കുഞ്ഞിക്കുട്ടന്‍ തമ്പുരാന്‍

കുഞ്ഞിക്കുട്ടന്‍ തമ്പുരാന്‍

95.00

ബക്കര്‍ മേത്തല
സതീഷ് കെ, ബാബുരാജ്

 

Description

വെറും ൮൭൪ ദിവസംകൊണ്ട് മഹാഭാരതം വൃത്താനുവൃത്തം തര്‍ജമ ചെയ്ത കേരള വ്യാസന്‍ . കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍ക്കളരിയുടെ യശസ്സ് കാലദേശങ്ങള്‍ക്കപ്പുറത്തേക്ക് വ്യാപിപ്പിച്ച മഹാനുഭാവന്‍. പച്ചമലയാള പ്രസ്ഥാനത്തിന്‍റെ നെടുനായകന്‍

Additional information

രചന ബക്കര്‍ മേത്തല
ചിത്രീകരണം സതീഷ് കെ, ബാബുരാജ്
ഡിസൈന്‍ വെങ്കി
ISBN 978-81-8494-334-4
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2013
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/8