കുപ്പായമിടാത്ത അപ്പൂപ്പന്‍

കുപ്പായമിടാത്ത അപ്പൂപ്പന്‍

120.00

രചന പയ്യന്നൂര്‍ കുഞ്ഞിരാമന്‍
ചിത്രീകരണം ബാബുരാജന്‍

Description

ഗാന്ധിജിയുടെ ജീവിതത്തിലെ വിവിധ സംഭവങ്ങള്‍ ഒരു സ്കൂള്‍കുട്ടിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ നോക്കിക്കാണുന്ന പുസ്തകം.

Additional information

രചന പയ്യന്നൂര്‍ കുഞ്ഞിരാമന്‍
ചിത്രീകരണം ബാബുരാജന്‍
ഡിസൈന്‍ നവനീത് കൃഷ്ണന്‍ എസ്
ISBN 978-93-87136-74-8
പേജുകള്‍ 80
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/8
എഡിറ്റര്‍ നവനീത് കൃഷ്ണന്‍ എസ്
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2018