അമ്മന്നൂർ മാധവചാക്യാർ

View cart “ഇക്കുഷിമയിലെ മുത്തശ്ശി” has been added to your cart.

അമ്മന്നൂർ മാധവചാക്യാർ

35.00

മാർഗി മധു
സന്തോഷ് വെളിയന്നൂർ

 

Description

അമ്മന്നൂര്‍ മാധവചാക്യാരുടെ ജീവചരിത്രം

Additional information

രചന മാർഗി മധു
ചിത്രീകരണം സന്തോഷ് വെളിയന്നൂർ
ഡിസൈന്‍ വെങ്കി
ISBN 978-93-87136-15-1
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2018
എഡിറ്റര്‍ ചിത്ര എസ്
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/6
ലേയൗട്ട് രാജീവ് എന്‍ ടി