ഉണ്ണിക്കുട്ടനും രാമന്‍പരുന്തും

ഉണ്ണിക്കുട്ടനും രാമന്‍പരുന്തും

55.00

ഷാനവാസ് വള്ളികുന്നം
പൊന്‍മണി തോമസ്

Description

വിനോദയാത്രക്കുപോയ ഉണ്ണിക്കുട്ടന് കാട്ടില്‍ നിന്ന് ഒരു പരുന്തിന്‍ കുഞ്ഞിനെ ലഭിക്കുന്നതും അവന്റെ ജീവിതത്തില്‍ ആ പരുന്ത് വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങളുമാണ് നോവലിന് ആസ്പദം

Additional information

രചന ഷാനവാസ് വള്ളികുന്നം
ചിത്രീകരണം പൊന്‍മണി തോമസ്
ഡിസൈന്‍ മനോജ് എസ്‌
ISBN 978-93-87136-19-9
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2018
എഡിറ്റര്‍ കവിത ഭാമ
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/8