വീണ്ടും ഒരു പ്രഭാതം

വീണ്ടും ഒരു പ്രഭാതം

35.00

കൊല്ലം തുളസി
രാജീവ് എൻ ടി

Description

അനുഗൃഹീത നടൻ കൊല്ലം തുളസി കൊച്ചു കൂട്ടുകാർക്കായി രചിച്ച ലഘുനാടകം

Additional information

രചന കൊല്ലം തുളസി
ചിത്രീകരണം രാജീവ് എൻ ടി
ഡിസൈന്‍ സാബുലാൽ
ISBN 978-81-8494-403-7
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2015
എഡിറ്റര്‍ സെലിന്‍ ജെ എന്‍
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/8

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “വീണ്ടും ഒരു പ്രഭാതം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *