തളിര് സ്കോളർഷിപ്പ് 2022 – ജൂനിയർ വിഭാഗം വിജയികളുടെ ലിസ്റ്റ്

തളിര് സ്കോളർഷിപ്പ് 2022 – ജൂനിയർ വിഭാഗം വിജയികളുടെ ലിസ്റ്റ്

തളിര് സ്കോളർഷിപ്പ് 2022 – ജൂനിയർ വിഭാഗം വിജയികളുടെ ലിസ്റ്റ് . 
*ഈ ലിസ്റ്റ് നിബന്ധനകൾക്കു വിധേയമായിരിക്കും. ജില്ല, ക്ലാസ് തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ തെറ്റായി നൽകിയതായി ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ സ്കോളർഷിപ്പിന് അർഹതയുണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല.  ജില്ലാതല സ്കോളർഷിപ്പിന് അർഹരായവർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് അറിയിക്കുന്നതാണ്.
അതതു ജില്ലകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്കു വാങ്ങിയ കുട്ടികൾക്കാണ് സംസ്ഥാനതലമത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അർഹത. ഇവരുടെ ലിസ്റ്റ് പിന്നീട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്. 

 

NO RegNO Name Class Mark Dist School
A Category, Rs. 1000
1 31052 Sidharth Sreekumar 6 97 Thiruvananthapuram Govt. H S Kachani
2 29957 Martha Mary Chacko 5 97 Thiruvananthapuram Christ Nagar Senior Secondary School, Thiruvallam
3 13627 Anandu Vijay 7 96 Thiruvananthapuram GOVT.MODEL HSS, THIRUVANANTHAPURAM
4 5754 Rishika P Sreejith 5 95 Thiruvananthapuram GOVT. HIGHER SECONDARY SCHOOL FOR GIRLS (GGHSS), COTTON HILL
5 38710 Abhinand S R 5 95 Thiruvananthapuram G H S S Keezharoor
6 31043 Aditi A Pillai 7 94 Thiruvananthapuram Govt. Town UPS Attingal
7 10721 Nila Riju 7 94 Thiruvananthapuram Govt. U. P. S. Anachal
8 19885 Sredha B S 6 94 Thiruvananthapuram GOVT UPS RAMAPURAM
9 30481 Anugraha D S 7 94 Thiruvananthapuram Govt. V&HSS Pirappancodu
10 10487 Hrudasree R Krishnan 7 94 Thiruvananthapuram Christ Nagar EHSS
11 23437 Sadhika D S 6 93 Thiruvananthapuram Ghss Elampa
12 17806 Saanandh S V 5 93 Thiruvananthapuram GHSS ELAMPA
13 28089 Arnav R Sekhar 5 93 Thiruvananthapuram CSI EMHSS ATTINGAL
14 1785 Akshitha P Giresh 7 93 Thiruvananthapuram CARMEL GIRL’S HSS VAZHUTHACAUD,THIRUVANANTHAPURAM
15 15174 Neha Ann Godwin 7 92 Thiruvananthapuram GGHSS COTTON HILL TRIVANDRUM
16 30500 Parvathy S R 7 92 Thiruvananthapuram G H S Avanavancheri
17 31766 Kaushik Ambadi S 7 92 Thiruvananthapuram Jawahar Navodaya Vidhyalaya Trivandrum
18 38912 Abhiram S 5 92 Thiruvananthapuram Neodale Secondary School, Killy
19 27091 Akshadha A Nair 6 92 Thiruvananthapuram Sai Krishna Public School
20 32482 Devananda P S 7 92 Thiruvananthapuram RRVGHSS Kilimanoor
21 11678 Devanandan S A 6 91 Thiruvananthapuram GOVT. UPS VAMANAPURAM
22 33981 Ahana Sasikumar 5 91 Thiruvananthapuram C.S.I.E.M.H.S.S. Attingal
23 33413 Nayana S 7 91 Thiruvananthapuram GOV. VHSS VEERANAKAVU
24 13528 Vignesh B S 7 91 Thiruvananthapuram VVHSS Nemome
25 27686 Adithyaa Aj 7 91 Thiruvananthapuram St.Thomas Central School, Mukkolakkal, TVPM
26 10666 Gowtham Vj 7 91 Thiruvananthapuram G. K. Smaraka Govt.V&HSS Vellanad
27 15156 Kalyani S 7 91 Thiruvananthapuram GVHSS Parassala
28 13592 Krishnasree M M 6 90 Thiruvananthapuram GHSS Thonnakkal
29 19831 Siddharth A D 6 90 Thiruvananthapuram SHANTHINIKETAN SCHOOL
30 18316 M S Madhavan 7 90 Thiruvananthapuram Government UPS Kunnathukal
31 19695 Rajeswary J 7 90 Thiruvananthapuram PSNMUPS VELIYANNOOR
32 33200 Advait Vasudevan N R 7 90 Thiruvananthapuram St. Mary’s H.S.S, Pattom, TVM
33 29365 Ananya.p.s. 7 90 Thiruvananthapuram NSS HSS MADAVOOR
34 35789 Deva Theerdha A S 7 90 Thiruvananthapuram ST. CHRYSOSTOMS GHS NELLIMOODU
35 3310 Aadith R A 6 90 Thiruvananthapuram St. Joseph U.P School Panamkutty
36 3245 Pooja Nair R 7 90 Thiruvananthapuram Govt GHSS Cottonhill
B Category, Rs. 500
38 23606 Prarthana S J 7 89 Thiruvananthapuram SR.ELIZABETH JOEL C.S.I ENGLISH MEDIUM HIGHER SECONDARY SCHOOL
39 38893 Sree Lekshmi B S 6 88 Thiruvananthapuram Sai Krishna Public School, Chenkal
40 29366 Adidev.p.s. 7 88 Thiruvananthapuram NSS HSS MADAVOOR
41 3605 Madhav.s 5 88 Thiruvananthapuram MANNAM MEMORIAL RESIDENTIAL HIGHER SECONDARY SCHOOL
42 14625 Aksharathmika R S 7 88 Thiruvananthapuram HOLY ANGELS CONVENT H S S, VANCHIYOOR
43 38922 Devika S Nair 7 88 Thiruvananthapuram Neodale Secondary School, Killy
44 21977 Akshay.a.nair 7 88 Thiruvananthapuram VPSHSS, VENGANOOR
45 29487 Karthik S Lal 6 88 Thiruvananthapuram Govt U P S Palavila
46 38379 Amina Muhammed Rafi 7 88 Thiruvananthapuram HVUPS Kurakanni, Varkala
47 5093 B.a. Rohith Krishna 7 88 Thiruvananthapuram Sai Krishna public school chenkal
48 15512 Niranjan R A 5 88 Thiruvananthapuram St Joseph’s u p s perayam. Paluvally
49 36948 Thamanna S 6 88 Thiruvananthapuram Govt.Girls HSS Cotton Hill
50 2750 Abhirami.g.r 5 87 Thiruvananthapuram CARMEL GHSS, VAZHUTHACAUD
51 38906 Vinayak N 6 87 Thiruvananthapuram Sai Krishna Public School, Chenkal
52 15311 Aryan A R 5 87 Thiruvananthapuram ST.MARY’S HIGHER SECONDARY SCHOOL,PATTOM,THIRUVANANTHAPURAM
53 7266 Anamika A.l 7 87 Thiruvananthapuram Govt. Girls Higher Secondary school, Malayinkeezhu, Thiruvananthapuram
54 23283 Irfana S N 7 87 Thiruvananthapuram SR.ELIZABETH JOEL CSI ENGLISH MEDIUM HSS
55 33153 Shreeya Gouri P A 7 87 Thiruvananthapuram DIET ATTINGAL
56 19314 Ananya A L 6 86 Thiruvananthapuram NEWJYOTHI CENTRAL SCHOOL
57 9974 Sandraja A S 7 86 Thiruvananthapuram GOVERNMENT G H S S ATTINGAL
58 34690 Anaitha Madhavan M P 7 86 Thiruvananthapuram Sree Neelakanta Vidya Peedom
59 32476 Neharika K Nair 7 86 Thiruvananthapuram R R V GIRLS HIGHER SECONDARY SCHOOL, KILIMANOOR
60 23180 Sreeprayag A S 5 86 Thiruvananthapuram SNHSS uzhamalakkal
61 38079 Gokul Sudhir 5 86 Thiruvananthapuram JYOTHIS PUBLIC SCHOOL ATTINGAL
62 30374 Anishka Suresh D 7 86 Thiruvananthapuram Govt. UPS Perayam
63 27530 Sreehari L Gireesh 5 86 Thiruvananthapuram M A.M English Medium Public School
64 31944 Gautham P R 6 86 Thiruvananthapuram GOVT.UPS NEMOM
65 38664 Aradhya R 7 86 Thiruvananthapuram HVUPS Kurakanni, Varkala
66 7411 Nafeesathul Mizriya F.s 5 86 Thiruvananthapuram ST.MARY’S HSS PATTOM
67 18209 Nivedya H Nair 7 86 Thiruvananthapuram THE SCHOOL OF THE GOOD SHEPHERD
68 29076 Vinayakan Unni 7 85 Thiruvananthapuram Sainik school kazhakootam
69 16995 Bhadra Nair U 5 85 Thiruvananthapuram GOVT TOWN U P S KILIMANOOR
70 33180 Arjun Manoj 5 85 Thiruvananthapuram St.Mary’s HSS Pattom
71 30408 Jithendra Nath J U 6 85 Thiruvananthapuram St. Joseph’s UPS Pottayilkada
72 30451 Devaprathap 6 85 Thiruvananthapuram St. Mary’s H S S Pattom
73 12134 Ahalya A B 7 85 Thiruvananthapuram GGHSS MALAYINKEEZHU
74 10713 Sivani B S 6 85 Thiruvananthapuram GOVT. U P S VENJARAMOODU
75 38690 Rithu Nandha R J 6 85 Thiruvananthapuram G H S S Keezharoor
76 30867 Mridul R D 6 85 Thiruvananthapuram Sarvodaya vidyalaya (ICSE)
77 32824 Rohan Shankar B 5 84 Thiruvananthapuram SHANTHINIKETAN SCHOOL
78 32822 Jeeva J 7 84 Thiruvananthapuram DBHS Vamanapuram
79 35932 Arun Krishna S A 5 84 Thiruvananthapuram G.U.P.S ATTUKAL
80 7479 Sreedev Hareesh 6 84 Thiruvananthapuram Govt. High School, Avanavanchery
81 38924 Sabari P 7 84 Thiruvananthapuram Neodale Secondary School, Killy
82 3049 Saadhana R 5 84 Thiruvananthapuram GOVT.G.H.S.S. KARAMANA
83 23818 Ahalya Sajan 7 84 Thiruvananthapuram Sr. Elizabeth joel CSIEMHSS Attingal
84 21031 Advait Sr 5 84 Thiruvananthapuram Saikrishna Public School Chenkal
85 37542 Anisha V 5 84 Thiruvananthapuram GOVT MODEL HSS VENGANOOR
86 26002 Jothika V. John 6 84 Thiruvananthapuram G. Karthikeyan Smaraka Government Higher Secondary School
87 11643 Sreenidhi Mahesh 5 84 Thiruvananthapuram Carnal GHSS, Vazhuthakkadu, Trivandrum, Kerala
88 23724 Aron Mathew 5 84 Thiruvananthapuram VPSHSS VENGANNOOR
89 22738 Nynika Anil 5 84 Thiruvananthapuram VIMALA HRIDHAYA HS VIRALY
90 19649 Athmika Nair M S 7 84 Thiruvananthapuram PSNMUPS VELIYANNOOR
91 18748 Hadikh Riswan S 6 84 Thiruvananthapuram Adayamon UPS
92 18459 Mahima B. S 6 84 Thiruvananthapuram Govt.Girls HigherSecondarySchoolMalayinkil
93 15906 Gaayathri Kr 6 84 Thiruvananthapuram ST.MARY’S HIGHER SECONDARY SCHOOL ,PATTOM
94 1656 Chandhana Sj 5 84 Thiruvananthapuram DIET Attingal

 

