ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ പുതൂർ

ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ പുതൂർ

55.00

ടി .ബാലകൃഷ്ണൻ

സന്തോഷ് വെളിയന്നൂർ

Description

കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍ സാഹിത്യ കളരിയുമായി അടുത്ത് ഇടപഴകുകയും അവിടെനിന്ന് ഊര്‍ജം ഉള്‍ക്കൊണ്ട് എഴുതി വളരുകയും ചെയ്ത കഥാകാരന്‍.

Additional information

രചന ടി .ബാലകൃഷ്ണൻ
ചിത്രീകരണം സന്തോഷ് വെളിയന്നൂർ
ഡിസൈന്‍ വെങ്കി
ലേയൗട്ട് വിഷ്ണു പി എസ്
എഡിറ്റര്‍ ഗായത്രീദേവി ജെ എ
ISBN 978-93-87136-03-8
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2018
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/6