കൊടുങ്ങല്ലൂർ ചെറിയ കൊച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാൻ

കൊടുങ്ങല്ലൂർ ചെറിയ കൊച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാൻ

70.00

ഡോ .നടുവട്ടം ഗോപാലകൃഷ്ണൻ

സന്തോഷ് വെളിയന്നൂർ

Description

മുസിരിസ് ജീവചരിത്രപരമ്പര

Additional information

രചന ഡോ .നടുവട്ടം ഗോപാലകൃഷ്ണൻ
ചിത്രീകരണം സന്തോഷ് വെളിയന്നൂർ
ഡിസൈന്‍ വെങ്കി
ISBN 978-81-8494-432-7
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2018
എഡിറ്റര്‍ ചിത്ര എസ്
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/6
ലേയൗട്ട് വിഷ്ണു പി എസ്
പേജുകള്‍ 88