NO RegNO Name Class Mark Dist School
A Category, Rs. 1000
1 1898 Sidharth B 6 96 Kollam GVHSS Chathannoor
2 35097 Niranjana N 5 93 Kollam GOVT HIGHER SECONDARY SCHOOL
3 29125 Ithal.s 6 93 Kollam GHSS ANCHAL WEST
4 37858 Devika Gopan 6 92 Kollam KPM MODEL SCHOOL
5 28689 Neeharika S V 6 91 Kollam N V U P S VAYALA
6 30743 Vignesh B 6 91 Kollam GHSS ANCHAL WEST
7 35160 Neha Russel Guru 5 91 Kollam GSNDP UPS Pattathanam
8 33783 Parvathy. G. P 6 91 Kollam GHS THEVALAKARA
9 10029 Sauparnika Kn 6 90 Kollam DVUP SCHOOL
10 31067 Ajay Krishnan U 7 90 Kollam GOVERNEMNT HIGHER SECONDARY SCHOOL PORUVAZHY
11 23201 Anjana Manoj 6 90 Kollam G.H.S.S Anchal West
12 19289 Adwaith S Nair 6 90 Kollam ST JOHN’S SCHOOL ANCHAL
13 167 Amith Lal A 6 90 Kollam J F K M VHSS
14 31411 Aadhi V Dev 5 89 Kollam ST. JOHN’S SCHOOL, ANCHAL
15 8923 Haresh Krishna .h 7 89 Kollam GUPS Chavara south
16 19622 Maanav Prasanth 7 89 Kollam Krist raj hss kollam
17 19887 Keerthana Abhilash 6 89 Kollam N V U P S VAYALA
18 19970 Sreelekshmi S R 6 89 Kollam G H S S YEROOR
19 313 Aaradhya Anuroop 5 88 Kollam Govt HSS porvozhy
20 18995 Adithyan S 7 88 Kollam GHSS CHITHARA
21 36833 Avani Krishna S 5 88 Kollam BJSM Madathil V &HSS
22 13426 Nived R Nair 5 88 Kollam DVUPS Thazhathukulakkada
23 19951 Theertha S Nair 6 88 Kollam N V U P S VAYALA
24 25697 Abhishek V 6 87 Kollam St STEPHENS HIGH SCHOOL
25 22836 Liya Linu 7 87 Kollam GOVT HIGHER SECONDARY SCHOOL ANCHAL WEST
26 13070 Vishnu Priya A 5 87 Kollam GOVT G H S S CHITHARA
27 40528 Devananda P S 7 87 Kollam AMRITHA SANSKRIT HIGHER SECONDARY SCHOOL
28 19212 Afra Fathima. F 6 87 Kollam  
29 31204 Abhiram H 5 86 Kollam St.John’s School
30 10445 Navami Krishna A M 7 86 Kollam GHSS Chithara
31 34864 Joshua Abou Varghese 7 86 Kollam GSNDP UPS Pattathanam
32 8828 Rijo Joseph 5 86 Kollam St. Joseph’s HS PADAPPAKARA
B Category, Rs. 500
33 16303 Gautham Krishna. A 6 85 Kollam St stephen’s High School, pathanapuram
34 2345 Anakha Devi. B. A 5 85 Kollam G. M. H. S. S Vettikavala
35 20490 Bhagya. G 7 85 Kollam SCVUPS MYNAGAPPALLY
36 27406 Jesslin Johnson 7 85 Kollam Govt Town UPS Kollam
37 8836 Mijo Joseph 5 85 Kollam St. Joseph’s HS PADAPPAKARA
38 29325 Krishnaveny A C 7 85 Kollam VGSS AMBIKODAYAM
39 28308 Adon B Shaiju 5 85 Kollam St johns school
40 26534 Ashtami.s 6 84 Kollam St John’s School ,Anchal
41 39856 Niranjana.v.m 7 84 Kollam Amrta Sanskrit Higher Secondary school parippally
42 27536 Anupriya. R 6 84 Kollam Sivaram Nss Hss Karikodu
43 39055 Ayana Brill 5 84 Kollam St.John’s School Anchal
44 35297 Harinarayanan B 6 84 Kollam NGPM HSS, Venchempu
45 13470 Jeevan Krishna R 5 84 Kollam Govt.HSS Anchal east
46 28362 Vaishnavi Uj 6 84 Kollam DVNSS UPS ANNOOR
47 35208 Radhika R Nath 5 83 Kollam GSNDP UPS Pattathanam
48 16398 Krishnanjaly .s 5 83 Kollam Govt: UPS Chittoor, Edappallykotta
49 23138 Hrishikesh.dh 6 83 Kollam VGSSAHSS Nediyavila
50 35212 Chandrasekhar S 5 83 Kollam GSNDP UPS Pattathanam
51 38809 Siva. M. Sudheesh 7 83 Kollam St.John’s School Anchal
52 7550 Joel Jose 7 82 Kollam ST JOHN’S HIGH SCHOOL
53 3390 Mithra. S 5 82 Kollam St. Augustine’s LPS
54 11889 Devika. D. V 7 82 Kollam Govt h.s.s chithara
55 18808 Fidhel J 6 82 Kollam VGSSA HSS Nediyavila
56 35158 Souparnika K 6 82 Kollam GSNDP UPS Pattathanam
57 29459 Adwaith R S 5 82 Kollam EETUP SCHOOL VELINELLOOR
58 12949 Ayisha N 5 82 Kollam GOVT HSS CHITHARA
59 32030 Sisira S Pillai 7 81 Kollam D.Krishnanpotty Memorial Highschool Kottavattom
60 35209 Nazha Fathima Nasumudeen 5 81 Kollam GSNDP UPS Pattathanam
61 38863 Rian Koshy Manappurath 7 81 Kollam St.John’s School Anchal
62 30210 Aaron B Alex 5 81 Kollam ST ANTONYS HS, KANJIRACODE, KUNDARA
63 16076 Kashynand. R 6 81 Kollam M. S. M H. S. S Chathinamkulam chanthanathopp p.o kollam
64 4175 Neeraj Niju Krishna 5 81 Kollam Sri Sri Academy Ezhukone
65 35213 Niranjan S H 5 81 Kollam GSNDP UPS Pattathanam
66 10739 Ammu V S 6 81 Kollam GHSS CHITHARA
67 34956 Ayana M 6 80 Kollam GSNDP UPS Pattathanam
68 37597 Jyothitha Deva Jyothish 5 80 Kollam BJSM Madathil V&HSS
69 35552 G S Gouri Nandana 7 80 Kollam St Johns School, Anchal
70 28164 B G Ganga 7 80 Kollam GOVT HSS ANCHAL WEST
71 3066 Anandhu Prakash 7 80 Kollam ST PAULS UPS PATTAZHI
72 36721 Devanandan R 5 80 Kollam BJSM MADATHIL HS,THAZHAVA,KOLLAM
73 35433 Kalyani B S 6 80 Kollam St Johns School, Anchal
74 30874 Kasinath.b.a 5 80 Kollam ST’John’s School Anchal
75 8192 Giridhar G R 5 80 Kollam Govt.HSS ANCHAL WEST
76 15542 Anjana Lal V N 6 80 Kollam SNVGHS PARAVOOR
77 34918 Vaishnav U Raj 7 80 Kollam GSNDP UPS Pattathanam
78 36930 Sravan Krishna M 7 80 Kollam Govt. High School, Azheekal
79 35553 Aathmika G Pradeep 6 80 Kollam SVNSSUPS,ATTUVASSERY
80 35281 Nivedhya C 5 79 Kollam GSNDP UPS Pattathanam
81 30917 Amrutha A R 7 79 Kollam D.Krishnanpotty Memorial Highschool Kottavattom
82 22581 Ajo John 7 79 Kollam St. Stephen’s high school
83 34903 Sowrav C 7 79 Kollam GSNDP UPS Pattathanam
84 23035 Abhinandh S 5 79 Kollam St John’s school
85 34829 Jophith Joy 7 79 Kollam GSNDP UPS Pattathanam
86 33912 Ishan Muhammed Ms 6 79 Kollam gov hss anchal west
87 34841 Joanna Jose 7 79 Kollam GSNDP UPS Pattathanam
88 16881 Sadhika Sagar 6 79 Kollam GFHSS, Kuzhithura
89 34865 Falah S 7 79 Kollam GSNDP UPS Pattathanam
90 17260 Muhammed Adil.a 7 79 Kollam N V U P S VAYALA
91 13557 Diya Sushil 7 79 Kollam N.S.N.S.P.M. U.P.S. Patharam
92 35150 Siya Muhammed N 6 79 Kollam GSNDP UPS Pattathanam
93 34863 Karthika Lekshmi P 7 79 Kollam GSNDP UPS Pattathanam

 

NO RegNO Name Class Mark Dist School
A Category, Rs. 1000
1 39217 Aron Philip 5 96 Pathanamthitta G V H S S Koodal
2 22409 Saketh Ramesh 6 92 Pathanamthitta TMGovt HSS Peringanadu
3 23805 Niranjan.v 7 91 Pathanamthitta G.H.S.S & V.H.S.S KALANJOOR
4 32738 Madhav Sunil 5 90 Pathanamthitta Believers Church Residential School,Thiruvalla
5 38534 Akshara C 6 90 Pathanamthitta SKVUP School
6 833 Pratheeksha S 5 90 Pathanamthitta Pratheeksha S
7 34572 Gayathri Amritharaj 5 89 Pathanamthitta N S S H S S Thadiyoor
8 7238 Sreelakshmi G 6 89 Pathanamthitta NSS HSS Choorakkode
9 28261 Savannah Raju 6 88 Pathanamthitta Nicholson Syrian Central School
10 38083 Devasankar S. 6 88 Pathanamthitta S K V U P S, Thattayil
11 38510 Nihaarakrishna 6 88 Pathanamthitta S K V U P S THATTAYIL
12 17823 Shihad Shiju 6 88 Pathanamthitta GOVT UPS MANGARAM PANDALAM
13 32891 Vani Prasanth 6 87 Pathanamthitta NSS HSS CHOORAKKODE
14 929 Halel K Sunil 5 87 Pathanamthitta NSSEMUPS, PANDALAM
15 30095 Devikrishna.h 7 87 Pathanamthitta Mount Bethany Public School, Kumbazha
16 34716 Durga S 7 87 Pathanamthitta GUPS Mangara
17 36096 Tanvi Pillai 7 86 Pathanamthitta SRVUPS Perumpulickal
18 12659 Abiya Zera Abraham 5 86 Pathanamthitta Holy Angels Model School,Pathanamthitta
19 10001 Devanandha C 5 85 Pathanamthitta NSS HSS CHOORAKODE
20 3480 Nevin Paul Santhosh 7 85 Pathanamthitta Believers Church Residential School, Thiruvalla
21 34703 Arsha Fathima 7 85 Pathanamthitta Marthoma HSS
22 5134 Albin John 5 84 Pathanamthitta ST BENEDICT’S MSCHS
23 30357 Aryalaxmi S. 7 84 Pathanamthitta Savio English School
24 15228 A Arjun 7 84 Pathanamthitta NSS HSS THADIYOOR
25 3235 Pranav Binu 6 84 Pathanamthitta NETAJI Higher secondary School , pramadom
26 1137 Amana Fathima 5 83 Pathanamthitta NSS HSS VAIPUR
27 4352 Asna Fathima C H 7 82 Pathanamthitta Nss hss vaipur
28 34705 Jewel Renji 7 82 Pathanamthitta Marthoma HSS
29 8589 Devanandan M A 7 82 Pathanamthitta DEVASWAM BOARD HIGHER SECONDARY SCHOOL THIRUVALLA
30 3865 Pranith T 6 82 Pathanamthitta Mar Dionysius Senior secondary school,Mallappally
31 19823 Jereetta Rengi 6 82 Pathanamthitta RV HSS KONNI
32 30534 Angela Elsa Santhosh 5 82 Pathanamthitta Marthoma Residential School, Thiruvalla
33 34423 Sona P S 6 82 Pathanamthitta GOVT.UPS MADAMON
B Category, Rs. 500
34 34535 Adwaith Dinesh 6 81 Pathanamthitta Govt. New U P School
35 21696 Sreenavya. S 5 81 Pathanamthitta Govt. HSS, Thottakkonam
36 1149 Aazif Muhammed 7 81 Pathanamthitta NSS HSS VAIPUR
37 13500 Rezan Riyas 5 81 Pathanamthitta Sree Narayana public school and junior college, Pathanamthitta
38 11702 Faizaan Ahmed.s 5 81 Pathanamthitta SN PUBLIC SCHOOL
39 16724 Dev Narayanan S 7 80 Pathanamthitta GUPS, Manthuka
40 36926 Gourikrishna H 6 80 Pathanamthitta S.R.V.U.P SCHOOL, PERUMPULICKAL
41 39072 Lekshmi Nair 7 80 Pathanamthitta Arya Bharathy H S, Omalloor
42 33457 Abhinav A P 5 80 Pathanamthitta Abhinav A P
43 39145 Richa Anna Noby 7 80 Pathanamthitta Arya Bharathy H S, Omalloor
44 19180 Anunanda Vinod 6 80 Pathanamthitta ANUNANDA VINOD
45 39803 Shravana V Manoj 5 80 Pathanamthitta GUPS mangaram
46 35432 Sarah Maria Jacob 6 80 Pathanamthitta Believers Church Residential School
47 7971 Niveditha P 6 79 Pathanamthitta GUPS Manthuka
48 4629 Lavanya Manikuttan 5 79 Pathanamthitta A.M.M.H.S.S EDAYARNMULA
49 36020 Meera P Nair 6 79 Pathanamthitta MAR DIONYSIUS SENIOR SECONDARY SCHOOL MALLAPPALLY
50 27340 Hridya Satheesh 6 79 Pathanamthitta DPMUP School, Pezhumpara
51 21671 Sreenandha. S 7 79 Pathanamthitta Govt. HSS, Thottakkonam
52 19508 Feba Susan Babu 5 79 Pathanamthitta ST BENEDICT’S MSCHS
53 2031 Alvin Minu Thomas 7 78 Pathanamthitta Christ Central school
54 15958 Aerlin Anna Mathew 7 78 Pathanamthitta MSHSS RANNY
55 2560 Akshay K Ashok 5 78 Pathanamthitta GUPS KUMBANAD
56 1775 Achuthan B A 5 78 Pathanamthitta GUPS Eraviperoor
57 33511 Karthik S Nair 5 78 Pathanamthitta BELIEVERS CHURCH RESIDENTIAL SCHOOL
58 12610 Jerlin Saira Mathews 6 78 Pathanamthitta Holy Angel Model School
59 21843 Sisira Ravi 7 77 Pathanamthitta Govt HSS Thottakonam
60 2307 Keerthana S 6 77 Pathanamthitta Amrita vidyalayam , Pathanamthitta
61 22104 Arathy R Nair 7 77 Pathanamthitta P S V P M H S S
62 21859 Akshaya Jay 5 77 Pathanamthitta M. G. M HSS SCHOOL
63 13582 Daya Rose Manu 5 77 Pathanamthitta Marthoma Senior Secondary School Kozhencherry
64 34547 Albin Biju 6 77 Pathanamthitta Govt. H S S Konny
65 1365 Steffi Robert 5 77 Pathanamthitta BELIEVERS CHURCH RESIDENTIAL SCHOOL THIRUVALLA
66 34713 Rehana Saju 7 77 Pathanamthitta GUPS Mangara
67 26358 Jacob John Thomas 6 76 Pathanamthitta Jacob John Thomas
68 31528 Parvathy Santhosh 6 76 Pathanamthitta MSHSS, Ranni
69 39155 Jesbin Binu 7 76 Pathanamthitta Arya Bharathy H S, Omalloor
70 17236 Jiya Sara Raji 6 76 Pathanamthitta ST. JOHNS UP SCHOOL – ULANAD
71 9120 Ridhvika V. Nair 6 76 Pathanamthitta CHRIST CENTRAL SCHOOL
72 20779 Sreya. S. Nair 5 76 Pathanamthitta Govt.ups vaikom Ranni
73 39189 Anitta Ann Varghese 5 76 Pathanamthitta Mathen Mappilai Memorial School
74 39079 Sherbin Shynu Idicula 5 76 Pathanamthitta Arya Bharathy H S, Omalloor
75 5891 Neithal Richa Shiju 6 76 Pathanamthitta MG UP SCHOOL, THUMPAMON
76 10899 Niranjana. P 6 75 Pathanamthitta N. S. S. E. M. U. P. S, pandalam
77 28133 Pranavamrit A Nair 5 75 Pathanamthitta AMRITA VIDYALAYAM
78 4986 Rebecca Marium Kurien 7 75 Pathanamthitta A M M HIGHER SECONDARY SCHOOL, EDAYARANMULA
79 26315 Abhinnya Anand 5 75 Pathanamthitta Abhinnya Anad
80 32758 Salvo Sinu 6 74 Pathanamthitta LITTLE ANGELS ENGLISH MEDIUM HIGH SCHOOL CHITTAR
81 2950 Aleena Saji 6 74 Pathanamthitta G. H. S. S. KONNI
82 15431 Akhil Krishna. K 7 74 Pathanamthitta Amrita Vidyalayam pathanamthitta
83 81 Devajith R 6 74 Pathanamthitta NETAJI HSS PREMADOM
84 30761 Bhagyanath.v 6 74 Pathanamthitta G.V.H.S.S Koodal

 

