കൊടുങ്ങല്ലൂർ ചെറിയ കൊച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാൻ

View cart “പക്ഷിക്കൂട്” has been added to your cart.

കൊടുങ്ങല്ലൂർ ചെറിയ കൊച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാൻ

70.00

ഡോ .നടുവട്ടം ഗോപാലകൃഷ്ണൻ

സന്തോഷ് വെളിയന്നൂർ

Description

മുസിരിസ് ജീവചരിത്രപരമ്പര

Additional information

രചന ഡോ .നടുവട്ടം ഗോപാലകൃഷ്ണൻ
ചിത്രീകരണം സന്തോഷ് വെളിയന്നൂർ
ഡിസൈന്‍ വെങ്കി
ISBN 978-81-8494-432-7
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2018
എഡിറ്റര്‍ ചിത്ര എസ്
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/6
ലേയൗട്ട് വിഷ്ണു പി എസ്
പേജുകള്‍ 88