ആനത്തൂക്കം വെള്ളി

ആനത്തൂക്കം വെള്ളി

80.00

എം ശിവപ്രസാദ്

കെ സതീഷ്

 

Description

അനശ്വരനായ നാടകകൃത്ത് എം ശിവപ്രസാദ് കുട്ടികൾക്കുവേണ്ടി രചിച്ച പതിന്നാലു നാടകങ്ങളുടെ സമാഹാരം.

Additional information

രചന എം ശിവപ്രസാദ്
ചിത്രീകരണം കെ സതീഷ്
ഡിസൈന്‍ എസ് സുനിൽ
ISBN 978-81-8494-342-9
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2012
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/8