൂര്‍ പിഒ, കൊല്ലം. 691576
916 ഫാത്തിമ ഫര്‍ദാന എസ്, ക്ലാസ്: 7 എ, നാഷണല്‍ പബ്ലിക് സ്‌കൂള്‍, തഴുതല, മുഖത്തല പി ഒ, കൊല്ലം. 691577
917 അനാമിക ബൈജു, ക്ലാസ്: 6 ബി, നാഷണല്‍ പബ്ലിക് സ്‌കൂള്‍, തഴുതല, മുഖത്തല പി ഒ, കൊല്ലം. 691577
918 പാര്‍വതി ആര്‍ ലാല്‍, ക്ലാസ്: 4 സി, നാഷണല്‍ പബ്ലിക് സ്‌കൂള്‍, തഴുതല, മുഖത്തല പി ഒ, കൊല്ലം. 691577
919 നഹ്‌ന എന്‍, ക്ലാസ്: 6 ബി, നാഷണല്‍ പബ്ലിക് സ്‌കൂള്‍, തഴുതല, മുഖത്തല പി ഒ, കൊല്ലം. 691577
920 മുഹമ്മദ് കൈഫ്, ക്ലാസ്: 4 എ, ദേവിവിലാസം എല്‍ പി എസ്, മണക്കാട്, വടക്കേവിള പി ഒ, കൊല്ലം. 691010 
921 ആഷ്‌ന റ്റി, ഗവ. ന്യൂ എല്‍ പി എസ് ഇരവിപുരം, കൂട്ടിക്കട, കൊല്ലം. 691577
922 ദീപക് എസ് ദീപു, ഗവ. ന്യൂ എല്‍ പി എസ് ഇരവിപുരം, കൂട്ടിക്കട, കൊല്ലം. 691577
923 ഐശ്വര്യ എസ്, ക്ലാസ്: 9 എഫ്, നിത്യസഹായ മാതാ ഗേള്‍സ് ഹൈസ്‌കൂള്‍, കൊട്ടിയം പി ഒ, കൊല്ലം. 
924 ദേവി പി, ക്ലാസ്: 9 ഇ, നിത്യസഹായ മാതാ ഗേള്‍സ് ഹൈസ്‌കൂള്‍, കൊട്ടിയം പി ഒ, കൊല്ലം.
925 അമൃത എസ് ലാല്‍, ക്ലാസ്: 6 എ, നിത്യസഹായ മാതാ ഗേള്‍സ് ഹൈസ്‌കൂള്‍, കൊട്ടിയം പി ഒ, കൊല്ലം.
926 വിജയലക്ഷ്മി വി, ക്ലാസ്: 6 ഡി, നിത്യസഹായ മാതാ ഗേള്‍സ് ഹൈസ്‌കൂള്‍, കൊട്ടിയം പി ഒ, കൊല്ലം.
927 നിവേദിത, ക്ലാസ്: 6 ഡി, ഗവ. എച്ച് എസ് എസ്, ഭൂതക്കുളം, കൊല്ലം
928 മീനാക്ഷി ബി എസ്, ക്ലാസ്: 6 ബി, ഗവ. എച്ച് എസ് എസ്, ഭൂതക്കുളം, കൊല്ലം
929 സൂര്യ ആര്‍, ക്ലാസ്: 8 ഇ, ഗവ. ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, ഭൂതക്കുളം, കൊല്ലം
930 അമൃത ജി എസ്, ക്ലാസ്: 8 ഇ, ഗവ. ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, ഭൂതക്കുളം, കൊല്ലം
931 അഞ്ജലി എസ് പിള്ള, ക്ലാസ്: 3, ഹരിശ്രീ പബ്ലിക് സ്‌കൂള്‍, ഭൂതക്കുളം, കൊല്ലം
932 ഹഫ്‌സിയ ഹഫീസ്, ക്ലാസ്: 4, ഹരിശ്രീ പബ്ലിക് സ്‌കൂള്‍, ഭൂതക്കുളം, കൊല്ലം
933 അനന്തകൃഷ്ണന്‍ എം എസ്, ക്ലാസ്: 5, ഹരിശ്രീ പബ്ലിക് സ്‌കൂള്‍, ഭൂതക്കുളം, കൊല്ലം
934 ഗൗരി എ, ക്ലാസ്: 6, ഐശ്വര്യ പബ്ലിക് സ്‌കൂള്‍, കലക്കോട് പി ഒ, ഭൂതക്കുളം, കൊല്ലം 691302
935 സ്വാതി കൃഷ്ണ, ക്ലാസ്: 7, ഐശ്വര്യ പബ്ലിക് സ്‌കൂള്‍, കലക്കോട് പി ഒ, ഭൂതക്കുളം, കൊല്ലം 691302
936 ആര്‍ദ്ര പ്രസാദ്, ക്ലാസ്: 8, ഐശ്വര്യ പബ്ലിക് സ്‌കൂള്‍, കലക്കോട് പി ഒ, ഭൂതക്കുളം, കൊല്ലം 691302
937 ശ്രീരേഖ എസ് ആര്‍, ക്ലാസ്: 9, ഐശ്വര്യ പബ്ലിക് സ്‌കൂള്‍, കലക്കോട് പി ഒ, ഭൂതക്കുളം, കൊല്ലം 691302
938 അനന്തന്‍ ബി, ക്ലാസ്: 4, ഗവ എല്‍ പി സ്‌കൂള്‍, കൂനയില്‍, പരവൂര്‍, കൊല്ലം 691301
939 വിജയലക്ഷ്മി ബി, ക്ലാസ്: 4, ഗവ എല്‍ പി സ്‌കൂള്‍, കൂനയില്‍, പരവൂര്‍, കൊല്ലം 691301
940 ഫാത്തിമത്ത് സ്വാലിഹ ആര്‍, ക്ലാസ്: 6, ഗവ യു പി എസ് പരവൂര്‍, പരവൂര്‍ പി ഒ, കൊല്ലം 691301
941 സുല്‍ത്താന റ്റി, ക്ലാസ്: 7, ഗവ യു പി എസ് പരവൂര്‍, പരവൂര്‍ പി ഒ, കൊല്ലം 691301
942 പാര്‍വതി പി റ്റി, ക്ലാസ്: 7 എ, ഗവ ഹൈസ്‌കൂള്‍, ചിറക്കര, കൊല്ലം
943 ഗൗരി തമ്പി, ക്ലാസ്: 5 എ, ഗവ ഹൈസ്‌കൂള്‍, ചിറക്കര, കൊല്ലം
944 അനാമിക എ ജി, ക്ലാസ്: 9 എ, ഗവ ഹൈസ്‌കൂള്‍, ചിറക്കര, കൊല്ലം
945 നവ്യ ആര്‍ എസ്, ക്ലാസ്: 9 എ, ഗവ ഹൈസ്‌കൂള്‍, ചിറക്കര, കൊല്ലം
946 രഘുവംശ് രാജ്, ക്ലാസ്: 3, കരുണ സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, കല്ലുവാതുക്കല്‍ പി ഒ, പാരിപ്പള്ളി, കൊല്ലം
947 സന നജീബ്, ക്ലാസ്: 4, കരുണ സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, കല്ലുവാതുക്കല്‍ പി ഒ, പാരിപ്പള്ളി, കൊല്ലം
948 അനീഷ അശോക്, ക്ലാസ്: 3, കരുണ സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, കല്ലുവാതുക്കല്‍ പി ഒ, പാരിപ്പള്ളി, കൊല്ലം
949 വന്ദന എ ജെ, ക്ലാസ്: 4, കരുണ സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, കല്ലുവാതുക്കല്‍ പി ഒ, പാരിപ്പള്ളി, കൊല്ലം
950 റോസ്‌മേരി ജെ ബി, ക്ലാസ്: 3, കരുണ സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, കല്ലുവാതുക്കല്‍ പി ഒ, പാരിപ്പള്ളി, കൊല്ലം
951 ദേവിക എസ്, ക്ലാസ്: 5, കരുണ സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, കല്ലുവാതുക്കല്‍ പി ഒ, പാരിപ്പള്ളി, കൊല്ലം
952 അഭിനന്ദ് ബി, ക്ലാസ്: 5, കരുണ സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, കല്ലുവാതുക്കല്‍ പി ഒ, പാരിപ്പള്ളി, കൊല്ലം
953 അഫ്‌സാന എ, ക്ലാസ്: 6, കരുണ സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, കല്ലുവാതുക്കല്‍ പി ഒ, പാരിപ്പള്ളി, കൊല്ലം
954 ആതിര അരുണ്‍, ക്ലാസ്: 6, കരുണ സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, കല്ലുവാതുക്കല്‍ പി ഒ, പാരിപ്പള്ളി, കൊല്ലം
955 നിധിന്‍ സുരേഷ്, ക്ലാസ്: 6, കരുണ സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, കല്ലുവാതുക്കല്‍ പി ഒ, പാരിപ്പള്ളി, കൊല്ലം
956 സാന്ദ്ര എസ്, ക്ലാസ്: 7, കരുണ സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, കല്ലുവാതുക്കല്‍ പി ഒ, പാരിപ്പള്ളി, കൊല്ലം
957 ആദിഷ അശോക്, ക്ലാസ്: 7, കരുണ സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, കല്ലുവാതുക്കല്‍ പി ഒ, പാരിപ്പള്ളി, കൊല്ലം
958 മുഹമ്മദ് അഫ്‌സല്‍, ക്ലാസ്: 7, കരുണ സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, കല്ലുവാതുക്കല്‍ പി ഒ, പാരിപ്പള്ളി, കൊല്ലം
959 റിച്ചാലക്ഷ്മി എസ് ബി, ക്ലാസ്: 8, കരുണ സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, കല്ലുവാതുക്കല്‍ പി ഒ, പാരിപ്പള്ളി, കൊല്ലം
960 നിബിന്‍ ബി, ക്ലാസ്: 8, കരുണ സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, കല്ലുവാതുക്കല്‍ പി ഒ, പാരിപ്പള്ളി, കൊല്ലം
961 ഗാഥാ പ്രകാശ്, ക്ലാസ്: 8, കരുണ സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, കല്ലുവാതുക്കല്‍ പി ഒ, പാരിപ്പള്ളി, കൊല്ലം
962 ബി വിസ്മയ, ക്ലാസ്: 8, കരുണ സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, കല്ലുവാതുക്കല്‍ പി ഒ, പാരിപ്പള്ളി, കൊല്ലം
963 ഗൗരിനന്ദന എം ആര്‍, ക്ലാസ്: 8, കരുണ സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, കല്ലുവാതുക്കല്‍ പി ഒ, പാരിപ്പള്ളി, കൊല്ലം
964 ആര്‍ദ്ര എസ് എസ്, ക്ലാസ്: 8, കരുണ സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, കല്ലുവാതുക്കല്‍ പി ഒ, പാരിപ്പള്ളി, കൊല്ലം
965 സ്വാതി എസ്, ക്ലാസ്: 9, കരുണ സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, കല്ലുവാതുക്കല്‍ പി ഒ, പാരിപ്പള്ളി, കൊല്ലം
966 സ്‌നേഹ എസ്, ക്ലാസ്: 9, കരുണ സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, കല്ലുവാതുക്കല്‍ പി ഒ, പാരിപ്പള്ളി, കൊല്ലം
967 കൃഷ്ണവേണി എസ്, ക്ലാസ്: 9, കരുണ സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, കല്ലുവാതുക്കല്‍ പി ഒ, പാരിപ്പള്ളി, കൊല്ലം
968 റെനി മറിയം റെജി, ക്ലാസ്: 9, കരുണ സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, കല്ലുവാതുക്കല്‍ പി ഒ, പാരിപ്പള്ളി, കൊല്ലം
969 അനന്യ ശൈലന്‍, ക്ലാസ്: 10, കരുണ സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, കല്ലുവാതുക്കല്‍ പി ഒ, പാരിപ്പള്ളി, കൊല്ലം
970 ലക്ഷ്മി നന്ദന എം ആര്‍, ക്ലാസ്: 10, കരുണ സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, കല്ലുവാതുക്കല്‍ പി ഒ, പാരിപ്പള്ളി, കൊല്ലം
971 താര എസ് കുമാര്‍, ക്ലാസ്: 10, കരുണ സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, കല്ലുവാതുക്കല്‍ പി ഒ, പാരിപ്പള്ളി, കൊല്ലം
972 ഗോപിക ടി, ക്ലാസ്: 10, കരുണ സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, കല്ലുവാതുക്കല്‍ പി ഒ, പാരിപ്പള്ളി, കൊല്ലം
973 അനഘ എസ് ജി, ക്ലാസ്: 10, കരുണ സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, കല്ലുവാതുക്കല്‍ പി ഒ, പാരിപ്പള്ളി, കൊല്ലം
974 സ്‌നേഹചാര്‍മിക, ക്ലാസ്: 10, കരുണ സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, കല്ലുവാതുക്കല്‍ പി ഒ, പാരിപ്പള്ളി, കൊല്ലം
975 നേഹ സന്തോഷ്, ക്ലാസ്: 10, കരുണ സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, കല്ലുവാതുക്കല്‍ പി ഒ, പാരിപ്പള്ളി, കൊല്ലം
976 അനുഷ ബി എസ്, ക്ലാസ്: 3, ശ്രീകൃഷ്ണ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്‌കൂള്‍, പാമ്പുറം, പാരിപ്പള്ളി, കൊല്ലം  691574
977 അമന്യ ബി, ക്ലാസ്: 4, ശ്രീകൃഷ്ണ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്‌കൂള്‍, പാമ്പുറം, പാരിപ്പള്ളി, കൊല്ലം  691574
978 അഞ്ജന അജയന്‍, ക്ലാസ്: 5, ശ്രീകൃഷ്ണ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്‌കൂള്‍, പാമ്പുറം, പാരിപ്പള്ളി, കൊല്ലം  691574
979 നന്ദന ജി, ക്ലാസ്: 6, ശ്രീകൃഷ്ണ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്‌കൂള്‍, പാമ്പുറം, പാരിപ്പള്ളി, കൊല്ലം  691574
980 അഭിഷ എ എസ്, ക്ലാസ്: 7, ശ്രീകൃഷ്ണ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്‌കൂള്‍, പാമ്പുറം, പാരിപ്പള്ളി, കൊല്ലം  691574
981 അര്‍ഷിദ ഉണ്ണിത്താന്‍ എ, ക്ലാസ്: 4 എ, ഗവ. എല്‍ പി എസ്, പാരിപ്പള്ളി, കൊല്ലം  691574
982 പവിത്ര അരവിന്ദ്, ക്ലാസ്: 4, ഗവ. എല്‍ പി സ്‌കൂള്‍, കല്ലുവാതുക്കല്‍, കല്ലുവാതുക്കല്‍ പി ഒ, കൊല്ലം  691578
983 ലിജിത ജി ആര്‍, ക്ലാസ്: 4, ഗവ. എല്‍ പി സ്‌കൂള്‍, കല്ലുവാതുക്കല്‍, കല്ലുവാതുക്കല്‍ പി ഒ, കൊല്ലം  691578
984 സാന്ദ്രാസജി, ക്ലാസ്: 4, ഗവ. എല്‍ പി സ്‌കൂള്‍, കല്ലുവാതുക്കല്‍, കല്ലുവാതുക്കല്‍ പി ഒ, കൊല്ലം  691578
985 ഗായത്രി ആര്‍, ക്ലാസ്: 7, കെ കെ പി എം യു പി എസ് വരിഞ്ഞം, ഇടനാട് പി ഒ, കൊല്ലം  691579
986 എ എസ് കസ്തൂര്‍ബ, ക്ലാസ്: 7, കെ കെ പി എം യു പി എസ് വരിഞ്ഞം, ഇടനാട് പി ഒ, കൊല്ലം  691579
987 സ്വാതി വി, ക്ലാസ്: 6, കെ കെ പി എം യു പി എസ് വരിഞ്ഞം, ഇടനാട് പി ഒ, കൊല്ലം  691579
988 അനശ്വര ശശികുമാര്‍, ക്ലാസ്: 6, കെ കെ പി എം യു പി എസ് വരിഞ്ഞം, ഇടനാട് പി ഒ, കൊല്ലം  691579
989 നന്ദന അനുരൂപ്, ക്ലാസ്: 8 എ, ശ്രീനാരായണ ട്രസ്റ്റ്‌സ് എച്ച് എസ് എസ്, കാരംകോട് പി ഒ, ചാത്തന്നൂര്‍, കൊല്ലം  691579
990 ബിവിത വിനോയ്, ജി എച്ച് എസ്, ഉളിയനാട്, കൊല്ലം 691579
991 ചിഞ്ചു എല്‍ ബി, ജി എച്ച് എസ്, ഉളിയനാട്, കൊല്ലം 691579
992 ഐശ്വര്യ, ജി എച്ച് എസ്, ഉളിയനാട്, കൊല്ലം 691579
993 സാനിയ സൈജു, ജി എച്ച് എസ്, ഉളിയനാട്, കൊല്ലം 691579
994 സനിഷ ബി, ജി എച്ച് എസ്, ഉളിയനാട്, കൊല്ലം 691579
995 സ്‌ളോമോ ജോണ്‍ ജോഷി, ക്ലാസ്: 8, സെയ്ന്റ് സ്റ്റീഫന്‍സ് ഹൈസ്‌കൂള്‍, പത്തനാപുരം, കൊല്ലം 689695
996 അരവിന്ദ് ഡി, ക്ലാസ്: 8, സെയ്ന്റ് സ്റ്റീഫന്‍സ് ഹൈസ്‌കൂള്‍, പത്തനാപുരം, കൊല്ലം- 689695
997 അഭിജിത്ത് ആര്‍, ക്ലാസ്: 8, സെയ്ന്റ് സ്റ്റീഫന്‍സ് ഹൈസ്‌കൂള്‍, പത്തനാപുരം, കൊല്ലം 689695
998 വിഷുധരന്‍ എസ്, ക്ലാസ്: 8, സെയ്ന്റ് സ്റ്റീഫന്‍സ് ഹൈസ്‌കൂള്‍, പത്തനാപുരം, കൊല്ലം 689695
999 സൂരജ് ഡി, ക്ലാസ്: 6, സെയ്ന്റ് സ്റ്റീഫന്‍സ് ഹൈസ്‌കൂള്‍, പത്തനാപുരം, കൊല്ലം 689695
1000 നിഥിന്‍ മോഹന്‍, ക്ലാസ്: 7, സെയ്ന്റ് സ്റ്റീഫന്‍സ് ഹൈസ്‌കൂള്‍, പത്തനാപുരം, കൊല്ലം 689695
1001 അബ്ദുള്ള ഫക്രുദീന്‍, ക്ലാസ്: 7, സെയ്ന്റ് സ്റ്റീഫന്‍സ് ഹൈസ്‌കൂള്‍, പത്തനാപുരം, കൊല്ലം 689695
1002 നന്ദു പ്രമോദ്, ക്ലാസ്: 7, സെയ്ന്റ് സ്റ്റീഫന്‍സ് ഹൈസ്‌കൂള്‍, പത്തനാപുരം, കൊല്ലം 689695
1003 ജിനു ജോണ്‍, ക്ലാസ്: 9, സെയ്ന്റ് സ്റ്റീഫന്‍സ് ഹൈസ്‌കൂള്‍, പത്തനാപുരം, കൊല്ലം 689695
1004 ജോബിന്‍ റെജി, ക്ലാസ്: 9, സെയ്ന്റ് സ്റ്റീഫന്‍സ് ഹൈസ്‌കൂള്‍, പത്തനാപുരം, കൊല്ലം 689695
1005 അക്‌സ അനില്‍ വര്‍ഗീസ്, ക്ലാസ്: 4, മൗണ്ട് ടാബോര്‍ എല്‍ പി സ്‌കൂള്‍, പത്തനാപുരം, കൊല്ലം 689695
1006 മുഹമ്മദ് ഫയസ്, ക്ലാസ്: 4, മൗണ്ട് ടാബോര്‍ എല്‍ പി സ്‌കൂള്‍, പത്തനാപുരം, കൊല്ലം 689695
1007 ആദിത്യ ബി, ക്ലാസ്: 4, മൗണ്ട് ടാബോര്‍ എല്‍ പി സ്‌കൂള്‍, പത്തനാപുരം, കൊല്ലം 689695
1008 ആദിത്യ അജിത്ത്, ക്ലാസ്: 8, ഗവ. വി എച്ച് എസ് എസ്, ചാത്തന്നൂര്‍, കൊല്ലം 
1009 ഗായത്രി എസ്, ക്ലാസ്: 7, ഗവ. വി എച്ച് എസ് എസ്, ചാത്തന്നൂര്‍, കൊല്ലം
1010 അമൃത വി എസ്, ക്ലാസ്: 9, ഗവ. വി എച്ച് എസ് എസ്, ചാത്തന്നൂര്‍, കൊല്ലം
1011 ആര്‍ഷ എ, ക്ലാസ്: 6, ഗവ. വി എച്ച് എസ് എസ്, ചാത്തന്നൂര്‍, കൊല്ലം
1012 സാന്ദ്ര എസ് എല്‍, ക്ലാസ്: 9, ഗവ. വി എച്ച് എസ് എസ്, ചാത്തന്നൂര്‍, കൊല്ലം
1013 അഭിരാമി എസ് എസ്, ക്ലാസ്: 7, ഗവ. വി എച്ച് എസ് എസ്, ചാത്തന്നൂര്‍, കൊല്ലം
1014 ആര്‍ച്ച പ്രദീപ്, ക്ലാസ്: 8, ഗവ. വി എച്ച് എസ് എസ്, ചാത്തന്നൂര്‍, കൊല്ലം
1015 അമൃത കൃഷ്ണന്‍, ക്ലാസ്: 6, ഗവ. വി എച്ച് എസ് എസ്, ചാത്തന്നൂര്‍, കൊല്ലം
1016 അക്ഷയ രഘു, ക്ലാസ്: 4 ബി, ഗവ. എല്‍ വി എല്‍ പി എസ്, മുതുപ്പിലക്കാട്, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം 690520
1017 അശ്വനി ആര്‍ നാഥ്, ക്ലാസ്: 4 ബി, ഗവ. എല്‍ വി എല്‍ പി എസ്, മുതുപ്പിലക്കാട്, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം 690520
1018 ഗായത്രി ആര്‍, ക്ലാസ്: 3 ബി, ഗവ. എല്‍ വി എല്‍ പി എസ്, മുതുപ്പിലക്കാട്, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം 690520
1019 ദേവിപ്രിയ ബി, ക്ലാസ്: 4 ബി, ഗവ. എല്‍ വി എല്‍ പി എസ്, മുതുപ്പിലക്കാട്, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം 690520
1020 ചിത്ര ഐ, ക്ലാസ്: 4 സി, ഗവ. എല്‍ വി എല്‍ പി എസ്, മുതുപ്പിലക്കാട്, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം 690520
1021 അക്ഷയ് റ്റി, ക്ലാസ്: 4 ബി, ഗവ. എല്‍ വി എല്‍ പി എസ്, മുതുപ്പിലക്കാട്, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം 690520
1022 അര്‍ച്ചന ബി, ക്ലാസ്: 4 ബി, ഗവ. എല്‍ വി എല്‍ പി എസ്, മുതുപ്പിലക്കാട്, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം 690520
1023 അക്ഷയ് ജെ, ക്ലാസ്: 3 എ, ഗവ. എല്‍ വി എല്‍ പി എസ്, മുതുപ്പിലക്കാട്, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം 690520
1024 അഭിജിത്ത് എ, ക്ലാസ്: 4 എ, ഗവ. എല്‍ വി എല്‍ പി എസ്, മുതുപ്പിലക്കാട്, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം 690520
1025 വിഷ്ണു വി കളരിവിള, ക്ലാസ്: 3 സി, ഗവ. എല്‍ വി എല്‍ പി എസ്, മുതുപ്പിലക്കാട്, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം 690520
1026 ശ്രീഹരി എസ്, ക്ലാസ്: 3 സി, ഗവ. എല്‍ വി എല്‍ പി എസ്, മുതുപ്പിലക്കാട്, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം 690520
1027 രമ്യ യു, ക്ലാസ്: 4 എ, ഗവ. എല്‍ വി എല്‍ പി എസ്, മുതുപ്പിലക്കാട്, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം 690520
1028 ലക്ഷ്മി സുരേഷ്, ക്ലാസ്: 4 ബി, ഗവ. എല്‍ വി എല്‍ പി എസ്, മുതുപ്പിലക്കാട്, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം 690520
1029 ഹരിത എ എച്ച്, ക്ലാസ്: 4 ബി, ഗവ. എല്‍ വി എല്‍ പി എസ്, മുതുപ്പിലക്കാട്, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം 690520
1030 ആദിത്യ എസ് നായര്‍, ക്ലാസ്: 4 ബി, ഗവ. എല്‍ വി എല്‍ പി എസ്, മുതുപ്പിലക്കാട്, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം 690520
1031 മുഹ്‌സിനാമോള്‍ എം, ഗവ. എല്‍ പി എസ് & പ്രീപ്രൈമറി സ്‌കൂള്‍, പനപ്പെട്ടി, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം 
1032 നിഥില എസ്, ഗവ. എല്‍ പി എസ് & പ്രീപ്രൈമറി സ്‌കൂള്‍, പനപ്പെട്ടി, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം
1033 അഭിരാമി ജി, ഗവ. എല്‍ പി എസ് & പ്രീപ്രൈമറി സ്‌കൂള്‍, പനപ്പെട്ടി, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം 
1034 അദ്വൈത് എം അജി, ഗവ. എല്‍ പി എസ് & പ്രീപ്രൈമറി സ്‌കൂള്‍, പനപ്പെട്ടി, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം 
1035 ആലിയ കബീര്‍, ഗവ. എല്‍ പി എസ് & പ്രീപ്രൈമറി സ്‌കൂള്‍, പനപ്പെട്ടി, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം 
1036 ശരണ്യ എസ്, ഗവ. എല്‍ പി എസ് & പ്രീപ്രൈമറി സ്‌കൂള്‍, പനപ്പെട്ടി, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം 
1037 കലാദിത്തി ജി എസ്, ഗവ. എല്‍ പി എസ് & പ്രീപ്രൈമറി സ്‌കൂള്‍, പനപ്പെട്ടി, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം 
1038 ആലിയ മന്‍സൂര്‍ എം, ഗവ. എല്‍ പി എസ് & പ്രീപ്രൈമറി സ്‌കൂള്‍, പനപ്പെട്ടി, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം 
1039 നന്ദന എസ്, ഗവ. എല്‍ പി എസ് & പ്രീപ്രൈമറി സ്‌കൂള്‍, പനപ്പെട്ടി, പോരുവഴി പിഒ, കൊല്ലം 
1040 ആഞ്ജലീന കെ, ക്ലാസ്: 4, കോയിക്കല്‍ഭാഗം ഗവ. എല്‍ പി എസ് & പ്രീപ്രൈമറി സ്‌കൂള്‍, പെരുവേലിക്കര പി ഒ, കൊല്ലം 691500
1041 ഹരിപ്രസാദ് ജെ, ക്ലാസ്: 4, കോയിക്കല്‍ഭാഗം ഗവ. എല്‍ പി എസ് & പ്രീപ്രൈമറി സ്‌കൂള്‍, പെരുവേലിക്കര പി ഒ, കൊല്ലം 691500
1042 പാര്‍വതി എന്‍ എസ്, ക്ലാസ്: 4, കോയിക്കല്‍ഭാഗം ഗവ. എല്‍ പി എസ് & പ്രീപ്രൈമറി സ്‌കൂള്‍, പെരുവേലിക്കര പി ഒ, കൊല്ലം 691500
1043 ജഗത് ശ്യാം, ക്ലാസ്: 3, കോയിക്കല്‍ഭാഗം ഗവ. എല്‍ പി എസ് & പ്രീപ്രൈമറി സ്‌കൂള്‍, പെരുവേലിക്കര പി ഒ, കൊല്ലം 691500
1044 മന്യാമധു, ക്ലാസ്: 4, പള്ളിശ്ശേരിക്കല്‍ ഗവ. എല്‍ പി എസ്, പള്ളിശ്ശേരിക്കല്‍ പി ഒ, ശാസ്താംകോട്ട, കൊല്ലം
1045 കൃഷ്ണജിത്ത് എസ്, ക്ലാസ്: 3, പള്ളിശ്ശേരിക്കല്‍ ഗവ. എല്‍ പി എസ്, പള്ളിശ്ശേരിക്കല്‍ പി ഒ, ശാസ്താംകോട്ട, കൊല്ലം
1046 സ്‌നേഹ റ്റി എം, ക്ലാസ്: 3, പള്ളിശ്ശേരിക്കല്‍ ഗവ. എല്‍ പി എസ്, പള്ളിശ്ശേരിക്കല്‍ പി ഒ, ശാസ്താംകോട്ട, കൊല്ലം
1047 മേഘഹരി, ക്ലാസ്: 3, പള്ളിശ്ശേരിക്കല്‍ ഗവ. എല്‍ പി എസ്, പള്ളിശ്ശേരിക്കല്‍ പി ഒ, ശാസ്താംകോട്ട, കൊല്ലം
