ആനയും തയ്യല്‍ക്കാരനും

ആനയും തയ്യല്‍ക്കാരനും

35.00

ദേവപ്രകാശ്

Description

വായിക്കാന്‍ തുടങ്ങുന്നവര്‍ക്കായി ആനയും തയ്യല്‍ക്കാരനും എന്ന കഥ ചിത്രപുസ്തകരൂപത്തില്‍.

Additional information

ചിത്രീകരണം ദേവപ്രകാശ്
ISBN 978-81-8494-070-1
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2017 (FirstEd: 2010)
വിവര്‍ത്തനം/പുനരാഖ്യാനം കെ ബി ജനാര്‍ദ്ദനന്‍
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/6