അഞ്ചു പൂച്ചക്കുട്ടികള്‍

അഞ്ചു പൂച്ചക്കുട്ടികള്‍

45.00

രാധിക സി നായര്‍
ടി ആര്‍ രാജേഷ്

Description

താളംപിടിച്ചു വായിക്കാന്‍ ചില കുഞ്ഞുകവിതാശകലങ്ങള്‍. താളം പിടിച്ച് പാടുന്നതിനൊപ്പം എണ്ണവും പഠിക്കാം, കുറെ ചങ്ങാതിമാരെ പരിചയപ്പെടുകയും ചെയ്യാം. താളത്തില്‍ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കാനും ചൊല്ലിക്കാനും ഈ പുസ്തകം
സഹായിക്കും.

Additional information

രചന ഡോ. രാധിക സി നായര്‍
ചിത്രീകരണം ടി ആര്‍ രാജേഷ്
ഡിസൈന്‍ അരുണ ആലഞ്ചേരി
ISBN 978-81-8494-477-8
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2018
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/6