1048 അനൂത്‌മോള്‍ പി റ്റി, ക്ലാസ്: 3, പള്ളിശ്ശേരിക്കല്‍ ഗവ. എല്‍ പി എസ്, പള്ളിശ്ശേരിക്കല്‍ പി ഒ, ശാസ്താംകോട്ട, കൊല്ലം
1049 അഫീറ എസ്, ക്ലാസ്: 4, പള്ളിശ്ശേരിക്കല്‍ ഗവ. എല്‍ പി എസ്, പള്ളിശ്ശേരിക്കല്‍ പി ഒ, ശാസ്താംകോട്ട, കൊല്ലം
1050 അഞ്ജന വി കുമാര്‍, ക്ലാസ്: 4, പള്ളിശ്ശേരിക്കല്‍ ഗവ. എല്‍ പി എസ്, പള്ളിശ്ശേരിക്കല്‍ പി ഒ, ശാസ്താംകോട്ട, കൊല്ലം
1051 ലക്ഷ്മി ബി, ക്ലാസ്: 3, പള്ളിശ്ശേരിക്കല്‍ ഗവ. എല്‍ പി എസ്, പള്ളിശ്ശേരിക്കല്‍ പി ഒ, ശാസ്താംകോട്ട, കൊല്ലം
1052 മേഘമനു, ക്ലാസ്: 3, പള്ളിശ്ശേരിക്കല്‍ ഗവ.  എല്‍ പി എസ്, പള്ളിശ്ശേരിക്കല്‍ പി ഒ, ശാസ്താംകോട്ട, കൊല്ലം
1053 അമിത എസ്, ക്ലാസ്: 4, പള്ളിശ്ശേരിക്കല്‍ ഗവ. എല്‍ പി എസ്, പള്ളിശ്ശേരിക്കല്‍ പി ഒ, ശാസ്താംകോട്ട, കൊല്ലം
1054 ആര്യാബാബു, ക്ലാസ്: 4, പള്ളിശ്ശേരിക്കല്‍ ഗവ. എല്‍ പി എസ്, പള്ളിശ്ശേരിക്കല്‍ പി ഒ, ശാസ്താംകോട്ട, കൊല്ലം
1055 സുല്‍ത്താന എന്‍, ക്ലാസ്: 4, പള്ളിശ്ശേരിക്കല്‍ ഗവ. എല്‍ പി എസ്, പള്ളിശ്ശേരിക്കല്‍ പി ഒ, ശാസ്താംകോട്ട, കൊല്ലം
1056 ആര്യാദേവി ആര്‍, ക്ലാസ്: 4, പള്ളിശ്ശേരിക്കല്‍ ഗവ. എല്‍ പി എസ്, പള്ളിശ്ശേരിക്കല്‍ പി ഒ, ശാസ്താംകോട്ട, കൊല്ലം
1057 അജ്മി എസ്, ക്ലാസ്:4, പള്ളിശ്ശേരിക്കല്‍ ഗവ. എല്‍ പി എസ്, പള്ളിശ്ശേരിക്കല്‍ പി ഒ, ശാസ്താംകോട്ട, കൊല്ലം
1058 അലീന അനില്‍, ക്ലാസ്: 3, പള്ളിശ്ശേരിക്കല്‍ ഗവ. എല്‍ പി എസ്, പള്ളിശ്ശേരിക്കല്‍ പി ഒ, ശാസ്താംകോട്ട, കൊല്ലം
1059 ആദില്‍ മുഹമ്മദ്, ക്ലാസ്: 4, പള്ളിശ്ശേരിക്കല്‍ ഗവ. എല്‍ പി എസ്, പള്ളിശ്ശേരിക്കല്‍ പി ഒ, ശാസ്താംകോട്ട, കൊല്ലം
1060 അനന്തകൃഷ്ണന്‍ വൈ, ക്ലാസ്: 5,  ഗവ. എല്‍ പി എസ് കരിന്തോട്ടുവ, ശാസ്താംകോട്ട, കൊല്ലം 690540
1061 ആദിത്യന്‍ എം, ക്ലാസ്: 5,  ഗവ. എല്‍ പി എസ് കരിന്തോട്ടുവ, ശാസ്താംകോട്ട, കൊല്ലം 690540
1062 കാര്‍ത്തിക് കൃഷ്ണന്‍ ആര്‍, ക്ലാസ്: 3, സെയ്ന്റ് മേരീസ് എല്‍ പി എസ്, ശാസ്താംകോട്ട, ശാസ്താംകോട്ട പി ഒ, കൊല്ലം 
1063 ആര്‍ദ്ര ഗോപകുമാര്‍, ക്ലാസ്: 3, സെയ്ന്റ് മേരീസ് എല്‍ പി എസ്, ശാസ്താംകോട്ട, ശാസ്താംകോട്ട പി ഒ, കൊല്ലം 
1064 അജ്മി എസ്, ക്ലാസ്: 3, സെയ്ന്റ് മേരീസ് എല്‍ പി എസ്, ശാസ്താംകോട്ട, ശാസ്താംകോട്ട പി ഒ, കൊല്ലം 
1065 അമൃത പി ഡി, ക്ലാസ്: 4, സെയ്ന്റ് മേരീസ് എല്‍ പി എസ്, ശാസ്താംകോട്ട, ശാസ്താംകോട്ട പി ഒ, കൊല്ലം 
1066 ആലിയ എസ്, ക്ലാസ്: 4, സെയ്ന്റ് മേരീസ് എല്‍ പി എസ്, ശാസ്താംകോട്ട, ശാസ്താംകോട്ട പി ഒ, കൊല്ലം 
1067 ലക്ഷ്മി ആര്‍, ക്ലാസ്: 4, സെയ്ന്റ് മേരീസ് എല്‍ പി എസ്, ശാസ്താംകോട്ട, ശാസ്താംകോട്ട പി ഒ, കൊല്ലം 
1068 അനഘ ജി എം, ക്ലാസ്: 5, സെയ്ന്റ് മേരീസ് എല്‍ പി എസ്, ശാസ്താംകോട്ട, ശാസ്താംകോട്ട പി ഒ, കൊല്ലം 
1069 അമൃത ജി എം, ക്ലാസ്: 5, സെയ്ന്റ് മേരീസ് എല്‍ പി എസ്, ശാസ്താംകോട്ട, ശാസ്താംകോട്ട പി ഒ, കൊല്ലം 
1070 അലീന എന്‍ ഇസ്രായേല്‍, ക്ലാസ്: 5, സെയ്ന്റ് മേരീസ് എല്‍ പി എസ്, ശാസ്താംകോട്ട, ശാസ്താംകോട്ട പി ഒ, കൊല്ലം 
1071 അഭിനന്ദ് എസ്, ക്ലാസ്: 4, സെയ്ന്റ് മേരീസ് എല്‍ പി എസ്, ശാസ്താംകോട്ട, ശാസ്താംകോട്ട പി ഒ, കൊല്ലം 
1072 യദുകൃഷ്ണന്‍ വി, ക്ലാസ്: 4, ഗവ. എല്‍ പി എസ്, മുതുപിലാക്കാട്, കൊല്ലം 
1073 ക്രിസ്‌പോള്‍ മാത്യു, ക്ലാസ്: 3, ഗവ. ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, ശാസ്താംകോട്ട പി ഒ, കൊല്ലം- 690521 
1074 സോന സണ്ണി, ക്ലാസ്: 4, ഗവ. ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, ശാസ്താംകോട്ട പി ഒ, കൊല്ലം- 690521
1075 സുല്‍ത്താന ഷാജഹാന്‍, ക്ലാസ്: 4, ഗവ. ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, ശാസ്താംകോട്ട പി ഒ, കൊല്ലം- 690521
1076 സാഫ്‌ന സബീര്‍, ക്ലാസ്: 5, ഗവ. ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, ശാസ്താംകോട്ട പി ഒ, കൊല്ലം- 690521
1077 ആതിര എസ് വി, ക്ലാസ്: 5, ഗവ. ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, ശാസ്താംകോട്ട പി ഒ, കൊല്ലം- 690521
1078 ഗൗരി രാജീവ്, ക്ലാസ്: 5, ഗവ. ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, ശാസ്താംകോട്ട പി ഒ, കൊല്ലം- 690521
1079 അമൃത പി ആര്‍, ക്ലാസ്: 5, ഗവ. ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, ശാസ്താംകോട്ട പി ഒ, കൊല്ലം- 690521
1080 ആര്യാകൃഷ്ണന്‍, ക്ലാസ്: 5, ഗവ. ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, ശാസ്താംകോട്ട പി ഒ, കൊല്ലം- 690521
1081 സിഞ്ചുമോള്‍ ജോണ്‍സണ്‍, ക്ലാസ്: 6, ഗവ. ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, ശാസ്താംകോട്ട പി ഒ, കൊല്ലം- 690521
1082 മഹേഷ് എം എസ്, ക്ലാസ്: 6, ഗവ. ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, ശാസ്താംകോട്ട പി ഒ, കൊല്ലം- 690521
1083 പൂജ പി, ക്ലാസ്: 6, ഗവ. ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, ശാസ്താംകോട്ട പി ഒ, കൊല്ലം- 690521
1084 മുഹമ്മദ് അമാനുള്ള, ക്ലാസ്: 6, ഗവ. ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, ശാസ്താംകോട്ട പി ഒ, കൊല്ലം- 690521
1085 ജീനുദാസ് പി എസ്, ക്ലാസ്: 6, ഗവ. ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, ശാസ്താംകോട്ട പി ഒ, കൊല്ലം- 690521
1086 അശ്വനി ചന്ദ്രന്‍, ക്ലാസ്: 7, ഗവ. ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, ശാസ്താംകോട്ട പി ഒ, കൊല്ലം- 690521
1087 സഞ്ചുമോള്‍, ക്ലാസ്: 7, ഗവ. ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, ശാസ്താംകോട്ട പി ഒ, കൊല്ലം- 690521
1088 അഭിരാമി, ക്ലാസ്: 7, ഗവ. ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, ശാസ്താംകോട്ട പി ഒ, കൊല്ലം- 690521
1089 സുവിദ എസ് ക്രിസ്റ്റഫര്‍, ക്ലാസ്: 7, ഗവ. ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, ശാസ്താംകോട്ട പി ഒ, കൊല്ലം- 690521
1090 നന്ദന ബി ആര്‍, ക്ലാസ്: 8, ഗവ. ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, ശാസ്താംകോട്ട പി ഒ, കൊല്ലം- 690521
1091 അഖില പി ഹരികുമാര്‍, ക്ലാസ്: 8, ഗവ. ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, ശാസ്താംകോട്ട പി ഒ, കൊല്ലം- 690521
1092 അനുനന്ദമോഹന്‍, ക്ലാസ്: 8, ഗവ. ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, ശാസ്താംകോട്ട പി ഒ, കൊല്ലം- 690521
1093 അനു എം, ക്ലാസ്: 5 എ, ഡോ. സി റ്റി ഈപ്പന്‍ മെമ്മോറിയല്‍ റസിഡന്‍ഷ്യല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, മുതുപ്പിലക്കാട് പി ഒ, ശാസ്താംകോട്ട കൊല്ലം.
1094 റീബ യോഹന്നാന്‍, ക്ലാസ്: 5 എ, ഡോ. സി റ്റി ഈപ്പന്‍ മെമ്മോറിയല്‍ റസിഡന്‍ഷ്യല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, മുതുപ്പിലക്കാട് പി ഒ, ശാസ്താംകോട്ട കൊല്ലം.
1095 അപര്‍ണ ആര്‍ എം, ക്ലാസ്: 5 എ, ഡോ. സി റ്റി ഈപ്പന്‍ മെമ്മോറിയല്‍ റസിഡന്‍ഷ്യല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, മുതുപ്പിലക്കാട് പി ഒ, ശാസ്താംകോട്ട കൊല്ലം.
1096 ആയില്യ അനന്ദു, ക്ലാസ്: 5 ബി, ഡോ. സി റ്റി ഈപ്പന്‍ മെമ്മോറിയല്‍ റസിഡന്‍ഷ്യല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, മുതുപ്പിലക്കാട് പി ഒ, ശാസ്താംകോട്ട കൊല്ലം.
1097 നിഷാ സി മാത്യു, ക്ലാസ്: 6 എ, ഡോ. സി റ്റി ഈപ്പന്‍ മെമ്മോറിയല്‍ റസിഡന്‍ഷ്യല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, മുതുപ്പിലക്കാട് പി ഒ, ശാസ്താംകോട്ട കൊല്ലം. 
1198 ജോഷിത ജോയി, ക്ലാസ്: 6 ബി, ഡോ. സി റ്റി ഈപ്പന്‍ മെമ്മോറിയല്‍ റസിഡന്‍ഷ്യല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, മുതുപ്പിലക്കാട് പി ഒ, ശാസ്താംകോട്ട കൊല്ലം.
1199 തീര്‍ഥ എസ്, ക്ലാസ്: 6 ബി, ഡോ. സി റ്റി ഈപ്പന്‍ മെമ്മോറിയല്‍ റസിഡന്‍ഷ്യല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, മുതുപ്പിലക്കാട് പി ഒ, ശാസ്താംകോട്ട കൊല്ലം.
1100 അനീറ്റ ബി അലക്‌സ്, ക്ലാസ്: 6 ബി, ഡോ. സി റ്റി ഈപ്പന്‍ മെമ്മോറിയല്‍ റസിഡന്‍ഷ്യല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, മുതുപ്പിലക്കാട് പി ഒ, ശാസ്താംകോട്ട കൊല്ലം.
1101 വിനയ, ക്ലാസ്: 7 എ, ഡോ. സി റ്റി ഈപ്പന്‍ മെമ്മോറിയല്‍ റസിഡന്‍ഷ്യല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, മുതുപ്പിലക്കാട് പി ഒ, ശാസ്താംകോട്ട കൊല്ലം.
1102 അനീഷമോള്‍, ക്ലാസ്: 7 എ, ഡോ. സി റ്റി ഈപ്പന്‍ മെമ്മോറിയല്‍ റസിഡന്‍ഷ്യല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, മുതുപ്പിലക്കാട് പി ഒ, ശാസ്താംകോട്ട കൊല്ലം.
1103 നന്ദന, ക്ലാസ്: 7 ബി, ഡോ. സി റ്റി ഈപ്പന്‍ മെമ്മോറിയല്‍ റസിഡന്‍ഷ്യല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, മുതുപ്പിലക്കാട് പി ഒ, ശാസ്താംകോട്ട കൊല്ലം.
1104 പാര്‍വതീ കൃഷ്ണന്‍, ക്ലാസ്: 8 എ, ഡോ. സി റ്റി ഈപ്പന്‍ മെമ്മോറിയല്‍ റസിഡന്‍ഷ്യല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, മുതുപ്പിലക്കാട് പി ഒ, ശാസ്താംകോട്ട കൊല്ലം.
1105 ഋതു ജി എസ്, ക്ലാസ്: 8 എ, ഡോ. സി റ്റി ഈപ്പന്‍ മെമ്മോറിയല്‍ റസിഡന്‍ഷ്യല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, മുതുപ്പിലക്കാട് പി ഒ, ശാസ്താംകോട്ട കൊല്ലം.
1106 നന്ദിത, ക്ലാസ്: 8 ബി, ഡോ. സി റ്റി ഈപ്പന്‍ മെമ്മോറിയല്‍ റസിഡന്‍ഷ്യല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, മുതുപ്പിലക്കാട് പി ഒ, ശാസ്താംകോട്ട കൊല്ലം.
1107 നന്ദന, ക്ലാസ്: 8 ബി, ഡോ. സി റ്റി ഈപ്പന്‍ മെമ്മോറിയല്‍ റസിഡന്‍ഷ്യല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, മുതുപ്പിലക്കാട് പി ഒ, ശാസ്താംകോട്ട കൊല്ലം.
1108 അശ്വതി റ്റി ജി, ക്ലാസ്: 8 ബി, ഡോ. സി റ്റി ഈപ്പന്‍ മെമ്മോറിയല്‍ റസിഡന്‍ഷ്യല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, മുതുപ്പിലക്കാട് പി ഒ, ശാസ്താംകോട്ട കൊല്ലം.
1109 അനഘ എസ് കുമാര്‍, ക്ലാസ്: 9 എ, ഡോ. സി റ്റി ഈപ്പന്‍ മെമ്മോറിയല്‍ റസിഡന്‍ഷ്യല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, മുതുപ്പിലക്കാട് പി ഒ, ശാസ്താംകോട്ട കൊല്ലം.
1110 ശാലുപ്രസാദ്, ക്ലാസ്: 9 എ, ഡോ. സി റ്റി ഈപ്പന്‍ മെമ്മോറിയല്‍ റസിഡന്‍ഷ്യല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, മുതുപ്പിലക്കാട് പി ഒ, ശാസ്താംകോട്ട കൊല്ലം.
1111 പ്രവീണ, ക്ലാസ്: 9 എ, ഡോ. സി റ്റി ഈപ്പന്‍ മെമ്മോറിയല്‍ റസിഡന്‍ഷ്യല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, മുതുപ്പിലക്കാട് പി ഒ, ശാസ്താംകോട്ട കൊല്ലം.
1112 സോന ടി സജു, ക്ലാസ്: 9 ബി, ഡോ. സി റ്റി ഈപ്പന്‍ മെമ്മോറിയല്‍ റസിഡന്‍ഷ്യല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, മുതുപ്പിലക്കാട് പി ഒ, ശാസ്താംകോട്ട, കൊല്ലം.
1113 ആതിര  വി പിള്ള, ക്ലാസ്: 9 ബി, ഡോ. സി റ്റി ഈപ്പന്‍ മെമ്മോറിയല്‍ റസിഡന്‍ഷ്യല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, മുതുപ്പിലക്കാട് പി ഒ, ശാസ്താംകോട്ട, കൊല്ലം.
1114 അഖില എം, ക്ലാസ്: 7, എന്‍ എസ് എസ് യു പി എസ്, മുതുപിലക്കാട്, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം.
1115 ഗൗരി നന്ദന ജെ, ക്ലാസ്: 7, എന്‍ എസ് എസ് യു പി എസ്, മുതുപിലക്കാട്, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം.
1116 മേഘ ജി, ക്ലാസ്: 7, എന്‍ എസ് എസ് യു പി എസ്, മുതുപിലക്കാട്, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം.
1117 ആതിര എസ് അജി, ക്ലാസ്: 6, എന്‍ എസ് എസ് യു പി എസ്, മുതുപിലക്കാട്, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം
1118 അമൃത ആര്‍, ക്ലാസ്: 5, എന്‍ എസ് എസ് യു പി എസ്, മുതുപിലക്കാട്, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം.
1119 അമൃത എം, ക്ലാസ്: 5, എന്‍ എസ് എസ് യു പി എസ്, മുതുപിലക്കാട്, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം.
1120 അഞ്ജലി എം, ജെ എം ഹൈസ്‌കൂള്‍, ശാസ്താംകോട്ട, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം.690520
1121 ഗൗരി എസ് മധു, ജെ എം ഹൈസ്‌കൂള്‍, ശാസ്താംകോട്ട, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം.690520
1122 സ്വാതി ലക്ഷ്മി, ജെ എം ഹൈസ്‌കൂള്‍, ശാസ്താംകോട്ട, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം.690520
1123 ശ്രീലക്ഷ്മി, ജെ എം ഹൈസ്‌കൂള്‍, ശാസ്താംകോട്ട, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം.690520
1124 അമീന, ജെ എം ഹൈസ്‌കൂള്‍, ശാസ്താംകോട്ട, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം.690520
1125 അഞ്ജന ജെ, ജെ എം ഹൈസ്‌കൂള്‍, ശാസ്താംകോട്ട, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം.690520
1126 പ്രിയാപ്രകാശ്, ജെ എം ഹൈസ്‌കൂള്‍, ശാസ്താംകോട്ട, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം.690520
1127 ശരണ്യ വി, ജെ എം ഹൈസ്‌കൂള്‍, ശാസ്താംകോട്ട, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം.690520
1128 ജിതിനാമധു, ജെ എം ഹൈസ്‌കൂള്‍, ശാസ്താംകോട്ട, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം.690520
1129 അച്ചാബെന്‍സന്‍, ജെ എം ഹൈസ്‌കൂള്‍, ശാസ്താംകോട്ട, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം.690520
1130 അല്‍ഫി റിയാദ്, ജെ എം ഹൈസ്‌കൂള്‍, ശാസ്താംകോട്ട, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം.690520
1131 അമലാ സതീഷ്, ജെ എം ഹൈസ്‌കൂള്‍, ശാസ്താംകോട്ട, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം.690520
1132 അഞ്ജന ബി, ജെ എം ഹൈസ്‌കൂള്‍, ശാസ്താംകോട്ട, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം.690520
1133 ആരതി, ജെ എം ഹൈസ്‌കൂള്‍, ശാസ്താംകോട്ട, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം.690520
1134 അര്‍ഷാ ആന്റണി, ജെ എം ഹൈസ്‌കൂള്‍, ശാസ്താംകോട്ട, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം.690520
1135 അനുജ, ജെ എം ഹൈസ്‌കൂള്‍, ശാസ്താംകോട്ട, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം.690520
1136 ദേവിക, ജെ എം ഹൈസ്‌കൂള്‍, ശാസ്താംകോട്ട, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം.690520
1137 ഗംഗാദാസ്, ജെ എം ഹൈസ്‌കൂള്‍, ശാസ്താംകോട്ട, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം.690520
1138 ഗോപിക, ജെ എം ഹൈസ്‌കൂള്‍, ശാസ്താംകോട്ട, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം.690520
1139 കൃഷ്ണപ്രിയ, ജെ എം ഹൈസ്‌കൂള്‍, ശാസ്താംകോട്ട, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം.690520
1140 നിരഞ്ജന, ജെ എം ഹൈസ്‌കൂള്‍, ശാസ്താംകോട്ട, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം.690520
1141 ഷമീറ, ജെ എം ഹൈസ്‌കൂള്‍, ശാസ്താംകോട്ട, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം.690520
1142 നിഖില്‍പ്രകാശ്, ജെ എം ഹൈസ്‌കൂള്‍, ശാസ്താംകോട്ട, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം.690520
1143 അനുശ്രീ എ എസ്, ജെ എം ഹൈസ്‌കൂള്‍, ശാസ്താംകോട്ട, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം.690520
1144 ജിന്‍സി മാത്യു, ജെ എം ഹൈസ്‌കൂള്‍, ശാസ്താംകോട്ട, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം.690520
1145 കൃഷ്ണപൂജ, ജെ എം ഹൈസ്‌കൂള്‍, ശാസ്താംകോട്ട, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം.690520
1146 മീനാക്ഷി കൃഷ്ണ, ജെ എം ഹൈസ്‌കൂള്‍, ശാസ്താംകോട്ട, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം.690520
1147 നവ്യ എം കൃഷ്ണ, ജെ എം ഹൈസ്‌കൂള്‍, ശാസ്താംകോട്ട, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം.690520
1148 ആബിദ് എ ഷാ, ജെ എം ഹൈസ്‌കൂള്‍, ശാസ്താംകോട്ട, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം.690520
1149 അഷ്‌നാ എസ്, ജെ എം ഹൈസ്‌കൂള്‍, ശാസ്താംകോട്ട, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം.690520
1150 അജ്മി എന്‍, ജെ എം ഹൈസ്‌കൂള്‍, ശാസ്താംകോട്ട, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം.690520
1151 പാര്‍വതി ചന്ദ്രന്‍, ജെ എം ഹൈസ്‌കൂള്‍, ശാസ്താംകോട്ട, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം.690520
1152 രഞ്ജന കൃഷ്ണന്‍, ജെ എം ഹൈസ്‌കൂള്‍, ശാസ്താംകോട്ട, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം.690520
1153 സാന്ദ്ര എസ്, ജെ എം ഹൈസ്‌കൂള്‍, ശാസ്താംകോട്ട, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം.690520
1154 ഷഹാന, ജെ എം ഹൈസ്‌കൂള്‍, ശാസ്താംകോട്ട, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം.690520
1155 അന്നപൂര്‍ണ, ജെ എം ഹൈസ്‌കൂള്‍, ശാസ്താംകോട്ട, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം.690520
1156 നവമി അജോയ്, ജെ എം ഹൈസ്‌കൂള്‍, ശാസ്താംകോട്ട, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം.690520
1157 ഷെന്‍സി എസ് കെ, ജെ എം ഹൈസ്‌കൂള്‍, ശാസ്താംകോട്ട, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം.690520
1158 പവിത്ര ബി, ജെ എം ഹൈസ്‌കൂള്‍, ശാസ്താംകോട്ട, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം.690520
1159 അഖില സന്തോഷ്, ജെ എം ഹൈസ്‌കൂള്‍, ശാസ്താംകോട്ട, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം.690520
1160 അമന ജാസ്മിന്‍, ജെ എം ഹൈസ്‌കൂള്‍, ശാസ്താംകോട്ട, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം.690520
1161 കീര്‍ത്തന എസ്, ജെ എം ഹൈസ്‌കൂള്‍, ശാസ്താംകോട്ട, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം.690520
1162 തസ്‌ലീമ എന്‍, ജെ എം ഹൈസ്‌കൂള്‍, ശാസ്താംകോട്ട, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം.690520
1163 അല്‍ഫിയ നവാസ്, ജെ എം ഹൈസ്‌കൂള്‍, ശാസ്താംകോട്ട, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം.690520
