ആ പൂച്ച എവിടെ?

ആ പൂച്ച എവിടെ?

30.00

രചന
ചിത്രീകരണം  
മഞ്ജുള പത്മനാഭന്‍

SKU: ISBN 978-81-8494-038-6 Category:

Description

നഗരത്തിലെ തിരക്കുള്ള പാതയില്‍ കാണാതായ ഒരു കറുമ്പി പൂച്ചക്കുട്ടിയെ തിരയുന്ന കഥ
നഗരവീഥിയും അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളെയും യാത്രക്കാരെയും മനോഹരമായ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ കോറിയിടുകയാണ് ചിത്രകാരി. ഇവയൊക്കെ എപ്പോഴും ഒരുപടി മുന്നോട്ടു നില്ക്കുന്ന മിന്നയോടൊപ്പം പൂനിയെത്തേടാന്‍ നിങ്ങളെയും ക്ഷണിക്കുന്നു.രചന
ചിത്രീകരണം  
മഞ്ജുള പത്മനാഭന്‍

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ആ പൂച്ച എവിടെ?”

Your email address will not be published. Required fields are marked *