അര്‍ണോസ് പാതിരി

View cart “ഉത്സവാഘോഷം” has been added to your cart.

അര്‍ണോസ് പാതിരി

65.00

മുസഫര്‍ അഹമ്മദ്
സതീഷ് കെ, ഗോപു പട്ടിത്തറ

Description

യൂറോപ്പില്‍ ജനിച്ച് യൗവനാരംംഭത്തോടെ സ്വദേശം വിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടില്‍ വന്ന് ഒരു കേരളീയനായിത്തന്നെ കഴിഞ്ഞ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സംസ്കൃത പണ്ധിതരില്‍ ഒരാളായിരുന്നു അര്‍ണോസ് പാതിരി.

Additional information

രചന മുസഫര്‍ അഹമ്മദ്
ചിത്രീകരണം സതീഷ് കെ, ഗോപു പട്ടിത്തറ
ഡിസൈന്‍ വെങ്കി
ISBN 978-81-8494-337-5
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2013
എഡിറ്റര്‍ ബി പ്രസാദ്
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/8