1164 ജ്യോതിലക്ഷ്മി, ജെ എം ഹൈസ്‌കൂള്‍, ശാസ്താംകോട്ട, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം.690520
1165 പാര്‍വതി എസ്, ജെ എം ഹൈസ്‌കൂള്‍, ശാസ്താംകോട്ട, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം.690520
1166 പൂജ എ എസ്, ജെ എം ഹൈസ്‌കൂള്‍, ശാസ്താംകോട്ട, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം.690520
1167 തഹസീന ഹക്കിം, ജെ എം ഹൈസ്‌കൂള്‍, ശാസ്താംകോട്ട, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം.690520
1168 നോയല്‍ ബി വര്‍ഗീസ്, ജെ എം ഹൈസ്‌കൂള്‍, ശാസ്താംകോട്ട, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം.690520
1169 ഗോകുല്‍ കൃഷ്ണന്‍, ജെ എം ഹൈസ്‌കൂള്‍, ശാസ്താംകോട്ട, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം.690520
1170 അമൃത പി, ജെ എം ഹൈസ്‌കൂള്‍, ശാസ്താംകോട്ട, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം.690520
1171 നന്ദു റ്റി, ജെ എം ഹൈസ്‌കൂള്‍, ശാസ്താംകോട്ട, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം.690520
1172 അഭിജ വി, ജെ എം ഹൈസ്‌കൂള്‍, ശാസ്താംകോട്ട, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം.690520
1173 സാനിയ ഷിബു, ജെ എം ഹൈസ്‌കൂള്‍, ശാസ്താംകോട്ട, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം.690520
1174 ഗൗരി നന്ദന ആര്‍, ജെ എം ഹൈസ്‌കൂള്‍, ശാസ്താംകോട്ട, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം.690520
1175 ശ്രീനന്ദു എ എസ്, ജെ എം ഹൈസ്‌കൂള്‍, ശാസ്താംകോട്ട, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം.690520
1176 ജിന്‍സി മാത്യു, ജെ എം ഹൈസ്‌കൂള്‍, ശാസ്താംകോട്ട, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം.690520
1177 നവ്യ എം കൃഷ്ണ, ജെ എം ഹൈസ്‌കൂള്‍, ശാസ്താംകോട്ട, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം.690520
1178 കൃഷ്ണപ്രിയ, ജെ എം ഹൈസ്‌കൂള്‍, ശാസ്താംകോട്ട, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം.690520
1179 അഭിഷേക്, ജെ എം ഹൈസ്‌കൂള്‍, ശാസ്താംകോട്ട, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം.690520
1180 കൃഷ്ണപ്രിയ ബി എസ്, ജെ എം ഹൈസ്‌കൂള്‍, ശാസ്താംകോട്ട, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം.690520
1181 ദേവശ്രീ, ജെ എം ഹൈസ്‌കൂള്‍, ശാസ്താംകോട്ട, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം.690520
1182 അഞ്ജിത പി പിള്ള, ജെ എം ഹൈസ്‌കൂള്‍, ശാസ്താംകോട്ട, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം.690520
1183 ശ്രീലക്ഷ്മി, ജെ എം ഹൈസ്‌കൂള്‍, ശാസ്താംകോട്ട, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം.690520
1184 നന്ദന എം, ജെ എം ഹൈസ്‌കൂള്‍, ശാസ്താംകോട്ട, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം.690520
1185 അഞ്ജന എല്‍, ജെ എം ഹൈസ്‌കൂള്‍, ശാസ്താംകോട്ട, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം.690520
1186 ചന്ദന സുരേന്ദ്രന്‍, ജെ എം ഹൈസ്‌കൂള്‍, ശാസ്താംകോട്ട, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം.690520
1187 ഗൗതംകൃഷ്ണ, ജെ എം ഹൈസ്‌കൂള്‍, ശാസ്താംകോട്ട, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം.690520
1188 സാനു എം, ജെ എം ഹൈസ്‌കൂള്‍, ശാസ്താംകോട്ട, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം.690520
1189 അപര്‍ണ കൃഷ്ണന്‍ റ്റി, ജെ എം ഹൈസ്‌കൂള്‍, ശാസ്താംകോട്ട, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം.690520
1190 ശ്രീലക്ഷ്മി എസ്, ജെ എം ഹൈസ്‌കൂള്‍, ശാസ്താംകോട്ട, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം.690520
1191 അന്‍ജന എ, ജെ എം ഹൈസ്‌കൂള്‍, ശാസ്താംകോട്ട, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം.690520
1192 അനഘ കെ, ജെ എം ഹൈസ്‌കൂള്‍, ശാസ്താംകോട്ട, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം.690520
1193 അസ്‌ന എ, ജെ എം ഹൈസ്‌കൂള്‍, ശാസ്താംകോട്ട, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം.690520
1194 പാര്‍വതി പ്രകാശ്, ജെ എം ഹൈസ്‌കൂള്‍, ശാസ്താംകോട്ട, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം.690520
1195 അഫ്‌സല്‍ എ, ജെ എം ഹൈസ്‌കൂള്‍, ശാസ്താംകോട്ട, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം.690520
1196 അനീന എസ്, ജെ എം ഹൈസ്‌കൂള്‍, ശാസ്താംകോട്ട, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം.690520
1197 അര്‍ച്ചന പി, ജെ എം ഹൈസ്‌കൂള്‍, ശാസ്താംകോട്ട, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം.690520
1198 ആദില്‍ഷ എ എസ്, ജെ എം ഹൈസ്‌കൂള്‍, ശാസ്താംകോട്ട, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം.690520
1199 അശ്വിന്‍കൃഷ്ണ എം പി, ജെ എം ഹൈസ്‌കൂള്‍, ശാസ്താംകോട്ട, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം.690520
1200 അശ്വതി എച്ച് എസ്, ജെ എം ഹൈസ്‌കൂള്‍, ശാസ്താംകോട്ട, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം.690520
1201 നന്ദന ആര്‍ എസ്, ജെ എം ഹൈസ്‌കൂള്‍, ശാസ്താംകോട്ട, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം.690520
1202 മൈഥിലി, ജെ എം ഹൈസ്‌കൂള്‍, ശാസ്താംകോട്ട, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം.690520
1203 മഹേശ്വര്‍ എ ജെ, ജെ എം ഹൈസ്‌കൂള്‍, ശാസ്താംകോട്ട, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം.690520
1204 ലക്ഷ്മി എം പിള്ള, ജെ എം ഹൈസ്‌കൂള്‍, ശാസ്താംകോട്ട, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം.690520
1205 ആതിര എ എസ്, ജെ എം ഹൈസ്‌കൂള്‍, ശാസ്താംകോട്ട, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം.690520
1206 രേഷ്മ ജി, ജെ എം ഹൈസ്‌കൂള്‍, ശാസ്താംകോട്ട, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം.690520
1207 ആര്യ ആര്‍, ജെ എം ഹൈസ്‌കൂള്‍, ശാസ്താംകോട്ട, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം.690520
1208 നജ്മ നൗഷാദ്, ജെ എം ഹൈസ്‌കൂള്‍, ശാസ്താംകോട്ട, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം.690520
1209 ഗീതു ജി, ജെ എം ഹൈസ്‌കൂള്‍, ശാസ്താംകോട്ട, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം.690520
1210 രധില രതീഷ്, ജെ എം ഹൈസ്‌കൂള്‍, ശാസ്താംകോട്ട, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം.690520
1211 നിജാന ബി, ജെ എം ഹൈസ്‌കൂള്‍, ശാസ്താംകോട്ട, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം.690520
1212 ഗീതുകൃഷ്ണന്‍, ജെ എം ഹൈസ്‌കൂള്‍, ശാസ്താംകോട്ട, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം.690520
1213 അനുശ്രീ, ജെ എം ഹൈസ്‌കൂള്‍, ശാസ്താംകോട്ട, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം.690520
1214 വിഷ്ണു എസ് ബി, ജെ എം ഹൈസ്‌കൂള്‍, ശാസ്താംകോട്ട, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം.690520
1215 അനന്തകൃഷ്ണന്‍, ജെ എം ഹൈസ്‌കൂള്‍, ശാസ്താംകോട്ട, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം.690520
1216 നവമി ബാബു, ജെ എം ഹൈസ്‌കൂള്‍, ശാസ്താംകോട്ട, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം.690520
1217 അലീനമോള്‍ എസ്, ജെ എം ഹൈസ്‌കൂള്‍, ശാസ്താംകോട്ട, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം.690520
1218 അലീന നൗഷാദ്, ജെ എം ഹൈസ്‌കൂള്‍, ശാസ്താംകോട്ട, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം.690520
1219 അമീന എസ്, ജെ എം ഹൈസ്‌കൂള്‍, ശാസ്താംകോട്ട, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം.690520
1220 സമീഹ, ജെ എം ഹൈസ്‌കൂള്‍, ശാസ്താംകോട്ട, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം.690520
1221 അനാമിക മുരളി, ജെ എം ഹൈസ്‌കൂള്‍, ശാസ്താംകോട്ട, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം.690520
1222 രേവതി എസ്, ജെ എം ഹൈസ്‌കൂള്‍, ശാസ്താംകോട്ട, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം.690520
1223 മാലു ജി, ജെ എം ഹൈസ്‌കൂള്‍, ശാസ്താംകോട്ട, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം.690520
1224 ഗീതു ശങ്കര്‍, ജെ എം ഹൈസ്‌കൂള്‍, ശാസ്താംകോട്ട, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം.690520
1225 നെജ്‌ന, ജെ എം ഹൈസ്‌കൂള്‍, ശാസ്താംകോട്ട, പോരുവഴി പി ഒ, കൊല്ലം.690520
1226 അനന്യ ജി, ക്ലാസ്: 4, ഗവ. ന്യൂ എല്‍ പി സ്‌കൂള്‍, അലയമണ്‍ പി ഒ, അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം.
1227 ആദിത്യ കൃഷ്ണന്‍, ക്ലാസ്: 4, ഗവ. ന്യൂ എല്‍ പി സ്‌കൂള്‍, അലയമണ്‍ പി ഒ, അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം.
1228 വാഹിദ എന്‍ ആര്‍, ക്ലാസ്: 4, ഗവ. ന്യൂ എല്‍ പി സ്‌കൂള്‍, അലയമണ്‍ പി ഒ, അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം.
1229 ഗൗരിനന്ദ എസ്, ക്ലാസ്: 4, ഗവ. ന്യൂ എല്‍ പി സ്‌കൂള്‍, അലയമണ്‍ പി ഒ, അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം.
1230 അജുസുനു, ക്ലാസ്: 4, എം റ്റി എസ് എസ് എല്‍ പി എസ്, മൂങ്ങോട്, ചണ്ണപേട്ട പി ഒ, കൊല്ലം. 691311
1231 ദേവിക എം എസ്, ക്ലാസ്: 5, ജി ഡബ്ല്യു യു പി സ്‌കൂള്‍, ആനക്കുളം, ആനക്കുളം പി ഒ, അഞ്ചല്‍ കൊല്ലം. 691311
1232 അലന്‍ സാം ജിജു, ക്ലാസ്: 6, ജി ഡബ്ല്യു യു പി സ്‌കൂള്‍, ആനക്കുളം, ആനക്കുളം പി ഒ, അഞ്ചല്‍ കൊല്ലം. 691311
1233 ആര്യ എസ്, ക്ലാസ്: 7, ജി ഡബ്ല്യു യു പി സ്‌കൂള്‍, ആനക്കുളം, ആനക്കുളം പി ഒ, അഞ്ചല്‍ കൊല്ലം. 691311
1234 നിഖിത എം എസ്, ക്ലാസ്: 7, എം റ്റി  യു പി എസ്, അലയമണ്‍, കരുകോണ്‍ പി ഒ, കൊല്ലം. 691306
1235 ഹൈന സുരേഷ്, ക്ലാസ്: 7, എം റ്റി  യു പി എസ്, അലയമണ്‍, കരുകോണ്‍ പി ഒ, കൊല്ലം. 691306
1236 വിദ്യാസുരേഷ്, ക്ലാസ്: 7, എം റ്റി  യു പി എസ്, അലയമണ്‍, കരുകോണ്‍ പി ഒ, കൊല്ലം. 691306
1237 അഭിരാജ് ആര്‍, ക്ലാസ്: 6, എം റ്റി  യു പി എസ്, അലയമണ്‍, കരുകോണ്‍ പി ഒ, കൊല്ലം. 691306
1238 ദീപക് പ്രദീപ്, ക്ലാസ്: 6, എം റ്റി  യു പി എസ്, അലയമണ്‍, കരുകോണ്‍ പി ഒ, കൊല്ലം. 691306
1239 ആമിന ഷാനവാസ്, ക്ലാസ്: 7, എം റ്റി  യു പി എസ്, അലയമണ്‍, കരുകോണ്‍ പി ഒ, കൊല്ലം. 691306
1240 ആര്‍ച്ച എസ്, ക്ലാസ്: 7, എം റ്റി  യു പി എസ്, അലയമണ്‍, കരുകോണ്‍ പി ഒ, കൊല്ലം. 691306
1241 റാബിയ തുല്‍ അദബിയ, ക്ലാസ്: 4, ഗവ. എച്ച് എസ് എസ്, കരുകോണ്‍, കൊല്ലം. 691306
1242 ആരോമല്‍ അര്‍ എസ്, ക്ലാസ്: 4, ഗവ. എച്ച് എസ് എസ്, കരുകോണ്‍, കൊല്ലം. 691306
1243 ആതിര എന്‍ എസ്, ക്ലാസ്: 4, ഗവ. എച്ച് എസ് എസ്, കരുകോണ്‍, കൊല്ലം. 691306
1244 അക്ഷര അശോകന്‍, ക്ലാസ്: 4, ഗവ. എച്ച് എസ് എസ്, കരുകോണ്‍, കൊല്ലം. 691306
1245 അഞ്ജലി എസ്, ക്ലാസ്: 4, ഗവ.  എച്ച് എസ് എസ്, കരുകോണ്‍, കൊല്ലം. 691306
1246 നീലാഞ്ജന ഉണ്ണിത്താന്‍, ക്ലാസ്: 7, ഗവ.എച്ച് എസ് എസ്, കരുകോണ്‍, കൊല്ലം. 691306
1247   അല്‍സഫ എസ്, ക്ലാസ്: 6, ഗവ. എച്ച് എസ് എസ്, കരുകോണ്‍, കൊല്ലം. 691306                   
1248 ദേവപ്രിയ പി എസ്, ക്ലാസ്: 7, ഗവ. എച്ച് എസ് എസ്, കരുകോണ്‍, കൊല്ലം. 691306
1249 ജാസ്മിന്‍ നജീം, ക്ലാസ്: 6, ഗവ.  എച്ച് എസ് എസ്, കരുകോണ്‍, കൊല്ലം. 691306
1250 രഞ്ജിനി എ എസ്, ക്ലാസ്: 7, ഗവ. എച്ച് എസ് എസ്, കരുകോണ്‍, കൊല്ലം. 691306
1251 അശ്വതി ചന്ദ്രബാബു, ക്ലാസ്: 8, ഗവ.  എച്ച് എസ് എസ്, കരുകോണ്‍, കൊല്ലം. 691306
1252 സ്‌നേഹ എസ്, ക്ലാസ്: 8, ഗവ. എച്ച് എസ് എസ്, കരുകോണ്‍, കൊല്ലം. 691306
1253 സ്‌നേഹ ബി, ക്ലാസ്: 8, ഗവ.  എച്ച് എസ് എസ്, കരുകോണ്‍, കൊല്ലം. 691306
1254 ആനന്ദ് എം എസ്, ക്ലാസ്: 8, ഗവ. എച്ച് എസ് എസ്, കരുകോണ്‍, കൊല്ലം. 691306
1255 വൈഷ്ണവി പ്രകാശ്, ക്ലാസ്: 8, ഗവ. എച്ച് എസ് എസ്, കരുകോണ്‍, കൊല്ലം. 691306
1256 പ്രിസ്‌കില്ല സാം, മാര്‍ത്തോമ ഹൈസ്‌കൂള്‍, ചന്നപ്പേട്ട, കൊല്ലം. 691311
1257 അമൃത മറിയം അജി, മാര്‍ത്തോമ ഹൈസ്‌കൂള്‍, ചന്നപ്പേട്ട, കൊല്ലം. 691311
1258 ലിനിഷാജി, മാര്‍ത്തോമ ഹൈസ്‌കൂള്‍, ചന്നപ്പേട്ട, കൊല്ലം. 691311
1259 അനുരാജ് എസ്, മാര്‍ത്തോമ ഹൈസ്‌കൂള്‍, ചന്നപ്പേട്ട, കൊല്ലം. 691311
1260 രാഹുല്‍ ആര്‍, മാര്‍ത്തോമ ഹൈസ്‌കൂള്‍, ചന്നപ്പേട്ട, കൊല്ലം. 691311
1261 സോബിന്‍ തോമസ്, മാര്‍ത്തോമ ഹൈസ്‌കൂള്‍, ചന്നപ്പേട്ട, കൊല്ലം. 691311
1262 ഷിറോസ്‌ന ഷാജി, മാര്‍ത്തോമ ഹൈസ്‌കൂള്‍, ചന്നപ്പേട്ട, കൊല്ലം. 691311
1263 അഞ്ജലി ബാബു എം ബി, മാര്‍ത്തോമ ഹൈസ്‌കൂള്‍, ചന്നപ്പേട്ട, കൊല്ലം. 691311
1264 അനഘ എസ് വിജയി, മാര്‍ത്തോമ ഹൈസ്‌കൂള്‍, ചന്നപ്പേട്ട, കൊല്ലം. 691311
1265 നിഖിത മേരി മനോജ്, മാര്‍ത്തോമ ഹൈസ്‌കൂള്‍, ചന്നപ്പേട്ട, കൊല്ലം. 691311
1266 അനീഷ് പി, ക്ലാസ്: 8, ആള്‍സെയ്ന്റ്‌സ് ഹൈസ്‌കൂള്‍, പുതയം കരുകോണ്‍ പി ഒ, അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം.
1267 അമീന ബീഗം, ക്ലാസ്: 9, ആള്‍സെയ്ന്റ്‌സ് ഹൈസ്‌കൂള്‍, പുതയം കരുകോണ്‍ പി ഒ, അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം.
1268 ശാലു എസ്, ക്ലാസ്: 9, ആള്‍സെയ്ന്റ്‌സ് ഹൈസ്‌കൂള്‍, പുതയം കരുകോണ്‍ പി ഒ, അഞ്ചല്‍, കൊല്ലം.
1269 അപര്‍ണ എസ് നായര്‍, ചെമ്മന്തൂര്‍ ഹൈസ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം.
1270 ഋഷിക എസ് പ്രദീപ്, ചെമ്മന്തൂര്‍ ഹൈസ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം.
1271 അഞ്ജലി അനില്‍, ചെമ്മന്തൂര്‍ ഹൈസ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം.
1272 അനഘ വി എസ് ഗൗരി, ചെമ്മന്തൂര്‍ ഹൈസ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം.
1273 അഖില എസ്, ചെമ്മന്തൂര്‍ ഹൈസ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം.
1274 സോനാ റജി, ചെമ്മന്തൂര്‍ ഹൈസ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം.
1275 ശിവപ്രസാദ് ജി, ചെമ്മന്തൂര്‍ ഹൈസ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം.
1276 ഗംഗവിനോദ്, ചെമ്മന്തൂര്‍ ഹൈസ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം.
1277 അക്‌സ ജേക്കബ്, ചെമ്മന്തൂര്‍ ഹൈസ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം.
1278 ആരോണ്‍ മാത്യു പണിക്കര്‍, ചെമ്മന്തൂര്‍ ഹൈസ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം.
1279 അഞ്ജലി ബി പിള്ള, ചെമ്മന്തൂര്‍ ഹൈസ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം.
1280 ഹൃദ്യ ആര്‍ നായര്‍, ചെമ്മന്തൂര്‍ ഹൈസ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം.
1281 ആദില്‍ മുഹമ്മദ്, ചെമ്മന്തൂര്‍ ഹൈസ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം.
1282 ആര്യ ശ്രീകുമാര്‍, ചെമ്മന്തൂര്‍ ഹൈസ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം.
1283 ആദിത്യദേവ് എസ്, ചെമ്മന്തൂര്‍ ഹൈസ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം.
1284 അല്‍ഫിയ റ്റി എ, ചെമ്മന്തൂര്‍ ഹൈസ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം.
1285 അലീന അലക്‌സാണ്ടര്‍, ചെമ്മന്തൂര്‍ ഹൈസ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം.
1286 പൂജ കൃഷ്ണ, ചെമ്മന്തൂര്‍ ഹൈസ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം.
1287 സ്‌നേഹ സുരേഷ്, ചെമ്മന്തൂര്‍ ഹൈസ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം.
1288 അലന്‍ ബിജു, ചെമ്മന്തൂര്‍ ഹൈസ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം.
1289 സുറുമിയ സുധീര്‍, ചെമ്മന്തൂര്‍ ഹൈസ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം.
1290 മുഹമ്മദ് യാസീന്‍, ചെമ്മന്തൂര്‍ ഹൈസ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം.
1291 പാര്‍വതി എം നായര്‍, ചെമ്മന്തൂര്‍ ഹൈസ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം.
1292 അഖില എസ് സന്തോഷ്, ചെമ്മന്തൂര്‍ ഹൈസ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം.
1293 അഖില്‍ എ എസ്, ചെമ്മന്തൂര്‍ ഹൈസ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം.
1294 അഭിനന്ദ് എസ്, ചെമ്മന്തൂര്‍ ഹൈസ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം.
1295 അഭിനവ് എസ് പിള്ള, ചെമ്മന്തൂര്‍ ഹൈസ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം.
1296 മേഘ ലൂക്കോസ്, ചെമ്മന്തൂര്‍ ഹൈസ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം.
1297 നന്ദന ശെല്‍വി, ചെമ്മന്തൂര്‍ ഹൈസ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം.
1298 മാനസ ആര്‍ ബി, ചെമ്മന്തൂര്‍ ഹൈസ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം.
1299 സിനി പി സജി, സെയ്ന്റ് ജോണ്‍സ് എല്‍ പി എസ്, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം.
1300 ശാരിക പ്രസാദ്, സെയ്ന്റ് ജോണ്‍സ് എല്‍ പി എസ്, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം.
1301 സജ്മി സജീവ്, സെയ്ന്റ് ജോണ്‍സ് എല്‍ പി എസ്, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം.
1302 അലീന ബി, സെയ്ന്റ് ജോണ്‍സ് എല്‍ പി എസ്, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം.
1303 ബിബിയ ബിജു, സെയ്ന്റ് ജോണ്‍സ് എല്‍ പി എസ്, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം.
1304 ഐറിന്‍ ഷാജി, സെയ്ന്റ് ജോണ്‍സ് എല്‍ പി എസ്, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം.
1305 ശ്രുതി സുഭാഷ്, സെയ്ന്റ് ജോണ്‍സ് എല്‍ പി എസ്, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം.
1306 ആര്‍ദ്ര സി ആന്റണി, സെയ്ന്റ് ജോണ്‍സ് എല്‍ പി എസ്, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം.
