ആനയുടേയും അണ്ണാരക്കണ്ണന്റേയും കഥ

ആനയുടേയും അണ്ണാരക്കണ്ണന്റേയും കഥ

35.00

ദേവപ്രകാശ്

Description

ചെറിയ കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള കഥകള്‍

Additional information

ചിത്രീകരണം ദേവപ്രകാശ്
ഡിസൈന്‍ സുമേഷ് ജയന്‍
ISBN 978-81-8494-080-0
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2017
വിവര്‍ത്തനം/പുനരാഖ്യാനം ഇ എന്‍ ഗീത
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/6