NO RegNO Name Class Mark Dist School
A Category, Rs. 1000
1 32947 Hridi P Narayanan 7 93 Alappuzha Govt. UPS Punnapra
2 23949 Shidil K S 6 92 Alappuzha S N D P UP SCHOOL CHERUKARA
3 32462 Nibha H 6 91 Alappuzha Gayathri Central School
4 17182 Sreenanda Das 6 91 Alappuzha GHSS Ramapuram
5 8914 Ardra Anil 6 90 Alappuzha GGHS, Mavelikara
6 32935 Daana Yunus 6 90 Alappuzha Govt. UPS Punnapra
7 16616 Mugdhaa Manoraj 5 90 Alappuzha St Mary’s GHS Kayamkulam, ALAPPUZHA
8 13978 Arathy A 6 89 Alappuzha BISHOP HODGES HIGHER SECONDARY SCHOOL
9 112 Ivey Mariyam Philipose 5 89 Alappuzha MTHSS Venmony
10 28950 Abhijith S 6 88 Alappuzha V V S D U P SCHOOL
11 19866 Devadarsh S 7 87 Alappuzha GOVT SDV GUP S NEERKUNNAM
12 13632 Akshara Sunilkumar 7 87 Alappuzha Nair Samajam Girls High school
13 7003 Robben Mathew 6 87 Alappuzha MTHSS VENMONY
14 26329 Rupika J S 6 86 Alappuzha St. Joseph HSS for Girls
15 3800 Devanand B 7 85 Alappuzha NRPM HSS
16 3330 Jefy Aloysius 7 85 Alappuzha ST. FRANCIS ASSISI HSS ARTHUNKAL
17 13690 Theertha S 5 84 Alappuzha St:Mary’s Girls High School, Kayamkulam
18 1709 Aarav A 6 84 Alappuzha Sree Narayana Central School
19 10905 Sradha Hariraj 5 84 Alappuzha Sanathana Dharma Vidyasala Girls High School, Alappuzha
20 33988 Sanjana R Pradeep 7 84 Alappuzha GOVT. HSS FOR GIRLS, HARIPAD
21 3802 Niranjana Krishna.u 7 84 Alappuzha Govt D.V.H.S.S charamangalam
22 31561 Reema George B 6 84 Alappuzha St. Francis Assissi Higher Secondary School, Arthunkal
23 13342 Sreeniketh.v.s 6 84 Alappuzha ST RAPHAEL HIGH SCHOOL EZHUPUNNA
24 31823 Anagha Nanda.p 7 83 Alappuzha St Josephs GHSS Alappuzha
25 17684 Bhavya Bindu 6 83 Alappuzha SREE NARAYANA CENTRAL SCHOOL MAVELIKARA
26 5164 Jyothi Lekshmi Sreekumar 6 83 Alappuzha K K K S G H S KARUMADY
27 25746 Parvathy A 7 83 Alappuzha KKKVMHSS
28 11570 Athulya R 7 83 Alappuzha Bethany Balikamadom high school
29 16235 Swathi S Kumar 7 83 Alappuzha Govt. UPS Pennukkara
30 37699 Aneesha.k.suresh 6 83 Alappuzha ST.ANNES GIRLS HIGHER SECONDARY SCHOOL
31 5372 Sreenanda S 6 83 Alappuzha KKKVM HSS POTHAPALLY
32 37642 Devadethan S 6 83 Alappuzha Swamivivekananda Higher Secondary School, Pandanad
33 36452 Sanjay Sunil 5 83 Alappuzha Govt U P S Pennukkara
B Category, Rs. 500
34 33044 Fida Irshad 7 82 Alappuzha ST MARY’S HS FOR GIRLS
35 37641 Devadethan S 6 82 Alappuzha Swamivivekananda Higher Secondary School, Pandanad
36 12787 Mariyam Munavar 5 82 Alappuzha St. Joseph’s G. H. S. S Alappuzha
37 14639 Gautham R 5 82 Alappuzha St Augustine HSS Aroor
38 22671 Ardhra Joseph 5 82 Alappuzha St.Johnn’s MSC UP School
39 32983 Ansu Anil 5 81 Alappuzha SKDUPS Tharayilkadavu
40 21687 Anumodh.s 7 81 Alappuzha SDVGUPS NEERKUNNAM
41 18370 Gyanadakrishna .g 5 81 Alappuzha SHVHS KARAKKAD
42 8674 Krishnapriya A Nair 6 81 Alappuzha MATHA SENIOR SECONDARY SCHOOL
43 33312 Dhanalekshmi R S 7 81 Alappuzha Pope Pius XI HSS
44 32652 Hridya M P 5 81 Alappuzha Govt. UPS Punnapra
45 4481 Devalashmi.s 5 81 Alappuzha G.M.H.S.S,AMBALAPUZHA
46 5495 Adikrishna. K 7 81 Alappuzha Pattarya samajam high school
47 11348 Sruthi S 6 80 Alappuzha SDVGUPS NEERKUNNAM
48 5922 Akshata S 6 79 Alappuzha St. Mary’s Girls High School
49 32693 Ashlin Sara Alex 6 79 Alappuzha Govt. GIRLS H S S, MAVELIKKARA
50 33595 Anusree.s 5 79 Alappuzha SDVGUPS.Neerkunnam
51 39586 Arjun Ganesh V C 5 79 Alappuzha SWAMI VIVEKANANDA HS Pandanad, Chengannur (Alappuzha), Kerala
52 8558 Isha Jayakumar 6 78 Alappuzha GOVT MODEL HIGHERSECONDRY SCHOOL
53 19538 Pranav Gopan M 7 78 Alappuzha GOVT HSS RAMAPURAM
54 38551 Harikeerthana .k 5 78 Alappuzha TOWN GOVT U P S KAREELAKKULANGARA
55 37424 Adithya S 6 77 Alappuzha GOVT SDV GUPS NEERKUNNAM ALAPPUZHA
56 32660 Vaishnavi R 5 77 Alappuzha Govt. UPS Punnapra
57 34477 Arun R 6 77 Alappuzha DBHS CHERIYANAD
58 16957 Varsha Vijayan 7 77 Alappuzha K K K V M H S S POTHAPPALLY
59 9839 Ridhukrishna K R 5 77 Alappuzha HSS Thiruvampady
60 32066 Mridhul Manohar 6 77 Alappuzha Mahathma Boys Higher Secondary school
61 8402 Abhishek S 6 76 Alappuzha BISHOP HODGES HIGHER SECONDARY SCHOOL
62 7830 Nidhi Prasanth 7 76 Alappuzha GOVT HSS FOR GIRLS MAVELIKARA
63 11573 Karthik Ullas 6 76 Alappuzha TM V M HS Vettiyar
64 13194 Nila P.r 5 76 Alappuzha St.Joseph’s Girl’s Higher Secondary School, Alappuzha
65 11119 Aswin Chandra C 6 76 Alappuzha SDV UP School Neerkkunnam
66 978 Yedhukrishnan. S 6 76 Alappuzha HSS PADANILAM
67 33032 Sree Lekshmi S 5 76 Alappuzha Sree Narayana Central School
68 33178 Nivedita B Nandan 6 76 Alappuzha KKKVM HSS POTHAPALLy KUMARAPURAM
69 15219 Mekhna Rajmohan 6 76 Alappuzha St.Marys GHSS Kayamkulam
70 38203 Athul Sujish 6 75 Alappuzha S K D UPS THARAYILKADAVU
71 17324 Diyamariya V A 6 75 Alappuzha ST FRANCIS ASSISSI HSS ARTHUNKAL
72 17223 Nesrin N 6 75 Alappuzha GHSS RAMAPURAM
73 2665 Amrithavarsha.j 6 75 Alappuzha St:Mary’s higher secondary school for girls
74 21681 Aiswarya Gireesh 6 75 Alappuzha GHSS Ramapuram
75 13893 Asin S Jeron 6 75 Alappuzha PADANILAM H S S
76 31509 Krishnapriya P Pai 6 75 Alappuzha GOVT MODEL HIGHER SECONDARY SCHOOL
77 10940 Heyna Mary 6 75 Alappuzha ST. Rapheal’s H. S. S
78 38215 Ardra Sujish 6 75 Alappuzha S K D UPS THARAYILKADAVU
79 32919 Fathima Suhada 6 75 Alappuzha Govt. UPS Punnapra
80 38396 Adil Sajan 7 75 Alappuzha Swamivivekananda Higher Secondary School, Pandanad
81 10137 Malathi Chandran M R 7 75 Alappuzha ST MARY’S GHS KAYAMKULAM
82 34248 Sumayya Noushad 7 74 Alappuzha ST. JOSEPH’S HIGHER SECONDAY SCHOOL FOR GIRLS
83 22157 Aravind Binu 6 74 Alappuzha GOVT UPS PENNUKKARA
84 7330 Sree Bhadra. S. Nair 7 74 Alappuzha G. Girls. H. S. S. Mavelikkara
85 32986 Adwaita Prasad 5 74 Alappuzha SKDUPS Tharayilkadavu
86 32972 Sheharbana S 7 74 Alappuzha Govt. UPS Punnapra
87 6173 Vygha Nisanth 5 74 Alappuzha S.N.CENTRAL SCHOOL

 

NO RegNO Name Class Mark Dist School
A Category, Rs. 1000
1 15538 Nibin Sheraf 7 96 Kottayam ST.JOHNS UPS VELOOR
2 9698 Aadithyan T Lajo 7 94 Kottayam TOWN U P SCHOOL, ETTUMANOOR
3 11805 Angela Alvin 5 93 Kottayam GHSS Puthuvely
4 164 Angelin Theres Joji 7 93 Kottayam St. Michaels HSS Pravithanam
5 15355 Joseph Neo Bince 7 93 Kottayam St.Michael’s HSS PRAVITHANAM
6 16987 Meera Krishnan S 7 91 Kottayam GOVERNMENT HIGHER SECONDARY SCHOOL
7 18061 Nidhin Promod 6 89 Kottayam St. Joseph UP School Mannanam
8 5090 Johns J Nechikkattu 6 89 Kottayam SISTER ALPHONSA’S UPS NEDUMANNY
9 932 Bhadra Anilraj 7 88 Kottayam ST MICHAELS HIGH SCHOOL
10 32360 Karthika Prasanth 5 88 Kottayam SREEKRISHNA VOCASSIONAL HIGHER SECONDARY SCHOOL
11 29337 Diya Dominic 6 88 Kottayam CLUNY PUBLIC SCHOOL AND JUNIOR COLLEGE
12 26287 Sivalakshmi S 5 87 Kottayam Sreesankara Vidyalayam Senior Secondary School,Vaikom
13 29432 Elna Saji 5 87 Kottayam CLUNY PUBLIC SCHOOL CHEPUMPARA
14 10504 Sreenandha S 7 87 Kottayam K.M.H.S. MEVELLOOR
15 34086 Stefania Thomas 5 86 Kottayam MOUNT CARMEL H S S
16 10853 Anamika T R 5 86 Kottayam NSS Higher Secondary School Kidangoor
17 6932 Maria Treesa T Anil 7 86 Kottayam Mount Carmel GHSS Kanjikuzhy Kottayam
18 11035 Deanna Ann Thomas 7 86 Kottayam CMS HIGH SCHOOL KANAM
19 3586 Sudev Krishna. A 6 85 Kottayam Sree Krishna Vocational Higher Secondary School ,Kurichithanam
20 33261 Iyrin George 7 85 Kottayam CMSHSS MELUKAVU
21 31616 Salwin George 7 84 Kottayam S H U P SCHOOL KARIMPANAKKULAM
22 6108 Abhishek B Nair 6 84 Kottayam GOVT BOYS H S S PERUVA
23 21624 Joan Seno 6 83 Kottayam Lourdes Public School and Junior College
24 23319 Niveditha Hari 6 83 Kottayam Bhavan’s Newsprint Vidyalaya Velloor
25 36174 Anna Alphonsa Blesson 7 83 Kottayam St Teresa’s high school vazahappally
26 23683 Angel Kuriakose 7 83 Kottayam MOUNT CARMEL GHSS KANJIKUZHY
27 9632 Chrisjo Jaison 7 82 Kottayam St.Thomas HS Marangattupilly
28 17641 Devaki Nair 6 81 Kottayam Marian Senior Secondary School
29 26479 Balagopal G 7 81 Kottayam Don Bosco HSS Puthuppally
30 2239 Anandhakrishna P Binish 5 81 Kottayam St.joseph’s Central school & junior college
31 28223 Karthik.p 6 81 Kottayam Emmanuel ‘s HSS Kothanalloor
B Category, Rs. 500
32 17692 Lakshmi Nandana. S. 7 80 Kottayam St. L. T. G. H. S. S Vaikom
33 37405 Jonah George Joji 5 80 Kottayam MTSHSS, Kottayam
34 28117 Abigail Susan Tom 5 79 Kottayam Mount Carmel Girls High Secondary School , Kottayam
35 28957 Arjun A 7 79 Kottayam Devi Vilasom Vocational Higher Secondary School
36 27738 Goldina Merina Jai 7 78 Kottayam Govt. New U P School Nedumkunnam
37 28481 Mithil Unnikrishnan 6 78 Kottayam Sacred Heart. H. S. School, Nattassery
38 27908 Amruthavarshini S Nair 6 77 Kottayam MATTAKKARA HIGHER SECONDARY SCHOOL
39 28061 Sreelakshmi. S 5 77 Kottayam G. U. P. S school kumarakom
40 28548 Archana Rajeev 6 77 Kottayam St. Marcellina’s G. H. School, Nattassery
41 32389 Akash Kishore 7 77 Kottayam DVVHSS Kumaranalloor
42 15559 Shikha S Chandran 7 77 Kottayam MGM NSS HSS LAKKATTOOR
43 32400 Madhav J Nair 7 77 Kottayam DVVHSS Kumaranalloor
44 12766 Naithika Jeejo 6 77 Kottayam St. Mary’s Girls High School, Athirampuzha
45 30642 Roshan Sherin 6 76 Kottayam GOVT.HSS PUTHUVELY
46 15586 Khushi S Chandran 6 76 Kottayam MGM NSS HSS LAKKATTOOR
47 31953 Anlon Mathew Joseph 6 76 Kottayam M D Seminary Higher Secondary school, Kottayam
48 15467 Arunima R Nair 7 76 Kottayam Sacred Heart High School, Pangada
49 35530 Richin Emmanuel Roji 6 76 Kottayam CMS COLLEGE HSS,KOTTAYAM
50 40389 Arya K R 7 75 Kottayam VBUP School
51 37857 Hridika Rajesh 7 75 Kottayam S M S N H S S VAIKOM
52 18623 Navami Rathish 6 75 Kottayam Lourdes Public School and Junior College
53 25631 Malavika Dipu 6 74 Kottayam N S S H S S Kidangoor
54 33005 Deveswar P Nair 6 74 Kottayam DVVHSS Kumaranalloor
55 18767 Elizabeth John 6 74 Kottayam SH GHS Ramapuram
56 4802 Meeva Mariyam Jacob 7 74 Kottayam GOVT:UP SCHOOL MUTTAMBALAM, KOTTAYAM
57 31235 Navaneeth H Nair 5 74 Kottayam ST.Teresas high school, Vazhappally
58 27849 Pranav Pramod 6 74 Kottayam Govt Devi Vilasam Higher Secondary School, Vechoor
59 36008 Jonathan Roshan John 7 74 Kottayam CMS COLLEGE HSS,KOTTAYAM
60 9667 Aloknath A S 7 74 Kottayam S C T M U P SCHOOL, CHERUVALLY
61 28418 Badrinath B Krishna 5 73 Kottayam Emmanuels HSS Kothanalloor
62 34685 Arundhathi Lakshmi.g 7 73 Kottayam SVNSSHS.EDANAD
63 31675 Ansona Simon 7 73 Kottayam St.Marcellinas GHS Nattassery
64 32560 Hrishikesh C Hari 5 72 Kottayam SVRV NSS HSS VAZHOOR
65 32593 Jaidev R Nair 7 72 Kottayam DVVHS KUMARANALLOOR
66 33615 Abhinandh T P 6 72 Kottayam SMSNHSS VAIKOM
67 40385 Saramgi S 6 72 Kottayam VBUP School
68 37465 Adithyan K M 7 71 Kottayam MTSHSS, Kottayam
69 38360 Gourinanda K Gireesh 5 71 Kottayam SMSN HSS VAIKOM
70 29570 Ashjin P Aneesh 5 71 Kottayam CMSHSS MELUKAVU
71 6072 Denia Mersa Dimal 5 71 Kottayam Mount Carmel GHHS
72 28228 Keerthana J 7 71 Kottayam CSUPS Madappally
73 33640 Adwaith Sunil 6 71 Kottayam HSS AND VHSS BRAHMAMANGALAM
74 12876 Devika K K 5 71 Kottayam St. Joseph’s High School Kudakkachira
75 37455 Midhun Jayaprakash 7 71 Kottayam MTSHSS, Kottayam
76 27917 Dhwani Kalesh 6 71 Kottayam P R D S UP School
77 29358 Renjima K.p 5 71 Kottayam Govt d.v.h.s.s
78 27953 Abhirami R 6 70 Kottayam SMSN HSS VAIKOM
79 29523 Malavika Liju 7 70 Kottayam Govt Boys HSS Perunna
80 10000 Niranjana Sarin 5 70 Kottayam MOUNT CARMEL HS KANJIKUZHY KOTTAYAM
81 6827 Diya Therese Manoj 6 70 Kottayam ST.ANTONY’S HSS POONJAR
82 34245 Adwaith. V. A 7 70 Kottayam Holy Family Heigher secondary school

