ഗാന്ധിജി – കേരളം തൊട്ടറിഞ്ഞ നന്മ

View cart “ബോക്സിങ് ഇതിഹാസം മുഹമ്മദ് അലി” has been added to your cart.

ഗാന്ധിജി – കേരളം തൊട്ടറിഞ്ഞ നന്മ

100.00

രചന സാഗ ജെയിംസ്

Description

ഗാന്ധിജി കേരളത്തിലെത്തിയതും കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളും വിവരിക്കുന്ന വൈജ്ഞാനിക ഗ്രന്ഥം

Additional information

രചന സാഗ ജെയിംസ്
ഡിസൈന്‍ ജി എം സി
ISBN 978-93-87136-71-7
പേജുകള്‍ 80
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/8
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2018
എഡിറ്റര്‍ കവിത ഭാമ