പണ്ഡിറ്റ് കെ പി കറുപ്പൻ

View cart “ഫ്രൈഡേ ഫൈവ്” has been added to your cart.

പണ്ഡിറ്റ് കെ പി കറുപ്പൻ

60.00

രാജു കാട്ടുപുനം

ഗോപു പട്ടിത്തറ

Description

അമ്മന്നൂര്‍ മാധവചാക്യാരുടെ ജീവചരിത്രം

Additional information

രചന രാജു കാട്ടുപുനം
ചിത്രീകരണം ഗോപു പട്ടിത്തറ
ഡിസൈന്‍ വെങ്കി
ISBN 978-81-8494-458-7
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2013
എഡിറ്റര്‍ ചിത്ര എസ്
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/6
ലേയൗട്ട് വിഷ്ണു പി എസ്