കൊറ്റിയും കൊതുകും മരങ്കൊത്തിയും ഉപ്പുവിറ്റ കഥ

കൊറ്റിയും കൊതുകും മരങ്കൊത്തിയും ഉപ്പുവിറ്റ കഥ

35.00

ടി ആര്‍ രാജേഷ്

Description

വായിച്ചു തുടങ്ങിയവര്‍ക്കായി കൊറ്റിയും കൊതുകും മരങ്കൊത്തിയും ഉപ്പുവിറ്റ കഥ ചിത്രപുസ്തകരൂപത്തില്‍

Additional information

ചിത്രീകരണം ടി ആര്‍ രാജേഷ്
ഡിസൈന്‍ സുമേഷ് ജയന്‍
ISBN 978-81-8494-084-8
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2017
വിവര്‍ത്തനം/പുനരാഖ്യാനം രാമകൃഷണന്‍ കുമരനല്ലൂര്‍
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/6