അമ്പിളിമാമന്‍ കിണറ്റില്‍ വീണ കഥ

അമ്പിളിമാമന്‍ കിണറ്റില്‍ വീണ കഥ

35.00

ഗോപു പട്ടിത്തറ

Description

തീരെ ചെറിയ കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള കഥ

Additional information

ചിത്രീകരണം ഗോപു പട്ടിത്തറ
ഡിസൈന്‍ സുമേഷ് ജയന്‍
ISBN 978-81-8494-078-7
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2017
വിവര്‍ത്തനം/പുനരാഖ്യാനം എം ഗീതാഞ്ജലി
എഡിറ്റര്‍ കവിത ഭാമ
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/6