ഭരണസമിതി

ചെയര്‍മാന്‍

 ശ്രീ. സജി ചെറിയാൻ

(ബഹു.സാംസ്കാരികവകുപ്പു മന്ത്രി )

വൈസ് ചെയര്‍മാന്‍

ശ്രീമതി മിനി ആന്റണി ഐ എ എസ്

(സെക്രട്ടറി, സാംസ്കാരികവകുപ്പ്)

മെംബര്‍ സെക്രട്ടറി

ശ്രീ പള്ളിയറ ശ്രീധരന്‍

(ഡയറക്ടര്‍, കേരള സംസ്ഥാന ബാലസാഹിത്യ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്)

 
– ഔദ്യോഗിക അംഗങ്ങള്‍ –
സെക്രട്ടറി/പ്രതിനിധി, സാംസ്കാരികകാര്യ വകുപ്പ്
സെക്രട്ടറി/പ്രതിനിധി, ധനകാര്യവകുപ്പ്
സാംസ്കാരിക ഡയറക്ടർ/പ്രതിനിധി
പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ/പ്രതിനിധി
– അനൗദ്യോഗിക അംഗങ്ങള്‍ –
ശ്രീ. കെ കെ കൃഷ്ണകുമാർ
ശ്രീ. ടി കെ നാരായണദാസ്
ഡോ. ഹക്കീം
ശ്രീ. ആലപ്പി രമണൻ
ഡോ. എൻ കെ ഗീത
ശ്രീ. ജി നിശികാന്ത്
ശ്രീ. പയ്യന്നൂർ കുഞ്ഞിരാമൻ
ശ്രീമതി. ജാനമ്മ കുഞ്ഞുണ്ണി
അഡ്വ. എം രൺദീഷ് മേലേതിൽ
ശ്രീ. സരോദ് ചങ്ങാടത്
ശ്രീമതി. സുജ സൂസൻ ജോർജ്ജ്
ശ്രീ. കെ എൻ കുട്ടി കടമ്പഴിപ്പുറം
ശ്രീ. സുനിൽ കുന്നര
ശ്രീമതി. കെ രമ
ശ്രീ. ചേർത്തല രാജൻ
ശ്രീമതി. സിജിത അനിൽ