കുട്ടിമുത്തശ്ശി

View cart “കഥോത്സവം 100രാജ്യം 100 കഥ” has been added to your cart.

കുട്ടിമുത്തശ്ശി

40.00

തനൂജ ഭട്ടതിരി
രാജീവ് എന്‍ ടി

Description

കുട്ടിത്തം വിട്ടുമാറാത്ത കുട്ടിമുത്തശ്ശിയുടെ കഥയോടൊപ്പം രസകരമായ മറ്റുനാലു കഥകള്‍ കൂടിചേര്‍ന്നതാണ് കുട്ടിമുത്തശ്ശി എന്ന കഥാസമാഹാരം.തനൂജ ഭട്ടതിരി രചിച്ച ഇതിലെ ഓരോ കഥയും കുട്ടികള്‍ക്കു മാത്രമല്ല മുതിര്‍ന്നവര്‍ക്കും പ്രിയങ്കരമായിരിക്കും.

Additional information

രചന തനൂജ ഭട്ടതിരി
ചിത്രീകരണം രാജീവ് എന്‍ ടി
ഡിസൈന്‍ ശരവണൻ വി കെ
ISBN 978-93- 87136-04-5
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2017
എഡിറ്റര്‍ രാധികാ ദേവി ടി ആര്‍
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/8
പേജുകള്‍ 28