കവി മാസ്റ്ററുടെ ക്ളാസ്

കവി മാസ്റ്ററുടെ ക്ളാസ്

60.00

കെ വി രാമകൃഷ്ണൻ
ജഗേഷ്

Description

കവിതയെക്കുറിച്ചും കവികളെക്കുറിച്ചും കുട്ടികൾക്ക് എന്തൊക്കെ അറിയാം.വായന തന്നെ കുറഞ്ഞു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കുട്ടികളിൽ സാഹിത്യാഭിരുചി വളർത്താൻ പാകത്തിൽ കാവ്യമാസ്റ്റർ കാവ്യാവബോധമുണ്ടാക്കുകയാണ്.

Additional information

രചന കെ വി രാമകൃഷ്ണൻ
ചിത്രീകരണം ജഗേഷ്
ഡിസൈന്‍ മനോജ് എസ്‌
ISBN 978-81-8494-251-4
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2012
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/8