കാടിന്റെ പാഠങ്ങള്‍

View cart “ഇന്ദ്രജാലക്കഥകള്‍” has been added to your cart.

കാടിന്റെ പാഠങ്ങള്‍

85.00

മടവൂര്‍ ശശി

ജയേന്ദ്രന്‍

Description

വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ മഹത്വം ബോധ്യമാകുന്ന ഒരു ആദിവാസിബാലനും അവന്റെ ജീവിതപരിതസ്ഥിതികളുമാണ് നോവലിനാസ്പദം

Additional information

രചന മടവൂര്‍ ശശി
ചിത്രീകരണം ജയേന്ദ്രന്‍
ISBN 978-93-87136-19-9
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2018
എഡിറ്റര്‍ കവിത ഭാമ
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/8