എനിക്കിഷ്ടം

എനിക്കിഷ്ടം

35.00

ചിഞ്ജു പ്രകാശ്‌
ടി ആര്‍ രാജേഷ്‌

Description

കൊച്ചുകുട്ടികള്‍ക്ക് വായിച്ചുകൊടുക്കാനും അക്ഷരങ്ങളുടെ ലോകത്തേക്കു പിച്ചവയ്ക്കുന്ന കുരുന്നുകള്‍ക്ക് വായിച്ചുരസിക്കാനും ഉതകുന്ന ഒരു കുഞ്ഞുപുസ്തകം

Additional information

രചന ചിഞ്ജു പ്രകാശ്‌
ചിത്രീകരണം ടി ആര്‍ രാജേഷ്
ഡിസൈന്‍ ബി പ്രിയരഞ്ജന്‍ലാല്‍
ISBN 978-93-87136-31-1
പേജുകള്‍ 16
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2018
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/8