1307 മെറീന മാത്യു, സെയ്ന്റ് ജോണ്‍സ് എല്‍ പി എസ്, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം.
1308 ജോഷ്‌ന സാംസണ്‍, സെയ്ന്റ് ജോണ്‍സ് എല്‍ പി എസ്, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം.
1309 തന്‍സി എം, സെയ്ന്റ് ജോണ്‍സ് എല്‍ പി എസ്, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം.
1310 അഹന്ന അജിത്ത്, സെയ്ന്റ് ജോണ്‍സ് എല്‍ പി എസ്, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം.
1311 നീതു കെ ബിജു, സെയ്ന്റ് ജോണ്‍സ് എല്‍ പി എസ്, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം.
1312 ആല്‍ഫ എസ്, സെയ്ന്റ് ജോണ്‍സ് എല്‍ പി എസ്, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം.
1313 മാളവിക രതീഷ്, സെയ്ന്റ് ജോണ്‍സ് എല്‍ പി എസ്, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം.
1314 ജയലക്ഷ്മി എസ്, സെയ്ന്റ് ജോണ്‍സ് എല്‍ പി എസ്, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം.
1315 സഞ്ജന സന്തോഷ്, സെയ്ന്റ് ജോണ്‍സ് എല്‍ പി എസ്, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം.
1316 സൂര്യദത്തന്‍, സെയ്ന്റ് ജോണ്‍സ് എല്‍ പി എസ്, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം.
1317 സായൂജ്, സെയ്ന്റ് ജോണ്‍സ് എല്‍ പി എസ്, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം.
1318 അഫ്‌സല്‍ എന്‍, സെയ്ന്റ് ജോണ്‍സ് എല്‍ പി എസ്, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം.
1319 മുജിന എസ്, ക്ലാസ്: 4, ഗവ. ഠൗണ്‍ എല്‍ പി എസ്, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം.
1320 സോന ബി, ക്ലാസ്: 5, സെയ്ന്റ് ഗ്വൊരേത്തി ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
1321 ദേവു എസ് കുമാര്‍, ക്ലാസ്: 5, സെയ്ന്റ് ഗ്വൊരേത്തി ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
1322 ഫൈസ അലിഫ്, ക്ലാസ്: 5, സെയ്ന്റ് ഗ്വൊരേത്തി ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
1323 അദബിയ എസ്, ക്ലാസ്: 5, സെയ്ന്റ് ഗ്വൊരേത്തി ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
1324 കാവ്യരാജ് എസ്, ക്ലാസ്: 5, സെയ്ന്റ് ഗ്വൊരേത്തി ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
1325 സാന്ദ്ര എസ്, ക്ലാസ്: 5, സെയ്ന്റ് ഗ്വൊരേത്തി ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
1326 മെറിന്‍ ബി, ക്ലാസ്: 5, സെയ്ന്റ് ഗ്വൊരേത്തി ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
1327 എസ് ശാലു, ക്ലാസ്: 6, സെയ്ന്റ് ഗ്വൊരേത്തി ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
1328 സൂര്യ ജെ എസ്, ക്ലാസ്: 6, സെയ്ന്റ് ഗ്വൊരേത്തി ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
1329 നെസ്രിയ എന്‍, ക്ലാസ്: 6, സെയ്ന്റ് ഗ്വൊരേത്തി ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
1330 സ്‌നേഹ ജോസഫ്, ക്ലാസ്: 6, സെയ്ന്റ് ഗ്വൊരേത്തി ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
1331 അജ്മി ഷെഫീഖ്, ക്ലാസ്: 6, സെയ്ന്റ് ഗ്വൊരേത്തി ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
1332 ആതിര ആര്‍, ക്ലാസ്: 6, സെയ്ന്റ് ഗ്വൊരേത്തി ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
1333 കാതറിന്‍ മേരി എം, ക്ലാസ്: 6, സെയ്ന്റ് ഗ്വൊരേത്തി ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
1334 നയന, ക്ലാസ്: 6, സെയ്ന്റ് ഗ്വൊരേത്തി ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
1335 മുഹമ്മദ് ഇര്‍ഫാന്‍, ക്ലാസ്: 7, സെയ്ന്റ് ഗ്വൊരേത്തി ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
1336 ജോജി ജോസഫ്, ക്ലാസ്: 7, സെയ്ന്റ് ഗ്വൊരേത്തി ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
1337 മുഹമ്മദ് മിദ്‌ലാജ്, ക്ലാസ്: 7, സെയ്ന്റ് ഗ്വൊരേത്തി ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
1338 ആദര്‍ശ് എ ബി, ക്ലാസ്: 7, സെയ്ന്റ് ഗ്വൊരേത്തി ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
1339 സുല്‍ഫിയ കെ, ക്ലാസ്: 7, സെയ്ന്റ് ഗ്വൊരേത്തി ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
1340 അനു എസ്, ക്ലാസ്: 7, സെയ്ന്റ് ഗ്വൊരേത്തി ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
1341 ജെറുഷ ജെ ഗോമസ്, ക്ലാസ്: 7, സെയ്ന്റ് ഗ്വൊരേത്തി ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
1342 ബ്ലെസി ബെനഡിക്ട്, ക്ലാസ്: 7, സെയ്ന്റ് ഗ്വൊരേത്തി ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
1343 ബെന്‍ലി എസ്, ക്ലാസ്: 7, സെയ്ന്റ് ഗ്വൊരേത്തി ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
1344 അഞ്ജിത മൂര്‍ത്തി, ക്ലാസ്: 7, സെയ്ന്റ് ഗ്വൊരേത്തി ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
1345 സാജിദ ഷാജി, ക്ലാസ്: 7, സെയ്ന്റ് ഗ്വൊരേത്തി ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
1346 നിഹാരിക ആര്‍, ക്ലാസ്: 7, സെയ്ന്റ് ഗ്വൊരേത്തി ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
1347 ദയ ബി ജെ, ക്ലാസ്: 7, സെയ്ന്റ് ഗ്വൊരേത്തി ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
1348 വന്ദന ബൈജു, ക്ലാസ്: 7, സെയ്ന്റ് ഗ്വൊരേത്തി ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
1349 നൗഫിയ ഖാലിദ്, ക്ലാസ്: 7, സെയ്ന്റ് ഗ്വൊരേത്തി ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
1350 സഹദിയ സലിം, ക്ലാസ്: 7, സെയ്ന്റ് ഗ്വൊരേത്തി ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
1351 അജ്മി എസ്, ക്ലാസ്: 7, സെയ്ന്റ് ഗ്വൊരേത്തി ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
1352 ദേവിക എസ്, ക്ലാസ്: 7, സെയന്റ് ഗ്വൊരേത്തി ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
1353 ജിജിമോള്‍ വില്യം, ക്ലാസ്: 7, സെയ്ന്റ് ഗ്വൊരേത്തി ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
1354 ഷിന്‍സി ഷാജി, ക്ലാസ്: 7, സെയ്ന്റ് ഗ്വൊരേത്തി ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
1355 തസ്‌നീമ എന്‍, ക്ലാസ്: 7, സെയ്ന്റ് ഗ്വൊരേത്തി ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
1356 അലീന മറിയം, ക്ലാസ്: 7, സെയ്ന്റ് ഗ്വൊരേത്തി ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
1357 അലന്‍ എലിസബത്ത്, ക്ലാസ്: 7, സെയ്ന്റ് ഗ്വൊരേത്തി ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
1358 ഷാഫിന എന്‍, ക്ലാസ്: 8, സെയ്ന്റ് ഗ്വൊരേത്തി ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
1359 അമൃത ബി, ക്ലാസ്: 8, സെയ്ന്റ് ഗ്വൊരേത്തി ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
1360 അല്‍ത്താഫ്, ക്ലാസ്: 8, സെയ്ന്റ് ഗ്വൊരേത്തി ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
1361 ജിബിന്‍ ജെ തോമസ്, ക്ലാസ്: 8, സെയ്ന്റ് ഗ്വൊരേത്തി ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
1362 ഗോഡ്‌വിന്‍, ക്ലാസ്: 8, സെയ്ന്റ് ഗ്വൊരേത്തി ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
1363 ആകാശ് ബാബു ജോണ്‍, ക്ലാസ്: 8, സെയ്ന്റ് ഗ്വൊരേത്തി ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
1364 എ അനന്തകൃഷ്ണന്‍, ക്ലാസ്: 8, സെയ്ന്റ് ഗ്വൊരേത്തി ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
1365 യദുകൃഷ്ണന്‍, ക്ലാസ്: 8, സെയ്ന്റ് ഗ്വൊരേത്തി ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
1366 റീജ റെജി, ക്ലാസ്: 8, സെയ്ന്റ് ഗ്വൊരേത്തി ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
1367 ഷഹന എസ്, ക്ലാസ്: 8, സെയ്ന്റ് ഗ്വൊരേത്തി ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
1368 രഹന ജബ്ബാര്‍, ക്ലാസ്: 8, സെയ്ന്റ് ഗ്വൊരേത്തി ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
1369 വൃന്ദ എസ് ബിജു, ക്ലാസ്: 8, സെയ്ന്റ് ഗ്വൊരേത്തി ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
1370 നസറിന്‍ ഫാത്തിമ, ക്ലാസ്: 8, സെയ്ന്റ് ഗ്വൊരേത്തി ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
1371 സല്‍മ സലിം, ക്ലാസ്: 8, സെയ്ന്റ് ഗ്വൊരേത്തി ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
1372 റിയ എബ്രഹാം, ക്ലാസ്: 8, സെയ്ന്റ് ഗ്വൊരേത്തി ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
1373 ഉത്തര രാജി കെ ആര്‍, ക്ലാസ്: 8, സെയ്ന്റ് ഗ്വൊരേത്തി ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
1374 കാവ്യ കൃഷ്ണ, ക്ലാസ്: 8, സെയ്ന്റ് ഗ്വൊരേത്തി ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
1375 അശ്വതി അശോകന്‍, ക്ലാസ്: 8, സെയ്ന്റ് ഗ്വൊരേത്തി ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
1376 സ്‌നേഹ വിനോദ്, ക്ലാസ്: 8, സെയ്ന്റ് ഗ്വൊരേത്തി ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
1377 സോണി എസ്, ക്ലാസ്: 8, സെയ്ന്റ് ഗ്വൊരേത്തി ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
1378 മെറിന്‍ സന്തോഷ്, ക്ലാസ്: 8, സെയ്ന്റ് ഗ്വൊരേത്തി ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
1379 റ്റിന്റു തങ്കച്ചന്‍, ക്ലാസ്: 8, സെയ്ന്റ് ഗ്വൊരേത്തി ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
1380 ഷിബിന എസ്, ക്ലാസ്: 8, സെയ്ന്റ് ഗ്വൊരേത്തി ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
1381 ആവണി ജെ നായര്‍, ക്ലാസ്: 8, സെയ്ന്റ് ഗ്വൊരേത്തി ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
1382 സാന്ദ്ര ഷൈജു, ക്ലാസ്: 8, സെയ്ന്റ് ഗ്വൊരേത്തി ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
1383 ഫാത്തിമ നൗഷാദ്, ക്ലാസ്: 8, സെയ്ന്റ് ഗ്വൊരേത്തി ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
1384 ജോഷ്‌നി ജോര്‍ജ്, ക്ലാസ്: 8, സെയ്ന്റ് ഗ്വൊരേത്തി ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
1385 അലാന നെല്‍സണ്‍, ക്ലാസ്: 8, സെയ്ന്റ് ഗ്വൊരേത്തി ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
1386 ഗ്രീഷ്മ രാജ്, ക്ലാസ്: 8, സെയ്ന്റ് ഗ്വൊരേത്തി ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
1387 ആര്യ തുളസീധരന്‍, ക്ലാസ്: 8, സെയ്ന്റ് ഗ്വൊരേത്തി ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
1388 ഹെസിബ ജെന്‍സണ്‍, ക്ലാസ്: 8, സെയ്ന്റ് ഗ്വൊരേത്തി ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
1389 അല്‍ഫിയ എസ്, ക്ലാസ്: 8, സെയ്ന്റ് ഗ്വൊരേത്തി ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
1390 അപര്‍ണ, ക്ലാസ്: 8, സെയ്ന്റ് ഗ്വൊരേത്തി ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
1391 ആമിന ആര്‍, ക്ലാസ്: 8, സെയ്ന്റ് ഗ്വൊരേത്തി ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
1392 അജ്മിയ നൗഷാദ്, ക്ലാസ്: 8, സെയ്ന്റ് ഗ്വൊരേത്തി ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
1393 അഫ്‌സല്‍ ഇസഡ്, ക്ലാസ്: 9, സെയ്ന്റ് ഗ്വൊരേത്തി ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
1394 ജിഞ്ചില്‍ ജസ്റ്റസ്, ക്ലാസ്: 9, സെയ്ന്റ് ഗ്വൊരേത്തി ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
1395 അശ്വിന്‍ എ കെ, ക്ലാസ്: 9, സെയ്ന്റ് ഗ്വൊരേത്തി ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
1396 ലിനോ ജോണ്‍സണ്‍, ക്ലാസ്: 9, സെയ്ന്റ് ഗ്വൊരേത്തി ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
1397 എബ്രഹാം, ക്ലാസ്: 9, സെയ്ന്റ് ഗ്വൊരേത്തി ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
1398 അന്‍ഷാദ്, ക്ലാസ്: 9, സെയ്ന്റ് ഗ്വൊരേത്തി ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
1399 ദേവിക റ്റി നായര്‍, ക്ലാസ്: 9, സെയ്ന്റ് ഗ്വൊരേത്തി ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
1400 അഖില എസ്, ക്ലാസ്: 9, സെയ്ന്റ് ഗ്വൊരേത്തി ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
1401 തസ്‌നി എസ്, ക്ലാസ്: 9, സെയ്ന്റ് ഗ്വൊരേത്തി ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
1402 ഫാത്തിമ എസ്, ക്ലാസ്: 9, സെയ്ന്റ് ഗ്വൊരേത്തി ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
1403 മാളു കുമാര്‍, ക്ലാസ്: 9, സെയ്ന്റ് ഗ്വൊരേത്തി ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
1404 സ്‌നേഹ, ക്ലാസ്: 9, സെയ്ന്റ് ഗ്വൊരേത്തി ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
1405 ജോസ്മ സര്‍ജി, ക്ലാസ്: 9, സെയ്ന്റ് ഗ്വൊരേത്തി ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
1406 ആര്യ ബി, ക്ലാസ്: 9, സെയ്ന്റ് ഗ്വൊരേത്തി ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
1407 ഷെറീന, ക്ലാസ്: 9, സെയ്ന്റ് ഗ്വൊരേത്തി ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
1408 അഞ്ജു, ക്ലാസ്: 9, സെയ്ന്റ് ഗ്വൊരേത്തി ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
1409 ഐശ്വര്യ എസ്, ക്ലാസ്: 9, സെയ്ന്റ് ഗ്വൊരേത്തി ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
1410 അജ്മി അഷറഫ്, ക്ലാസ്: 9, സെയ്ന്റ് ഗ്വൊരേത്തി ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
1411 ശ്രീലക്ഷ്മി ജെ, ക്ലാസ്: 9, സെയ്ന്റ് ഗ്വൊരേത്തി ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
1412 അപര്‍ണ എസ്, ക്ലാസ്: 9, സെയ്ന്റ് ഗ്വൊരേത്തി ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
1413 ആദിത്യ ശ്രീകുമാര്‍, ക്ലാസ്: 9, സെയ്ന്റ് ഗ്വൊരേത്തി ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
1414 ഷാഹിന എസ്, ക്ലാസ്: 9, സെയ്ന്റ് ഗ്വൊരേത്തി ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
1415 ശാന്തിനി ശശിക്കുട്ടന്‍, ക്ലാസ്: 9, സെയ്ന്റ് ഗ്വൊരേത്തി ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
1416 അസ്‌ന ഷിബി, ക്ലാസ്: 9, സെയ്ന്റ് ഗ്വൊരേത്തി ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
1417 ജൂബി ഫ്രാന്‍സിസ്, ക്ലാസ്: 9, സെയ്ന്റ് ഗ്വൊരേത്തി ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
1418 സോന എം സ്റ്റീഫന്‍, ക്ലാസ്: 9, സെയ്ന്റ് ഗ്വൊരേത്തി ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
1419 കെസിയ ആന്‍ കോശി, ക്ലാസ്: 9, സെയ്ന്റ് ഗ്വൊരേത്തി ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
1420 മുഹമ്മദ് റാഷീദ്, ക്ലാസ്: 3, പുനലൂര്‍ പി എം ജി യു പി എസ്, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 
1421 അമൃത ആര്‍ നായര്‍, ക്ലാസ്: 3, പുനലൂര്‍ പി എം ജി യു പി എസ്, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം.
1422 മുബീന്‍ എം, ക്ലാസ്: 4, പുനലൂര്‍ പി എം ജി യു പി എസ്, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം.
1423 ദിവ്യ വിനോദ്, ക്ലാസ്: 4, പുനലൂര്‍ പി എം ജി യു പി എസ്, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം.
1424 അല്‍ഫിയ എ എസ്, ക്ലാസ്: 4, പുനലൂര്‍ പി എം ജി യു പി എസ്, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം.
1425 അഫ്‌സാന എസ്, ക്ലാസ്: 5, പുനലൂര്‍ പി എം ജി യു പി എസ്, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം.
1426 അന്‍സിയ എസ്, ക്ലാസ്: 5, പുനലൂര്‍ പി എം ജി യു പി എസ്, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം.
1427 ആതിര പി, ക്ലാസ്: 6, പുനലൂര്‍ പി എം ജി യു പി എസ്, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം.
1428 പ്രിയ പി, ക്ലാസ്: 6, പുനലൂര്‍ പി എം ജി യു പി എസ്, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം.
1429 ശിവപ്രിയ എസ്, ക്ലാസ്: 7, പുനലൂര്‍ പി എം ജി യു പി എസ്, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം.
1430 പ്രീതി, ക്ലാസ്: 7, പുനലൂര്‍ പി എം ജി യു പി എസ്, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം.
1431 അനാമിക ജെ, ഗവ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
1432 കാര്‍ത്തിക തുളസി, ഗവ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
1433 കൃഷ്ണപ്രിയ എ എസ്, ഗവ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
1434 ഐഷ ഷറഫ്, ഗവ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
1435 അശ്വതി സുനില്‍, ഗവ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
1436 രേവതി എസ് വി, ഗവ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
1437 ഹൃദ്യ എ എസ്, ഗവ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
1438 അമീന എസ്, ഗവ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
1439 ആഷ്‌ന റസാഖ്, ഗവ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
1440 തഹാനി റഹിം, ഗവ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
1441 വിനയ കൃഷ്ണന്‍, ഗവ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
1442 ദേവപ്രിയ ആര്‍, ഗവ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
1443 കാര്‍ത്തിക, ഗവ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
1444 ഫിസ എന്‍, ഗവ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
1445 നന്ദന എ എസ്, ഗവ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
1446 അനന്തകൃഷ്ണന്‍, ഗവ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
