ഒരു പിടി കടകും ഒരു പിടി ജീരകോം തീര്‍ത്ഥാടനത്തിനു പോയ കഥ

ഒരു പിടി കടകും ഒരു പിടി ജീരകോം തീര്‍ത്ഥാടനത്തിനു പോയ കഥ

35.00

ഗോപു പട്ടിത്തറ

Description

ചെറിയ കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള കഥകള്‍

Additional information

ചിത്രീകരണം ഗോപു പട്ടിത്തറ
ഡിസൈന്‍ സുമേഷ് ജയന്‍
ISBN 978-81-8494-079-4
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2017
വിവര്‍ത്തനം/പുനരാഖ്യാനം ജെ ദേവിക
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/6