കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള ഇരുപത്തിയൊന്ന് നാടന്‍പാട്ടുകള്‍

കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള ഇരുപത്തിയൊന്ന് നാടന്‍പാട്ടുകള്‍

35.00

ജയചന്ദ്രന്‍

Description

കൊച്ചു കുട്ടികള്‍ക്ക് പാടിക്കൊടുക്കാനും അക്ഷരം പഠിച്ചുതുടങ്ങുന്ന കൂട്ടുകാര്‍ക്ക് ഈണത്തില്‍ പാടിരസിക്കാനുമുള്ള ഇരുപത്തിയൊന്ന് നാടന്‍പാട്ടുകള്‍.

Additional information

ചിത്രീകരണം ജയചന്ദ്രന്‍
ഡിസൈന്‍ സുമേഷ് ജയന്‍
ISBN 987-81-8494-087-9
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2017
എഡിറ്റര്‍ സഫിയ ഒ സി
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/6