1447 ലേയാ എല്‍സാ ജോണ്‍, ഗവ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
1448 ആരതി കൃഷ്ണന്‍, ഗവ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
1449 ഷിബിന എന്‍ എസ്, ഗവ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
1450 അഖില ചന്ദ്രന്‍, ഗവ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
1451 ജീന ജോയി, ഗവ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
1452 ഗോപികാ സി, ഗവ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
1453 ആനന്ദ് ടി സി, ഗവ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
1454 അന്‍സിയ എന്‍, ഗവ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
1455 സിജി ജോസ്, ഗവ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
1456 നിയ ഫാത്തിമ, ക്ലാസ്: 4, ഗവ. എല്‍ പി ജി എസ്, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
1457 നിരഞ്ജന്‍ എസ്, ക്ലാസ്: 4, ഗവ. എല്‍ പി ജി എസ്, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
1458 അഫ്‌സാന എം, ക്ലാസ്: 3, ഗവ. എല്‍ പി ജി എസ്, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691305
1459 സൗദ്, ക്ലാസ്: 4,  ഗവ. എല്‍ പി എസ്,  നെല്ലിപ്പള്ളി, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 
1460 ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്‍ റ്റി, ക്ലാസ്: 4,  ഗവ. എല്‍ പി എസ്,  നെല്ലിപ്പള്ളി, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 
1461 ആദിത്യ എസ്, ക്ലാസ്: 3,  ഗവ. എല്‍ പി എസ്,  നെല്ലിപ്പള്ളി, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 
1462 ബിന്‍സി ബിനോയ്, ക്ലാസ്: 4,  ഗവ. എല്‍ പി എസ്, വിളക്കുവെട്ടം പി ഒ, കൊല്ലം. 
1463 സിജോ ഷിനു, ക്ലാസ്: 4,  ഗവ. എല്‍ പി എസ്, വിളക്കുവെട്ടം പി ഒ, കൊല്ലം.
1464 ശ്രേയ വി നായര്‍, ക്ലാസ്: 3,  ഗവ. എല്‍ പി എസ്, വിളക്കുവെട്ടം പി ഒ, കൊല്ലം.
1465 അഞ്ചില അനി, ക്ലാസ്: 6, വി ഒ യു പി സ്‌കൂള്‍, പ്ലാച്ചേരി പി ഒ, കലയനാട്, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം.
1466 ആല്‍ബിന്‍ ജോര്‍ജ്, ക്ലാസ്: 7, വി ഒ യു പി സ്‌കൂള്‍, പ്ലാച്ചേരി പി ഒ, കലയനാട്, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം.
1467 യാസി ജാഫര്‍, ക്ലാസ്: 6, വി ഒ യു പി സ്‌കൂള്‍, പ്ലാച്ചേരി പി ഒ, കലയനാട്, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം.
1468 വൈഷ്ണവി പി എസ്, ക്ലാസ്: 7, വി ഒ യു പി സ്‌കൂള്‍, പ്ലാച്ചേരി പി ഒ, കലയനാട്, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം.
1469 സ്‌നേഹ ആര്‍ മോഹനന്‍, ക്ലാസ്: 7, വി ഒ യു പി സ്‌കൂള്‍, പ്ലാച്ചേരി പി ഒ, കലയനാട്, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം.
1470 റിയാ റെയ്ച്ചല്‍ എബ്രഹാം, ക്ലാസ്: 6, വി ഒ യു പി സ്‌കൂള്‍, പ്ലാച്ചേരി പി ഒ, കലയനാട്, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 
1471 ലീന ആര്‍, ക്ലാസ്: 6, വി ഒ യു പി സ്‌കൂള്‍, പ്ലാച്ചേരി പി ഒ, കലയനാട്, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം.
1472 അലീന റെജി, ക്ലാസ്: 6, വി ഒ യു പി സ്‌കൂള്‍, പ്ലാച്ചേരി പി ഒ, കലയനാട്, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം.
1473 നന്ദു ജി, ക്ലാസ്: 7, വി ഒ യു പി സ്‌കൂള്‍, പ്ലാച്ചേരി പി ഒ, കലയനാട്, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം.
1474 സുമയ്യ നസീര്‍, ക്ലാസ്: 9 എ, എന്‍ എസ് വി വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം.
1475 രഹ്‌ന എസ്, ക്ലാസ്: 9 എ, എന്‍ എസ് വി വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം.
1476 മീനു മാത്യു, ക്ലാസ്: 9 എ, എന്‍ എസ് വി വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം.
1477 അരീജ് ഗഫൂര്‍, ക്ലാസ്: 9 ബി, എന്‍ എസ് വി വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം.
1478 ചേതന്‍ സുരേഷ്, ക്ലാസ്: 9 ബി, എന്‍ എസ് വി വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം.
1479 അര്‍ജുന്‍, ക്ലാസ്: 9 ബി, എന്‍ എസ് വി വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം.
1480 അമല്‍ സുന്ദര്‍, ക്ലാസ്: 9 ബി, എന്‍ എസ് വി വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം.
1481 ഐശ്വര്യ സന്തോഷ്, ക്ലാസ്: 8 എ, എന്‍ എസ് വി വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം.
1482 വിസ്മയ വിജയകുമാര്‍, ക്ലാസ്: 8 എ, എന്‍ എസ് വി വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം.
1483 ഹന്ന എസ് മന്‍സൂര്‍, ക്ലാസ്: 8 എ, എന്‍ എസ് വി വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം.
1484 അനഘ അജിത്ത്, ക്ലാസ്: 8 ബി, എന്‍ എസ് വി വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം.
1485 അതുല്യ സന്തോഷ്, ക്ലാസ്: 8 ബി, എന്‍ എസ് വി വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം.
1486 സല്‍മാ സുല്‍ത്താന, ക്ലാസ്: 8 ബി, എന്‍ എസ് വി വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം.
1487 സിദ്ധാര്‍ഥ് ഒ ആര്‍, ക്ലാസ്: 8 ബി, എന്‍ എസ് വി വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം.
1488 വിഷ്ണു, ക്ലാസ്: 8 സി, എന്‍ എസ് വി വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം.
1489 സിജിന്‍ മാത്യു, ക്ലാസ്: 8 സി, എന്‍ എസ് വി വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം.
1490 നിഹാസ് എന്‍, ക്ലാസ്: 9 സി, എന്‍ എസ് വി വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം.
1491 തസ്‌നി ഷുക്കൂര്‍, ക്ലാസ്: 9 സി, എന്‍ എസ് വി വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം.
1492 ബിജി ബി, ക്ലാസ്: 9 സി, എന്‍ എസ് വി വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം.
1493 മഹേഷ് എം, ക്ലാസ്: 9 സി, എന്‍ എസ് വി വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം.
1494 മഹിമാ മഹേഷ്, ക്ലാസ്: 7 ബി, എന്‍ എസ് വി വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം.
1495 ദേവിക ദിലീപ്, ക്ലാസ്: 7 ബി, എന്‍ എസ് വി വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം.
1496 ആവണി നന്ദ എസ്, ക്ലാസ്: 5 ബി, എന്‍ എസ് വി വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം.
1497 ദേവിക ഷിബു, ക്ലാസ്: 6 ബി, എന്‍ എസ് വി വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം.
1498 അക്ഷയ എ, ക്ലാസ്: 6 ബി, എന്‍ എസ് വി വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം.
1499 അല്‍ സജന സലീം, ക്ലാസ്: 7 ബി, എന്‍ എസ് വി വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം.
1500 ദേവിക വിനോദ്, ക്ലാസ്: 5 ബി, എന്‍ എസ് വി വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം.
1501 ഷിജിനാമോള്‍ എസ്, ക്ലാസ്: 6 ബി, എന്‍ എസ് വി വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം.
1502 നന്ദജ ബി, ക്ലാസ്: 7 ബി, എന്‍ എസ് വി വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം.
1503 ഗോപിക എ, ക്ലാസ്: 7 ബി, എന്‍ എസ് വി വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം.
1504 അഭയ് ആര്‍ എസ്, ക്ലാസ്: 6 എ, എന്‍ എസ് വി വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം.
1505 ശിവനന്ദ ആര്‍ എസ്, ക്ലാസ്: 5 എ, എന്‍ എസ് വി വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം.
1506 രശ്മി ബിജു, ക്ലാസ്: 6 സി, എന്‍ എസ് വി വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം.
1507 അഭിരാമി എസ്, ക്ലാസ്: 7 സി, എന്‍ എസ് വി വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം.
1508 കൃഷ്ണാശേഖര്‍, ക്ലാസ്: 7 എ, എന്‍ എസ് വി വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം.
1509 അരുണിമ ജി, ക്ലാസ്: 7 ബി, എന്‍ എസ് വി വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം.
1510 പാര്‍വതി കെ, ക്ലാസ്: 7 ബി, എന്‍ എസ് വി വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം.
1511 അന്ന വത്സ രാജീവ്, ക്ലാസ്: 7 ബി, എന്‍ എസ് വി വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം.
1512 നന്ദന എസ്, ക്ലാസ്: 7 ബി, എന്‍ എസ് വി വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം.
1513 അമിത ബി, ക്ലാസ്: 7 എ, എന്‍ എസ് വി വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം.
1514 ദിവ്യ ലാലു, ക്ലാസ്: 5 സി, എന്‍ എസ് വി വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം.
1515 ശിവാനി എം എസ്, ക്ലാസ്: 6 എ, എന്‍ എസ് വി വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം.
1516 നാസിയ നാസര്‍, ക്ലാസ്: 5 ബി, എന്‍ എസ് വി വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം.
1517 അനുപമ വി, ഗവ. എല്‍ പി എസ് ഐക്കരക്കോണം, കക്കോട് പി ഒ, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691331
1518 ഉണ്ണിമായ, ക്ലാസ്: 4, ഗവ. എല്‍ പി എസ്, തൊളിക്കോട് പി ഒ, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691333
1519 ശ്രുതി സുരേഷ്, ക്ലാസ്: 4, ഗവ. എല്‍ പി എസ്, തൊളിക്കോട് പി ഒ, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691333
1520 ദേവമാനസ, ക്ലാസ്: 4, ഗവ. എല്‍ പി എസ്, തൊളിക്കോട് പി ഒ, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691333
1521 ഹസ്‌ന എച്ച്, ക്ലാസ്: 4, ഗവ. എല്‍ പി എസ്, തൊളിക്കോട് പി ഒ, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691333
1522 അനന്യ ബി മാമച്ചന്‍, ക്ലാസ്: 4, ഗവ. എല്‍ പി എസ്, തൊളിക്കോട് പി ഒ, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691333
1523 ശ്രീലക്ഷ്മി എസ് പിള്ള, ക്ലാസ്: 4, ഗവ. എല്‍ പി എസ്, തൊളിക്കോട് പി ഒ, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691333
1524 ആഷിക് എച്ച്, ക്ലാസ്: 4, ഗവ. എല്‍ പി എസ്, തൊളിക്കോട് പി ഒ, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691333
1525 സാന്ദ്ര കൃഷ്ണന്‍, ക്ലാസ്: 4, ഗവ. എല്‍ പി എസ്, തൊളിക്കോട് പി ഒ, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691333
1526 അനുരാജ് എ പി, ക്ലാസ്: 4, ഗവ. എല്‍ പി എസ്, തൊളിക്കോട് പി ഒ, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691333
1527 നിയാസ്, ക്ലാസ്: 4, ഗവ. എല്‍ പി എസ്, തൊളിക്കോട് പി ഒ, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691333
1528 നവനീത് എസ് എസ്, ക്ലാസ്: 4, ഗവ. എല്‍ പി എസ്, തൊളിക്കോട് പി ഒ, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691333
1529 ജഗന്‍ ജി എസ്, ക്ലാസ്: 4, ഗവ. എല്‍ പി എസ്, തൊളിക്കോട് പി ഒ, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691333
1530 പ്രപഞ്ച് എ എസ്, ക്ലാസ്: 4, ഗവ. എല്‍ പി എസ്, തൊളിക്കോട് പി ഒ, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691333
1531 നന്ദന സന്തോഷ്, ക്ലാസ്: 7, ഗവ. യു പി എസ്, മണിയാറ്റ്, മണിയാര്‍ പി ഒ, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം.
1532 സൗമിത്രി സുരേഷ്, ക്ലാസ്: 6, ഗവ. യു പി എസ്, മണിയാറ്റ്, മണിയാര്‍ പി ഒ, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം.
1533 ആര്യ ബി, ക്ലാസ്: 5, ഗവ. യു പി എസ്, മണിയാറ്റ്, മണിയാര്‍ പി ഒ, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം.
1534 ആരതി എ, ക്ലാസ്: 4, ഗവ. യു പി എസ്, മണിയാറ്റ്, മണിയാര്‍ പി ഒ, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം.
1535 സോഫിയ എ, ക്ലാസ്: 3, ഗവ. യു പി എസ്, മണിയാറ്റ്, മണിയാര്‍ പി ഒ, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം.
1536 ആദിത്യ അനില്‍, ക്ലാസ്: 4, എല്‍ പി എസ്, കേളങ്കാവ്, മണിയാര്‍ പി ഒ, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം.
1537 കീര്‍ത്തിനി റ്റി, ക്ലാസ്: 4, എല്‍ പി എസ്, കേളങ്കാവ്, മണിയാര്‍ പി ഒ, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം.
1538 മിഥുന്‍ എം, ക്ലാസ്: 4, ഗവ. മോഡല്‍ എല്‍ പി സ്‌കൂള്‍, കുതിരച്ചിറ, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം.
1539 കിരണ്‍ എസ്, ക്ലാസ്: 4, ഗവ. മോഡല്‍ എല്‍ പി സ്‌കൂള്‍, കുതിരച്ചിറ, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം.
1540 ശ്രിയ ഷിബു, ക്ലാസ്: 4, ഗവ. മോഡല്‍ എല്‍ പി സ്‌കൂള്‍, കുതിരച്ചിറ, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം.
1541 ക്രിസ്റ്റോ വി തോമസ്, ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍ ഫോര്‍ ബോയ്‌സ്, പുനലൂര്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691331
1542 സിയാദ് എസ്, ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍ ഫോര്‍ ബോയ്‌സ്, പുനലൂര്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691331
1543 വിഷ്ണു ജെ എസ്, ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍ ഫോര്‍ ബോയ്‌സ്, പുനലൂര്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691331
1544 സബാദ് സാബു, ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍ ഫോര്‍ ബോയ്‌സ്, പുനലൂര്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691331
1545 അമല്‍ ചന്ദ്രന്‍, ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍ ഫോര്‍ ബോയ്‌സ്, പുനലൂര്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691331
1546 ആകാശ് ബി, ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍ ഫോര്‍ ബോയ്‌സ്, പുനലൂര്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691331
1547 എബ്രഹാം സാജന്‍, ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍ ഫോര്‍ ബോയ്‌സ്, പുനലൂര്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691331
1548 ആകാശ് എസ് പ്രകാശ്, ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍ ഫോര്‍ ബോയ്‌സ്, പുനലൂര്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691331
1549 സിദ്ധാര്‍ഥ് എസ്, ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍ ഫോര്‍ ബോയ്‌സ്, പുനലൂര്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691331
1550 സിജോ പി ജോസഫ്, ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍ ഫോര്‍ ബോയ്‌സ്, പുനലൂര്‍, വളക്കോട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691331
1551 അക്ഷയ് ചന്ദ്രന്‍, ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍ ഫോര്‍ ബോയ്‌സ്, പുനലൂര്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691331
1552 ശിവകുമാര്‍ എസ്,  ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍ ഫോര്‍ ബോയ്‌സ്, പുനലൂര്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691331
1553 ശ്രീക്കുട്ടന്‍ ആര്‍, ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍ ഫോര്‍ ബോയ്‌സ്, പുനലൂര്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691331
1554 ദീപക് കൃഷ്ണന്‍, ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍ ഫോര്‍ ബോയ്‌സ്, പുനലൂര്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691331
1555 അരുണ്‍ എം, ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍ ഫോര്‍ ബോയ്‌സ്, പുനലൂര്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691331
1556 മുഹമ്മദ് ഷിബിന്‍, ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍ ഫോര്‍ ബോയ്‌സ്, പുനലൂര്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691331
1557 അമല്‍ ഗോപന്‍, ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍ ഫോര്‍ ബോയ്‌സ്, പുനലൂര്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691331
1558 നിതിന്‍ വിനോദ്, ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍ ഫോര്‍ ബോയ്‌സ്, പുനലൂര്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691331
1559 ഷിഹാസ് എസ്, ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍ ഫോര്‍ ബോയ്‌സ്, പുനലൂര്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691331
1560 അലന്‍ എ ആര്‍, ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍ ഫോര്‍ ബോയ്‌സ്, പുനലൂര്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691331
1561 അഫ്‌സല്‍ അയൂബ്, ക്ലാസ്: 4, ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍ ഫോര്‍ ബോയ്‌സ്, പുനലൂര്‍, വളക്കോട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691331
1562 ശ്രീഹരി പി, ക്ലാസ്: 4, ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍ ഫോര്‍ ബോയ്‌സ്, പുനലൂര്‍, വളക്കോട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691331
1563 അശ്വിന്‍ സതീഷ്,  ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍ ഫോര്‍ ബോയ്‌സ്, പുനലൂര്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691331
1564 നജ്മല്‍ എന്‍, ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍ ഫോര്‍ ബോയ്‌സ്, പുനലൂര്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691331
1565 അജേഷ് എ, ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍ ഫോര്‍ ബോയ്‌സ്, പുനലൂര്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691331
1566 ശ്രീജിത്ത് ബി,  ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍ ഫോര്‍ ബോയ്‌സ്, പുനലൂര്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691331
