കഥ പറയും കാട്

കഥ പറയും കാട്

40.00

ആബിദാ യൂസഫ്
സുധീര്‍ പി വൈ

Description

വനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും ജീവന്റെ നിലനില്‍പ്പില്‍ അവയുടെ പങ്കിനെക്കുറിച്ചും ആരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ജൈവവൈവിധ്യത്തെക്കുറിച്ചുമെല്ലാം കഥയിലൂടെ വിവരിക്കുന്ന പുസ്തകം.

Additional information

രചന ആബിദാ യൂസഫ്
ചിത്രീകരണം സുധീര്‍ പി വൈ
ഡിസൈന്‍ ഫൗസിയ സുധീര്‍
ISBN 978-81-8494-394-8
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2015
എഡിറ്റര്‍ നവനീത് കൃഷ്ണന്‍ എസ്
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/8