ഓണപ്പൂമഴ

ഓണപ്പൂമഴ

40.00

ഡോ. ചേരാവള്ളി ശശി
കെ പി മുരളീധരന്‍

Description

ഭാഷയും ഭാവനയും താളമേളങ്ങളും പൂത്തുലയുന്ന കവിതകളുടെ കളിയരങ്ങ്. പ്രതിഭയുടെ ആകാശiങ്ങളില്‍ നിന്ന് ഓണപ്പൂമഴപോലെ പൊഴിഞ്ഞുവീഴുന്ന കവതള്‍പോലെ കുഞ്ഞുമസ്സിന്‍റെ മണിമുറ്റങ്ങളില്‍ ആനന്ദത്തിന്‍റെ പൂക്കളം തീര്‍ക്കുന്നു.

Additional information

രചന ഡോ. ചേരാവള്ളി ശശി
ചിത്രീകരണം കെ.പി.മുരളീധരന്‍
ഡിസൈന്‍ പ്രിയരഞ്ജന്‍ലാല്‍
ISBN 978-81-8494-300-9
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2012
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/8