 

NO RegNO Name Class Mark Dist School
A Category, Rs. 1000
1 28598 Mahalakshmi G 5 94 Idukki St Thomas EMHSS Attappallam Kumily
2 845 Madhavkrishna P M 5 91 Idukki ST. GEORGE U P SCHOOL
3 32543 Aarja Mahesh 7 90 Idukki Gandhiji English Medium Government High School Santhigram
4 34 Gourinandhana Sathyadas 6 89 Idukki GOVT HSS PANICKANKUDY
5 31296 Nandana Sajan 6 87 Idukki GANDHIJI ENGLISH MEDIUM SANTHIGRAM
6 36828 Sachitha Vineeth 6 86 Idukki St. Thomas H S S
7 30564 Annjo Sabu 7 85 Idukki Jai Rani Public School, Kaliyar
8 9442 Edvin Paul 7 85 Idukki St. Joseph’s Higher Secondary School Karimannoor
9 1299 Ardhra Mol Anilkumar 5 85 Idukki Gandhiji English Medium Government High School Santhigram
10 1858 Parvathy J Thumbayil 7 85 Idukki FMGHSS KOOMPANPARA
11 35837 Abhinandh K Madhu 6 85 Idukki Saraswathy vidyanikethan parakkadavu
12 28321 Abel Anup 7 84 Idukki Nirmal Jyothi public school vellayamkudi
13 30305 Asna Abbas 6 84 Idukki St.Joseph’s HSS Karimannoor
14 22366 Athul Sino 6 84 Idukki G H S kanjikuzhi
15 33133 Shamila Naushad 7 83 Idukki St Joseph’s HSS Karimannoor
16 12774 Jomal Gogy 7 83 Idukki Ossanam English Medium School
17 9451 Hana Nazrin 7 82 Idukki St. Joseph’s HSS, KARIMANNOOR
18 9458 Nehana Nazrin 5 82 Idukki St. Joseph’s HSS, KARIMANNOOR
19 13531 Alan Joe Biju 5 81 Idukki St Joseph’s higher secondary school, karimannoor karimmanor P O idukki 685581
20 9075 Lubna Shamsudheen 5 81 Idukki St.Joseph Higher Secondary school, Karimannoor
21 8864 Nandakishor C S 7 81 Idukki ST. GEORGE HSS KATTAPPANA
22 30295 Atuljith Ramachandran 6 80 Idukki St.Joseph’s HSS Karimannoor
23 35838 Niranjana Ratheesh 6 80 Idukki saraswathy vidyanikethan parakkadavu
24 27440 Benchamin Biju 5 80 Idukki Auxilium School, Kattappana
25 16983 Mithra Bino 7 80 Idukki G E M G H S Santhigram
26 17040 Nived Vinod 6 80 Idukki GHSS Kallar
27 16979 Hridhya Bino 5 79 Idukki G E M G H S Santhigram
28 7290 Ishaan R Thampi 7 79 Idukki MARIAN PUBLIC SCHOOL MARYKULAM
29 36817 Ashly Mani 5 79 Idukki St. Thomas H S S
30 35712 Anusha Mol M 6 79 Idukki G U P S Elappara
31 37582 Mekha Lowrence 6 79 Idukki G.H.S.S. Amaravathy
32 19091 Nandana Ratheesh 6 79 Idukki GHSS RAJAKKAD
B Category, Rs. 500
33 17463 Abhinav.s 7 78 Idukki Little flower Up School Nediakad
34 33393 Rose Maria Rex 5 78 Idukki Vimala Public school Thodupuzha
35 33115 Albin Binoy 7 78 Idukki St Joseph’s HSS Karimannoor
36 8913 Shivani Sunil 6 78 Idukki SNMVHSS VANNAPPURAM
37 22814 Sreejesh V M 7 78 Idukki GHSS RAJAKKAD
38 37920 Giulia Babu 7 78 Idukki St. Joseph’s HSS Karimannoor
39 15215 Aleena Anil 7 78 Idukki St.Joseph’s HSS Karimanoor
40 13024 Avani Binu 7 78 Idukki ST.JEROMS UP SCHOOL VELLAYAMKUDY
41 19160 Anna Mejo 7 78 Idukki St.Joseph’s HSS Karimanoor
42 9267 Christy Sunil 7 78 Idukki Girijyothi CMI public school
43 3582 Ayana Kannan 6 78 Idukki GIRIJYOTHI CMI PUBLIC SCHOOL
44 30115 Asna Shamsudheen 6 78 Idukki St.Joseph’s HSS Karimannoor
45 29175 Niranjana.m.nair 5 77 Idukki Gandhiji English Medium Govt. High School,Santhigram,
46 22720 Jiya Vincent 6 77 Idukki Vimala Public School Thodupuzha
47 15767 Krishna Nanda Lal 6 77 Idukki GHSS RAJAKKAD
48 30858 Prethyush M. Santhosh 5 77 Idukki St.Mary’s UPS Udayagiri
49 33187 Madhav Manoj 6 77 Idukki G.H.S.S Panickankudy
50 12220 Aaron John Kokkoth 7 77 Idukki ST JEROMES UPS KATTAPPANA
51 35811 Salini Nishad 6 77 Idukki saraswathy vidyanikethan parakkadavu
52 18948 Fida Fathima 5 76 Idukki G U P S Elappara
53 19243 Abhinav M 5 76 Idukki G U P S Elappara
54 23183 Bhavika Anilkumar 7 76 Idukki ST GEORGE UP SCHOOL, MOOLAMATTOM
55 11527 Riya Salish 7 75 Idukki St.Joseph’s HSS Karimannoor
56 18096 Eshan Salim 5 75 Idukki St.Joseph’s HSS Karimanoor
57 30678 Biyon Rajesh 6 75 Idukki St.Mary’s UPS Udayagiri
58 9372 Dona Joshy 7 75 Idukki St joseph hss karimannoor
59 16656 Jeswin Jomy 5 75 Idukki ST.JOSEPHS HSS
60 36821 Peter Roy 5 74 Idukki St. Thomas H S S
61 19661 Crazeena Sunny 6 74 Idukki G U P S Elappara
62 10990 Rosemaria Renjith 5 74 Idukki ROSEMARIA RENJITH
63 14868 Afsiya Nazeer 7 74 Idukki SJHSS Karimannoor
64 19701 Devika Haridas 6 73 Idukki JAi RANI Public school
65 12124 Raina Tom 7 73 Idukki SJHSS KARIMANNOOR
66 23169 Alakananda M.r. 7 73 Idukki St. Sebastian’s U.P.School Thodupuzha
67 10161 Amaana K.h 7 73 Idukki SJHSS karimannoor
68 9799 Abin Joby 6 73 Idukki St Joseph’s higher secondary school, karimannoor
69 29171 Neeraja.m.nair 7 73 Idukki Gandhiji English Medium Govt. High School,Santhigram,
70 22392 Harinandhana Prasad 7 72 Idukki ST XAVIER S HIGHER SECONDARY SCOOL CHEMMANNAR
71 16967 Romiya C Biju 7 72 Idukki St Joseph’s UP school, Narakakkanam
72 22954 Fidha Noushad 5 72 Idukki St. Sebastian s U.P.School Thodupuzha
73 27735 Vaishnav Shibu 7 71 Idukki GHSS RAJAKKAD
74 30099 Abiya Ravi 5 71 Idukki AMALAMBIKA CONVET ENGLISH SCHOOL THEKKADY
75 32798 Keerthana Jayan 6 71 Idukki St.Joseph’s HSS Karimanoor
76 2618 Basil Eldho Shaju 7 71 Idukki St Joseph’s HSS Karimannoor
77 18971 Archana Anoop 6 71 Idukki GHSS RAJAKKAD
78 13401 Afthabu Shiyad 5 71 Idukki ST JOSEPH S HSS KARIMANNOOR
79 19709 Nanditha K V 5 71 Idukki S M H S Vazhavara
80 12614 Aein Maria Aneesh 6 71 Idukki St.Joseph’s HSS Karimanoor
81 30121 Nidha Firos 6 70 Idukki St.Joseph’s HSS Karimannoor
82 7903 Felix Tho Sharon 6 70 Idukki ST.GEORGE HIGHER SECONDARY SCHOOL
83 27200 Mariya Gres Gigi 7 70 Idukki ST. XAVIER’S HIGHER SECONDARY SCHOOL

 

 

NO RegNO Name Class Mark Dist School
A Category, Rs. 1000
1 955 Farseena Parveen V A 6 96 Ernakulam PIUS GIRLS HIGH SCHOOL
2 27169 Ayisha Jemrin 7 94 Ernakulam Govt.HSS,VENNALA
3 4743 Laya Rose 7 93 Ernakulam SNHSS Pullamkulam
4 27172 Ahammed Affrin 6 92 Ernakulam Govt.HSS,VENNALA
5 15150 Rishit S Nair 5 90 Ernakulam NIRMALA PUBLIC SCHOOL
6 2237 Kevin K Rijoy 7 89 Ernakulam Lake Mount Global Public School
7 30309 Joel John Sijo 6 88 Ernakulam St. Little Teresa’s High School, Vazhakkulam
8 19255 John Thomas Vazhappilly 5 88 Ernakulam ST. ALBERTS HSS ERNAKULAM
9 30308 Noel Jose Sijo 6 88 Ernakulam St. Little Teresa’s High School, Vazhakkulam
10 20951 Hameedha Nusrin O N 7 87 Ernakulam ACSEMHSS,KALOOR
11 34061 Anna Jinkle 7 87 Ernakulam Carmel CMI Public School, Vazhakulam
12 5470 Aquinas Paul Varghese 6 87 Ernakulam St.Albert’s HSS ,Ernakulam
13 3928 Ayisha Aslam 6 85 Ernakulam Jama-ath Residential Public School
14 4590 Saran S Nair 6 85 Ernakulam GHS PULICKAMALY
15 20294 Ashwin Krishna 7 84 Ernakulam RVUHS CHERAI
16 28776 Ardra A V 5 84 Ernakulam ST. MARY’S CGHSS ERNAKULAM
17 18277 Gokul R 7 84 Ernakulam ST. MARY’S U.P SCHOOL
18 9794 Kaushik K R 7 84 Ernakulam St.George’s High School, Edappally
19 30731 Nayana Prakash 5 84 Ernakulam Bethlehem Dayara High School Njaralloor
20 21978 Diya Jestin 6 84 Ernakulam Bhavan’s Vidya Mandir Eroor.
21 24494 Johan Jithesh 6 84 Ernakulam Vidyodaya School
22 4224 Krishnapriya Suresh 7 84 Ernakulam N.S.S.U.P.S THRIKKARIYOOR
23 5278 Avinrag Rajesh 7 83 Ernakulam St.Albert’s Higher secondary school, Ernakulam
24 26561 Jayasurya A 7 83 Ernakulam BHAVAN’S ADARSHA VIDYALAYA, KAKKANAD, KOCHI
25 25752 Ajsarudheen M A 7 83 Ernakulam GUPS PAIPRA
26 34524 Devananda S 5 83 Ernakulam Parama bhattara kendriya vidyalayam
27 18703 Evana Jaison 5 82 Ernakulam ST. PAUL’S H.S MUTHOLAPURAM
28 13265 Sanjay Soman 7 82 Ernakulam St Alberts HSS ernakulam
29 29847 Karthik M.v 5 82 Ernakulam VHSS Panangad School
30 17550 Omshankar S 7 82 Ernakulam SACRED HEART ORPHANAGE HIGH SCHOOL
31 25807 Sankary A S Kuttan 6 82 Ernakulam Hill View Bright Public School
32 37208 Aiswarya Lakshmi K A 7 82 Ernakulam SNV Sanskrit HSS, N Paravur
B Category, Rs. 500
33 21630 Ayush K Bineesh 5 81 Ernakulam ST. GEORGE’S H.S.S KOTHAMANGALAM
34 11690 Krishnendhu R 6 81 Ernakulam B S.U.P.S kalady
35 9984 Remith K Ravi 7 81 Ernakulam RAMA VARMA UNION HIGH SCHOOL CHERAI
36 20117 Sreenanda Prem 7 81 Ernakulam KPMVHSS PHOOTHOTTA
37 31526 Gadha P S 6 81 Ernakulam R V U H S CHERAI
38 3348 Varada Gireesh 7 81 Ernakulam S. N. H. S. S, Pullamkulam
39 33586 Ashleeta Ann 7 81 Ernakulam Sacred Heart UP School, Karthedom
40 3561 Sriya Ajith 7 81 Ernakulam SNDPHSS UDAYAMPEROOR
41 20210 Alphonsa Varghese 7 81 Ernakulam St.Mary’s U.P School Anchelpetty
42 22395 Dheeraj Krishna .v.b 7 81 Ernakulam DHEERAJ KRISHNA.V.B
43 9949 Chaithra Elias 5 80 Ernakulam St. Mary’s Public School Kuruppampady
44 966 Akshith V Prabhu 6 80 Ernakulam S N V SANSKRIT H S S, NORTH PARAVUR
45 11699 Noyal P Rajesh 6 80 Ernakulam St. Joseph GHSS Chengal
46 18294 Vani Krishna 7 80 Ernakulam Vidyamandiram U. P. School, Alapuram
47 10141 Jissa Rose Cherian 6 80 Ernakulam GHS THIRUVANKULAM
48 34306 Amrutha P S 5 80 Ernakulam Isabella De Rosis Public School
49 27506 Malavika S Ratheesh 5 80 Ernakulam GUPS PAIPRA
50 31444 Dion Dipu 7 80 Ernakulam Naipunnya Public School, Ernakulam
51 10631 Bixon Elias 6 80 Ernakulam Nirmala public school, Muvattupuzha
52 13831 Bennyamin Roy 7 80 Ernakulam Govt U.P.School, Koothattukulam
53 17998 M.vedanandan 7 80 Ernakulam Government .U .P . School.Kuttilanji
54 14821 Avantika. B 5 79 Ernakulam GUPS KEEZHILLAM
55 34340 Dhevanjana Rajesh 5 79 Ernakulam S. N. M. H. S. S. MOOTHAKUNNAM
56 16040 Jayce Eldho 6 79 Ernakulam St George higher secondary school Kothamangalam
57 33959 Crissel Benny 7 79 Ernakulam RVUHS
58 33574 Diuva T A 7 78 Ernakulam Sacred Heart UP School, Karthedom
59 35386 Archana Rajesh 6 78 Ernakulam Vidyodaya School
60 32220 Niranjan R 5 78 Ernakulam GOVT. HIGH SCHOOL, PULICKAMALY, ERNAKULAM
61 40233 Ilene Rose Shaji 7 78 Ernakulam C C P L M Anglo Indian H S S
62 6041 Shivani Babu 7 78 Ernakulam ST JOSEPHS GHS CHENGAL
63 27441 Shree Jayan Nambiar 7 78 Ernakulam Govt.HSS,VENNALA
64 40365 Malavika Anilsen 6 77 Ernakulam St.Mary’s U P School
65 18801 Abisha R 6 77 Ernakulam st Mary’s U P school
66 32166 Arun Joseph Binu 7 77 Ernakulam ST GEORGES HSS KOTHAMANGALAM
67 19599 Diveena Biju 5 77 Ernakulam ST. PAUL’S H.S MUTHOLAPURAM
68 19788 Amna Fathima A A 6 76 Ernakulam HIHSS Edavanakad
69 18969 Irene Sabu 7 76 Ernakulam VIMALA MATHA HIGH SECONDARY SCHOOL
70 18435 Kashish Gupta 6 76 Ernakulam HMT ESHS KALAMASSERY
71 38471 Diya Manoj 5 76 Ernakulam St. Mary’s Upper Primary School, Moozhikkulam
72 7814 Sivanandh Ramesan 5 75 Ernakulam EMMANUEL ORPHANAGE MISSION SCHOOL
73 3453 Lisa Maria Gino 6 75 Ernakulam Mary Matha Higher Secondary school
74 31230 Diya K S 6 75 Ernakulam D D S H S , Karimpadam
75 38200 Bhadra Sunil 7 75 Ernakulam BRAHMANANDODAYAM SANSKRIT U P SCHOOL
76 2384 Riyana Jabbar 7 75 Ernakulam SNV sanskrit higher secondary school
77 30599 Ashwinth P Suresh 6 74 Ernakulam GVHSS KALAMASSERY
78 36013 Jovan Jose 6 74 Ernakulam Carmel CMI Public School, Vazhakulam
79 31840 Aneena Mary A J 6 74 Ernakulam Sacred Heart UP School, Karthedom
80 9686 Krishnapriya C L 7 74 Ernakulam HSS Valayanchirangara
81 32995 Avanthika Rajesh 5 74 Ernakulam SNDP HSS NEELEESWARAM
82 33184 Niranjana A Nair 5 74 Ernakulam Parama Bhattara Kendriya Vidyalayam
83 3042 Amjith Sunil 7 74 Ernakulam SNDP HSS UDAYAMPEROOR

