ഈശ്വരചന്ദ്ര വിദ്യാസാഗർ

ഈശ്വരചന്ദ്ര വിദ്യാസാഗർ

35.00

ബീന ജോർജ്
രജീന്ദ്രകുമാർ

Description

ബംഗാളി സാമൂഹികപരിഷ്‌കർത്താവ്, സംസ്‌കൃത പണ്ഡിതൻ, അധ്യാപകൻ, പത്രപ്രവർത്തകൻ, എഴുത്തുകാരൻ. എന്നീ നിലകളിൽ ബംഗാളിജനത ഹൃദയത്തിലേറ്റിയ ഈശ്വരചന്ദ്ര വിദ്യാസാഗറിന്റെ ജീവിതകഥ.

Additional information

രചന ബീന ജോർജ്
ചിത്രീകരണം രജീന്ദ്രകുമാർ
ഡിസൈന്‍ സുനിൽ എസ്
ISBN 978-81-8494-367-2
എഡിറ്റര്‍ രാധികാ ദേവി ടി ആര്‍
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/8