ഏം ഏന്‍ വിജയന്‍

ഏം ഏന്‍ വിജയന്‍

70.00

വേണു വാരിയത്ത്
കെ സതീഷ്

Description

കുട്ടികള്‍ക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകന്‍. സ്വന്തമായി ചിന്തിക്കാന്‍ കെല്‍പ്പുള്ളവര്‍ക്ക് ഉത്കൃഷ്ട ചിന്തകള്‍ക്കും കാഴ്ചപ്പാടുകള്‍ക്കും വിത്തും വളവുമേകിയ ചിന്തകന്‍

Additional information

രചന വേണു വാരിയത്ത്
ചിത്രീകരണം കെ സതീഷ്
ഡിസൈന്‍ വെങ്കി
ISBN 978-81-8494-352-8
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2013
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/8