 

 

NO RegNO Name Class Mark Dist School
A Category, Rs. 1000
1 29238 Sumayya. C 6 95 Thrissur AMUPS PAPPINIVATTAM
2 10879 Pallavi Babu 6 93 Thrissur SHCGHSS THRISSUR
3 12851 Arjun A S 5 93 Thrissur Mar Severius U P School Koratty
4 39627 Eshal 5 93 Thrissur Holy Family CGHS
5 2198 Aman D Aneesh 6 91 Thrissur Caldian Syrian HSS
6 36904 Gargikrishna K.p 6 91 Thrissur St.Joseph’s HSS Mathilakm
7 37968 Adithyan. P. J 7 91 Thrissur St. Joseph’s hss mathilakam
8 39475 Sreeparvathy K S 5 91 Thrissur Holy Family CGHS
9 10818 Manjima K J 7 90 Thrissur OLF GHS, Mathilakam
10 15450 Ashil Kallely 7 90 Thrissur Crescent Public School, Chalakudy
11 38493 Vygha Aa 7 90 Thrissur St.joseph hss mathilakam
12 37959 Aparna P V 6 90 Thrissur St. Joseph’s HSS Mathilakam
13 40743 Sreehari G 7 90 Thrissur G H S S Anchery
14 13580 Nivedhya E N 7 89 Thrissur A.U.P SCHOOL
15 2217 Varadha Pg 6 89 Thrissur LFC HS Irinjalakuda
16 7675 Sriya Krishna S. 7 88 Thrissur St. Sebastian’s CGHS, Nellikkunnu
17 12838 Aromal A S 7 88 Thrissur Mar Severius U P School Koratty
18 32295 Angeleena Sanjay 7 88 Thrissur SACRED HEART CONVENT ENGLISH MEDIUM HIGHER SECONDARY SCHOOL, THRISSUR
19 3374 Krishnapriya Unnikrishnan 7 87 Thrissur HOLY FAMILY CGHS CHEMBUKAVU THRISSUR
20 22469 Vaiga Vijayan N 6 87 Thrissur ST CLARES C G H S S THRISSUR
21 26257 Anannya P S 5 87 Thrissur ST. RAPHAEL’S UP SCHOOL
22 7191 Saviyo Joseph 7 86 Thrissur St Mary’s h.f.c.u.p.s ambakkad puzhakkal tcr
23 37910 Adhikiran T.s 7 85 Thrissur St Joseph’s HSS Mathilakam
24 32547 Malavika K 7 85 Thrissur S.T Paul’s Public School
25 777 Vijaykrishna. N.p. 6 84 Thrissur ST, JOSEPH’S HSS MATHILAKAM
26 2419 Sajin Krishna. K. S 6 84 Thrissur SNTTI CHERUTHURUTHI
27 5279 Malavika A . V 7 84 Thrissur G U P S Arimpur
28 27263 Hrishinathan. R. Nair 7 84 Thrissur G. H. S. S. ERUMAPPETTY
29 23017 S.nihal Krishna 5 84 Thrissur CMI public School.
30 14368 Muhammed Ajsal 7 83 Thrissur GHSS KANNATTUPADAM
31 298 Nandana V V 6 83 Thrissur Sacred heart convent girls higher secondary school
32 30527 Aditya Kb 6 83 Thrissur Vijayagiri Public School
33 12778 Jishnu.u.u 7 83 Thrissur ST.JOSEPH’S H.S.SCHOOL MATHILAKAM
34 27079 Sreya S 5 83 Thrissur BHARATIYA VIDYA BHAVAN’S VIDYA MANDIR,IRINJALAKUDA
B Category, Rs. 500
35 4426 Devanand Er 7 82 Thrissur St Mary’s UP Lourde school
36 33165 Nainika A S 5 82 Thrissur GKVHSS ERIYAD
37 34617 Abhinav K Binoy 7 82 Thrissur Nirmala Matha Central School
38 33636 Adhrija C 7 82 Thrissur DEVAMATHA CMI PUBLIC SCHOOL
39 26879 Bhagat Chandra B 5 82 Thrissur GLPS Kuttanchery
40 32081 Chris Sussine M S 6 82 Thrissur St. Paul’s public school
41 14637 Gayathri V R 6 81 Thrissur S.H.C.G.H.S.S. Thrissur
42 35133 Adhidev S 7 81 Thrissur ARAFA ENGLISH SCHOOL
43 6728 Abhinav Krishna 7 81 Thrissur St.Marys HSS Irinjalakuda
44 18646 Aleena Parvana B. 6 80 Thrissur PBMGHSS KODUNGALLUR
45 36629 Ramsankar Tk 7 80 Thrissur St. Joseph’s HSS Mathilakam
46 26367 Adwaid. K. M 6 80 Thrissur L. F. C. U. P. SCHOOL, mammiyoor
47 39625 Abhijna B 5 80 Thrissur Holy Family CGHS Chembukav Thrissur
48 10353 Saniyya Shihab 7 80 Thrissur christ king convent GHS pavaratty
49 3538 Sreenandha Sreekumar K. 6 80 Thrissur St.Sebastians CGHS ,Nellikkunnu
50 37970 Muhammad Mahthab K S 7 80 Thrissur ST MARYS UPS LOUDERS THRISSUR
51 4113 Amritha K Jayakumar 7 79 Thrissur E K M U P SCHOOL VANIAMPARA
52 3600 Srinandha V P 6 79 Thrissur ST.ANNE’S .C.G.H.S.
53 23032 Dharia Fathima Suneer 6 79 Thrissur NSSSVHSS.Mundathicode
54 31846 Neha P L 6 79 Thrissur GUPS Anandapuram
55 27397 Parthiv Hariharan 5 78 Thrissur ST XAVIER’S H S CHEVOOR
56 4375 Parvathi K Prakasan 7 78 Thrissur NATIONAL HIGHER SECONDARY SCHOOL
57 29976 Lakshmi Shoji 6 78 Thrissur SNUP school Kundukuzhipadam
58 25740 Advaith Santhosh 7 77 Thrissur BVP Senior Secondary School Adat
59 31927 Anay. T. A 5 77 Thrissur H S S PANANGADU
60 23510 Shivani Anoop 6 77 Thrissur SACRED HEART CONVENT GIRLS HIGHER SECONDARY SCHOOL
61 39632 Aiswarya K.s 5 77 Thrissur Holy Family CGHS Chembukav Thrissur
62 33262 Ameya Krishna 6 77 Thrissur RCUP Vadanapally
63 6229 Iniya George 5 76 Thrissur ST THOMAS H S S ENGANDIYOOR
64 19929 Sreebala U Nair 5 76 Thrissur St Joseph’s Up school, pangarapilly
65 4139 Geethanjali Ps 7 76 Thrissur SKHSS ANANDAPURAM
66 18369 Adrija M S 7 76 Thrissur Don Bosco Central School Mannuthy
67 2054 T.m.mayalakshmi 6 76 Thrissur GOVT.GIRLS HIGH SCHOOL,WADAKANCHERY
68 19434 Ghanasyam V Menon 6 76 Thrissur GUPS PUTHENCHIRA
69 32706 Geona Joshious 7 76 Thrissur ST. PAUL’S PUBLIC SCHOOL
70 33209 Alan John 6 76 Thrissur ST PAULS PUBLIC SCHOOL KURIACHIRA THRISSUR
71 27974 Vaiga Catherine Chiramel 6 76 Thrissur Hari Sri Vidya Nidhi School
72 34069 Ameya K A 6 76 Thrissur P BHASKARAN MEMORIAL G H S S KODUNGALLUR
73 23617 Gourinanda K 6 76 Thrissur GOVT UP SCHOOL, NANDIPULAM
74 16919 Mahadevan V Babu 6 75 Thrissur St.joseph’s Higher Secondary School Pavaratty
75 3596 Abhishikth A S 5 75 Thrissur Sree Krishna Higher Secondary School
76 26679 Devadath K 5 75 Thrissur Sreekrishna Higher Secondary School
77 1222 Ananya Byju 5 75 Thrissur St. Antony’s hss pazhuvil
78 8723 Shreya Dinoop 5 75 Thrissur PARAMEKKAVU VIDYA MANDIR
79 5632 Sidharth E S 5 75 Thrissur CARMEL HIGHER SECONDARY SCHOOL
80 22854 Sreeram K S 5 75 Thrissur ST THOMAS HIGHER SECONDARY SCHOOL THIROOR THRISSUR
81 19353 Basil Shibi 7 75 Thrissur St.pius x th up school wadakkanchery.
82 21096 Aavani S 7 75 Thrissur St Mary’s GHS Chowannor
83 21023 Parvathy Subeer.k 6 74 Thrissur Bharatiya Vidya bhavan
84 10387 Anupriya C.p 6 74 Thrissur Seraphic convent girls high school peringottukara
85 5717 Sreerag K V 5 74 Thrissur St. Thomas CHSS Thrissur
86 22942 Rida Beegam. V. R 6 74 Thrissur TIES, PADOOR. FABZ KNOWLEDGE CITY CAMPUS-1
87 19323 Adwaith V 5 74 Thrissur St Joseph’s Up School. Pangarapilly

 

 