1567 ശബരി സി എസ്,  ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍ ഫോര്‍ ബോയ്‌സ്, പുനലൂര്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691331
1568 ലിന്റോ മാത്യു,  ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍ ഫോര്‍ ബോയ്‌സ്, പുനലൂര്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691331
1569 റിജോറോജന്‍,  ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍ ഫോര്‍ ബോയ്‌സ്, പുനലൂര്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691331
1570 അനന്‍ ജോസഫ്, ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍ ഫോര്‍ ബോയ്‌സ്, പുനലൂര്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691331
1571 വിഷ്ണു യു നമ്പൂതിരി, ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍ ഫോര്‍ ബോയ്‌സ്, പുനലൂര്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691331
1572 മഹേഷ് കൃഷ്ണന്‍, ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍ ഫോര്‍ ബോയ്‌സ്, പുനലൂര്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691331
1573 അഭിജിത്ത് ആര്‍, ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍ ഫോര്‍ ബോയ്‌സ്, പുനലൂര്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691331
1574 നവീത് ഷാ,  ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍ ഫോര്‍ ബോയ്‌സ്, പുനലൂര്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691331
1575 അനന്ദു എ,  ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍ ഫോര്‍ ബോയ്‌സ്, പുനലൂര്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691331
1576 അല്‍ത്താഫ് മുഹമ്മദ്, ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍ ഫോര്‍ ബോയ്‌സ്, പുനലൂര്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691331
1577 അഭിജിത്ത് എസ്, ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍ ഫോര്‍ ബോയ്‌സ്, പുനലൂര്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691331
1578 നീലജ് എസ്,  ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍ ഫോര്‍ ബോയ്‌സ്, പുനലൂര്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691331
1579 അനന്ദു മുരളി, ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍ ഫോര്‍ ബോയ്‌സ്, പുനലൂര്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691331
1580 ആദില്‍ മുഹമ്മദ്, ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍ ഫോര്‍ ബോയ്‌സ്, പുനലൂര്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691331
1581 ശിവജിത്ത് പി എസ്,  ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍ ഫോര്‍ ബോയ്‌സ്, പുനലൂര്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691331
1582 ദേവദത്ത് ബി ആര്‍, ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍ ഫോര്‍ ബോയ്‌സ്, പുനലൂര്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691331
1583 ഹരികൃഷ്ണന്‍ എസ്, ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍ ഫോര്‍ ബോയ്‌സ്, പുനലൂര്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691331
1584 അശ്വിന്‍ ആര്‍ നായര്‍, ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍ ഫോര്‍ ബോയ്‌സ്, പുനലൂര്‍, വാക്കോട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691331
1585 അനന്ദു എം, ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍ ഫോര്‍ ബോയ്‌സ്, പുനലൂര്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691331
1586 ശബരീശന്‍ റ്റി,  ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍ ഫോര്‍ ബോയ്‌സ്, പുനലൂര്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691331
1587 ലിബിന്‍ കെ എസ്, ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍ ഫോര്‍ ബോയ്‌സ്, പുനലൂര്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691331
1588 ദേവനാരായണന്‍ വി എസ്, ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍ ഫോര്‍ ബോയ്‌സ്, പുനലൂര്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691331
1589 സ്‌നേഹ എസ്, ക്ലാസ്: 5, ഹൈസ്‌കൂള്‍ ഫോര്‍ ഗേള്‍സ്, പുനലൂര്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691331
1590 സംഗീത എസ്, ക്ലാസ്: 5, ഹൈസ്‌കൂള്‍ ഫോര്‍ ഗേള്‍സ്, പുനലൂര്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691331
1591 രുഗ്മ കെ എസ്, ക്ലാസ്: 5, ഹൈസ്‌കൂള്‍ ഫോര്‍ ഗേള്‍സ്, പുനലൂര്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691331
1592 ദേവിശങ്കരി എസ് നാഥ്, ക്ലാസ്: 5, ഹൈസ്‌കൂള്‍ ഫോര്‍ ഗേള്‍സ്, പുനലൂര്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691331
1593 നയനാ ബി പി, ക്ലാസ്: 5, ഹൈസ്‌കൂള്‍ ഫോര്‍ ഗേള്‍സ്, പുനലൂര്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691331
1594 ദില്‍ഷാനാ, ക്ലാസ്: 5, ഹൈസ്‌കൂള്‍ ഫോര്‍ ഗേള്‍സ്, പുനലൂര്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691331
1595 തസ്‌നി ആര്‍, ക്ലാസ്: 5, ഹൈസ്‌കൂള്‍ ഫോര്‍ ഗേള്‍സ്, പുനലൂര്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691331
1596 അയന വി, ക്ലാസ്: 5, ഹൈസ്‌കൂള്‍ ഫോര്‍ ഗേള്‍സ്, പുനലൂര്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691331
1597 അക്ഷര എ, ക്ലാസ്: 5, ഹൈസ്‌കൂള്‍ ഫോര്‍ ഗേള്‍സ്, പുനലൂര്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691331
1598 ഗായത്രി എസ് കൃഷ്ണ, ക്ലാസ്: 5, ഹൈസ്‌കൂള്‍ ഫോര്‍ ഗേള്‍സ്, പുനലൂര്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691331
1599 അനൂജ വി, ക്ലാസ്: 6, ഹൈസ്‌കൂള്‍ ഫോര്‍ ഗേള്‍സ്, പുനലൂര്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691331
1600 സാറാബോബന്‍, ക്ലാസ്: 6, ഹൈസ്‌കൂള്‍ ഫോര്‍ ഗേള്‍സ്, പുനലൂര്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691331
1601 ലക്ഷ്മി ആര്‍, ക്ലാസ്: 6, ഹൈസ്‌കൂള്‍ ഫോര്‍ ഗേള്‍സ്, പുനലൂര്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691331
1602 ശ്രീലക്ഷ്മി എസ്, ക്ലാസ്: 6, ഹൈസ്‌കൂള്‍ ഫോര്‍ ഗേള്‍സ്, പുനലൂര്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691331
1603 ദേവിക എ, ക്ലാസ്: 6, ഹൈസ്‌കൂള്‍ ഫോര്‍ ഗേള്‍സ്, പുനലൂര്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691331
1604 പാര്‍വതി രാജേന്ദ്രന്‍, ക്ലാസ്: 6, ഹൈസ്‌കൂള്‍ ഫോര്‍ ഗേള്‍സ്, പുനലൂര്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691331
1605 അഭിതോമസ്, ക്ലാസ്: 6, ഹൈസ്‌കൂള്‍ ഫോര്‍ ഗേള്‍സ്, പുനലൂര്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691331
1606 അപര്‍ണ മുരളി, ക്ലാസ്: 6, ഹൈസ്‌കൂള്‍ ഫോര്‍ ഗേള്‍സ്, പുനലൂര്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691331
1607 അമൃത, ക്ലാസ്: 6, ഹൈസ്‌കൂള്‍ ഫോര്‍ ഗേള്‍സ്, പുനലൂര്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691331
1608 നക്ഷത്ര അജീഷ് ചന്ദ്രന്‍, ക്ലാസ്: 6, ഹൈസ്‌കൂള്‍ ഫോര്‍ ഗേള്‍സ്, പുനലൂര്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691331
1609 ദേവിക എ എസ്, ക്ലാസ്: 7, ഹൈസ്‌കൂള്‍ ഫോര്‍ ഗേള്‍സ്, പുനലൂര്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691331
1610 അനീറ്റ അന്ന ജേക്കബ്, ക്ലാസ്: 7, ഹൈസ്‌കൂള്‍ ഫോര്‍ ഗേള്‍സ്, പുനലൂര്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691331
1611 നന്ദനാ ബി പി, ക്ലാസ്: 7, ഹൈസ്‌കൂള്‍ ഫോര്‍ ഗേള്‍സ്, പുനലൂര്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691331
1612 ഷൈക്ക ബത്തൊള്‍, ക്ലാസ്: 7, ഹൈസ്‌കൂള്‍ ഫോര്‍ ഗേള്‍സ്, പുനലൂര്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691331
1613 അപര്‍ണ ബി സുദീപ്, ക്ലാസ്: 7, ഹൈസ്‌കൂള്‍ ഫോര്‍ ഗേള്‍സ്, പുനലൂര്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691331
1614 ആതിര ആര്‍ നായര്‍, ക്ലാസ്: 7, ഹൈസ്‌കൂള്‍ ഫോര്‍ ഗേള്‍സ്, പുനലൂര്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691331
1615 നേഹ രഞ്ജിത്ത്, ക്ലാസ്: 7, ഹൈസ്‌കൂള്‍ ഫോര്‍ ഗേള്‍സ്, പുനലൂര്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691331
1616 ശ്രുതി വി, ക്ലാസ്: 7, ഹൈസ്‌കൂള്‍ ഫോര്‍ ഗേള്‍സ്, പുനലൂര്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691331
1617 അഭിരാമി എം, ക്ലാസ്: 7, ഹൈസ്‌കൂള്‍ ഫോര്‍ ഗേള്‍സ്, പുനലൂര്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691331
1618 സോന മെര്‍ലിന്‍ മനോജ്, ക്ലാസ്: 7, ഹൈസ്‌കൂള്‍ ഫോര്‍ ഗേള്‍സ്, പുനലൂര്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691331
1619 നാഷിദ റഹ്മാന്‍, ക്ലാസ്: 8, ഹൈസ്‌കൂള്‍ ഫോര്‍ ഗേള്‍സ്, പുനലൂര്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691331
1620 നന്ദിതാ രാജ്, ക്ലാസ്: 8, ഹൈസ്‌കൂള്‍ ഫോര്‍ ഗേള്‍സ്, പുനലൂര്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691331
1621 ഗോപിക പവന്‍, ക്ലാസ്: 8, ഹൈസ്‌കൂള്‍ ഫോര്‍ ഗേള്‍സ്, പുനലൂര്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691331
1622 അനീറ്റാ ലാല്‍, ക്ലാസ്: 8, ഹൈസ്‌കൂള്‍ ഫോര്‍ ഗേള്‍സ്, പുനലൂര്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691331
1623 ദേവുകൃഷ്ണ, ക്ലാസ്: 8, ഹൈസ്‌കൂള്‍ ഫോര്‍ ഗേള്‍സ്, പുനലൂര്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691331
1624 റീനാ ജോസഫ്, ക്ലാസ്: 8, ഹൈസ്‌കൂള്‍ ഫോര്‍ ഗേള്‍സ്, പുനലൂര്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691331,
1625 ഗൗരീ തീര്‍ഥ, ക്ലാസ്: 8, ഹൈസ്‌കൂള്‍ ഫോര്‍ ഗേള്‍സ്, പുനലൂര്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691331
1626 വൈശാലി എസ് ആര്‍, ക്ലാസ്: 8, ഹൈസ്‌കൂള്‍ ഫോര്‍ ഗേള്‍സ്, പുനലൂര്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691331
1627 അജ്മി റ്റി, ക്ലാസ്: 8, ഹൈസ്‌കൂള്‍ ഫോര്‍ ഗേള്‍സ്, പുനലൂര്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691331
1628 അഖില മറിയം ജോസ്, ക്ലാസ്: 8, ഹൈസ്‌കൂള്‍ ഫോര്‍ ഗേള്‍സ്, പുനലൂര്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691331
1629 ദൂനാ മസൂദ്, ക്ലാസ്: 9, ഹൈസ്‌കൂള്‍ ഫോര്‍ ഗേള്‍സ്, പുനലൂര്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691331
1630 ശ്രീലക്ഷ്മി എസ്, ക്ലാസ്: 9, ഹൈസ്‌കൂള്‍ ഫോര്‍ ഗേള്‍സ്, പുനലൂര്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691331
1631 ആതിര എം, ക്ലാസ്: 9, ഹൈസ്‌കൂള്‍ ഫോര്‍ ഗേള്‍സ്, പുനലൂര്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691331
1632 ആരതി വിജയകുമാര്‍, ക്ലാസ്: 9, ഹൈസ്‌കൂള്‍ ഫോര്‍ ഗേള്‍സ്, പുനലൂര്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691331
1633 ശ്രീലക്ഷ്മി പി, ക്ലാസ്: 9, ഹൈസ്‌കൂള്‍ ഫോര്‍ ഗേള്‍സ്, പുനലൂര്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691331
1634 അഞ്ജനാ ആര്‍ നായര്‍, ക്ലാസ്: 9, ഹൈസ്‌കൂള്‍ ഫോര്‍ ഗേള്‍സ്, പുനലൂര്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691331
1635 മുഹൈസ്‌ന എസ് ഷിബു, ക്ലാസ്: 9, ഹൈസ്‌കൂള്‍ ഫോര്‍ ഗേള്‍സ്, പുനലൂര്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691331
1636 നമിതാ എം എസ്, ക്ലാസ്: 9, ഹൈസ്‌കൂള്‍ ഫോര്‍ ഗേള്‍സ്, പുനലൂര്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691331
1637 അമൃത ബാബു എസ്, ക്ലാസ്: 9, ഹൈസ്‌കൂള്‍ ഫോര്‍ ഗേള്‍സ്, പുനലൂര്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691331
1638 അഞ്ജലി എച്ച്, ക്ലാസ്: 9, ഹൈസ്‌കൂള്‍ ഫോര്‍ ഗേള്‍സ്, പുനലൂര്‍, വാളക്കോട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691331
1639 സൗമ്യ എസ്, ക്ലാസ്: 9, ശ്രീനാരായണ ട്രസ്റ്റ് ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, ഐക്കരക്കോണം, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691331
1640 രേവതി ജി ജെ, ക്ലാസ്: 9, ശ്രീനാരായണ ട്രസ്റ്റ് ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, ഐക്കരക്കോണം, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691331
1641 മയൂരി കെ, ക്ലാസ്: 8, ശ്രീനാരായണ ട്രസ്റ്റ് ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, ഐക്കരക്കോണം, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691331
1642 നവിത എന്‍, ക്ലാസ്: 8, ശ്രീനാരായണ ട്രസ്റ്റ് ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, ഐക്കരക്കോണം, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം. 691331
1643 സിനി ബി എസ്, ക്ലാസ്: 4, ഗവ. എല്‍ പി ജി എസ്, കോട്ടാത്തല, കൊല്ലം.
1644 ശ്രീതു റ്റി, ക്ലാസ്: 3, ഗവ. എല്‍ പി ജി എസ്, കോട്ടാത്തല, കൊല്ലം.
1645 ശ്രീനന്ദ എസ്, ക്ലാസ്: 3, ഗവ. എല്‍ പി ജി എസ്, കോട്ടാത്തല, കൊല്ലം.
1646 മാളവിക ബി, ക്ലാസ്: 3, എന്‍ എസ് എസ് കെ എല്‍ പി എസ്, പള്ളിക്കല്‍ പി ഒ, കൊട്ടാക്കര, കൊല്ലം. 691566
1647 റാണി ലക്ഷ്മി എ ജി, ക്ലാസ്: 4, എന്‍ എസ് എസ് കെ എല്‍ പി എസ്, പള്ളിക്കല്‍ പി ഒ, കൊട്ടാക്കര കൊല്ലം. 691566
1648 അമൃത എസ്, ക്ലാസ്: 5, എന്‍ എസ് എസ് കെ എല്‍ പി എസ്, പള്ളിക്കല്‍ പി ഒ, കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം. 691566
1649 കൃഷ്ണ എസ്, ക്ലാസ്: 4, ഗവ. എല്‍ പി എസ് പനയം നോര്‍ത്ത്, പെരിനാട്, പനയം പി ഒ, കൊല്ലം. 691601
1650 അതുല്യ യു, ക്ലാസ്: 4, ഗവ. എല്‍ പി എസ് പനയം നോര്‍ത്ത്, പെരിനാട്, പനയം പി ഒ, കൊല്ലം. 691601
1651 ബിബിന ബി, ക്ലാസ്: 6, എസ് ആര്‍ കെ എസ് ടി യു പി എസ്, പെരുമണ്‍ പി ഒ, കൊല്ലം.
1652 അനുശ്രീ ഡി, ക്ലാസ്: 7, എസ് ആര്‍ കെ എസ് ടി യു പി എസ്, പെരുമണ്‍ പി ഒ, കൊല്ലം.
1653 രാജലക്ഷ്മി ഒ ആര്‍, ക്ലാസ്: 6, എസ് ആര്‍ കെ എസ് ടി യു പി എസ്, പെരുമണ്‍ പി ഒ, കൊല്ലം.
1654 ഹാഷിന എച്ച്, ക്ലാസ്: 4, അമ്മ മെമ്മോറിയല്‍ ലോവര്‍ പ്രൈമറി സ്‌കൂള്‍, മനക്കര, ശാസ്താംകോട്ട പി ഒ, കൊല്ലം.
1655 ഹന്ന ഫാത്തിമ, ക്ലാസ്: 2, അമ്മ മെമ്മോറിയല്‍ ലോവര്‍ പ്രൈമറി സ്‌കൂള്‍, മനക്കര, ശാസ്താംകോട്ട പി ഒ, കൊല്ലം.
1656 അഭിനീത് എന്‍ ആര്‍, ക്ലാസ്: 4, അമ്മ മെമ്മോറിയല്‍ ലോവര്‍ പ്രൈമറി സ്‌കൂള്‍, മനക്കര, ശാസ്താംകോട്ട പി ഒ, കൊല്ലം.
1657 ലതിനാ മോള്‍ സി പി, ക്ലാസ്: 7 സി, എ പി എന്‍ എം സി എം എസ് യു പി എസ്, കുളത്തുപ്പുഴ, കൊല്ലം.
1658 ശ്രീധന്യ, ക്ലാസ്: 7 സി, എ പി എന്‍ എം സി എം എസ് യു പി എസ്, കുളത്തുപ്പുഴ, കൊല്ലം.
1659 അഫ്‌നാന്‍ കെ നിസാര്‍, ക്ലാസ്: 6 എ, എ പി എന്‍ എം സി എം എസ് യു പി എസ്, കുളത്തുപ്പുഴ, കൊല്ലം.
1660 ഗായത്രി, ക്ലാസ്: 7 എ, എ പി എന്‍ എം സി എം എസ് യു പി എസ്, കുളത്തുപ്പുഴ, കൊല്ലം.
1661 സഫ്‌ന എല്‍ എസ്, ക്ലാസ്: 7 എ, എ പി എന്‍ എം സി എം എസ് യു പി എസ്, കുളത്തുപ്പുഴ, കൊല്ലം.
1662 കൃഷ്ണ വി എസ്, ക്ലാസ്: 7 സി, എ പി എന്‍ എം സി എം എസ് യു പി എസ്, കുളത്തുപ്പുഴ, കൊല്ലം.
1663 സ്റ്റെഫിന്‍ പി എസ്, ക്ലാസ്: 7 ബി, എ പി എന്‍ എം സി എം എസ് യു പി എസ്, കുളത്തുപ്പുഴ, കൊല്ലം.
1664 ഷെറിന്‍ ജോര്‍ജ്, ക്ലാസ്: 7 എ, എ പി എന്‍ എം സി എം എസ് യു പി എസ്, കുളത്തുപ്പുഴ, കൊല്ലം.
1665 ദീപ എം, ക്ലാസ്: 7 സി, എ പി എന്‍ എം സി എം എസ് യു പി എസ്, കുളത്തുപ്പുഴ, കൊല്ലം.
1666 കീര്‍ത്തന ജെ ആര്‍, ക്ലാസ്: 7 ബി, എ പി എന്‍ എം സി എം എസ് യു പി എസ്, കുളത്തുപ്പുഴ, കൊല്ലം.
1667 അജിത്തി ജെ, ക്ലാസ്: 7 എ, എ പി എന്‍ എം സി എം എസ് യു പി എസ്, കുളത്തുപ്പുഴ, കൊല്ലം.
1668 ദര്‍ശന വി, ക്ലാസ്: 7 എ, എ പി എന്‍ എം സി എം എസ് യു പി എസ്, കുളത്തുപ്പുഴ, കൊല്ലം.
1669 സുമി സുധീര്‍, ക്ലാസ്: 7 സി, എ പി എന്‍ എം സി എം എസ് യു പി എസ്, കുളത്തുപ്പുഴ, കൊല്ലം.
1670 ഫാത്തിമ എസ്, ക്ലാസ്: 6 സി, എ പി എന്‍ എം സി എം എസ് യു പി എസ്, കുളത്തുപ്പുഴ, കൊല്ലം.
1671 അക്ഷര എസ്, ക്ലാസ്: 7 ബി, എ പി എന്‍ എം സി എം എസ് യു പി എസ്, കുളത്തുപ്പുഴ, കൊല്ലം.
1672 ശ്രീലക്ഷ്മി, ക്ലാസ്: 7 ബി, എ പി എന്‍ എം സി എം എസ് യു പി എസ്, കുളത്തുപ്പുഴ, കൊല്ലം.
1673 നവ്യ വി, ക്ലാസ്: 6 എ, എ പി എന്‍ എം സി എം എസ് യു പി എസ്, കുളത്തുപ്പുഴ, കൊല്ലം.
1674 അഞ്ജന അരുണ്‍, ക്ലാസ്: 7 എ, എ പി എന്‍ എം സി എം എസ് യു പി എസ്, കുളത്തുപ്പുഴ, കൊല്ലം.
1675 ഷെഹ്‌ന എസ്, ക്ലാസ്: 7 ബി, എ പി എന്‍ എം സി എം എസ് യു പി എസ്, കുളത്തുപ്പുഴ, കൊല്ലം.
1676 ഫര്‍ഹാന എ എസ്, ക്ലാസ്: 6 എ, എ പി എന്‍ എം സി എം എസ് യു പി എസ്, കുളത്തുപ്പുഴ, കൊല്ലം.
1677 ആഷ്‌ന സുല്‍ഫി, ക്ലാസ്: 6 ബി, എ പി എന്‍ എം സി എം എസ് യു പി എസ്, കുളത്തുപ്പുഴ, കൊല്ലം.
1678 അജ്‌ന ഷമീര്‍, ക്ലാസ്: 7 ബി, എ പി എന്‍ എം സി എം എസ് യു പി എസ്, കുളത്തുപ്പുഴ, കൊല്ലം.
1679 ഹരിത ജെ ബി, ക്ലാസ്: 6 സി, എ പി എന്‍ എം സി എം എസ് യു പി എസ്, കുളത്തുപ്പുഴ, കൊല്ലം.
1680 സിജി സണ്ണി, ക്ലാസ്: 7 സി, എ പി എന്‍ എം സി എം എസ് യു പി എസ്, കുളത്തുപ്പുഴ, കൊല്ലം.
1681 ആദിത്യ എ, ക്ലാസ്: 7 സി, എ പി എന്‍ എം സി എം എസ് യു പി എസ്, കുളത്തുപ്പുഴ, കൊല്ലം.
1682 ബ്രീനു വിജു, ക്ലാസ്: 7 എ, എ പി എന്‍ എം സി എം എസ് യു പി എസ്, കുളത്തുപ്പുഴ, കൊല്ലം.
1683 ഫാത്തിമ ബീഗം, ക്ലാസ്: 7 എ, എ പി എന്‍ എം സി എം എസ് യു പി എസ്, കുളത്തുപ്പുഴ, കൊല്ലം.
1684 അജ്മല്‍ എ എസ്, ക്ലാസ്: 4, ഇ എസ് എം കോളനി എല്‍ പി എസ്, കുളത്തുപ്പുഴ, കൊല്ലം.
1685 ആലിയ എന്‍, ഗവ. ജി ഡബ്ല്യു എല്‍ പി എസ്, കണ്ടന്‍ചിറ, ഡാലി പി ഒ, കുളത്തുപ്പുഴ, കൊല്ലം. 691310
