ഗാന്ധിജിയെ അറിഞ്ഞ കുട്ടി

View cart “വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട്” has been added to your cart.

ഗാന്ധിജിയെ അറിഞ്ഞ കുട്ടി

100.00

കവിതാ വിശ്വനാഥ്
ബാബുരാജന്‍

Description

ഗാന്ധിജിയുടെ ജീവിതത്തിലെ ചില പ്രധാന സംഭവങ്ങൾ ലളിതമായ ഭാഷയിൽ കുട്ടികൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു. രക്തസാക്ഷ്യം 2018 സീരീസിലെ പുസ്തകം.

Additional information

രചന കവിതാ വിശ്വനാഥ്
ചിത്രീകരണം ബാബുരാജന്‍
ഡിസൈന്‍ രാജേഷ് ചാലോട്‌
ISBN 978-93-87136-69-4
പേജുകള്‍ 64
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2018
എഡിറ്റര്‍ അഞ്ജന സി ജി
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/8