NO RegNO Name Class Mark Dist School
A Category, Rs. 1000
1 4808 Athika M 6 98 Palakkad BEM UP School Trikkaderi
2 2992 Ninav.d.r. 7 97 Palakkad AUPS MANNANNUR
3 2591 Arthana G. 5 96 Palakkad G.V.H.S.S. ALANALLUR
4 14028 Abhinav N 7 96 Palakkad GVHSS ALANALLUR
5 26320 Niya K 5 95 Palakkad GVHSS ALANALLOOR
6 27366 Aadit Krishna. M 6 95 Palakkad AUPS Muthuthala
7 5444 Aayisha Khan 7 94 Palakkad G H S Nellikurissi
8 1634 Vaiga M 6 93 Palakkad CEUP SCHOOL PARUTHUR
9 11120 Neha Abilash 7 92 Palakkad GMMGHSS, PALAKKAD
10 11605 Aparna.c.s 5 92 Palakkad G.V.H.S Alanallur
11 37243 Saanvi P 5 92 Palakkad A L P S AMBALAPPARA
12 38202 Yadav A 7 91 Palakkad GUPS KADAMPAZHIPPURAM
13 3740 Ayush Raj A 6 90 Palakkad GUPS PUTHUR
14 16185 Rudra R Nair 7 90 Palakkad HSS PERINGODE
15 26323 Adisree M 5 89 Palakkad GVHSS ALANALLOOR
16 8504 Lal Krishnan R 6 89 Palakkad AUP School Keralassery
17 12470 Athmika A P 5 89 Palakkad ST THEREAS HIGHER SECONDARY SCHOOL SHORANUR
18 34603 Fidha Fathima V 5 88 Palakkad GMUPS MANNARKAD
19 22822 Amal Muhammed O 7 88 Palakkad TRK HSS VANIYAMKULAM
20 11880 Anirudh.k.s 6 88 Palakkad GUPS KONGAD
21 30063 Niranjana N 6 87 Palakkad DPAUPS THATHRAM KAVIL KUNNU KALLADIKODE
22 12005 Adhwaith Ramesh 7 87 Palakkad G M U P School
23 35410 Aman Rizan T K 6 87 Palakkad GUPS BHEEMANAD
24 29547 Sreehari. S. Nair 7 87 Palakkad Dr. K. B. M. M. H. S. S. Trithala
25 11287 Sreelekshmi S 7 87 Palakkad KV M U P SCHOOL, POLPULLY, CHITTUR
26 20104 Fahmida Ma 6 86 Palakkad SMM HSS PAZHAMPALACODE
27 9728 Lavani Mg 5 86 Palakkad VKM UP SCHOOL VENGASSERY.
28 28155 Anugraha R 6 86 Palakkad C A U P S MAMPAD, PALAKKAD
29 5440 A. Haripriya 6 86 Palakkad K. V. M. U. P. S. Polpully
30 4787 Yadhukrishnan U 6 86 Palakkad AUPS SREEKRISHNAPURAM
B Category, Rs. 500
31 5323 Sanjid Mohammed Pr 6 85 Palakkad MES EMHSS Olavakkod Palakkad
32 13758 Abhinav Krishna P 5 85 Palakkad G. U. P. S. NARIPARAMBA
33 29246 Theertha Ajith 5 85 Palakkad AUPS NHANGATTUR
34 4865 Vrinda Vinodh 6 85 Palakkad Kanikkamatha EMGHSS Palakkad
35 32767 Anvitha. O 5 85 Palakkad AUPS MUTHUTHALA
36 36019 Meghna As 5 85 Palakkad VPAUPS KUNDURKUNNU
37 27022 Ardra Raj 6 85 Palakkad H.S.S SREEKRISHNAPUAM
38 130 Vydhehi.k 6 85 Palakkad Government Modern Moyans Girls Higher secondary school
39 38066 Sreenanda M 7 84 Palakkad AUPS POMBRA
40 27447 Ardra.s 7 84 Palakkad AUPS Chembrakulam
41 34723 Vaiga Krishna M K 5 84 Palakkad GMUPS MANNARKAD
42 8714 Niranjana A S 6 84 Palakkad ANANGANADI HIGHER SECONDARY SCHOOL
43 19296 Arundhathi S 6 84 Palakkad BHARATHAMATHA HIGHER SECONDARY SCHOOL
44 17158 Rizvana R 5 84 Palakkad GHSS THOLANUR
45 1895 Navika Ajay 5 83 Palakkad HSS Sreekrishnapuram
46 4223 Babitha B 7 83 Palakkad GGVHSS NEMMARA
47 6339 Shravan Sabarish 6 83 Palakkad AUP SCHOOL VADASSERY
48 11687 Roopa.p.r 7 83 Palakkad GMUPS Mannarkkad
49 35004 Amritha V S 5 83 Palakkad GHS KUDALLUR
50 2379 Najiya Navas P 5 83 Palakkad CVM HSS
51 27314 Akshaya G 7 83 Palakkad GUPS Nellipilly
52 9236 Niveditha K Das 5 83 Palakkad Kanikkamatha Convent English Medium Girls Higher Secondary School
53 658 Akshaya R Nath 7 83 Palakkad AUPS Pombra
54 22237 Jishnu M 6 83 Palakkad BMHSS CHADRANAGAR PALAKKAD
55 17332 Pournami.a 6 82 Palakkad AUPS MANISSERI
56 8782 Parvathy A U 5 82 Palakkad GHHS MEZHATHUR
57 9002 Sandra K V 7 82 Palakkad AUP SCHOOL MANNENGODE
58 12301 Muhammed Anfas K 5 82 Palakkad GHSS CHITTUR
59 13160 Sreya N 7 82 Palakkad AUPS ADAKKAPUTHUR
60 6283 Gopika A 6 82 Palakkad HS Kadambazipuram
61 5699 Athena R 6 81 Palakkad KANIKKAMATHA CONVENT E M G H S S
62 38190 Soorya A S 7 81 Palakkad GUPS KADAMPAZHIPPURAM
63 839 Vandana Krishna 5 81 Palakkad C U P S Pulappatta
64 37469 Vidhuraj V R 5 81 Palakkad HS KADAMPAZHIPPURAM
65 13282 Anjana N Nair 5 81 Palakkad KTM HSS
66 3793 Anupriya. C. S 7 81 Palakkad ANUPRIYA. C. S
67 13312 Safana S 5 81 Palakkad GHSS THOLANUR
68 20031 Keerthi Sujith 6 80 Palakkad A. U. P school, Manissery
69 15179 Abhirami.s 7 80 Palakkad Bhavan’s Vidya Mandir
70 16851 Keerthana S 5 80 Palakkad GUP SCHOOL
71 31271 Gopika B 6 80 Palakkad GGVHSS NEMMARA
72 8333 Arya E M 6 80 Palakkad Kendriya Vidyalaya Ottapalam
73 13685 Abhinav V V 5 80 Palakkad MOTHER TERESA UP SCHOOL
74 27895 Hima V S 5 80 Palakkad V.R.C.M.U.P. SCHOOL
75 38070 Adiram T P 6 80 Palakkad AUPS POMBRA
76 36703 Ridhaafreen S 5 80 Palakkad cvmhss vandazhy
77 18414 Aswathi. A 6 80 Palakkad LSN GHSS Ottappalam
78 38279 Nived Krishnan 7 80 Palakkad GUPS KADAMPAZHIPPURAM
79 9436 Aazad K S 6 80 Palakkad KVMUPS POLPULLY
80 38318 Sriya B Nair 5 80 Palakkad GUPS KADAMPAZHIPPURAM
81 12496 Rohin R 5 80 Palakkad PSHS CHITTUR
82 28034 Sreedevi K R 6 80 Palakkad PKHSS MANNAPRA

 

NO RegNO Name Class Mark Dist School
A Category, Rs. 1000
1 18498 Arjun 5 93 Malappuram PCNGHSS MOOKUTHALA
2 11715 Pranav S Nair 7 93 Malappuram MES COLLEGE OF ENGINEERING CAMPUS SENIOR SECONDARY SCHOOL , KUTTIPPURAM
3 18549 Manha Afreen. P 6 93 Malappuram AKM HIGHER SECONDARY SCHOOL, KOTTOOR
4 15464 Cenorita Ann Mathews 5 92 Malappuram LITTLE FLOWER ENGLISH MEDIUM SCHOOL
5 15449 Celesta Ann Mathews 7 92 Malappuram LITTLE FLOWER ENGLISH MEDIUM SCHOOL
6 623 Muhammed Shefin Kp 7 92 Malappuram AUPS Chembrassery
7 30366 Nived S 6 92 Malappuram GHS Vadasseri
8 38007 Jazib T Shereef 5 91 Malappuram MPM HSS CHUNGATHARA
9 4357 Surya Kiran S 5 91 Malappuram GMUP SCHOOL MELAKKAM
10 7422 Madhav Sasidharan 7 91 Malappuram MESCECSS SCHOOL KUTTIPPURAM
11 1309 Nihara R Nair 6 91 Malappuram Nazareth senior secondary school
12 7067 Aswinraj M 7 91 Malappuram KMSNMAUPS VELLAYUR
13 26465 Dhiyana P 7 90 Malappuram GOVERNMENT HIGH SCHOOL .TRIKKULAM
14 9931 Hriday Biju 6 90 Malappuram GMHSS CU CAMPUS
15 39947 Jenin Abdul Nazir 6 90 Malappuram CHMKMUP SCHOOL VAZHAKKADU
16 3937 Vaiga Subhash 7 89 Malappuram GHSS THIRUVALI
17 18782 Liba Karumbil 5 89 Malappuram CAKM GMUP SCHOOL CHERUR
18 3251 Amithraj Edathil 6 88 Malappuram GMUPS THIRUR
19 13763 Ameya P Sunil 6 88 Malappuram GMHSS CU Campus
20 10752 Sreelakshmi Nellikkat 7 87 Malappuram AMUPS VALLUVAMBRAM
21 9954 Mohammed Azmeel Vk 6 87 Malappuram Gardenvalley emhss
22 13059 Muhammed Nibras P 5 87 Malappuram GUPS Maithra
23 10133 Niranjan B 6 87 Malappuram BHARATIYA VIDYA BHAVAN
24 37393 Muhammad Shamil N 7 86 Malappuram MMET HSS
25 9326 Sahith. A. S 6 86 Malappuram GHSS Vaniyambalam
26 38479 Gadha V 5 86 Malappuram BEMHSS PARAPANANGADI
27 9200 Muhammed Muflih C 7 85 Malappuram A M U P SCHOOL ATTEERI
28 7182 Bhagath.p 7 85 Malappuram A.U.P.S.THIRUTHI
29 39679 Muhammed Shabin K 7 85 Malappuram HMS AUPS Thurakkal
30 12019 Ananya Kv 7 85 Malappuram Ramanattukara HSS
31 14744 Aadith Aadeeshwar N 7 85 Malappuram Gups Manjeri
B Category, Rs. 500
32 26781 Mayookha Sooraj 7 84 Malappuram SVHSS PALEMAD
33 18560 Raifah K C 7 84 Malappuram HIOHSS Olavattur
34 33666 Ridha Fathima P K 6 84 Malappuram MHMAUPS VAVOOR, CHEAKODE,
35 38087 Afnan. T 6 84 Malappuram CHMKM UP SCHOOL
36 22361 Deekshith P 7 84 Malappuram AKM HSS KOTTOOR
37 1598 Ishma U 6 84 Malappuram AMUPS Parakkal
38 12414 Ridha Fathima 6 84 Malappuram Mes college of engineering engineering campus school kuttippuram
39 38561 Nihara 6 83 Malappuram MES COLLEGE OF ENGINEERING CAMPUS
40 12598 Helen U P 7 83 Malappuram GUPS KOTTAKKAL
41 5965 Navami Nandan 6 83 Malappuram AMUP SCHOOL CHEMBRA
42 12647 Amal. A. P 7 83 Malappuram Govt. Boys HSS Tirur.
43 32925 Nazmin Shad K 5 83 Malappuram M.H.M.A up school vavoor
44 23528 Shadee Sahl C K 5 83 Malappuram AMUPS CHELAKKAD
45 1596 Harinandh Kh 5 82 Malappuram GHS MEENADATHUR
46 33686 Adeena A K 7 82 Malappuram GHSS Karuvarakundu
47 22444 Radhin Kv 5 82 Malappuram A U P S TRIPPANACHI
48 37094 Gopika V V 7 82 Malappuram Vallathol AUP School
49 13496 Fiza Sherin K 6 82 Malappuram M.H.M.A UP SCHOOL
50 40697 Archana Gireesh M 7 82 Malappuram HMS AUPS Thurakkal
51 38175 Nibha.sk 6 82 Malappuram Thenhipalam AUP School
52 18880 Shifa Fathima P P 6 82 Malappuram MMET HSS MELMURI
53 16388 Amnath Monisha Puthukkolli 7 82 Malappuram HMSAUPS Thurakkal Manjeri
54 12635 Megha K T 7 81 Malappuram Kuttiyil AUPS, Vettom, Padiyam
55 17748 Adwaith R Nair 5 81 Malappuram GOVERNMENT MODEL HIGHER SECONDARY SCHOOL
56 39778 E S Hamdan 7 81 Malappuram Vannery HSS, Punnayurkulam
57 11879 Prardhana P Nair 6 81 Malappuram GHS Athavanad parithi
58 29813 Amanya Ks 7 81 Malappuram RMHS MELATTUR
59 22066 Devananda.k 7 80 Malappuram P.M.S.A.P.T.H.S.S KAKKOVE
60 19028 Fathima Nima. K 7 80 Malappuram G. M. U. P. S Tirur
61 14300 Ali Naadim. U 7 80 Malappuram MSP HSS Malappuram
62 33760 Devapriya M 7 80 Malappuram DGHSS TANUR
63 10471 Devdharmik C Anil 6 80 Malappuram Govt. Model Higher Secondary School, Calicut University Campus
64 15065 Anuvrindha P 7 80 Malappuram GMHSS, THENHIPALAM
65 9696 Sagar.santhosh 6 80 Malappuram St.Paul’s EMHSS
66 14592 Surya Gayathri. V. J 6 80 Malappuram GMHSS CU CAMPUS
67 32574 Asil Basheer M C 7 80 Malappuram AMUP SCHOOL MONGAM
68 38114 Abhinav Prasad.m.p 6 80 Malappuram MES COLLEGE OF ENGINEERING CAMPUS SENIOR SECONDARY SCHOOL KUTTIPURAM
69 6184 Ananya V P 7 80 Malappuram GMUPS TIRUR
70 291 Amay Dev.ds 6 80 Malappuram TSAMUPS
71 6661 Avanija. N A 7 79 Malappuram PMSAPTHSS Kakkove
72 15272 Jiya Rajeev N 7 79 Malappuram DGHSS TANUR
73 15463 Mohammed Fadi 7 79 Malappuram Irshadiya AUP School
74 19860 Anavadya C S 5 79 Malappuram AUPSchool Cherukara
75 258 Punnyadas V 6 79 Malappuram G.m.u.p.s venniyur
76 423 Sidharth R 7 79 Malappuram AKMHSS KOTTOOR
77 15519 Abhijna Muraleedharan M.k 6 79 Malappuram ST. PAULS E.M.H.S SCHOOL
78 14643 Aabis Aman. P 7 79 Malappuram PEACE PUBLIC SCHOOL VENGARA
79 9077 Rithu Lekshmi.p 6 79 Malappuram Fathima matha Higher secondary school
80 27155 Rashdan Sain 5 79 Malappuram A U P S AYIROOR
81 23733 Neerad Sankar A J 5 78 Malappuram MVHSS ARIYALLUR
82 4318 Advaita.s. 6 78 Malappuram GHSS PERINTHALMANNA
83 33249 Mohammed Irfan T 7 78 Malappuram G U P school pandallur
84 8452 Sanjay B 7 78 Malappuram Krishna A U P School, Thachinganadam
85 12472 Athira Biju 6 78 Malappuram AMUP SCHOOL KOORIYAD
86 4943 Adhil Muhammed K 6 78 Malappuram MES CENTRAL SCHOOL TANUR
87 34052 Aswin Raj T P 5 78 Malappuram NAVAMUKUNDA higher secondary school

 

 

