അപ്പുക്കുട്ടനും കട്ടുറുമ്പും

അപ്പുക്കുട്ടനും കട്ടുറുമ്പും

50.00

രാധികാദേവി ടി ആര്‍

സജി വി

 

Description


അപ്പുക്കുട്ടന്റെ കുസൃതികളും ഒരു നാള്‍ അവനെ ഒരു കട്ടുറുമ്പ് കടിക്കുന്നതുമായ കഥ

Additional information

രചന രാധികാദേവി ടി ആര്‍
ചിത്രീകരണം സജി വി
ഡിസൈന്‍ പ്രിയരഞ്ജന്‍ ലാല്‍
ISBN 978-81-8494-480-8
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2018
വലിപ്പം ക്രൗണ്‍ 1/8