ഇളങ്കോ അടികൾ

View cart “ജീവന്റെ വില” has been added to your cart.

ഇളങ്കോ അടികൾ

75.00

പൂയപ്പിള്ളി തങ്കപ്പൻ

ഗോപു പട്ടിത്തറ

Description

ചിലപ്പതികാര രചയിതാവായ ഇളങ്കോവടികളുടെ ജീവചരിതം

Additional information

രചന പൂയപ്പിള്ളി തങ്കപ്പൻ
ചിത്രീകരണം ഗോപു പട്ടിത്തറ
ഡിസൈന്‍ വെങ്കി
ISBN 978-81-8494-430-3
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2017
എഡിറ്റര്‍ ചിത്ര എസ്
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/6
ലേയൗട്ട് വിഷ്ണു പി എസ്