കല്ലുവെച്ച പാദസരം

View cart “ത്യാഗം നല്കിയ സ്വര്‍ഗ്ഗം” has been added to your cart.

കല്ലുവെച്ച പാദസരം

100.00

ഫെലിക്സ് എം കുമ്പളം
കെ പി മുരളീധരന്‍

Description

എക്കാലത്തും കുട്ടികളെ ആകര്‍ഷിക്കുന്നവയാണ് നാടോടിക്കഥകള്‍. കുട്ടികളില്‍ അറിവും ഭാവനയും വളര്‍ത്തുന്നതോടൊപ്പം സംസ്‌കാരത്തെ അടുത്തറിയാനും നാടോടിക്കഥകള്‍ സഹായിക്കുന്നു. രസകരമായ ഇരുപത് നാടോടിക്കഥകളുടെ സമാഹാരമാണ് ഈ പുസ്തകം.

Additional information

രചന ഫെലിക്സ് എം കുമ്പളം
ചിത്രീകരണം കെ.പി.മുരളീധരന്‍
ഡിസൈന്‍ ബി പ്രിയരഞ്ജന്‍ലാല്‍
ISBN 978-93-87136-11-3
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2018
വിവര്‍ത്തനം/പുനരാഖ്യാനം നാടോടിക്കഥകള്‍
എഡിറ്റര്‍ സഫിയ ഒ സി
വലിപ്പം ക്രൗണ്‍ 1/4