1686 ഐശ്വര്യ എസ്, ഗവ. ജി ഡബ്ല്യു എല്‍ പി എസ്, കണ്ടന്‍ചിറ, ഡാലി പി ഒ, കുളത്തുപ്പുഴ, കൊല്ലം. 691310
1687 സേതു ശിവരാജ് എസ്, ഗവ. ജി ഡബ്ല്യു എല്‍ പി എസ്, കണ്ടന്‍ചിറ, ഡാലി പി ഒ, കുളത്തുപ്പുഴ
കൊല്ലം. 691310
1688 പവി എസ്, ഗവ. ജി ഡബ്ല്യു എല്‍ പി എസ്, കണ്ടന്‍ചിറ, ഡാലി പി ഒ, കുളത്തുപ്പുഴ, കൊല്ലം. 691310
1689 ജഗത് ജെ നായര്‍, ക്ലാസ്: 3, ജി ടി എല്‍ പി എസ്, കടമാന്‍കോട്, കൊല്ലം.
1690 അര്‍ജുന്‍ എസ്, ക്ലാസ്: 3, ജി ടി എല്‍ പി എസ്, കടമാന്‍കോട്, കൊല്ലം.
1691 ആദിത്യന്‍ എസ്, ക്ലാസ്: 3, ജി ടി എല്‍ പി എസ്, കടമാന്‍കോട്, കൊല്ലം.
1692 അഭിരാജ് ആര്‍, ക്ലാസ്: 4, ജി ടി എല്‍ പി എസ്, കടമാന്‍കോട്, കൊല്ലം.
1693 റാബിയ എം, ക്ലാസ്: 3, ജി റ്റി എല്‍ പി എസ്, വില്ലുമല, കുളത്തുപ്പുഴ, കൊല്ലം.
1694 അനന്യപ്രഭ എസ് പി, ക്ലാസ്: 4, ജി റ്റി എല്‍ പി എസ്, വില്ലുമല, കുളത്തുപ്പുഴ, കൊല്ലം.
1695 കൃഷ്ണപ്രിയ എം, ക്ലാസ്: 4, ജി റ്റി എല്‍ പി എസ്, വില്ലുമല, കുളത്തുപ്പുഴ, കൊല്ലം.
1696 തസ്‌ലീമ എസ്, മാര്‍ത്താണ്ഡങ്കര എല്‍ & യു പി സ്‌കൂള്‍, മാര്‍ത്താണ്ഡങ്കര പി ഒ, കൊല്ലം. 691312
1697 ജാസ്മിന്‍ എം, മാര്‍ത്താണ്ഡങ്കര എല്‍ & യു പി സ്‌കൂള്‍, മാര്‍ത്താണ്ഡങ്കര പി ഒ, കൊല്ലം. 691312
1698 സനില എസ്, മാര്‍ത്താണ്ഡങ്കര എല്‍ & യു പി സ്‌കൂള്‍, മാര്‍ത്താണ്ഡങ്കര പി ഒ, കൊല്ലം. 691312
1699 അതുല്യ എസ്, മാര്‍ത്താണ്ഡങ്കര എല്‍ & യു പി സ്‌കൂള്‍, മാര്‍ത്താണ്ഡങ്കര പി ഒ, കൊല്ലം. 691312
1700 റൈഹാന നസ്‌റിന്‍, മാര്‍ത്താണ്ഡങ്കര എല്‍ & യു പി സ്‌കൂള്‍, മാര്‍ത്താണ്ഡങ്കര പി ഒ, കൊല്ലം. 691312
1701 മായ എം, മാര്‍ത്താണ്ഡങ്കര എല്‍ & യു പി സ്‌കൂള്‍, മാര്‍ത്താണ്ഡങ്കര പി ഒ, കൊല്ലം. 691312
1702 അനന്ദു എ ബി, മാര്‍ത്താണ്ഡങ്കര എല്‍ & യു പി സ്‌കൂള്‍, മാര്‍ത്താണ്ഡങ്കര പി ഒ, കൊല്ലം. 691312
1703 ശാലു എസ് നായര്‍, മാര്‍ത്താണ്ഡങ്കര എല്‍ & യു പി സ്‌കൂള്‍, മാര്‍ത്താണ്ഡങ്കര പി ഒ, കൊല്ലം. 691312
1704 അരുണ്‍ എ, മാര്‍ത്താണ്ഡങ്കര എല്‍ & യു പി സ്‌കൂള്‍, മാര്‍ത്താണ്ഡങ്കര പി ഒ, കൊല്ലം. 691312
1705 അജ്മല്‍ ഡി, മാര്‍ത്താണ്ഡങ്കര എല്‍ & യു പി സ്‌കൂള്‍, മാര്‍ത്താണ്ഡങ്കര പി ഒ, കൊല്ലം. 691312
1706 രോഹിണി എം എസ്, മാര്‍ത്താണ്ഡങ്കര എല്‍ & യു പി സ്‌കൂള്‍, മാര്‍ത്താണ്ഡങ്കര പി ഒ, കൊല്ലം. 691312
1707 ആര്യ റെജി, മാര്‍ത്താണ്ഡങ്കര എല്‍ & യു പി സ്‌കൂള്‍, മാര്‍ത്താണ്ഡങ്കര പി ഒ, കൊല്ലം. 691312
1708 സ്‌നേഹ എസ്, മാര്‍ത്താണ്ഡങ്കര എല്‍ & യു പി സ്‌കൂള്‍, മാര്‍ത്താണ്ഡങ്കര പി ഒ, കൊല്ലം. 691312
1709 സാന്ദ്രാ സജി, മാര്‍ത്താണ്ഡങ്കര എല്‍ & യു പി സ്‌കൂള്‍, മാര്‍ത്താണ്ഡങ്കര പി ഒ, കൊല്ലം. 691312
1710 ശരത്ത് എസ്, മാര്‍ത്താണ്ഡങ്കര എല്‍ & യു പി സ്‌കൂള്‍, മാര്‍ത്താണ്ഡങ്കര പി ഒ, കൊല്ലം. 691312
1711 ജൈനബി എച്ച്, ക്ലാസ്: 4, ചോഴിയക്കോട് എല്‍ പി എസ്, കൊല്ലം. 
1712 വികാസ് ചന്ദ്ര ജി, ക്ലാസ്: 3, ചോഴിയക്കോട് എല്‍ പി എസ്, കൊല്ലം.
1713 ഷിനു ഷാജി, ക്ലാസ്: 4, സെയ്ന്റ് മേരീസ് യു പി എസ്, മൂങ്ങോട്, ചണ്ണപ്പേട്ട, കൊല്ലം. 691311
1714 ആദിത്യന്‍ എസ്, ക്ലാസ്: 4, സെയ്ന്റ് മേരീസ് യു പി എസ്, മൂങ്ങോട്, ചണ്ണപ്പേട്ട, കൊല്ലം. 691311
1715 അന്ന ബി ജോയ്, ക്ലാസ്: 3, സെയ്ന്റ് മേരീസ് യു പി എസ്, മൂങ്ങോട്, ചണ്ണപ്പേട്ട, കൊല്ലം. 691311
1716 അഞ്ജന അനില്‍, ക്ലാസ്: 5, സെയ്ന്റ് മേരീസ് യു പി എസ്, മൂങ്ങോട്, ചണ്ണപ്പേട്ട, കൊല്ലം. 691311
1717 അതുല്യ എസ്, ക്ലാസ്: 5, സെയ്ന്റ് മേരീസ് യു പി എസ്, മൂങ്ങോട്, ചണ്ണപ്പേട്ട, കൊല്ലം. 691311
1718 ഷെറിന്‍ എസ്, ക്ലാസ്: 5, സെയ്ന്റ് മേരീസ് യു പി എസ്, മൂങ്ങോട്, ചണ്ണപ്പേട്ട, കൊല്ലം. 691311
1719 പൂജാ പ്രിജി, ക്ലാസ്: 6, സെയ്ന്റ് ജൂഡ് ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, മുഖത്തല, ആലുംമൂട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691577
1720 ഹന്ന പ്രവീണ്‍ എ, ക്ലാസ്: 5, സെയ്ന്റ് ജൂഡ് ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, മുഖത്തല, ആലുംമൂട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691577
1721 ശിഖ പി, ക്ലാസ്: 6, സെയ്ന്റ് ജൂഡ് ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, മുഖത്തല, ആലുംമൂട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691577
1722 റീബ സജി, ക്ലാസ്: 8, സെയ്ന്റ് ജൂഡ് ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, മുഖത്തല, ആലുംമൂട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691577
1723 വൈഷ്ണവ എ, ക്ലാസ്: 8, സെയ്ന്റ് ജൂഡ് ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, മുഖത്തല, ആലുംമൂട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691577
1724 റിസ ഇസഡ്, ക്ലാസ്: 8, സെയ്ന്റ് ജൂഡ് ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, മുഖത്തല, ആലുംമൂട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691577
1725 വൈഷ്ണവി വിജയ്, ക്ലാസ്: 8, സെയ്ന്റ് ജൂഡ് ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, മുഖത്തല, ആലുംമൂട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691577
1726 ജയലക്ഷ്മി ഡി റ്റി, ക്ലാസ്: 8, സെയ്ന്റ് ജൂഡ് ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, മുഖത്തല, ആലുംമൂട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691577
1727 ഹരികൃഷ്ണ എം എസ്, ക്ലാസ്: 8, സെയ്ന്റ് ജൂഡ് ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, മുഖത്തല, ആലുംമൂട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691577
1728 മുഹമ്മദ് സുഫിയാന്‍, ക്ലാസ്: 8, സെയ്ന്റ് ജൂഡ് ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, മുഖത്തല, ആലുംമൂട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691577
1729 ആര്യാ സി, ക്ലാസ്: 8, സെയ്ന്റ് ജൂഡ് ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, മുഖത്തല, ആലുംമൂട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691577
1730 ഗായത്രി ജയചന്ദ്രന്‍, ക്ലാസ്: 8, സെയ്ന്റ് ജൂഡ് ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, മുഖത്തല, ആലുംമൂട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691577
1731 അശ്വതി കൃഷ്ണ, ക്ലാസ്: 9, സെയ്ന്റ് ജൂഡ് ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, മുഖത്തല, ആലുംമൂട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691577
1732 കണ്ണന്‍ എസ്, ക്ലാസ്: 9, സെയ്ന്റ് ജൂഡ് ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, മുഖത്തല, ആലുംമൂട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691577
1733 ഫാത്തിമ എം, ക്ലാസ്: 9, സെയ്ന്റ് ജൂഡ് ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, മുഖത്തല, ആലുംമൂട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691577
1734 ശരണ്യ എസ്, ക്ലാസ്: 9, സെയ്ന്റ് ജൂഡ് ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, മുഖത്തല, ആലുംമൂട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691577
1735 നന്ദന എസ്,  എസ് ആര്‍ വി യു പി എസ്, ചങ്ങന്‍കുളങ്ങര, ഓച്ചിറ, കൊല്ലം.
1736 കാവ്യ ബി, എസ് ആര്‍ വി യു പി എസ്, ചങ്ങന്‍കുളങ്ങര, ഓച്ചിറ, കൊല്ലം.
1737 അനുപമ എം എസ്, ക്ലാസ്: 10 ബി, ബി ആര്‍ മെമ്മോറിയല്‍ സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, ചേതടി, ചെങ്ങമ്മനാട് പി ഒ, കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം. 691557
1738 മിത്തു എ മരിയ, ക്ലാസ്: 5 സി, ബി ആര്‍ മെമ്മോറിയല്‍ സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, ചേതടി, ചെങ്ങമ്മനാട് പി ഒ, കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം. 691557
1739 ഷിഫാ ഷാനവാസ്, ക്ലാസ്: 8 ബി, ബി ആര്‍ മെമ്മോറിയല്‍ സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, ചേതടി, ചെങ്ങമ്മനാട് പി ഒ, കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം. 691557
1740 ആര്‍ദ്രാ ആര്‍ എസ്, ക്ലാസ്: 6, ബി ആര്‍ മെമ്മോറിയല്‍ സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, ചേതടി, ചെങ്ങമ്മനാട് പി ഒ, കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം. 691557
1741 അല്‍ഫിയ, ക്ലാസ്: +1, ബി ആര്‍ മെമ്മോറിയല്‍ സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, ചേതടി, ചെങ്ങമ്മനാട് പി ഒ, കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം. 691557
1742 ഹരിത എം, ക്ലാസ്: 10 എ, ബി ആര്‍ മെമ്മോറിയല്‍ സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, ചേതടി, ചെങ്ങമ്മനാട് പി ഒ, കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം. 691557
1743 ദേവഗോവിന്ദ് യു ആര്‍, ക്ലാസ്: 7 സി, ബി ആര്‍ മെമ്മോറിയല്‍ സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, ചേതടി, ചെങ്ങമ്മനാട് പി ഒ, കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം. 691557
1744 ശ്രേയാപ്രസാദ്, ക്ലാസ്: 8 ബി, ബി ആര്‍ മെമ്മോറിയല്‍ സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, ചേതടി, ചെങ്ങമ്മനാട് പി ഒ, കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം. 691557
1745 ആന്‍ലയാ ജിജി ബോബി, ക്ലാസ്: 6 എ, ബി ആര്‍ മെമ്മോറിയല്‍ സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, ചേതടി, ചെങ്ങമ്മനാട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691557
1746 ശിവമോഹന്‍, ക്ലാസ്: 6 ബി, ബി ആര്‍ മെമ്മോറിയല്‍ സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, ചേതടി, ചെങ്ങമ്മനാട് പി ഒ, കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം. 691557
1747 റിയാ അന്നാ ബിജു, ക്ലാസ്: 6 സി, ബി ആര്‍ മെമ്മോറിയല്‍ സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, ചേതടി, ചെങ്ങമ്മനാട് പി ഒ,കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം. 691557
1748 ഹിലാപ്രശോഭ്, ക്ലാസ്: 6 ബി, ബി ആര്‍ മെമ്മോറിയല്‍ സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, ചേതടി, ചെങ്ങമ്മനാട് പി ഒ, കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം. 691557
1749 മൈഥിലി രജനി ചന്ദു, ക്ലാസ്: 6 സി, ബി ആര്‍ മെമ്മോറിയല്‍ സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, ചേതടി, ചെങ്ങമ്മനാട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691557
1750 റീജാജോണ്‍, ക്ലാസ്: 9 ബി, ബി ആര്‍ മെമ്മോറിയല്‍ സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, ചേതടി, ചെങ്ങമ്മനാട് പി ഒ, കൊട്ടാരക്കര,കൊല്ലം. 691557
1751 ദേവികൃഷ്ണ, ക്ലാസ്: 9 സി, ബി ആര്‍ മെമ്മോറിയല്‍ സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, ചേതടി, ചെങ്ങമ്മനാട് പി ഒ, കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം. 691557
1752 ഫാത്തിമ എസ്, ക്ലാസ്: 9 എ, ബി ആര്‍ മെമ്മോറിയല്‍ സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, ചേതടി, ചെങ്ങമ്മനാട് പി ഒ, കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം. 691557
1753 ആതിര എസ്, ക്ലാസ്: 9 എ, ബി ആര്‍ മെമ്മോറിയല്‍ സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, ചേതടി, ചെങ്ങമ്മനാട് പി ഒ, കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം. 691557
1754 ജിതിന്‍ ജോണ്‍സണ്‍, ക്ലാസ്: 9 എ, ബി ആര്‍ മെമ്മോറിയല്‍ സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, ചേതടി, ചെങ്ങമ്മനാട് പി ഒ, കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം. 691557
1755 ശ്രീതു വി എസ്, ക്ലാസ്: 8 ബി, ബി ആര്‍ മെമ്മോറിയല്‍ സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, ചേതടി, ചെങ്ങമ്മനാട് പി ഒ, കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം. 691557
1756 അശ്വിന്‍ എ, ക്ലാസ്: 8 ബി, ബി ആര്‍ മെമ്മോറിയല്‍ സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, ചേതടി, ചെങ്ങമ്മനാട് പി ഒ, കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം. 691557
1757 അഞ്ജു ജെ, ക്ലാസ്: 9 എ, ബി ആര്‍ മെമ്മോറിയല്‍ സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, ചേതടി, ചെങ്ങമ്മനാട് പി ഒ, കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം. 691557
1758 അനീന ബി ഫിലിപ്പ്, ക്ലാസ്: 9 എ, ബി ആര്‍ മെമ്മോറിയല്‍ സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, ചേതടി, ചെങ്ങമ്മനാട് പി ഒ, കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം. 691557
1759 അമല്‍കൃഷ്ണന്‍, ക്ലാസ്: 9 ബി, ബി ആര്‍ മെമ്മോറിയല്‍ സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, ചേതടി, ചെങ്ങമ്മനാട് പി ഒ, കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം. 691557
1760 മന്‍ഹിത് എം പിള്ള, ക്ലാസ്: 7 ബി, ബി ആര്‍ മെമ്മോറിയല്‍ സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, ചേതടി, ചെങ്ങമ്മനാട് പി ഒ, കൊല്ലം. 691557
1761 കാര്‍ത്തിക് പി ജി, ക്ലാസ്: 7 ബി, ബി ആര്‍ മെമ്മോറിയല്‍ സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, ചേതടി, ചെങ്ങമ്മനാട് പി ഒ, കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം. 691557
1762 ക്രിസ്റ്റീന ജെ, ക്ലാസ്: 9 സി, ബി ആര്‍ മെമ്മോറിയല്‍ സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, ചേതടി, ചെങ്ങമ്മനാട് പി ഒ, കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം. 691557
1763 അക്ഷര എസ് പിള്ള, ക്ലാസ്: 9 ബി, ബി ആര്‍ മെമ്മോറിയല്‍ സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, ചേതടി, ചെങ്ങമ്മനാട് പി ഒ, കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം. 691557
1764 അലിംമുഹമ്മദ്, ക്ലാസ്: 5 സി, ബി ആര്‍ മെമ്മോറിയല്‍ സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, ചേതടി, ചെങ്ങമ്മനാട് പി ഒ, കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം. 691557
1765 ദിവ്യ മേരി കോശി, ക്ലാസ്: 5 ബി, ബി ആര്‍ മെമ്മോറിയല്‍ സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, ചേതടി, ചെങ്ങമ്മനാട് പി ഒ, കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം. 691557
1766 മയൂഖ ഡി എസ്, ക്ലാസ്: 5 സി, ബി ആര്‍ മെമ്മോറിയല്‍ സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, ചേതടി, ചെങ്ങമ്മനാട് പി ഒ, കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം. 691557
1767 സംഗീത എം എസ്, ക്ലാസ്: 9 ബി, ബി ആര്‍ മെമ്മോറിയല്‍ സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, ചേതടി, ചെങ്ങമ്മനാട് പി ഒ, കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം. 691557
1768 ജിതിന്‍ജോസ്, ക്ലാസ്: 6 എ, ബി ആര്‍ മെമ്മോറിയല്‍ സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, ചേതടി, ചെങ്ങമ്മനാട് പി ഒ, കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം. 691557
1769 ദേവു എസ് മുരളി, ക്ലാസ്: 6 ബി, ബി ആര്‍ മെമ്മോറിയല്‍ സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, ചേതടി, ചെങ്ങമ്മനാട് പി ഒ, കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം. 691557
1770 അമല്‍ കെ പോള്‍, ക്ലാസ്: 9 എ, ബി ആര്‍ മെമ്മോറിയല്‍ സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, ചേതടി, ചെങ്ങമ്മനാട് പി ഒ, കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം. 691557
1771 അതുല്യ ജെ എസ്, ക്ലാസ്: 10 എ, ബി ആര്‍ മെമ്മോറിയല്‍ സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂള്‍, ചേതടി, ചെങ്ങമ്മനാട് പി ഒ, കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം. 691557
1772 അഞ്ജിത പ്രസാദ്, ക്ലാസ്: 4 എ, ഗവ. എല്‍ പി എസ് പെരിങ്ങല്ലൂര്‍, ആയൂര്‍ പി ഒ, കൊല്ലം. 691533
1773 ആത്മജ എം കൃഷ്ണ, ക്ലാസ്: 5 എ, നവദീപ് പബ്ലിക് സ്‌കൂള്‍, വെറ്റിലത്താഴം, ഡീസന്റ് ജംഗ്ഷന്‍ പി ഒ, മുഖത്തല, കൊല്ലം. 691577
1774 അഷ്‌റിന്‍, ക്ലാസ്: 5 ബി, നവദീപ് പബ്ലിക് സ്‌കൂള്‍, വെറ്റിലത്താഴം, ഡീസന്റ് ജംഗ്ഷന്‍ പി ഒ, മുഖത്തല, കൊല്ലം. 691577
1775 നിവേദ്യ എസ് കൃഷ്ണന്‍, ക്ലാസ്: 5 സി, നവദീപ് പബ്ലിക് സ്‌കൂള്‍, വെറ്റിലത്താഴം, ഡീസന്റ് ജംഗ്ഷന്‍ പി ഒ, മുഖത്തല, കൊല്ലം. 691577
1776 സല്‍മ എ, ക്ലാസ്: 7 സി, നവദീപ് പബ്ലിക് സ്‌കൂള്‍, വെറ്റിലത്താഴം, ഡീസന്റ് ജംഗ്ഷന്‍ പി ഒ, മുഖത്തല, കൊല്ലം. 691577
1777 അഭിരാം ബി നായര്‍, ക്ലാസ്: 7 സി, നവദീപ് പബ്ലിക് സ്‌കൂള്‍, വെറ്റിലത്താഴം, ഡീസന്റ് ജംഗ്ഷന്‍ പി ഒ, മുഖത്തല, കൊല്ലം. 691577
1778 നന്ദിതാനന്ദന്‍, ക്ലാസ്: 6 സി, നവദീപ് പബ്ലിക് സ്‌കൂള്‍, വെറ്റിലത്താഴം, ഡീസന്റ് ജംഗ്ഷന്‍ പി ഒ, മുഖത്തല, കൊല്ലം. 691577
1779 ആദിത്യ ബൈജു, ക്ലാസ്: 9 സി, നവദീപ് പബ്ലിക് സ്‌കൂള്‍, വെറ്റിലത്താഴം, ഡീസന്റ് ജംഗ്ഷന്‍ പി ഒ, മുഖത്തല, കൊല്ലം. 691577
1780 റാനിയാ സമീര്‍, ക്ലാസ്: 7 സി, നവദീപ് പബ്ലിക് സ്‌കൂള്‍, വെറ്റിലത്താഴം, ഡീസന്റ് ജംഗ്ഷന്‍ പി ഒ, മുഖത്തല, കൊല്ലം. 691577
1781 ദയാചന്ദ്രന്‍, ക്ലാസ്: 9 എ, നവദീപ് പബ്ലിക് സ്‌കൂള്‍, വെറ്റിലത്താഴം, ഡീസന്റ് ജംഗ്ഷന്‍ പി ഒ, മുഖത്തല, കൊല്ലം. 691577
1782 ആഫിയ എ, ക്ലാസ്: 9 എ, നവദീപ് പബ്ലിക് സ്‌കൂള്‍, വെറ്റിലത്താഴം, ഡീസന്റ് ജംഗ്ഷന്‍ പി ഒ, മുഖത്തല, കൊല്ലം. 691577
(കൊല്ലം ജില്ലയിലെ തുടര്‍ച്ച ഇടയ്ക്ക് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.)
 