NO RegNO Name Class Mark Dist School
A Category, Rs. 1000
1 12773 Arjun Krishna. A. S 6 96 Kozhikkode Mattanod A. U. P. School
2 13799 Aman Fayaz K 5 94 Kozhikkode GMUPS KARUVANPOYIL
3 15426 Athul K 7 94 Kozhikkode GHSS Medical College Campus Kozhikode
4 28002 Poornendu R 7 94 Kozhikkode Govt. H S, CHERUVANNUR
5 15262 Mithra Kinathil 5 93 Kozhikkode AUP SCOOL ULLIYERY
6 38398 Amaal Fathima.k 5 93 Kozhikkode Ganapat A U P B School Ramanattukara
7 13791 Hiran.b 5 93 Kozhikkode GHSS PERINGOLAM
8 38387 Ashaal Fathima.k 5 93 Kozhikkode Ganapat A U P B School Ramanattukara
9 27827 Karthik Rajesh 7 93 Kozhikkode PRESENTATION HSS, KOZHIKODE
10 1705 Jyothika. B .a 5 92 Kozhikkode M.A.M.U.P.SCHOOL, PARAMBIL KADAVU
11 20432 Sreenand Es 6 92 Kozhikkode ST XAVIER’S UP SCHOOL PERUVAYAL
12 14558 Dhyan Nand.r 6 91 Kozhikkode GVHSS Meppayur
13 14579 Hashmi Krishna. N. R 5 91 Kozhikkode GVHSS Madappally
14 2996 Abhijith Mohan 7 91 Kozhikkode JNV Calicut
15 18640 Thanmaya V S 6 91 Kozhikkode St Josephs junior ICSE school
16 30884 Archana J S 7 90 Kozhikkode SREE NARAYANA HIGHER SECONDARY SCHOOL, VATAKARA.
17 32387 Sivaganga M R 7 89 Kozhikkode ST.ANTONY’S GIRAL HIGH SCHOOL VATAKARA
18 8979 Aavani Saji 5 89 Kozhikkode G U P S MANASSERY
19 25776 Sreeved P 7 89 Kozhikkode BEMHSS, Vatakara
20 8807 Sreya Das 7 89 Kozhikkode EVUP SCHOOL TUNERI
21 7594 Lakshmipriya. T 7 89 Kozhikkode ST. JOSEPH’S ANGLO INDIAN GIRLS HIGHER SECONDARY SCHOOL
22 29271 Krishna Theertha Ms 7 88 Kozhikkode Vadakkumbad HSS, Paleri
23 10221 Avani Sreejith 5 88 Kozhikkode St.joseph Anglo Indian girls higher secondary school
24 5871 Rhithuparna.p 7 88 Kozhikkode BEM Girls Higher Secondary School
25 29040 Shivanya B S 7 88 Kozhikkode AUPS VAKAYAD
26 14254 Parvana Vijayan 7 87 Kozhikkode GHSS pannur
27 22485 Inya 6 87 Kozhikkode PERAMBRA A.U.P SCHOOL
28 32162 Harinand R R 5 87 Kozhikkode Poyilkav UP school
29 3765 Jince. P 7 86 Kozhikkode G U P SCHOOL MANASSERY
30 15327 Dinu Dakshith 7 86 Kozhikkode SGMSB SCHOOL VATAKARA
31 22999 Nivedh P 6 86 Kozhikkode B E M UP SCHOOL
32 35422 Anay. S 6 86 Kozhikkode Silver Hills H S S
33 10256 Arathi P S 6 86 Kozhikkode Eramala U P school
B Category, Rs. 500
34 40380 June Sreekanth 7 85 Kozhikkode St Joseph’s Anglo Indian girls Higher secondary School
35 34493 Rabeeba 5 85 Kozhikkode Vanimal MUP school
36 31712 Parvana K P 6 85 Kozhikkode Amrutha Public School, Pathiyarakkara, VADAKARA, Kozhikode.
37 19286 Shreya.s 6 85 Kozhikkode KIZHUR AUP SCHOOL
38 10408 Niranjana.m.s. 7 85 Kozhikkode Memunda HSS
39 16141 Krishnaveni 7 85 Kozhikkode Kalpathur AUP school
40 26128 Nived D R 5 84 Kozhikkode Sree Gokulam Public School
41 22752 Alpha Cheriyan 7 84 Kozhikkode ST GEORGES HSS VELAMCODE
42 19762 Karthik K P 6 84 Kozhikkode KATAMERI U P SCHOOL
43 10190 Neelambari Dk 5 84 Kozhikkode St. Joseph’s Anglo Indian Girls HSS, Kozhikode
44 37614 Navaneeth V T 5 84 Kozhikkode GHSS Medical college campus
45 25922 Muhammad Yamin Hasan O K 6 84 Kozhikkode CHEMANCHERY UP SCHOOL
46 33390 Niveditha.t 7 84 Kozhikkode St Joseph’s Anglo Indian Girls’ Higher Secondary School Kozhikode, Kerala
47 26788 Priyanandan S.d. 5 84 Kozhikkode CKG MHS Chingapuram
48 6875 Gurupranava.c.k 6 84 Kozhikkode SGMSB SCHOOL
49 26462 Niranjana M 5 83 Kozhikkode NATIONAL HIGHER SECONDARY SCHOOL, VATTOLI
50 4979 Sreya Krishna S 6 83 Kozhikkode Providence Girls Higher Secondary School
51 22450 Thameem Riyaz 6 83 Kozhikkode Kendriya Vidyalaya No. 2 Calicut
52 7264 Ananya S Suresh 7 83 Kozhikkode G U P S Kinaloor
53 38486 Parvathi V A 7 82 Kozhikkode KENDRIYA VIDYALAYA NO. 1
54 1295 Muhammed Fidal Vk 7 82 Kozhikkode GMUP School Elettil
55 8668 Thejwal A N 5 82 Kozhikkode MMUP MUYIPPOTH
56 27455 Yaasha G Haran Manikkoth 7 82 Kozhikkode Amrutha Public school
57 23252 Amegha P 6 82 Kozhikkode GHSS PAYAMBRA
58 38098 Charunanda 7 82 Kozhikkode GUPS CIVIL STATION
59 16994 Deva Nanda V 7 82 Kozhikkode GMHS RAROTH
60 23749 Avanthika Krishna 6 82 Kozhikkode Jai Rani SABS public school
61 32253 Harinandh S 5 82 Kozhikkode MUP SCHOOL NADAKKUTHAZHA
62 12754 Niranya. K. M 6 82 Kozhikkode Providence Girls HSS
63 32168 Sasa Noyoko 6 81 Kozhikkode SILVER HILLS HIGHER SECONDARY SCHOOL
64 35603 Joanna Maria Manoj 5 81 Kozhikkode St Joseph’s Anglo Indian Girls Higher secondary school
65 34422 Hyra Bm 6 81 Kozhikkode St Xavier’s up school peruvayal
66 23524 Chaithra.k 5 81 Kozhikkode A. U. P. S CHATHAMANGALAM
67 28060 Anvidha. C.h 7 81 Kozhikkode Memunda HSS
68 38482 Gourishankar R 7 81 Kozhikkode UPS Naduppoyil
69 33525 Rona N Raj 5 81 Kozhikkode Cheenamveedu UP School
70 30273 Niya S Anil 5 81 Kozhikkode GUPS NADAPURAM
71 29154 Veda Nair 5 81 Kozhikkode St Mary’s English Medium School
72 12184 Laya Riyas V 7 80 Kozhikkode GMUP School Kodiyathur
73 12752 Faiha Harish P 6 80 Kozhikkode CALICUT GIRLS VOCATIONAL HIGHER SECONDARY SCHOOL
74 12380 Thanmaya S B 5 80 Kozhikkode VALIACODE AUP SCHOOL
75 35314 Nanditha Raja Kc 7 79 Kozhikkode SREE GOKULUM PUBLIC SCHOOL
76 6119 Dev Nand M S 5 79 Kozhikkode MEMUNDA HIGHER SECONDARY SCHOOL
77 16436 Veda Sudheesh 6 79 Kozhikkode Vadakkumbad hss
78 18340 Athmika R Suresh 6 79 Kozhikkode Providence higher secondary school
79 20735 Sivada Br 6 79 Kozhikkode GUPS Parambil
80 7167 Dhanvin Krishna M R 5 79 Kozhikkode MUPS Muyippoth
81 20453 Madhav Mahesh T P 6 79 Kozhikkode SREE GUJARATI VIDYALA HS SCHOOL
82 32494 Jahanara Yuthika 6 79 Kozhikkode Government Girls Higher Secondary School Koyilandy
83 35414 Jewel B S 5 79 Kozhikkode GUPS THRIKKUTTISSERY
84 17906 Niya Priyadrishya 6 79 Kozhikkode VALIACODE AUP SCHOOL

 

NO RegNO Name Class Mark Dist School
A Category, Rs. 1000
1 20822 Muhammed Roshan K 7 92 Wayanad GHSS ANAPPARA
2 4354 Aatish A S 7 92 Wayanad G.H.S.S Kakkavayal
3 16151 Gayathri Cv 6 90 Wayanad GVHSS SARVAJANA
4 14025 Almithra M S 6 90 Wayanad GHS IRULATH
5 27508 Amrith Sankar N D 7 90 Wayanad St.Antony’s AUP School,Pazhoor.
6 12356 Hita Tessa Libin 7 90 Wayanad St Thomas HSS Nadavayal
7 33107 Dakshina Damodaran 6 89 Wayanad MGM HSS MANANTHAVADY
8 17595 Arun V 7 89 Wayanad GHSS VADUVANCHAL
9 9021 Harinived A J 5 89 Wayanad GHSS Panamkandy
10 17963 Ajilshan. K 6 88 Wayanad AUPS VARADOOR
11 33216 Nripa Nandhan M S 7 88 Wayanad SKMJHSS KALPETTA
12 21655 Nanma Roshin Mathew 7 88 Wayanad HILL BLOOMS SCHOOL MANANTHAVADY
13 20550 Dev Darsh 6 88 Wayanad HIM UP School
14 27289 Nivedhya Haridas 6 88 Wayanad AUP SCHOOL DWARAKA
15 12530 Dhyan M 5 86 Wayanad Hill Blooms School
16 6383 Niranjana D P 6 85 Wayanad ST THOMAS HSS NADAVAYAL
17 12755 Haizel Shameer 7 85 Wayanad Hill Blooms School
18 9471 Samjoth Js 7 84 Wayanad MGM Higher secondary school Mananathavady
19 14647 Annie Joe Varghese 5 83 Wayanad ST.THOMAS U.P SCHOOL THAVINHAL
20 14052 Akza Vinod 7 81 Wayanad GHS IRULATH
21 8328 Aman Muhammed N 6 81 Wayanad GHSS moolankavu
22 11123 Joseph Bobby Korah 6 80 Wayanad HILL BLOOMS SCHOOL
23 15130 Aradhana Peter John 5 80 Wayanad ST.THOMAS U.P SCHOOL THAVINHAL
24 11924 Niyas Ali Mt 6 79 Wayanad GHSST THARIODE
25 13748 Gaayathri 7 79 Wayanad SKMJ HSS KALPETTA
26 36449 Sayi Krishna A. P 5 79 Wayanad GUPS THALAPPUZHA
27 8084 Kaniha S K 7 79 Wayanad GHSS Moolankave
28 13668 Gouri Lakshmi V. S 6 78 Wayanad Hill Blooms School
29 8324 Anold John Chacko 5 78 Wayanad G. H. S. S NEERVARAM
30 6690 Fadia Noushin 6 77 Wayanad FALAH GREEN VALLEY SCHOOL
31 16455 Sreehari. C 7 77 Wayanad Sarvodaya higher secondary school eachome
32 14648 Vignesh E.s 6 77 Wayanad ST.THOMAS U.P SCHOOL THAVINHAL
33 28213 Navaneeth K Suresh 5 77 Wayanad Govt. UP school Mananthavady
B Category, Rs. 500
34 15996 Amarnath P Shinoj 5 76 Wayanad GHSS ANAPPARA
35 36244 Alan Satheesh 5 76 Wayanad GUPS POOTHADI
36 34408 Rishon Scaria 6 75 Wayanad HIM UP School Kalpetta
37 9082 Pranav P Biju 7 75 Wayanad GUPS Kaniyambetta
38 14889 Maria Regi 7 74 Wayanad Hill Blooms School
39 23850 Nivedhya Vinod 6 73 Wayanad ST JOSEPHS U P SCHOOL KALLODY
40 6196 Krishnendu M S 7 73 Wayanad SKMJ HSS KALPETTA
41 22705 Mubeena T P 6 72 Wayanad Govt. U. P. School Kaniyambetta
42 1842 Sayan David Sash 6 71 Wayanad Mclodes English School
43 19819 Anulakshmi P V 6 71 Wayanad AUP School Varadoor
44 10546 Marwa Thahseen C V 6 70 Wayanad Government U P School Thalappuzha
45 27625 Fathima Mirfa.k 5 70 Wayanad St.Joseph TTI kaniyaram Mananthavady
46 27598 Parvana S Nair 5 70 Wayanad HILLBLOOMS SCHOOL
47 1297 Shifa Mariam Suresh 7 70 Wayanad GHS KUPPADI
48 21853 Niranjana V M 7 70 Wayanad GHS IRULATH
49 13662 Suryakiran Cp 5 70 Wayanad St Thomas HS nadavayal
50 17396 Mridula P 6 69 Wayanad Govt. U. P. School Kaniyambetta
51 26234 Farsana Parveen 6 69 Wayanad Crescent Public High School Panamaram
52 35357 Hitha. E. P 6 67 Wayanad Hillblooms school
53 13721 Aswin Kumar A S 7 67 Wayanad Dwaraka A.U.P school
54 6012 Alain Abdulla S 6 66 Wayanad Hill Blooms School
55 13729 Avani Krishna A S 5 65 Wayanad Dwaraka A.U.P school
56 11052 Anliya Varghese 6 65 Wayanad ST MARY,S A U P SCHOOL
57 16327 Avani. Ac 8 65 Wayanad Sarvodaya higher secondary school eachome
58 11866 Nihala P 5 65 Wayanad GHSS MEPPADI
59 35572 Andrea Roy 5 64 Wayanad G U P SCHOOL VADUVANCHAL
60 17299 Dhiya Fathima 7 63 Wayanad Govt. U. P. School Kaniyambetta
61 12959 Muhammed Zaheen P K 6 62 Wayanad Govt. U. P. School Kaniyambetta
62 20764 Vishnupriya Haridas 6 62 Wayanad AUP School Varadoor
63 1250 Karthik E S 5 62 Wayanad GVHSS Moolankave
64 13801 Andriya Sanoj 5 60 Wayanad  
65 40027 Fidha Husna 6 60 Wayanad GUPS Kaniyambetta
66 32685 Amal Manoj 7 60 Wayanad GHSS THRIKKAIPETTA
67 31115 Blesswin Tom Wilson 7 60 Wayanad Dwarka AUP school
68 8732 Nandakishor. P. S 5 60 Wayanad GHSS MOOLANKAVE
69 27834 Fathima Yoosuf 7 59 Wayanad MCF Public School
70 29339 Alan P.kuriakose 6 59 Wayanad St.Antony’s A.U.P.School,Pazhoor
71 26 Devaprayag R 6 59 Wayanad St. Thomas UP school
72 16099 Haya Shinoj 5 59 Wayanad LF UP School Mananthavady
73 21652 Abhinav Mathew 7 59 Wayanad S K M J H. S S KALPETTA
74 32585 Aryananda P 7 58 Wayanad GMUP SCHOOL ANJUKUNNU
75 12174 Muhammed Rafhan C A. 7 57 Wayanad GHS ACHOOR
76 9557 Amithkrishna O 5 56 Wayanad GUPS MANANTHAVADY
77 8786 Muhsina Ali 7 56 Wayanad LITTLE FLOWER UP SCHOOL
78 14073 Adhya K S 5 56 Wayanad GHS IRULATH
79 40113 Shivani Krishna 7 56 Wayanad ANMUPS Mylambadi
80 29705 Abhirami Sunil 5 56 Wayanad ANM UP SCHOOL GOKALENAGAR MYLAMBADI
81 20949 Shamna Sheron P 7 56 Wayanad Shamna sheron p
82 39993 Ayisha K 5 55 Wayanad GUPS Kaniyambetta
83 15737 Shadi C Nowfel 5 55 Wayanad GHSS ANAPPARA

 

