അയ്യന്‍കാളിക്കഥകള്‍

അയ്യന്‍കാളിക്കഥകള്‍

60.00

പീറ്റർ കുരിശിങ്കൽ
സജി വി

Description

കേരളത്തിലെ പിന്നാക്ക ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ ഉന്നമനത്തിനായി യത്‌നിച്ച സാമൂഹ്യപരിഷ്‌കര്‍ത്താക്കളില്‍ പ്രമുഖനായിരുന്നു അയ്യന്‍കാളി. അനാചാരങ്ങളെ എതിര്‍ക്കുകയും ദളിതരുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി പ്രയത്‌നിക്കുകയും ചെയ്ത അയ്യന്‍കാളിയുടെ ജീവിതം സംഭവബഹുലമായിരുന്നു. ദളിതരുടെ അനിഷേധ്യനേതാവായിരുന്ന അയ്യന്‍കാളിയുടെ ജീവിതകഥയാണ് അയ്യന്‍കാളിക്കഥകള്‍ എന്ന കൃതിയിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

Additional information

രചന പീറ്റർ കുരിശിങ്കൽ
ചിത്രീകരണം സജി വി
ഡിസൈന്‍ മനോജ് എസ്‌
ISBN 978-81-8494-425-9
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2017
എഡിറ്റര്‍ രാധികാ ദേവി ടി ആര്‍
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/8
പേജുകള്‍ 68