കഥ പറയും കടൽദേശത്ത്

കഥ പറയും കടൽദേശത്ത്

100.00

വിജയൻ മടപ്പള്ളി

Description

കാടും മലകളും ഇടതൂർന്ന കണ്ടൽക്കാടുകളും വിശാലമായ കടൽത്തീരവും നിറഞ്ഞ ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകളിലൂടെ ഒരു യാത്ര

Additional information

രചന വിജയൻ മടപ്പള്ളി
ഡിസൈന്‍ രാജേഷ് ചാലോട്‌
ISBN 978 93 87136 37 3
പേജുകള്‍ 116
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2018
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/8