NO RegNO Name Class Mark Dist School
A Category, Rs. 1000
1 5659 Adil T 6 96 Kannur Muzhappilangad South U P School
2 1445 Mayookha.c 6 93 Kannur MAMBARAM.U.P.SCHOOL, MAMBARAM
3 16924 Devasree Praveen 6 93 Kannur KAVUMBAGAM SOUTH UP SCHOOL
4 9032 Amika S Jyothish 7 93 Kannur St. Teresa’s Anglo Indian Higher Secondary school
5 31985 Sreya.m.p 7 93 Kannur TAGORE VIDYANIKETAN G H S S TALIPARAMBA
6 15988 Anusree V V 5 92 Kannur PATTANNUR UP SCHOOL
7 451 Sreelakshmi E 6 92 Kannur KAYANI U P SCHOOL
8 34522 Suryathej.r.b 7 92 Kannur Vilakkottur.U.P.School
9 9140 Ashika Vk 7 91 Kannur MACHERI NEW UP SCHOOL
10 18457 Sayanth Raj V 6 91 Kannur G.H.S.S NEDUNGOME
11 16938 Devika Praveen 6 90 Kannur KAVUMBAGAM SOUTH UP SCHOOL
12 31037 Diya Vinod K V 5 90 Kannur SREEPURAM ENGLISH MEDIUM HIGH SCHOOL & JUNIOR COLLEGE
13 2323 Devna Pratheesh 7 90 Kannur KADACHIRA HIGHER SECONDARY SCHOOL KADACHIRA
14 146 Dhwani Jiju 5 89 Kannur Vengad South U.P School
15 15440 Alan K 5 89 Kannur VENGAD SOUTH UP SCHOOL
16 3656 Heera Rajesh P 6 89 Kannur S N A U P School Padiyoor
17 12324 Amaya.k 5 89 Kannur Vengad south u.p. school
18 9775 Meghna K 6 89 Kannur KANHIRODE SANKARAVILASAM U.P.SCHOOL
19 6141 Sivanya Pb 7 89 Kannur PPRM UP SCHOOL MUZHAKKUNNU
20 117 Mesna.k.v 7 89 Kannur GHSS TAGORE VIDYANIKETAN
21 7535 Swadheen P 6 89 Kannur Kadachira Higher Secondary School
22 34298 Arjith Jithesh 7 88 Kannur THUNCHATHACHARYA VIDYALAYA EDACHOVVA
23 21777 Ashik Shaji 7 88 Kannur ST.MARYS HIGHER SECONDARY SCHOOL EDOOR
24 26225 Sangeeth M 7 88 Kannur Pattuvam U P School
25 28221 Princy S R 6 88 Kannur DIET PALAYAD
26 6397 Niranjana I 7 87 Kannur Itoozhi Madhavan Namboothiri Smaraka Govt. H S S
27 250 Thejasi S B 7 87 Kannur VENGAD SOUTH UP SCHOOL
28 35703 Aadisree S 7 87 Kannur PANOOR UP SCHOOL
29 1109 Niswana S Pramod 7 87 Kannur MAMBARAM UP SCHOOL
30 17554 Abhirami T 7 87 Kannur Perinthaleri AUP School
31 26602 Aaron David 7 87 Kannur Kadannappally U P Scool
32 11874 Parinitha K Sajith 7 87 Kannur Thiruvangad government Girls Higher secondary school
B Category, Rs. 500
33 8481 Ahmed Abdul Rasheed 7 86 Kannur Sreepuram English Medium School
34 12205 Harikeerth P 6 86 Kannur R G M AU P SCHOOL
35 38501 Revathi Latheesh 7 86 Kannur Moothedath Higher secondary school
36 8496 Muhammad Sinan Abdul Rasheed 5 86 Kannur Sreepuram English Medium School
37 1291 Akhilraj T 6 86 Kannur GHS Sreepuram
38 82 Adwaith U 6 85 Kannur IIMNSGHSS MAYYIL
39 12893 Salvin E 7 85 Kannur GVHSS KADIRUR
40 25760 Haritha Babu 7 85 Kannur Pilathara. U. P School
41 11979 Imay Paarvan S 7 85 Kannur Govt.Brennen Hss Thalassery
42 35329 Ishan S 6 85 Kannur KUTHUPARAMBA U P SCHOOL
43 28670 Anunandh P 6 85 Kannur VENGAD SOUTH U P SCHOOL
44 33979 Harshita Sunil 7 85 Kannur St.theresas kannur
45 866 Devananda M 7 85 Kannur Patty Amma A u p school
46 27900 Joseph Joice P R 5 84 Kannur MEDICAL COLLEGE PUBLIC SCHOOL,PARIYARAM
47 15814 Hima.v.v 7 84 Kannur Peralam UP school,kozhummal
48 11568 Hayaferhin 5 84 Kannur TRICHAMBARAM U P SCHOOL TALIPARAMBA
49 4971 Vaiga C 6 84 Kannur VAIGA C
50 36247 Sreedarsh P Sasidharan 7 84 Kannur KUNCHIKKANNAN NAMBIAR MEMORIAL A U P SCHOOL ERUVESSY
51 12444 Celestin Prakash 6 84 Kannur SACRED HEART U P S ANGADIKADAVU
52 84 Archana S Prakash 7 84 Kannur Govt. Central UP School Kunhimangalam.
53 37260 Ananya Ranjith 7 84 Kannur Ramaguru UP School Chirakkal
54 23525 Athulya K V 7 84 Kannur KAYARALAM A U P SCHOOL
55 28657 Medhya Sudheer 5 84 Kannur THARUVANATHERU U. P SCHOOL
56 14921 Devananda Das V 7 84 Kannur Anjarakkady Higher Secondary School
57 20542 Revathi.m.v 6 84 Kannur Government Girls Higher Secondary School,Payyanur
58 17551 Anwaya P 7 83 Kannur VENGAD SOUTH U P SCHOOL
59 21878 Rishikesh Vinod 5 83 Kannur Morazha Central A.U.P School
60 37490 Aavani Jayan V 6 83 Kannur K K N M A U P SCHOOL ERUVESSY
61 35877 Ananya P K V 7 83 Kannur KKNMAUP SCHOOL ERUVESSY
62 21973 Akshay K P 6 83 Kannur GHSS CHAVASSERY
63 18355 Anasooya K 6 82 Kannur VENGAD SOUTH U P SCHOOL
64 31494 Neha Mariya Vipin 5 82 Kannur Nirmala UP School
65 10801 Avishna S 6 82 Kannur KADAMBUR HIGHER SECONDARY SCHOOL EDAKKAD
66 31073 Avanthika Rajeev 6 82 Kannur P C GURUVILASAM U P SCHOOL
67 8112 Arjith K S 7 82 Kannur KADAMBUR HIGHER SECONDARY SCHOOL
68 11378 Nihara J P 6 82 Kannur Sacred heart girls’ higher secondary school Thalassery
69 8226 Thanmaya R Prasad 5 82 Kannur Annur Up school
70 1289 Ashwanth M 5 82 Kannur Varam UP School
71 18790 Sharon Mv 7 81 Kannur Kalliasseri south up school
72 19804 Devika U 6 81 Kannur Chidambaranadh U P School
73 22985 Aashvin Krishna 6 81 Kannur Kadamboor North Aided U.P School
74 40990 Varadha K 7 81 Kannur Palayad Basic UP School
75 36149 Thejasree Sudheer M 6 81 Kannur GHSS VELLUR
76 8098 Vedika V S 5 81 Kannur GOVT BRENNAN THALASSERY
77 8130 Shreedevika N V 7 81 Kannur GHSS Vellur
78 4833 Naksatra K 6 81 Kannur Kozhur U P School
79 7383 Adithi Nanda V K 7 81 Kannur Government Brennen Higher Secondary School
80 13478 Devadersh S 5 80 Kannur KAVUMBHAGAM SOUTH UP SCHOOL
81 40808 Mithravinda C 7 80 Kannur Tharuvanatheru UPS
82 32603 Sravan Krishna A.v 5 80 Kannur GHSS Kottila
83 12450 Ameya Keyan 5 80 Kannur ST MARYS H S S EDOOR
84 19653 Niveditha Rajesh Nambiar 5 80 Kannur ST MARYS GIRLS HS PAYYANNUR
85 23135 Arpith P 7 80 Kannur KADAMBOOR HIGHER SECONDARY SCHOOL KERALA SYLLABUS

 

NO RegNO Name Class Mark Dist School
A Category, Rs. 1000
1 20435 Sayoojya K 6 98 Kasaragod G.U.P.S KARICHERY
2 8552 Harichand A 7 97 Kasaragod G U P School Velaswaram
3 23744 Ameya Raj P K 7 94 Kasaragod KKNM A U P SCHOOL OLAT
4 8341 Devananda K 7 94 Kasaragod GFHSS BEKAL
5 15083 Rohin Krishna B 6 94 Kasaragod GHSS Kundamkuzhi
6 18502 Deva Theertha V 7 93 Kasaragod GUPS KOOTTAKKANI
7 27708 Shijinraj K 5 92 Kasaragod GHSS KUNDAMKUZHY
8 30535 Vaiga V V 6 92 Kasaragod GUPS Veleashwaran
9 31276 Aradhika K P 6 92 Kasaragod GUPS KOLIYADUKKAM
10 33091 Niya Kv 6 92 Kasaragod GUPS Koliyadukkam
11 29295 Shivani.m 6 91 Kasaragod GUPS Veleashwaran
12 7375 Sandesh K 7 91 Kasaragod Durga higher secondary school kanhangad
13 7640 Fizanmuhammed C 6 91 Kasaragod KENDRIYA VIDYALAYA No. 2 KASARAGOD
14 27889 Prarthana Nambiar C K 5 91 Kasaragod St. Ann’s AUPS Nileshwar
15 9916 Amaldev.ck 5 91 Kasaragod A.U.P.S.Udinur Central
16 34329 K P Poojalakshmi 7 91 Kasaragod ST JOSEPHS AUP SCHOOL KALIYUR
17 1413 Ameya Krishnan 6 90 Kasaragod Govt. U P School Pullur
18 40404 Alakananda . A 5 90 Kasaragod G H S S MADIKAI
19 1599 Krishnendu P V 6 90 Kasaragod GHSS KUTTAMATH
20 37170 Sadhika Sajith 6 90 Kasaragod LITTLE FLOWER GIRLS HIGHER SECONDARY SCHOOL
21 30523 Sooryakiran V.k. 6 90 Kasaragod GWUPS, Kodakkad
22 26277 Hrithuparna K 7 90 Kasaragod St. Peter’s ICSE School, Nileswar
23 30641 Saatvik Praveen 5 90 Kasaragod Chinmaya Vidhyalaya, Nileshwar
24 34100 Navaneeth P 7 89 Kasaragod Govt HSS Kundamkuzhy
25 20364 Sreehari P K 7 89 Kasaragod GMUPS CHERKALA
26 11818 Abidev K 7 88 Kasaragod GHSS Kakkat
27 9094 Arjun.a.k 6 88 Kasaragod G.U.P.S.Chemnad West
28 40441 Rithu Raj .k 6 88 Kasaragod ACKNS GUPS MELANGOT
29 30997 Adarsh Mohan M 5 88 Kasaragod GHSS BETHURPARA
30 2436 Esha Anil 5 87 Kasaragod St pauls
31 3766 Nirmal Sugathan O 6 87 Kasaragod St Paul’s AUP school trikaripur
32 21037 Harinand Vm 5 87 Kasaragod Rajas HSS nileshwar
33 19594 Adhil Vinod K 6 87 Kasaragod SMAUP SCHOOL PANAYAL
B Category, Rs. 500
34 12346 Abhinav Biju 5 86 Kasaragod AUPS UDINUR CENTRAL
35 28163 Vishnujith K 5 86 Kasaragod GHS Thachangad
36 23145 Devarchana R 7 86 Kasaragod G H S S PERIYE
37 6522 Manasa Ms 6 86 Kasaragod ST PAUL’S AUP SCHOOL TRIKARPUR
38 13955 Abitha P 7 86 Kasaragod G U P S Nalilamkandam
39 26150 Aashirvad Kannan 5 86 Kasaragod Durga Higher Secondary School
40 14810 Sivasurya K 7 86 Kasaragod ST.PAULS A U P SCHOOL, TRIKARIPUR
41 31718 Sradha S Prasad 7 85 Kasaragod GVHSS MADIKAI 2
42 25964 Anugrah P Biju 5 85 Kasaragod ST .PAUL’S AUP SCHOOL THRIKKARIPUR
43 37837 Adithyan K 5 85 Kasaragod AUPS BIRIKULAM
44 1694 Abhinav Shaji 6 85 Kasaragod ST ANNS AUPS NILESHWAR
45 13080 Krishnendu M 7 85 Kasaragod GUPS THEKKIL PARAMBA
46 31513 Nived V 7 85 Kasaragod ACKNSGUPS Melangot
47 40995 Nivedya P 6 85 Kasaragod G H S Thachangad
48 13747 Anwin Prasanth 5 85 Kasaragod GHS Thachangad
49 10025 Suryathej M 6 85 Kasaragod ST.PAUL’S AUPS THRIKARIPUR
50 32854 Devdheeshna S. Dilip 6 84 Kasaragod AUPS CHATHAMATH
51 7331 Theertha Prakash 6 84 Kasaragod St .Paul’s AUP school trikaripur
52 7442 Colin B Joseph 6 84 Kasaragod G H S S BEKKUR
53 11453 Krishnaja M 7 84 Kasaragod GHSS KUNDAMKUZHY
54 17533 Adidev Sasidharan 5 83 Kasaragod ST Paul’s AUP School TRIKARIPUR
55 30068 Ann Mary Francis 5 83 Kasaragod GHSS BALAL
56 18501 Abijith M 6 83 Kasaragod GUPS KOLIYADUKKAM
57 13933 Abhijith Ambadi 6 83 Kasaragod ST Pauls Aup School TRIKARIPUR
58 30536 Ameya K V 7 83 Kasaragod Rajahs Higher Secondary School, Nileshwar
59 9665 Rida Aysha 7 82 Kasaragod St Paul’s AUP school
60 17658 Kadeeja Shadiya 5 82 Kasaragod GSBS KUMBLA
61 11475 Shivanya M 5 82 Kasaragod GHSS KUNDAMKUZHY
62 31327 Avani. M 7 82 Kasaragod GHSS Chayoth
63 39968 Zidaan Mohammed M G 5 82 Kasaragod G V H S S Mogral
64 28262 Sreehari P 6 82 Kasaragod GHS Thachangad
65 33785 Fathima Mizna C M 6 81 Kasaragod GUPS CHEMNAD WEST KASARAGOD
66 17798 Sarayu P P 6 81 Kasaragod ST PAULS A U P SCHOOL THRIKARIPUR
67 6976 Sreedev Vinu P 5 81 Kasaragod GHS KOLATHUR
68 28251 Anamaya B 6 81 Kasaragod GHS Thachangad
69 31495 Asmikam M V 7 81 Kasaragod K K N M A U P S OLAT
70 22271 Ananya K 5 81 Kasaragod AUPS UDINUR CENTRAL
71 18584 Ananthakrishnan. P 5 80 Kasaragod RHSS Nileshwer
72 28239 Lavanya K 6 80 Kasaragod GHS Thachangad
73 33833 Abhishek P N 7 80 Kasaragod GHSS BALANTHODE
74 13188 Devika K 6 80 Kasaragod GHSS BETHURPARA
75 28220 Sivakami V 6 80 Kasaragod GHS Thachangad
76 5381 Abhishan Shaji 7 80 Kasaragod ST.PAULS A U P SCHOOL TRIKARIPUR KASARAGOD DIST
77 9875 Shivanand S Pradeep 7 80 Kasaragod A U P S Podavoor
78 2579 Medha Padmam Raj 5 79 Kasaragod ST. Pauls AUP School Trikaripur
79 20142 Vishnu K Prakash 7 79 Kasaragod GHSS PERIYE
80 28266 Amritha Ramachandran 6 79 Kasaragod GHS Thachangad
81 17258 Arathi A 6 79 Kasaragod G H S S KUTTAMATH
82 5308 Arjun K 6 79 Kasaragod GHS Thachamgad
83 2776 Pooja Ramesh 7 79 Kasaragod G U P S MADIKAI ALAMBADI
84 29586 Abhinav Krishna. R 6 79 Kasaragod GMUPS cherkala
85 32177 Devananda.k.p 6 79 Kasaragod Jawahar navodaya vidyalaya Periye
86 11508 Mithya Madhu A 7 79 Kasaragod GHSS KUNDAMKUZHY
87 19985 Vykha Janardhanan 7 79 Kasaragod Government School in Puthukai
88 17967 Parvana P S 7 79 Kasaragod G U P S MADIKAI ALAMPADI
89 30206 Abhinava Krishna P 5 79 Kasaragod GHSS KUNDAMKUZHY