ആമയും കുരങ്ങനും വാഴനട്ട കഥ

View cart “പുലി വരുന്നേ പുലി” has been added to your cart.

ആമയും കുരങ്ങനും വാഴനട്ട കഥ

35.00

സുജ സൂസന്‍ ജോര്‍ജ്
സുധീഷ് കോട്ടേമ്പ്രം

Description

വായിക്കാന്‍ തുടങ്ങുന്നവര്‍ക്കായി ആമയും കുരങ്ങനും വാഴനട്ട കഥ ചിത്രപുസ്തകരൂപത്തില്‍.

Additional information

ചിത്രീകരണം സുധീഷ് കോട്ടേമ്പ്രം
ISBN 978-81-8494-075-6
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2017
വിവര്‍ത്തനം/പുനരാഖ്യാനം സുജ സൂസന്‍ ജോര്‍ജ്
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/6
പേജുകള്‍ 24