ഗണിതശാസ്ത്രമനീഷികൾ

ഗണിതശാസ്ത്രമനീഷികൾ

70.00

രചന സി എ സ്കറിയാക്കുട്ടി

ചിത്രീകരണം  പ്രസാദ്‍കുമാര്‍ കെ എസ്

Description

പാശ്ചാത്യപൌരസ്ത്യ ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞരെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന നാടകങ്ങള്‍.

Additional information

ചിത്രീകരണം പ്രസാദ്‍കുമാര്‍ കെ എസ്
ഡിസൈന്‍ മനോജ് എസ്‌
ISBN 978-93-87136-59-5
പേജുകള്‍ 84
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2018
രചന സി എ സ്കറിയാക്കുട്ടി
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/8