അങ്ങനെ ഞാനൊരു പോക്രോം പോക്രോം

അങ്ങനെ ഞാനൊരു പോക്രോം പോക്രോം

55.00

ചിഞ്ജു പ്രകാശ്‌
ബാനര്‍ജി പി എസ്‌

Description

കുട്ടി ഉറങ്ങാന്‍ കിടന്നതാണ്. ഉറക്കത്തില്‍ അവളൊരു തവളയായി മാറി. പച്ചത്തൊലിയും വട്ടക്കണ്ണുകളും നീളന്‍ നാക്കുമുള്ള പച്ചത്തവള! ഒരു വികൃതിക്കുട്ടിയുടെ സ്വപ്നസഞ്ചാരങ്ങളുടെ കഥ.

Additional information

രചന ചിഞ്ജു പ്രകാശ്‌
ചിത്രീകരണം ബാനര്‍ജി പി എസ്
ഡിസൈന്‍ പ്രിയരഞ്ജൻലാൽ
ISBN 978-81-8494-488-4
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2018
എഡിറ്റര്‍ സെലിന്‍ ജെ എന്‍
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/6