എണ്ണാം പഠിക്കാം

എണ്ണാം പഠിക്കാം

40.00

ഡോ. രാധിക സി നായര്‍
സചീന്ദ്രന്‍ കാറഡ്ക്ക

Description

എണ്ണാന്‍ പഠിക്കാനായി കൊച്ചുകൂട്ടുകാര്‍ക്ക് ഒരു കവിതാപുസ്തകം. ചിത്രങ്ങള്‍ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടും.

 

Additional information

രചന ഡോ. രാധിക സി നായര്‍
ചിത്രീകരണം സചീന്ദ്രന്‍ കാറഡ്ക്ക
ഡിസൈന്‍ അരുണ ആലഞ്ചേരി
ISBN 978-81-8494-479-2
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2018
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/6