അമ്പിളിമാമന്‍ – ജി മാധവന്‍നായരുടെ ജീവിതകഥ

അമ്പിളിമാമന്‍ – ജി മാധവന്‍നായരുടെ ജീവിതകഥ

45.00

ശൈലജാ രവീന്ദ്രന്‍

സൗമ്യ മേനോന്‍

Description

ജി മാധവന്‍നായരുടെ ജീവിചരിത്രം. ചന്ദ്രയാന്‍ദൗത്യത്തെക്കുറിച്ചും വിശദീകരിക്കുന്നു.

Additional information

രചന ശൈലജാ രവീന്ദ്രന്‍
ചിത്രീകരണം സൗമ്യ മേനോന്‍
ഡിസൈന്‍ പി പ്രദീപ്
ISBN 978-81-8494-216-3
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2012
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/8