കഥ കേട്ടോ മാളോരേ

കഥ കേട്ടോ മാളോരേ

40.00

മുത്തലപ്പുരം മോഹൻ ദാസ് 

ബിനീഷ് ജി എസ്

Description

കവിതകൾ ലളിതസുന്ദരമായ ഭാഷയിലാകുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ പതിയും. അവയ്ക്കു താളം കൂടിയാകുമ്പോൾ അവർ അവ ചൊല്ലിപ്പഠിക്കും .

Additional information

രചന മുത്തലപ്പുരം മോഹൻ ദാസ്
ചിത്രീകരണം ബിനീഷ് ജി എസ്
ഡിസൈന്‍ മനോജ് എസ്‌
ISBN 978-81-8494-258-8
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2013
എഡിറ്റര്‍ ഡോ. രാധിക സി നായര്‍
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/8