അങ്ങനെ അങ്ങനെ

അങ്ങനെ അങ്ങനെ

55.00

“ആകാശവും ഭൂമിയും ജീവജാലങ്ങളുമൊക്കെ ഉണ്ടായതിനെപറ്റി പലപല നാടുകളില്‍ പ്രചരിച്ചുവന്ന കഥകള്‍”

Description

ആകാശവും ഭൂമിയും ജീവജാലങ്ങളുമൊക്കെ ഉണ്ടായതിനെപറ്റി പലപല നാടുകളില്‍ പ്രചരിച്ചുവന്ന കഥകള്‍

Additional information

രചന ജി.എസ്. ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്‍
ഡിസൈന്‍ ബിജോയ് ബി ചന്ദ്രന്‍
ISBN 978-93-8713-607-6
എഡിറ്റര്‍ ചിഞ്ജു പ്രകാശ്
ചിത്രീകരണം സുവര്‍ണ്ണ പി
പേജുകള്‍ 56
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2018