കട്ട് കിഡ് പിന്നെ ടിക് ടിക്

കട്ട് കിഡ് പിന്നെ ടിക് ടിക്

45.00

ഷിനോജ് രാജ്
റോണി ദേവസ്സ്യ

Description


സിംഹവും തുമ്പിയും കുറുക്കനുമൊക്കെ കഥാപാത്രങ്ങളാകുന്ന ഒരു ചിത്രകഥ .

Additional information

രചന ഷിനോജ് രാജ്‌
ചിത്രീകരണം റോണി ദേവസ്സ്യ
ഡിസൈന്‍ അരുൺ ഗോകുൽ
ISBN 978-81-8494-485-3
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2018
വലിപ്പം ക്രൗണ്‍ 1/6