പത്ത്

പത്ത്

20.00

രചന
ചിത്രീകരണം  ഷെഫാലി ജെയിന്‍

SKU: ISBN 978-81-8494-046-6 Category:

Description

ചെറിയ അത്ഭുതങ്ങള്‍ നല്കുന്ന സന്തോഷത്തെക്കുറിച്ച് ലളിതമായി വിവരിക്കുന്ന കഥ
ഇതാ ഒന്ന്. ഹോ, രണ്ട് ഇപ്പോള്‍ മൂന്നായി.
അവരെന്താണ് കാണുന്നതെന്ന്
പറയാമോ?

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പത്ത്”

Your email address will not be published. Required fields are marked *