അബ്ദുവിന്റെ മീനുകൾ

അബ്ദുവിന്റെ മീനുകൾ

45.00

കലവൂർ രവികുമാർ
രാജീവ് എൻ ടി

Description

കലാപത്തിനിടയില്‍പ്പെട്ടുപോയ അച്ഛന് എന്തു സംഭവിച്ചു എന്നറിയാതെ സങ്കടപ്പെടുന്ന അബ്ദുവും അകലെ അമേരിക്കയില്‍ ഒറ്റപ്പെട്ടു കഴിയുന്ന പത്മേച്ചിയും എഴുതുന്ന കത്തുകളിലൂടെ പുരോഗമിക്കുന്ന ബാലനോവല്‍. മലയാളബാലസാഹിത്യത്തിനു പുതുമയാര്‍ന്ന ഒരനുഭവം.

Additional information

രചന കലവൂർ രവികുമാർ , പ്രഭ ഉണ്ണി
ചിത്രീകരണം രാജീവ് എൻ ടി
ഡിസൈന്‍ പ്രദീപ് പി
ISBN 978-81-8494-427-3
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2017
എഡിറ്റര്‍ സെലിന്‍ ജെ എന്‍
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/8