കുഞ്ഞു മഴയ്ക്കും മോഹം

View cart “ഓട്ടക്കാരന്‍ കുരുമുളക്” has been added to your cart.

കുഞ്ഞു മഴയ്ക്കും മോഹം

50.00

ഒരു മഴത്തുള്ളിയുടെ കുഞ്ഞുമോഹങ്ങളും യാത്രയുമാണ് കുഞ്ഞുമഴയ്ക്കും മോഹം. കൊച്ചു കൂട്ടുകാര്‍ക്ക് വായിച്ചു കൊടുക്കാനും വായിച്ചു തുടങ്ങുന്ന കൂട്ടുകാരെ വായനയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനും കുഞ്ഞു ഭാവനകളെ വളര്‍ത്താനും ഈ
പുസ്തകം ഉപകരിക്കും.

Description

ഒരു മഴത്തുള്ളിയുടെ കുഞ്ഞുമോഹങ്ങളും യാത്രയുമാണ് കുഞ്ഞുമഴയ്ക്കും മോഹം. കൊച്ചു കൂട്ടുകാര്‍ക്ക് വായിച്ചു കൊടുക്കാനും വായിച്ചു തുടങ്ങുന്ന കൂട്ടുകാരെ വായനയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനും കുഞ്ഞു ഭാവനകളെ വളര്‍ത്താനും ഈ
പുസ്തകം ഉപകരിക്കും.

Additional information

ചിത്രീകരണം രാജീവ് എന്‍ ടി
ഡിസൈന്‍ രാജീവ്‌ എന്‍ ടി
ISBN 978-93-87136-48-9
പേജുകള്‍ 24
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2018
എഡിറ്റര്‍ സഫിയ ഒ സി
രചന നിഷ സി
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/6