ഓലപ്പൂക്കൾ

ഓലപ്പൂക്കൾ

70.00

വിനോദ് വൈശാഖി
രാജീവ് എൻ ടി

Description

ഓലപ്പൂക്കളിൽ വിരിയുന്ന കളിക്കോപ്പുകളിലൂടെ കുഞ്ഞുമനസ്സിൽ മലയാളത്തിൻ്റെ മധുരമിറ്റിക്കുന്ന കവിത

Additional information

രചന വിനോദ് വൈശാഖി
ചിത്രീകരണം രാജീവ് എൻ ടി
ഡിസൈന്‍ രാജീവ് എൻ ടി
ISBN 978-81-8494-468-6
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2012
എഡിറ്റര്‍ സെലിന്‍ ജെ എന്‍
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/8