ഒാടിവാ തുമ്പീ

ഒാടിവാ തുമ്പീ

35.00

മുത്തലപുരം മോഹന്‍ദാസ്

കെ പി മുരളീധരന്‍

 

Description

കുട്ടികളെ ഭാവനയുടെ അത്ഭുത പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോവുകയും ഇരുത്തിച്ചിന്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന 11 കവിതകളുടെ സമാഹാരം.

Additional information

രചന മുത്തലപുരം മോഹന്‍ദാസ്
ചിത്രീകരണം കെ.പി.മുരളീധരന്‍
ഡിസൈന്‍ സുധീര്‍ പി വൈ
ISBN 978-81-8494-209-5
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2017
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/8