പാലക്കാട്
 
1783 ഷീജ എസ്,  പി കെ എം എ യു പി എസ്, ചിറ്റിലഞ്ചേരി പി ഒ, പാലക്കാട്. 678704
1784 അനഘ എസ്,  സെന്‍ട്രല്‍ യു പി സ്‌കൂള്‍, പുലാപ്പറ്റ, പാലക്കാട്. 678632
1785 മേധ എം, ക്ലാസ്: 7 സി, ഗവ. യു പി സ്‌കൂള്‍, പട്ടാമ്പി, പട്ടാമ്പി പി ഒ, പാലക്കാട്. 679303
1786 ആര്‍ദ്ര പി എം, ക്ലാസ്: 6 ഡി, ഗവ. യു പി സ്‌കൂള്‍, പട്ടാമ്പി, പട്ടാമ്പി പി ഒ, പാലക്കാട്. 679303
1787 അഞ്ജന കൃഷ്ണന്‍, ക്ലാസ്: 6 സി, ഗവ. യു പി സ്‌കൂള്‍, പട്ടാമ്പി, പട്ടാമ്പി പി ഒ, പാലക്കാട്. 679303
 
ഇടുക്കി
 
1788 മിഥുന്‍ എം, ക്ലാസ്: 6, സെയ്ന്റ് സെബാസ്റ്റിയന്‍സ് യു പി സ്‌കൂള്‍, നെടുങ്കണ്ടം പി ഒ, ഇടുക്കി 685553
1789 അലന്‍ വില്‍സണ്‍, ക്ലാസ്: 6, സെയ്ന്റ് സെബാസ്റ്റിയന്‍സ് യു പി സ്‌കൂള്‍, നെടുങ്കണ്ടം പി ഒ, ഇടുക്കി 685553
1790 ഗോവിന്ദ് ബാബു, ക്ലാസ്: 5, സെയ്ന്റ് സെബാസ്റ്റിയന്‍സ് യു പി സ്‌കൂള്‍, നെടുങ്കണ്ടം പി ഒ, ഇടുക്കി 685553
1791 ക്രിസ്റ്റോ ബിനോയ്, ക്ലാസ്: 7, സെയ്ന്റ് മേരീസ് ഹൈസ്‌കൂള്‍, വഴവര, കട്ടപ്പന, ഇടുക്കി. 685515
1792 അനുഷ്‌ക ജോളി ഡെന്നി, ക്ലാസ്: 8, സെയ്ന്റ് മേരീസ് ഹൈസ്‌കൂള്‍, വഴവര, കട്ടപ്പന, ഇടുക്കി. 685515
 
കൊല്ലം (തുടര്‍ച്ച)
 
1793 ഷൈഹാന ഫാത്തിമ, ക്ലാസ്: 6 ബി, ഗവ. യു പി എസ്, നിലമേല്‍ പി ഒ,  കൊല്ലം. 691535
 
കണ്ണൂര്‍
 
1794 കീര്‍ത്തി സുരേഷ്, ക്ലാസ്: 7, ചെങ്ങളായി എ യു പി സ്‌കൂള്‍, ചെങ്ങളായി പി ഒ, ശ്രീകണ്ഠപുരം, കണ്ണൂര്‍ 670631
1795 കീര്‍ത്തന സന്തോഷ്, ക്ലാസ്: 6 എ, കടമ്പൂര്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറിസ്‌കൂള്‍, കടമ്പൂര്‍ പി ഒ, കണ്ണൂര്‍ 670663
1796 അനുശ്രീ പ്രദീപ്, ക്ലാസ്: 7 ഐ, തൃച്ചമ്പരം യു പി സ്‌കൂള്‍, തളിപ്പറമ്പ, കണ്ണൂര്‍ 670141
 
കോഴിക്കോട്
 
1797 ഋത്വിക് ഗോപാല്‍ ഇ എം, ക്ലാസ്: 7 എ, ഗവ. യു പി സ്‌കൂള്‍, കൊടല്‍, പന്തീരങ്കാവ് പി ഒ, കോഴിക്കോട് 673019
1798 മിന്‍ഹ കെ, ക്ലാസ്: 7 ബി, ഗവ. യു പി സ്‌കൂള്‍, കൊടല്‍, പന്തീരങ്കാവ് പി ഒ, കോഴിക്കോട് 673019
1799 അന്നപൂര്‍ണ പി എം, ക്ലാസ്: 7 ബി, ഗവ. യു പി സ്‌കൂള്‍, കൊടല്‍, പന്തീരങ്കാവ് പി ഒ, കോഴിക്കോട് 673019
1800 പുണ്യ സി പി, ക്ലാസ്: 7 എ, ഗവ. യു പി സ്‌കൂള്‍, കൊടല്‍, പന്തീരങ്കാവ് പി ഒ, കോഴിക്കോട് 673019
1801 ഐശ്വര്യ ടി എം, ക്ലാസ്: 7 എ, ഗവ. യു പി സ്‌കൂള്‍, കൊടല്‍, പന്തീരങ്കാവ് പി ഒ, കോഴിക്കോട് 673019
1802 ധനുഷ്‌ലാല്‍ കെ സി, ക്ലാസ്: 6 ബി, ഗവ. യു പി സ്‌കൂള്‍, കൊടല്‍, പന്തീരങ്കാവ് പി ഒ, കോഴിക്കോട് 673019
1803 സ്‌നേഹ പി പി, ക്ലാസ്: 7 ബി, ഗവ. യു പി സ്‌കൂള്‍, കൊടല്‍, പന്തീരങ്കാവ് പി ഒ, കോഴിക്കോട് 673019
1804 അനവ്യ എം എം, ക്ലാസ്: 7 എ, ഗവ. യു പി സ്‌കൂള്‍, കൊടല്‍, പന്തീരങ്കാവ് പി ഒ, കോഴിക്കോട് 673019
1805 നന്ദന അനില്‍കുമാര്‍, ക്ലാസ്: 7 ബി, ഗവ. യു പി സ്‌കൂള്‍, കൊടല്‍, പന്തീരങ്കാവ് പി ഒ, കോഴിക്കോട് 673019
1806 അഥിന്‍രാജ് പി വി, ക്ലാസ്: 7 ഡി, ഗവ. യു പി സ്‌കൂള്‍, കൊടല്‍, പന്തീരങ്കാവ് പി ഒ, കോഴിക്കോട് 673019
1807 ഫിദലുബാന, ക്ലാസ്: 7 എ, ഗവ. യു പി സ്‌കൂള്‍, കൊടല്‍, പന്തീരങ്കാവ് പി ഒ, കോഴിക്കോട് 673019
 
ആലപ്പുഴ
 
1808 ലിബിന്‍ ബെന്നി, ക്ലാസ്: 4, ഗവ. ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, ആയാപറമ്പ്, ചെറുതാന പി ഒ, ആലപ്പുഴ 690517
1809 മാളവിക രാജീവ്, ക്ലാസ്: 6, ഗവ. ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, ആയാപറമ്പ്, ചെറുതാന പി ഒ, ആലപ്പുഴ 690517
1810 ശ്രീലക്ഷ്മി വി, ക്ലാസ്: 7, ഗവ. ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, ആയാപറമ്പ്, ചെറുതാന പി ഒ, ആലപ്പുഴ 690517
1811 ആതിര മോഹനന്‍, ക്ലാസ്: 5, ഗവ. ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, ആയാപറമ്പ്, ചെറുതാന പി ഒ, ആലപ്പുഴ 690517
1812 രേവതി ആര്‍, ക്ലാസ്: 8, ഗവ. ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, ആയാപറമ്പ്, ചെറുതാന പി ഒ, ആലപ്പുഴ 690517
 
മലപ്പുറം
 
1813 അശ്വതി, ക്ലാസ്: 8 എ, എ കെ എം എച്ച് എസ് എസ് കോട്ടൂര്‍, ഇന്‍ഡ്യനൂര്‍ പി ഒ, കോട്ടക്കല്‍, മലപ്പുറം 676503
1814 ആകാശ് രവീന്ദ്രന്‍, ക്ലാസ്: 9 എ, എ കെ എം എച്ച് എസ് എസ് കോട്ടൂര്‍, ഇന്‍ഡ്യനൂര്‍ പി ഒ, കോട്ടക്കല്‍, മലപ്പുറം 676503
1815 ഹെന്ന മുജീബ്, ക്ലാസ്: 8 എ, എ കെ എം എച്ച് എസ് എസ് കോട്ടൂര്‍, ഇന്‍ഡ്യനൂര്‍ പി ഒ, കോട്ടക്കല്‍, മലപ്പുറം 676503
1816 റിഫ നിദാന്‍ എ, ക്ലാസ്: 7 എ, എ കെ എം എച്ച് എസ് എസ് കോട്ടൂര്‍, ഇന്‍ഡ്യനൂര്‍ പി ഒ, കോട്ടക്കല്‍, മലപ്പുറം 676503
1817 മേഘ്‌ന എന്‍, ക്ലാസ്: 7 എ, എ കെ എം എച്ച് എസ് എസ് കോട്ടൂര്‍, ഇന്‍ഡ്യനൂര്‍ പി ഒ, കോട്ടക്കല്‍, മലപ്പുറം 676503
1818 മാളവിക സി, ക്ലാസ്: 8 എ, എ കെ എം എച്ച് എസ് എസ് കോട്ടൂര്‍, ഇന്‍ഡ്യനൂര്‍ പി ഒ, കോട്ടക്കല്‍, മലപ്പുറം 676503
1819 ഫാത്തിമ ഫഹ്മിദ, ക്ലാസ്: 6 ഐ, എ കെ എം എച്ച് എസ് എസ് കോട്ടൂര്‍, ഇന്‍ഡ്യനൂര്‍ പി ഒ, കോട്ടക്കല്‍, മലപ്പുറം 676503
1820 സഹ്‌ല മറിയം, ക്ലാസ്: 10 എ, എ കെ എം എച്ച് എസ് എസ് കോട്ടൂര്‍, ഇന്‍ഡ്യനൂര്‍ പി ഒ, കോട്ടക്കല്‍, മലപ്പുറം 676503
1821 ഷബീബ പി എം, ക്ലാസ്: 10 എ, എ കെ എം എച്ച് എസ് എസ് കോട്ടൂര്‍, ഇന്‍ഡ്യനൂര്‍ പി ഒ, കോട്ടക്കല്‍, മലപ്പുറം 676503
 
എറണാകുളം
 
1822 ലിനു പൗലോസ്, ക്ലാസ്: 9 ഇ, എം ജി എം എച്ച് എസ് എസ്, കുറുപ്പമ്പടി, എറണാകുളം 683545
1823 അഞ്ജന വി നായര്‍, ക്ലാസ്: 9 ഇ, എം ജി എം എച്ച് എസ് എസ്, കുറുപ്പമ്പടി, എറണാകുളം 683545
1824 കീര്‍ത്തി ബി നായര്‍, ക്ലാസ്: 9 എ, എം ജി എം എച്ച് എസ് എസ്, കുറുപ്പമ്പടി, എറണാകുളം 683545
1825 ഐറിന്‍ അഞ്ജു ജോണ്‍, ക്ലാസ്: 9 സി, എം ജി എം എച്ച് എസ് എസ്, കുറുപ്പമ്പടി, എറണാകുളം 683545
1826 ബ്ലസി രാജന്‍, ക്ലാസ്: 9 സി, എം ജി എം എച്ച് എസ് എസ്, കുറുപ്പമ്പടി, എറണാകുളം 683545
1827 ദീപക് റെജി, ക്ലാസ്: 9 ഡി, എം ജി എം എച്ച് എസ് എസ്, കുറുപ്പമ്പടി, എറണാകുളം 683545
 
തിരുവനന്തപുരം (തുടര്‍ച്ച)
 
1828 ഹരിപ്രിയ ആര്‍, ക്ലാസ്: 6 എ, എസ് എന്‍ എച്ച് എസ് എസ്, ഉഴമലയ്ക്കല്‍, പുതുക്കുളങ്ങര പി ഒ, നെടുമങ്ങാട്, തിരുവനന്തപുരം.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kerala State Institute for Childrens Literature
Sanskrit College Campus,
Palayam,Thiruvananthapuram
Kerala - 695 034
director@ksicl.org
0471-2328549, 2327276, 2333790
2333790
© 2017 All Rights Reserved. Designed By CDIT